Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

29 stycznia 2010 r. Nr 226
Z prac Komisji Rady. W dniu 26 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej, na którym zaakceptowano projekt Statutu Gminy Stare Babice do przedłożenia Radzie Gminy .
W dniu 26 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, na którym zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dofinansowania form doskonalenia nauczycieli na rok 2010, w tym dniu także odbyło się wspólne posiedzenie Komisji w celu omówienia projektów uchwał do XXXVII sesji Rady Gminy.


Sesja Rady Gminy. W dniu 28 stycznia odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy, na której podjęto 13 uchwał, z podjętymi uchwałami będzie można zapoznać się stronie internetowej BIP
www.bip.stare-babice.waw.pl.
Nowy sołtys we wsi Stare Babice. W dniu 27 stycznia mieszkańcy Starych Babic dokonali wyboru nowego sołtysa, którym została Pani Elżbieta Trojanowska-Wojcieszak. Dotychczasowemu sołtysowi Panu Antoniemu Stanisławowi Więsyk, który zrezygnował z powodów zdrowotnych, składamy podziękowania za wkład pracy i zaangażowanie w pełnieniu tej funkcji , a nowemu sołtysowi składamy gratulacje i życzymy zapału oraz sukcesów w aktywizacji miejscowej społeczności do wspólnych przedsięwzięć i ich integrację.
KONCERT ZESPOŁU "MAZOWSZACY Z KAROLINA". 7 lutego 2010 r., o godz. 17:00 w Kościele Parafialnym p.w. Św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym odbędzie się koncert zespołu ludowego "MAZOWSZACY Z KAROLINA" Zespół Pieśni i Tańca wykona utwory, które należą do polskiego folkloru z różnych regionów Polski.
Znaleziono psa. W dniu 21 stycznia 2010 roku przy ul. Warszawskiej w miejscowości Stare Babice znaleziono psa, w wieku ok. 4 lat. Właściciela pilnie prosimy o kontakt pod nr Tel.: (22) 722 90 06 lub 796 02 00. Zdjęcia pieska znajdują się na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl
Formularz NIP - 3 to podatek dla Gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP 3, ze wskazaniem ( w pozycji B 4) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze podatników częściowo wrócą do gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety innych samorządów.
Kolektory słoneczne. W dniach 19-21 stycznia odbyły się trzy spotkania informacyjne dla mieszkańców gminy, którzy chcą przystąpić do projektu dotyczącego instalacji kolektorów słonecznych. Temat spotkał się z ogromnym zainteresowaniem właścicieli domów mieszkalnych, łącznie w spotkaniach wzięło udział ok. 1000 os.
Ankiety zgłoszeniowe i materiały ze spotkań informacyjnych dostępne są na stronie: www.stare-babice.waw.pl. Formularze można bezpośrednio pobrać w kancelarii na parterze Urzędu Gminy oraz w Referacie Rozwoju Gminy pokój 30 drugie piętro. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją zamieszczoną w zakładce kolektory na w/w stronie www, przedstawiającą zasadę działania kolektorów słonecznych i szczegóły techniczne ich instalowania w planowanym projekcie. Wypełnione i podpisane zgłoszenia do projektu prosimy wrzucać do skrzynki przy okienku kancelarii na parterze Urzędu Gminy, przy ul. Rynek 32 w Starych Babicach, w terminie do dnia 5 lutego 2010 r. Wszelkie pytania i wątpliwości mogą Państwo kierować na adres: programy-rozwoju@stare-babice.waw.pl. Informacje można uzyskać też telefonicznie w Referacie Rozwoju Gminy, tel. 22-752-87-51.


