Dzisiaj jest wtorek 2 czerwca 2020 r. imieniny Erazma, Marianny, Marzeny
Władze Gminy
RADA GMINY
WOJT GMINY
 
Rada Gminy VI kadencji Samorządu

Rada Gminy

Rada Gminy jest organem uchwałodawczym wybieranym co cztery lata w wyborach powszechnych przez wszystkich uprawnionych mieszkańców Gminy. Ostatnie wybory samorządowe zostały przeprowadzone 21 listopada 2010.
Zadaniem Rady Gminy jest sprawowanie władzy poprzez podejmowanie uchwał realizowanych przez wójta.
Radni pracują w 4 komisjach: Są to:

 • Komisja Rewizyjna, kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi.
  Przewodniczacy Komisji radny Krzysztof Szuba
  Członkowie Komisji: radna Beata Skrońska i radny Waldemar Szelenbaum

 • Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu działa w zakresie planowania i ładu przestrzennego, strategii rozwoju gminy, gospodarki nieruchomościami, organizacji lokalnego ruchu drogowego i transportu zbiorowego, działaności finansowej, opiniowania budżetu i nadzorowania jego realizacji
  Przewodnicząca Komisji: radna Agnieszka Kaczurba
  Członkowie Komisji: radna Katarzyna GĄSOWSKA, radny Adam KOTWICKI, radny Stanisław LESISZ, radna Julianna MAJ-KOWALSKA, radna Barbara PRUSZKOWSKA-KUBEL, radny Dariusz SOBCZAK, radny Tomasz SZUBA, radny Tadeusz WIŚNIEWSKI

 • Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej obejmuje całokształt spraw związanych z edukacją publiczną i wychowaniem przedszkolnym, całokształt spraw związanych z pomocą społeczną, polityką prorodzinną i ochroną zdrowia, współpracą z organizacjami pozarządowymi, wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej, kulturą i placówkami upowszechniania kultury,a także kulturą fizyczną, rekreacją i turystyką, opiniowanie nadawania nazw ulicom, placom i innym obiektom gminnym.
  Przewodnicząca Komisji: radna Julianna Maj-Kowalska
  Członkowie Komisji: radna Agnieszka KACZURBA, radna Beata SKROŃSKA, radny Sławomir SUMKA, radny Dariusz SOBCZAK, radny Krzysztof SZUBA

 • Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa obejmuje sprawy związane z ochroną środowiska, utrzymaniem czystości i gospodarki odpadami, rolnictwem, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem mieszkańców
  Przewodniczący Komisji: radny Leszek Poborczyk
  Członkowie Komisji: radny Adam KOTWICKI; radna Barbara PRUSZKOWSKA-KUBEL, radny Sławomir SUMKA, radny Tomasz SZUBA, radny Tadeusz WIŚNIEWSKI

Skład osobowy Rady Gminy:
Henryk Kuncewicz - Przewodniczący Rady Gminy
Adam Kotwicki - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Wiśniewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Agnieszka Kaczurba, Katarzyna Gąsowska, Julianna Maj-Kowalska, Stanisław Lesisz, Leszek Poborczyk ,
Barbara Pruszkowska-Kubel, Beata Skrońska, Dariusz Sobczak, Sławomir Sumka, Waldemar Szelenbaum, Krzysztof Szuba, Tomasz Szuba

 
Henryk Kuncewicz
Przewodniczący Rady Gminy
członek Komisji Statutowej
Adam Kotwicki
wiceprzewodniczący Rady Gminy,
członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa,
Tadeusz Wiśniewski
wiceprzewodniczący Rady Gminy,
członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa
Katarzyna Gąsowska
członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Agnieszka Kaczurba
przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
członek Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej

Stanisław Lesisz
członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Julianna Maj-Kowalska
przewodnicząca Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej
członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Leszek Poborczyk
przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa
Barbara Pruszkowska-Kubel
członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa
Beata Skrońska
członek Komisji Rewizyjnej
członek Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej
Dariusz Sobczak
członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
członek Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej
Sławomir Sumka
członek Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej
członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa
Waldemar Szelenbaum
członek Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Szuba
przewodniczący Komisji Rewizyjnej
członek Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej
Tomasz Szuba
członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.