Dzisiaj jest czwartek 28 września 2023 r. imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława
ORGANIZACJE

PARTNERSTWO
WSPÓŁPRACY

LOKALNA GRUPA EDUKACYJNA

www.ngo.pwz.pl


KONTAKT

Urząd Gminy
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. (022) 722-95-81
fax (022) 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

 

 


2.05.2012

"Możliwości wsparcia finansowego rozwoju obszarów wiejskich
za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem"
Relacja ze szkolenia

W dniu 26 kwietnia 2012 r. wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek otworzył kolejne szkolenie umożliwiające zdobycie aktualnych informacji o zasadach pozyskania środków na rozwój przedsięwzięć na obszarach wiejskich za pośrednictwem środków LGD. Kilkunastoosobowa grupa potencjalnych beneficjentów z naszej gminy wykorzystała szansę zapoznania się z nowymi wzorami wniosków, przykładami kosztów kwalifikowanych i najczęściej popełnianych błędów.

Program spotkania obejmował możliwości wsparcia finansowego w ramach działań: Małe projekty i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Omówione zostały także przykładowe projekty realizowane w ramach osi Leader z terenu Lokalnej Grupy Działania "Między Wisłą a Kampinosem".

Dla osób i podmiotów planujących złożenie wniosku na dofinansowanie małego projektu ważne są następujące informacje:

Projekt może otrzymać dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 25 tys. zł.
Całkowity koszt projektu nie może być niższy niż 4,5 tys. zł.
Maksymalne dofinansowanie można otrzymać już przy zaangażowaniu wkładu własnego 6250 zł, w tym wkładu rzeczowego.
Środki uzyskuje się po zakończeniu realizacji, na zasadzie refundacji. Projekt może mieć charakter inwestycyjny lub tzw. "miękki".

Potencjalni wnioskodawcy to: osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (w tym w gm. Stare Babice - zatem wnioski mogą składać m.in. mieszkańcy, organizacje pozarządowe, parafie, firmy).

Projekty na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw dają szansę otrzymania dofinansowania na urządzanie miejsc pracy i szkolenia do 100 000 zł na 1 osobę nowozatrudnioną / 1 etat. Wnioskodawcą może być firma działająca na obszarze LSR lub osoba fizyczna, która chce założyć firmę. Nie jest konieczne posiadanie statusu osoby bezrobotnej. Środki uzyskuje się po zakończeniu realizacji, na zasadzie refundacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Działania,
Czosnów, ul. Gminna 6,
biuro@lgdkampinos.pl
tel. 22 794 04 88

Najbliższe konkursy planowane są w terminie 7-31 maja 2012 r.

Z ramienia LGD informacji podczas szkolenia udzielali: Prezes LGD Paweł Białecki, kierownik Biura LGD Paweł Zajc, pracownik Biura LGD Sylwia Jabłońska, Michał Byliniak - eurokoordynator dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
Szkolenie zorganizowano z inicjatywy pracowników Referatu Rozwoju i Promocji Gminy, Urzędu Gminy Stare Babice.

opr. Beata Tuzimek

Poznaj szczegóły o projektach realizowanych przez gminę Stare Babice ze środków PROW 2007-2013.


powrót

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny Dziennik



ZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.