22 stycznia 2010 r. Nr 225
Sesja Rady Gminy. Dnia 28 stycznia br. o godzinie 15:00, w sali konferencyjnej im. Stanisława Zająca w Urzędzie Gminy odbędzie XXXVII sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie dwunastu uchwał. Z tematami sesji będzie można się zapoznać na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl


Z prac Komisji Rady. Dnia 19 stycznia br. odbyły się posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej. Komisje wypracowały plany pracy na 2010 rok.
W dniu 26 stycznia br. w sali im. Stanisława Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice:
- o godz. 15:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, komisja zajmie się wypracowaniem opinii na temat zasad i trybu udzielania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010.
- o godz. 16:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji w celu omówienia projektów uchwał do XXXVII sesji Rady Gminy.
Wyniki przetargów gminnych W przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Wykonanie systemu alarmowego oraz systemu okablowania strukturalnego wraz z dostawą i montażem sprzętu w budynku komunalnym w Starych Babicach" wpłynęły trzy oferty - wybrano najkorzystniejszą - Comp S.A. z siedzibą 02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 116. Cena oferty wynosi 319 884 zł brutto.
Wywóz odpadów posegregowanych. W styczniu odpady będą wywożone w dniach:
 • Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 25 stycznia,
 • Janów, Klaudyn, Kwirynów - 26 stycznia,
 • Babice Nowe, Stare Babice - 27 stycznia,
 • Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś - 28 stycznia,
 • Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 29 stycznia.
Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 8.30. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom.
Obowiązek odśnieżania chodników. Przypominamy o obowiązku uprzątania błota, odśnieżania i usuwania oblodzenia z chodników przylegających do posesji, a także o konieczności usuwania śniegu oraz sopli lodu z dachów budynków.
Znaleziono psa W dniu 17 stycznia br. przy ul. Pohulanki w miejscowości Stare Babice/Janów znaleziono młodego amstaffa koloru beżowego. Właściciela pilnie prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy tel. (22) 722 90 06 lub Kliniką Weterynaryjną
w Latchorzewie tel. (22) 796 02 00
Wybory sołtysa. 27 stycznia 2010r. (środa) o godz. 18.00 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Stare Babice w sprawie wyboru Sołtysa. Wybory odbędą się na wniosek obecnego sołtysa Stanisława Więsyka, który złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji.

15 stycznia 2010 r. Nr 224
Z prac Komisji Rady. Dnia 19 stycznia w sali konferencyjnej im. Stanisława Zająca w Urzędzie Gminy odbędą się posiedzenia Komisji na temat opracowania planów pracy na rok 2010:
- godz.16.00 - posiedzenie Komisji ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa,
- godz.16.30 - posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
- godz.17.00 - posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej.


Dotacje do kolektorów słonecznych. Informujemy, że Urząd Gminy Stare Babice rozważa możliwość przygotowania i złożenia wniosku aplikacyjnego dla projektu instalacji kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych mieszkańców naszej gminy. Warunkiem pozyskania środków unijnych jest wyrażenie przez mieszkańców Gminy odpowiednio wysokiego zainteresowania instalacją powyższych urządzeń w ich nieruchomościach. W związku z tym Wójt Gminy Stare Babice zaprasza na spotkania informacyjne, na których zaproszeni eksperci przybliżą Państwu działanie tzw. solarów (kolektorów solarnych) służących do podgrzewania wody:
 • dnia 19 stycznia 2010 r. godz. 18.00 (wtorek) - sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym;
 • dnia 20 stycznia 2010 r. godz. 18.00 (środa) - aula w Gimnazjum w Koczargach Starych;
 • dnia 21 stycznia 2010 r. godz. 18.00 (czwartek) - sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Starych Babicach.

Podczas spotkania rozdawane będą ankiety, które pozwolą określić Państwa zainteresowanie przystąpieniem do projektu. Ankiety dostępne są także na stronie www.babice-stare.waw.pl. Wypełnione i podpisane ankiety prosimy wrzucać do skrzynki ustawionej przy okienku kancelarii na parterze Urzędu Gminy przy ul. Rynek 32 w Starych Babicach w terminie do dnia 29 stycznia 2010 roku.


