Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Opracowania Gminy
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Położenie, obszar i ludność


Gmina Stare Babice należy do Powiatu Warszawskiego Zachodniego położonego w centralnej części Województwa Mazowieckiego. W skład powiatu wchodzi siedem gmin: Błonie, Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz Stare Babice. Gmina Stare Babice leży na obszarze odznaczającym się najbardziej dynamicznym rozwojem w całym kraju. Jest to zachodnie pasmo warszawskiego obszaru metropolitalnego, obejmującego obok powiatu grodzkiego m. st. Warszawy, powiaty: warszawski zachodni, grodziski, pruszkowski, piaseczyński i legionowski.

W skład Gminy Stare Babice wchodzą następujące miejscowości: Babice Nowe, Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Janów, Koczargi Stare, Koczargi Nowe, Klaudyn, Kwirynów, Latchorzew, Lipków, Lubiczów, Mariew, Stanisławów, Topolin, Wierzbin, Wojcieszyn, Zalesie, Zielonki Wieś, Zielonki Parcela oraz Stare Babice, które spełniają rolę centrum administracyjnego gminy.
Łącznie w skład gminy wchodzą 23 wsie, z których największe obszarowo (ponad 500 ha) to: Borzęcin Duży, Klaudyn i Wojcieszyn. Najwięcej gospodarstw domowych skupiają miejscowości (powyżej 300 gospodarstw): Stare Babice, Blizne Łaszczyńskiego, Borzęcin Duży, Klaudyn, Latchorzew.

Obszar Gminy Stare Babice leży w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy. Do niedawna była to typowa gmina rolnicza, obecnie znajduje się w fazie intensywnego rozwoju na skutek coraz silniejszego oddziaływania Warszawy. Gmina graniczy bezpośrednio od strony wschodniej z m.st. Warszawą (dzielnice: Warszawa Bemowo i Warszawa Bielany), od strony południowej z Gminą Ożarów Mazowiecki, od zachodniej z Gminą Leszno, a z północy z Gminą Izabelin. Odległość granic gminy do centrum stolicy wynosi ok.10 km.
Gmina Stare Babice jest jedną z ośmiu gmin, w skład których wchodzi obszar Kampinoskiego Parku Narodowego. W otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego znajduje się 80% powierzchni gminy. Północna część gminy położona jest w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego i obejmuje całość wsi Buda oraz części wsi: Mariew, Stanisławów, Wojcieszyn, Koczargi Stare i Lipków. Na terenie gminy znajduje się również fragment kompleksu leśnego Park Leśny Bemowo z rezerwatami przyrody: Łosiowe Błota i Kalinowa Łąka.

Południe Gminy Stare Babice zachowało rolniczy charakter, wysokiej klasy gleby równiny Błońskiej sprzyjają rozwojowi produkcji ogrodniczej i stanowią zaplecze warzywne dla aglomeracji warszawskiej.
Północ przekształca się w podmiejski zespół osiedli mieszkaniowych. Tu skupiają się też głównie punkty handlowe i usługowe oraz hurtownie.

Komunikacyjną osią jest ulica Warszawska (droga wojewódzka nr 580) biegnąca od granic Warszawy w kierunku Leszna i Sochaczewa dzieląca gminę na część południową i północną.
Powierzchnia gminy wynosi 6.349 ha, w tym: gruntów rolnych i odłogowanych 4.466 ha, co stanowi 70,34 % wszystkich gruntów, użytków leśnych 1.207 ha, co stanowi analogicznie 19,01%. Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują 521 ha, co stanowi 8,21%. Powierzchnię pozostałych gruntów 155 ha zajmują wody (rowy) i nieużytki.

Powierzchnię oraz zmiany liczby mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy prezentuje poniższe zestawienie:Na przestrzeni lat 1995-2005 liczba zameldowanych mieszkańców wzrosła o 2783 osoby, co stanowi blisko 25% wzrostu. Liczba osób zamieszkujących w Gminie Stare Babice wynosi obecnie około 16 600. Średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosi 260 mieszkańców/km2.

Wzrost liczby mieszkańców świadczy, że gmina posiada sprzyjające warunki do osiedlania się ludności. Bliska odległość od Warszawy i jednocześnie atrakcyjne położenie gminy w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego przyciąga deweloperów oraz indywidualnych inwestorów budownictwa mieszkaniowego, a także nieuciążliwą działalność usługowo-produkcyjną. W 2004r. w ogólnopolskim konkursie Gmina Stare Babice otrzymała certyfikat „Gmina Fair Play 2003r. ”, co potwierdza, że gmina stwarza dogodne warunki rozwojowe dla działalności gospodarczej i inwestycyjnej oraz zapewnia dogodny klimat dla inwestorów, profesjonalną i szybką obsługę administracyjną. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Babice przewiduje podwojenie liczby ludności w gminie w ciągu 30 lat, przy czym graniczną wielkością zaludnienia ma być poziom 47 tys. mieszkańców. wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.