Dzisiaj jest niedziela 16 czerwca 2024 r. imieniny Aliny, Anety, Benona
Władze Gminy
RADA GMINY
WOJT GMINY
 
Rada Gminy VI kadencji Samorządu

Rada Gminy

Rada Gminy jest organem uchwałodawczym wybieranym co cztery lata w wyborach powszechnych przez wszystkich uprawnionych mieszkańców Gminy. Ostatnie wybory samorządowe zostały przeprowadzone 21 listopada 2010.
Zadaniem Rady Gminy jest sprawowanie władzy poprzez podejmowanie uchwał realizowanych przez wójta.
Radni pracują w 4 komisjach: Są to:

 • Komisja Rewizyjna, kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi.
  Przewodniczacy Komisji radny Krzysztof Szuba
  Członkowie Komisji: radna Beata Skrońska i radny Waldemar Szelenbaum

 • Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu działa w zakresie planowania i ładu przestrzennego, strategii rozwoju gminy, gospodarki nieruchomościami, organizacji lokalnego ruchu drogowego i transportu zbiorowego, działaności finansowej, opiniowania budżetu i nadzorowania jego realizacji
  Przewodnicząca Komisji: radna Agnieszka Kaczurba
  Członkowie Komisji: radna Katarzyna GĄSOWSKA, radny Adam KOTWICKI, radny Stanisław LESISZ, radna Julianna MAJ-KOWALSKA, radna Barbara PRUSZKOWSKA-KUBEL, radny Dariusz SOBCZAK, radny Tomasz SZUBA, radny Tadeusz WIŚNIEWSKI

 • Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej obejmuje całokształt spraw związanych z edukacją publiczną i wychowaniem przedszkolnym, całokształt spraw związanych z pomocą społeczną, polityką prorodzinną i ochroną zdrowia, współpracą z organizacjami pozarządowymi, wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej, kulturą i placówkami upowszechniania kultury,a także kulturą fizyczną, rekreacją i turystyką, opiniowanie nadawania nazw ulicom, placom i innym obiektom gminnym.
  Przewodnicząca Komisji: radna Julianna Maj-Kowalska
  Członkowie Komisji: radna Agnieszka KACZURBA, radna Beata SKROŃSKA, radny Sławomir SUMKA, radny Dariusz SOBCZAK, radny Krzysztof SZUBA

 • Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa obejmuje sprawy związane z ochroną środowiska, utrzymaniem czystości i gospodarki odpadami, rolnictwem, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem mieszkańców
  Przewodniczący Komisji: radny Leszek Poborczyk
  Członkowie Komisji: radny Adam KOTWICKI; radna Barbara PRUSZKOWSKA-KUBEL, radny Sławomir SUMKA, radny Tomasz SZUBA, radny Tadeusz WIŚNIEWSKI

Skład osobowy Rady Gminy:
Henryk Kuncewicz - Przewodniczący Rady Gminy
Adam Kotwicki - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Wiśniewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Agnieszka Kaczurba, Katarzyna Gąsowska, Julianna Maj-Kowalska, Stanisław Lesisz, Leszek Poborczyk ,
Barbara Pruszkowska-Kubel, Beata Skrońska, Dariusz Sobczak, Sławomir Sumka, Waldemar Szelenbaum, Krzysztof Szuba, Tomasz Szuba

 
Henryk Kuncewicz
Przewodniczący Rady Gminy
członek Komisji Statutowej
Adam Kotwicki
wiceprzewodniczący Rady Gminy,
członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa,
Tadeusz Wiśniewski
wiceprzewodniczący Rady Gminy,
członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa
Katarzyna Gąsowska
członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Agnieszka Kaczurba
przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
członek Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej

Stanisław Lesisz
członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Julianna Maj-Kowalska
przewodnicząca Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej
członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Leszek Poborczyk
przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa
Barbara Pruszkowska-Kubel
członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa
Beata Skrońska
członek Komisji Rewizyjnej
członek Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej
Dariusz Sobczak
członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
członek Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej
Sławomir Sumka
członek Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej
członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa
Waldemar Szelenbaum
członek Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Szuba
przewodniczący Komisji Rewizyjnej
członek Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej
Tomasz Szuba
członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.