Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
ORGANIZACJE

PARTNERSTWO
WSPÓŁPRACY

LOKALNA GRUPA EDUKACYJNA

www.ngo.pwz.pl


KONTAKT

Urząd Gminy
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. (022) 722-95-81
fax (022) 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

 

 


Jak zostać liderem?
Wyjazd studyjny Lokalnej Grupy Edukacyjnej

W piątek 2 lipca spod urzędu gminy Stare Babice wyruszyła na dwudniowy wyjazd studyjny Lokalna Grupa Edukacyjna. Wyjazd ten jest częścią projektu, w skład którego wchodzi jeszcze cykl trzech sesji warsztatowych - dwie już się już odbyły, a ostatnia będzie miała miejsce 22-23 lipca, w Szkole Podstawowej w Starych Babicach.

Projekt jest skierowany do wszystkich, którzy chcą brać czynny udział w rozwoju naszej lokalnej społeczności, dla tych, którzy chcą się nauczyć jak zostać liderem. Z naszej gminy wzięli w nim udział urzędnicy, radni, sołtysi, reprezentanci stowarzyszeń, przedsiębiorcy, oraz osoby prywatne. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego.

Pierwszy dzień uczestnicy wyjazdu spędzili w Czosnowie, gdzie w urzędzie gminy przywitała ich dyrektor biura LGD pani Magdalena Wilczyńska, a także wiceprezes Stowarzyszenia na rzecz rozwoju gminy Czosnów, oraz przewodnicząca rady LGD. Na początku grupa wysłuchała kilka słów o działaniach LGD "Między Wisłą, a Kampinosem" jak również o wymianie młodzieży polsko -litewskiej i polsko-włoskiej, o wolontariacie międzynarodowym, a także o współpracy z różnymi stowarzyszeniami oraz osiągnięciach. Po krótkim wstępie wszyscy obejrzeli prezentację na temat projektu wymiany młodzieży oraz promocji tradycyjnych i regionalnych produktów z terenu Mazowsza. Po czym głos zabrał prezes MOC, który opowiedział o stowarzyszeniu, skupianiu młodzieży gminy Czosnów jak i o finansowaniu i dofinansowaniu projektów.

Następnie odbyło się spotkanie z Wójtem gminy Czosnów panem Antonim Kęźlewiczem, który pokrótce opowiedział o stowarzyszeniach gminnych, ich finansowaniu podkreślając istotę współpracy organizacji pozarządowych z samorządem.

Na zakończenie tej części dnia dyrektor biura LGD zaprezentowała w postaci multimedialnej działania grupy. Uczestnicy dowiedzieli się o wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju, celach grupy a także o "Małych projektach" i zasadach ich wyboru.

Po przerwie obiadowej grupa udała się na zwiedzanie zakładu technologii ekologicznych EKO HAPROON, w którym odbywa się zbieranie i utylizacja odpadów. Przewodnik - kierownik działu marketingu pan Janusz Rawski - w ciekawy sposób opowiadał uczestnikom o technologii, maszynach, o sposobach pozyskiwania tworzyw i metali, oraz o odzyskiwaniu rtęci.
Po powrocie z EKO HAPROON grupa ponownie powróciła do urzędu gminy Czosnów, gdzie spotkała się z paniami z Klubu Seniora, które opowiedziały o działaniu klubu i jego finansowaniu. Na zakończenie panie powiedziały krótko o chórze "Czosnowianki", oraz zaprezentowały swoje zdjęcia z różnych wyjazdów.

Na zakończenie dnia uczestnicy wyjazdu udali się do miejscowości Wiersze, w której zwiedzili parafię Niepokalanego Serca NMP. Następnie udali się na nocleg do agroturystyki "Pod Świerkami" znajdującej się w Woli Pasikońskiej.

Drugi dzień wyjazdu studyjnego miał na celu m.in. poznanie i zdiagnozowanie bogactwa i potencjału Kampinoskiego Parku Narodowego. O sile atrakcyjności tego miejsca i o elementach wymagających poprawy. Na początek - zwiedzanie Ośrodka Dydaktyczno- Muzealnego w Granicy wraz z prelekcją. Uczestnicy dowiedzieli się i rozszerzyli swoją wiedzę na temat historii, zasobów i zagrożeń KPN. Poruszony został także wątek niszczenia wydm przez motocrossowców i podkreślono potrzebę wyodrębnienia terenu na ten cel, na którym nie byłby on zagrożeniem dla środowiska, a stałby się bodźcem do rozwoju turystyki aktywnej. Rozmawiano także o zagrożeniach dla zwierząt, potrzebie powstawania korytarzy ekologicznych.

Grupa odwiedziła także Chatę Kampinoską z roku z początku XX wieku. Przykład ten służył pokazaniu jak można pielęgnować i dbać o tradycję oraz w sposób ciekawy uczyć historii.
Następnie uczestnicy udali się do świetlicy środowiskowej w Łazach, która powstała z inicjatywy Stowarzyszania Razem w 2009 roku i jest przykładem zaangażowania, współpracy i wytężonej pracy, w wyniku której powstało wspaniałe miejsce dla młodzieży. Dyrektor świetlicy przedstawiła historię jej powstania, trudności z ty, m związane, ale przede wszystkim zaraziła grupę wiarą i konsekwencją w działaniu, szczególnie że na własne oczy widzieliśmy efekty pracy - jej i wolontariuszy. Świetlica przyczynia się do poprawy jakości życia młodych mieszkańców i zapewnia im opiekę i zabawę zarazem.

Grupa wróciła w sobotę po południu do Starych Babic.

O lokalnych działaniach: 2 część filmu o samorządzie "Dla ludzi".

 

Tekst pod redakcją BB
Fot. Paulina Więckowska


powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.