Dzisiaj jest czwartek 23 maja 2024 r. imieniny Leoncjusza, Michała, Renaty
Opracowania Gminy
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Dziedzictwo kulturowe


Na obszarze gminy istnieją obiekty o wartościach kulturowych wpisane do rejestru zabytków lub będące w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Są one zlokalizowane w następujących miejscowościach:

Borzęcin Duży
 • Kościół pw. św. Wincentego Wincentego z Ferrary, nr rej. 1201 / parafia erygowana 1240-1254, obecny 1855 rok/
 • kaplica cmentarna, nr rej. 1004/493/1838 r. klasycystyczna/ cmentarz z drzewostanem, nr rej.1464 / zał. XVIII w. Powiększony 1860, 1884, 1916, 1959/ Lipków
 • kościół pw. św. Rocha z drzewostanem, nr rej. 1058/375 /dawna kaplica dworska 1792 r. klasycystyczna/
 • zespół dworsko-pałacowy, nr rej. 1057, w tym:
  • dwór Paschalisa, obecnie plebania 1792 r., nr rej.1057
  • oficyna dworska 1792 r.
  • park dworski koniec XVIII w., krajobrazowy, 11,6 ha
  • cmentarz przykościelny z bramą
Stare Babice

 • kościół pw. Wniebowzięcia NMP nr rej. 1001/374 z plebanią kościoła i cmentarzem /parafia erygowana 1424 r. obecny 1889-1892, adaptowana część środkowa barokowej fasady z 1728 r. wieża 1925-26/
 • cmentarz wojenny z II wojny światowej nr rej. 1582 Zielonki
 • zespół pałacowo-parkowy XVII/XIX w., nr rej. 1124/501
Ponadto na obszarze gminy występują wsie o metryce średniowiecznej z zachowanym układem przestrzennym tj. Borzęcin Duży i Stare Babice /typ - wielodrożnica/, Lipków, Wierzbin i Zielonki /typ-ulicówka/, Wojcieszyn /typ - rzędówka/. Liczne stanowiska archeologiczne w gminie, głównie pozostałości osadnictwa i cmentarzysk, chronologicznie reprezentują epokę neolitu ok. 4000 p.n.e., brązu i inne epoki starożytne aż do średniowiecza. Stanowiska archeologiczne znajdują się pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Do rejestru zabytków wpisane są: Stare Babice - cmentarzysko AZP 56-64/1, nr. rej. 1102/1179, Stare Babice - osada AZP 56-64/2, nr rej. 1101/1178, Wojcieszyn - osada AZP 56-64/10, nr rej.1103/1180.

wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.