Dzisiaj jest niedziela 16 czerwca 2024 r. imieniny Aliny, Anety, Benona
ORGANIZACJE

PARTNERSTWO
WSPÓŁPRACY

LOKALNA GRUPA EDUKACYJNA

www.ngo.pwz.pl


KONTAKT

Urząd Gminy
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. (022) 722-95-81
fax (022) 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

 

 


Organizacje pozarządowe - Lista organizacji - organizacja

Nazwa organizacji

Stowarzyszenie "Klaudyn"

Adres i kontakt do organizacji

ul. Grażyny Bacewicz 4,
05-080 Klaudyn
Adres do korespondencji:
ul. Prokofiewa 25
05-080 Klaudyn
walerian.zyndul@vp.pl

www.klaudyn.eu

Osoby reprezentujące organizację:

 • Walerian Żyndul - prezes
  Tel. 600 010 619
  e-mail: walerian.zyndul@vp.pl

 • Alicja Piotrowska - wiceprezes
  Tel. 503-138-273
  e-mail: askon@vigo.co.pl

 • Zbigniew Chartonowicz – skarbnik
  Jerzy Szplinder - sekretarz

 • Anna Greń - członek zarządu
 • Grzegorz Kucharski - członek zarządu
 • Janusz Piotrowski - członek zarządu

Główne cele działania organizacji

 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy wsi KLAUDYN i gminy STARE BABICE,
 • Działalność na rzecz promowania lokalnych podmiotów gospodarczych,
 • Działania na rzecz rozwoju kultury, ochrony i podtrzymywania dziedzictwa kulturowego wsi KLAUDYN i gminy STARE BABICE
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego
 • Realizacja zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym promocja i organizacja wolontariatu.
 • Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 • Działania w zakresie pomocy społecznej i wyrównywanie szans osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej,
 • Opracowywanie i realizacja inicjatyw mających na celu promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób bezrobotnych i absolwentów szkół średnich
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym i zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego
 • Działania na rzecz integracji europejskiej.
LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.