Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Opracowania Gminy
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Elektroenergetyka


Gmina Stare Babice jest w 100% zelektryfikowana. Odbiorców energii elektrycznej znajdujących się na terenie gminy zaopatrują dwa zakłady energetyczne: Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A. i STOEN S.A.

STOEN S.A. obsługuje sołectwa: Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego i Lubiczów. Energia elektryczna dostarczana jest za pomocą kablowo napowietrznej sieci średniego napięcia 15 kV (SN) zasilanej z dwóch stacji elektroenergetycznych 110/15 kV.
Sieć kablowa średniego i niskiego napięcia pracują w układzie pętlowym otwartym, a sieć napowietrzna średniego napięcia w układzie promieniowym. Taki układ zasilania gwarantuje dobry współczynnik pewności dostawy energii i stosunkowo krótki czas przerwy w przypadku powstania awarii w sieci.
Ilość energii elektrycznej dostarczana przez STOEN S.A. do Gminy Stare Babice stanowi 14% zapotrzebowania gminy na energie elektryczną.

Zakład Energetyczny Warszawa Teren S.A. dostarcza energię elektryczną za pomocą kablowo napowietrznej sieci średniego napięcia 15 kV zasilanej z trzech stacji elektroenergetycznych 110/15 kV.
Sieć średniego napięcia pracuje jako promieniowa. Taki układ sieci powoduje obniżenie współczynnika pewności zasilania. Niemniej jednak ze względu na stosunkowo bliskie rozstawienie stacji elektroenergetycznych oraz dobre rozlokowanie posterunków energetycznych czasy przerwy w dostawie energii są znacznie mniejsze od średniej krajowej.
Ilość energii elektrycznej dostarczana przez Zakład Energetyczny Warszawa Teren S.A. do Gminy Stare Babice stanowi 86% zapotrzebowania gminy na energię elektryczną.

Większość energii elektrycznej dostarczanej do gminy wykorzystywana jest do celów tradycyjnych, tzn. w zabudowie mieszkaniowej do oświetlenia i zasilania sprzętów gospodarstwa domowego, w rolnictwie do oświetlenia i zasilania urządzeń gospodarskich, w zabudowie usługowej i przemysłowo-składowej do oświetlenia i zasilania urządzeń technologicznych. W niewielkiej części zabudowy energia elektryczna wykorzystywana jest do celów klimatyzacji, elektrycznego ogrzewania pomieszczeń i uzyskiwania ciepłej wody użytkowej.

STOEN S.A. dostarcza energię elektryczną do 715 odbiorców, a Zakład Energetyczny Warszawa Teren S.A. do 4 910 odbiorców. Łącznie na terenie Gminy Stare Babice z dostaw energii elektrycznej korzysta 5 625 odbiorców.

Ponadto, należy nadmienić, że przez gminę przebiegają tranzytem następujące linie elektroenergetyczne wysokich i najwyższych napięć tj.:

  • Dwutorowa linia napowietrzna 400 kV - "Stara Miłosna-Rogowiec"
  • Jednotorowa linia napowietrzna 220 kV "Stara Miłosna-Mory"
  • Jednotorowa linia napowietrzna 220 kV - "Mory-Podolszyce"
  • Dwutorowa linia napowietrzna 110kV - "Mory-Huta".


wstecz

ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.