Dzisiaj jest piątek 19 lipca 2024 r. imieniny Alfreny, Rufina, Wincentego
Opracowania Gminy
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy

Przyjęto:
Uchwałą Nr XL/355/06 Rady Gminy Stare Babice
z dnia 28 września 2006 roku

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DO 2020 ROKU

 1. WPROWADZENIE

 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY STARE BABICE
  1. Położenie, obszar i ludność
  2. Środowisko przyrodnicze
  3. Dziedzictwo kulturowe
  4. Infrastruktura techniczna
   1. Wodociągi i kanalizacja
   2. Elektroenergetyka
   3. Gaz sieciowy
   4. Gospodarka odpadami stałymi
   5. Drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz ruch drogowy
   6. Transport publiczny
  5. Infrastruktura społeczna
   1. Oświata i wychowanie
   2. Kultura
   3. Ochrona zdrowia
   4. Sport i rekreacja
   5. Pomoc społeczna
   6. Mieszkalnictwo
   7. Zagospodarowanie przestrzenne
   8. Gospodarka finansowa
  6. Działalność gospodarcza
 3. UWARUNKOWANIA I PROBLEMY ROZWOJU GMINY STARE BABICE
  1. Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju
  2. Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju
  3. Główne problemy rozwoju
 4. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JAKO PODSTAWA GOSPODAROWANIA W GMINIE STARE BABICE
 5. CELE ROZWOJU GMINY STARE BABICE
  1. Zasady formułowania celów rozwoju
  2. Generalny cel kierunkowy
  3. Strategiczne cele rozwoju
 6. STRATEGICZNE PROGRAMY DZIAŁAŃ REALIZACYJNYCH
 7. UWARUNKOWANIA REALIZACJI USTALEŃ STRATEGII
 8. KONTROLA, MONITORING I OCENA EFEKTÓW REALIZACJI USTALEŃ STRATEGII

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.