Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
ORGANIZACJE

PARTNERSTWO
WSPÓŁPRACY

LOKALNA GRUPA EDUKACYJNA

www.ngo.pwz.pl


KONTAKT

Urząd Gminy
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. (022) 722-95-81
fax (022) 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

 

 

9.12.2011

Podsumowanie działalności Partnerstwa Społecznego w roku 2011
Szkolenie przedstawicieli organizacji pozarządowych i księgowych
Relacja ze spotkania 5.XII. 2011

Tradycyjnie w grudniu spotykają się członkowie Partnerstwa Społecznego na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Babice. Partnerstwo powstało w grudniu 2009 r., w jego skład weszło 7 lokalnych organizacji pozarządowych, partnerzy publiczni to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gmina Stare Babice.

Celem działalności Partnerstwa jest zacieśnienie współpracy między organizacjami i liderami społecznymi oraz podnoszenie kwalifikacji kadry III sektora. Działalność szkoleniową Partnerstwo prowadzi korzystając ze wsparcia Regionalnego Ośrodka EFS w Warszawie, Biura Lokalnej Grupy Działania "Między Wisłą a Kampinosem", Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Pierwsza część spotkania była poświęcona omówieniu poprawnych zasad stosowania znowelizowanej, obowiązującej od dn. 3 listopada br., Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wyjaśnione zostały zmiany w formularzach oferty i sprawozdania zadań zlecanych organizacjom, odpowiedzialność prawna osób reprezentujących organizacje i organów zlecających; zasady dokumentowania realizacji zadań i zakresu kontroli prowadzonych przez organ zlecający; obowiązki wynikające z innych ustaw. Tę część szkolenia poprowadził doradca wojewody ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko.

Druga część spotkania poświęcona była propozycjom współpracy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w 2012 r. ze Społecznym Partnerstwem na rzecz Rozwoju Gminy Stare Babice oraz kwestiom równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL. Dyskutowaliśmy także jak wprowadzać "zasadę równości" w lokalnych projektach, jak łamać stereotypy w podejściu do zadań kierowanych do różnych grup uczestników. Prezentacji dokonał Pan Krzysztof Martyniak - animator Regionalnego Ośrodka EFS w Warszawie. Szczegółowe informacje w materiałach szkoleniowych do pobrania.

Podczas spotkania, na szerszym forum społecznym zaprezentowały się dwie nowe organizacje zarejestrowane w naszej Gminie:

Stowarzyszenie "Kuźnia Przyjaźni" działa już prawie rok. Główne cele działalności to:

  1. Inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej działalności edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
  2. Przełamywanie barier, stereotypów i uprzedzeń zakorzenionych w mentalności i kulturze.

Stowarzyszenie aktualnie prowadzi swoje dwa pierwsze projekty - jeden to: Spotkanie z Jackiem Pałkiewiczem w Gimnazjum w Koczargach dofinansowane w konkursie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, opisane również w listopadowym numerze Gazety Babickiej.
Drugi wspierany przez Gminę Stare Babice - "Piątkowe Spotkania Twórcze" - podczas których młodzież uczestniczy w warsztatach teatralnych, literackich, fotograficznych i spotyka się ciekawymi ludźmi.

Fundacja "Z perspektywą" - działa w zakresie kultury i aktywności społecznej. Założycielki fundacji planują kierować swe zadania głównie do młodzieży gimnazjalnej oraz wspierać aktywność zawodową i społeczną kobiet.

Obie organizacje wypełniają lukę w przestrzeni życia społecznego - życzymy powodzenia i nieustającej energii do działania.

Opr. Beata Tuzimek

Załącznik:
Środki na dotacje dla organizacji pozarządowych zaplanowane w budźecie gminy Stare Babice na lata 2008-2011

Materiały szkoleniowe ze spotkania:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r.

Zmiana Ustawy o dzialności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 19.08.2011 (Dz. U 209 poz. 1244)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15. grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL

 

powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.