Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
ORGANIZACJE

PARTNERSTWO
WSPÓŁPRACY

LOKALNA GRUPA EDUKACYJNA

www.ngo.pwz.pl


KONTAKT

Urząd Gminy
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. (022) 722-95-81
fax (022) 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

 

 

15.12.2010

Minął rok działalności Partnerstwa Społecznego
na rzecz Rozwoju Gminy Stare Babice

7 grudnia 2009 r. powstało Partnerstwo społeczne, którego członkami jest 7 lokalnych organizacji pozarządowych, partnerzy publiczni to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gmina Stare Babice. Celem działalności Partnerstwa jest zacieśnienie współpracy między organizacjami i liderami społecznymi oraz podnoszenie kwalifikacji kadry III sektora.
Pomysłów i planów w dziedzinie rozwoju lokalnych społeczności jest wiele, jednak by zdobyć środki na ich realizację trzeba najpierw posiąść wiedzę i umiejętności, a następnie włożyć ogrom pracy w przygotowanie koncepcji projektów i opracowanie wniosków o dofinansowanie od różnych grantodawców. Dlatego też w 2010 roku Partnerstwo nawiązało współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego i często współorganizowało szkolenia, korzystając z doświadczeń i oferty szkoleniowej Lokalnej Grupy Działania "Między Wisłą a Kampinosem".

W dniu 8 grudnia 2010 r. spotkaliśmy się na kolejnych warsztatach. Uczestników uroczyście przywitała Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy - Jolanta Pieńkowska. Tematem przewodnim zajęć było omówienie "Możliwości skutecznego pozyskiwania środków na inicjatywy społeczne w 2011 r."

Najpowszechniej organizacje pozarządowe korzystają ze środków publicznych dostępnych w gminnych i powiatowych konkursach dla organizacji. Na spotkaniu zapoznaliśmy się z potencjalnymi źródłami finansowania projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

Środki na dotacje dla organizacji pozarządowych zaplanowane w budżecie gminy Stare Babice w latach 2008-2010
KONKURSY
2008
2009
2010
Konkursy na zadania z zakresu sportu
600 000
667 500
670 000
Konkursy na zadania z zakresu kultury
183 000
128 000
134 500
Konkursy na zadania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych
55 000
61 000
61 000
Razem konkursy gminne
838 000
856 500
865 500

Dane: Urzędu Gminy Stare Babice

Jednak od 2010 r. największą szansę pozyskania środków na lokalną działalność w sferze społecznej, rozwój mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie produkcji nierolniczej i wzmacnianie potencjału gospodarki społecznej na obszarach wiejskich (Odnowa i rozwój wsi) stwarzają konkursy organizowane przez LGD "Między Wisłą a Kampinosem". Łącznie na swoją działalność LGD otrzymało środki finansowe, w wysokości 12 201 712,00 zł, z czego na granty rozdysponowanych będzie w najbliższych latach blisko 10 mln. zł.

W mijającym roku nabór wniosków do konkursu mikrograntów LGD trwał od 12 do dnia 26 kwietnia 2010. Złożone zostały 32 wnioski na łączną sumę dofinansowania 499 423,92.
Beneficjenci projektów działają na terenie jednej z 7 gmin wchodzących w skład LGD (Kampinos, Czosnów, Leoncin, Ożarów Mazowiecki, Błonie, Stare Babice, Leszno). Z terenu gminy Stare Babice łącznie do konkursów LGD złożono 3 wnioski: 2 gminne i 1 wniosek osoby fizycznej w ramach konkursu "rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Prowadzący warsztaty Paweł Zajc z Biura LGD zwrócił szczególną uwagę na najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy.

Uczestnicy dyskutowali, jak można już teraz przygotować się do napisania dobrego wniosku na 2011 r. Swoimi doświadczeniami dzielili się też pracownicy Referatu Rozwoju i Promocji Gminy. Zachęcali oni, by zapoznać się z instrukcjami, rozporządzeniami, uchwałami, które obowiązywały w ostatnim konkursie. Zdecydowana większość tych informacji będzie obowiązywać w konkursach w 2011 r.

Czytaj więcej .... Wnioski i porady dla starających się o fundusze

Beata Tuzimek, Jarosław Płóciennik
Referat Rozwoju i Promocji Gminy
fot. Beata Bethke


Wykorzystano materiały warsztatowe LGD "Między Wisłą a Kampinosem" i ROEFS w Warszawie.

Zamów materiały szkoleniowe wysyłając mail na adres:
programy-rozwoju@stare-babice.waw.pl

powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.