Dzisiaj jest niedziela 16 czerwca 2024 r. imieniny Aliny, Anety, Benona
ORGANIZACJE

PARTNERSTWO
WSPÓŁPRACY

LOKALNA GRUPA EDUKACYJNA

www.ngo.pwz.pl


KONTAKT

Urząd Gminy
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. (022) 722-95-81
fax (022) 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

 

 

3.11.2010

Gmina Stare Babice w LGD
- mieszkańcy mają łatwiejszy dostęp do unijnych środków.

W dniu 28 października w Urzędzie Gminy w Starych Babicach odbyło się szkolenie dla osób, które są zainteresowane składaniem wniosków w konkursie na "Tworzenie i rozwój małych przedsiębiorstw".

Było to kolejne ze spotkań organizowanych przez Referat Rozwoju i Promocji Gminy, które adresowano do potencjalnych beneficjentów unijnych środków z naszej Gminy. Tym razem uczestnikami byli przyszli i obecnie działający właściciele małych firm. Trwa bowiem nabór na dofinansowanie mikroprzedsiebiorstw.

Dokumentację do oceny tj. wniosek i ekonomiczny plan operacji można składać za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" do dnia 8 listopada 2010r. Środki na założenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw- zatrudniających do 10 osób, pochodzą z działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Maksymalna wysokość pomocy o jaką może starać się beneficjent to 300000 zł, przy czym wymagany jest wkład własny w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych oraz pokrycie kosztów VAT. Środki przyznawane są na zasadzie refundacji poniesionych wydatków.

W spotkaniu otwartym przez z-cę Wójta Panią Jolantę Stępniak uczestniczyło 12 osób, które miały szanse na zapoznanie się ze szczegółowymi wymaganiami programu, konieczności zbieżności celów planowanego przedsięwzięcia z celami Lokalnej Strategii Rozwoju. Prowadzący - Pan Paweł Zając - pracownik Biura naszego LGD - instruował jak uzupełnić wniosek, jak interpretować zapisy dokumentacji konkursowej, jakie załączniki zgromadzić.


Koordynator spotkania Beata Tuzimek - UG

Prowadzący spotkanie Paweł Zając
- Lokalna Grupa Działania

Spotkanie było okazją do bezpośredniego skonsultowania projektu swojego przedsięwzięcia. Praktycznych rad dotyczących obsługi wersji elektronicznej wniosku i budowania właściwej struktury projektu udzielała pracownica Referatu Rozwoju i Promocji Gminy.
Najciekawsze pomysły na własne firmy to centrum edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży, agencja turystyczna z przewodnikami turystycznymi, oferująca produkty turystyczne oparte na promocji walorów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej, produkcja ekologicznych zabawek.
Warto wiedzieć, że wnioskodawcy muszą opisać swój pomysł jako innowacyjny, wskazać przesłanki świadczące o potrzebie jego istnienia i szansach powodzenia. Najbardziej konkurencyjne są wnioski dotyczące przedsięwzięć związanych z rozwojem turystyki, podnoszeniem potencjału turystycznego (pracownie artystyczne, rękodzieło, gastronomia, obsługa ruchu turystycznego) oraz poprawą jakości życia mieszkańców- świadczeniem usług na rzecz ludności, czyli kierunki rozwoju przedsiębiorczości zbieżne z celami wyznaczonymi w strategii rozwoju LGD.

Zachęcamy do udziału w tym konkursie i kolejnych, które ogłoszone będą w 2011 r. i 2012 r. Konkurencja jest znacznie mniejsza niż w przypadku wniosków składanych do PARP czy Urzędu Pracy. Warto zatem stworzyć miejsca pracy lub unowocześnić swoją firmę korzystając z unijnego wsparcia.

Możliwość skorzystania z podobnego dofinansowania mają osoby ubezpieczone w KRUS - rolnicy i członkowie ich rodzin. W tym samym czasie trwa nabór w konkursie na "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".


Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.lgdkampinos.pl oraz na stronie http://www.babice-stare.waw.pl/index2.php?op=1&ak=179

Można też skorzystać z porady bezpośrednio: w Biurze Lokalnej Grupy Działania w Czosnowie, przy ul. Gminnej 6.
Tel. 22-794-04-88. Biuro czynne jest w godz. 8.00-16.00.

Opracowała Beata Tuzimek
fot. BB
LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.