Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
ORGANIZACJE

PARTNERSTWO
WSPÓŁPRACY

LOKALNA GRUPA EDUKACYJNA

www.ngo.pwz.pl


KONTAKT

Urząd Gminy
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. (022) 722-95-81
fax (022) 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

 

 

Gazeta Babicka
12.2009

Partnerstwo Społeczne na rzecz Rozwoju Gminy Stare Babice
- pomysł na aktywizację społeczną

7 grudnia w Urzędzie Gminy Stare Babice podpisano umowę partnerską pomiędzy samorządem gminnym i organizacjami pozarządowymi, dotyczącą "Współpracy na rzecz Rozwoju Gminy Stare Babice".
W podpisaniu umowy uczestniczyli przedstawiciele sześciu organizacji pozarządowych, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zastępca Wójta Gminy Stare Babice.
Zawarcie porozumienia poprzedzone zostało wystąpieniem trenerów Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego, którzy przedstawili zalety oraz korzyści, wynikające z podpisania "Umowy Partnerskiej".
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zintegrowanie działań instytucji, organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego, przedsiębiorców oraz innych osób działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.
Umowa partnerska ma na celu zainicjowanie wspólnych działań Gminy Stare Babice oraz organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej i wzmacniania potencjału organizacji pozarządowych. Ważnym elementem tego procesu jest podjęcie takich kroków, które pozwolą tym organizacjom na przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013.

Do Partnerstwa przystąpiły:

  • Stowarzyszenie Kulturalne "Kotwica" reprezentowane przez Krzysztofa Grzelaka,
  • Borzęcińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe reprezentowane przez Tadeusza Wiśniewskiego,
  • Towarzystwo Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego reprezentowane przez Mariusza Dżygę,
  • Stowarzyszenie "Klaudyn" reprezentowane przez Alicję Piotrowską,
  • Uczniowski Klub Sportowy Stare Babice reprezentowany przez Piotra Płeszkę,
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Lipkowa i Okolic reprezentowane przez Agnieszkę Kaczurbę,

    oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach reprezentowany przez Alicję Napurkę. Ze strony Gminy umowę podpisała Z-ca Wójta Jolanta Stępniak.

Podczas spotkania uzgodniono wstępny harmonogram prac na 2010 r. Znalazły się w nim zarówno dotychczasowe propozycje działań, stanowiące stałą ofertę organizacji na rzecz społeczności lokalnej, jak i nowe przedsięwzięcia.

Wszystkie zadania zostały zapisane w postaci 17 punktów problemowych. Wśród nich można znaleźć: organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z Gminy Stare Babice, upowszechnianie i promocję masowych działań sportowych, kulturalnych i ekologicznych, prowadzenie warsztatów artystycznych z różnych dziedzin sztuki i wspieranie zespołów artystycznych. Zaplanowano też podjęcie zadań zapewniających rozwój organizacji pozarządowych, wzmocnienie ich potencjału, usprawnienie komunikacji między partnerami. W zakresie tych działań znajdą się: zbadanie potrzeb szkoleniowych członków lokalnych organizacji, upowszechnienie adresów kontaktowych do przedstawicieli organizacji, wzajemne informowanie się o planowanych inicjatywach, przygotowanie bazy informacyjnej o zasobach ludzkich - specjalistach i zasobach rzeczowych poszczególnych organizacji, co będzie skutkować lepszym wykorzystaniem wspólnego potencjału przy realizacji różnorodnych przedsięwzięć.

Uzgodniono też, że Rada Partnerstwa, do której weszli przedstawiciele organizacji założycielskich i GOPS, będzie się zbierać nie rzadziej niż raz na kwartał.
Podczas spotkania podkreślono potrzebę stałej współpracy Partnerstwa z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego. Specjaliści z tego ośrodka świadczyć będą pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, na działalność statutową i realizację różnych inicjatyw, profesjonalizację wykonywanych działań czy zdobywanie umiejętności w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto organizacje pozarządowe będą mogły przeszkolić się w opracowaniu i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Partnerstwo opiera się na zasadach dobrowolności udziału wszystkich zainteresowanych stron, wzajemnej równości i zaangażowaniu w realizacji wspólnych celów. Organizacje, które nie wzięły udziału w spotkaniu założycielskim, mogą zgłosić swój akces w późniejszym terminie.

Tekst i zdjęcia:
Jarosław Płóciennik - Inspektor ds. Oświaty,
Beata Tuzimek - Inspektor ds. Rozwoju Gminy

powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.