Wyniki przetargów gminnych.
 • W przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Wykonanie usługi polegającej na wywozie posegregowanych surowców wtórnych, wydzielonych spośród odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Babice w ramach programu pilotażowego" wpłynęły cztery oferty - wybrano najkorzystniejszą - Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Stefana Bryły 6. Cena oferty wynosi 10 486/miesiąc zł brutto.
 • W przetargu nieograniczonym pt. "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stare Babice" wpłynęły trzy oferty - wybrano najkorzystniejszą - ofertę firmy " BUDWEX" Mieczysław Wasilewski z siedzibą Truskawiu przy ul. 3 Maja.

Akcja usuwania azbestu. Informujemy, że w 2010 roku będzie kontynuowana akcja usuwania wyrobów zawierających azbest (eternitu) z terenu Gminy Stare Babice. W związku z ubieganiem się przez Urząd Gminy o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prosimy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy, zamierzających usunąć eternit z posesji w roku 2010, o składanie wniosków do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 1, nr tel. 022-722-90-06) w terminie do dnia 26 lutego 2010 roku.
Znaleziono psa. W dniu 11 stycznia br. w Babicach Nowych znaleziono młodą suczkę, mieszańca, w kolorze beżowym. Właściciela prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska ( pok. nr 1, tel. (22) 722 90 06).

Opłatek seniorów. Serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 17 stycznia (niedziela) o godz. 1400 w Szkole Podstawowej w Starych Babicach przy ulicy Polnej 40.
Obowiązek odśnieżania chodników. Przypominamy o obowiązku uprzątania błota, odśnieżania i usuwania oblodzenia z chodników przylegających do posesji, a także o konieczności usuwania śniegu oraz sopli lodu z dachów budynków.

8 stycznia 2010 r. Nr 223
Babinicz 2009 przyznany! Po raz trzynasty, na spotkaniu noworocznym 6 stycznia Wójt Gminy wręczył prestiżową nagrodę - statuetkę "Babinicza". Tym razem nagrodę otrzymał Wacław Dziudzi - rodowity mieszkaniec Borzęcina Dużego, udzielający się społecznie w wielu dziedzinach życia. Część artystyczną spotkania wypełnił występ Gminnej Orkiestry Młodzieżowej ze Starych Babic prowadzonej przez Ewę i Mariusza Dżyga oraz Agata Zakrzewska (laureatka wielu festiwali dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej) i Parodysta Andrzej Dyszak. Przeprowadzono aukcję obrazów olejnych, ceramiki, kalabasy masajskiej i książki Jacka Pałkiewicza z dedykacją. Ponadto przeprowadzono loterię. Dochód z aukcji (5 400 zł) i loterii (2 810 zł) przekazano na rzecz dzieci niepełnosprawnych z Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w Bliznem Jasińskiego prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.


Wywóz odpadów posegregowanych. Informujemy, że został ustalony harmonogram na wywóz odpadów segregowanych w 2010 roku. Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 8.30. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom. W styczniu odpady będą wywożone w dniach:
 • Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 25 stycznia,
 • Janów, Klaudyn, Kwirynów - 26 stycznia,
 • Babice Nowe, Stare Babice -27 stycznia,
 • Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś -28 stycznia,
 • Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 29 stycznia.

Dotacje do kolektorów słonecznych. Informujemy, że Urząd Gminy Stare Babice rozważa możliwość przygotowania i złożenia wniosku aplikacyjnego dla projektu instalacji kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych mieszkańców naszej gminy. Warunkiem pozyskania środków unijnych jest wyrażenie przez mieszkańców Gminy odpowiednio wysokiego zainteresowania instalacją powyższych urządzeń w ich nieruchomościach. W związku z tym Wójt Gminy Stare Babice zaprasza na spotkania informacyjne, na których zaproszeni eksperci przybliżą Państwu działanie tzw. solarów (kolektorów solarnych) służących do podgrzewania wody:
 • dnia 19 stycznia 2010 r. godz. 18.00 (wtorek) - sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym;
 • dnia 20 stycznia 2010 r. godz. 18.00 (środa) - aula w Gimnazjum w Koczargach Starych ;
 • dnia 21 stycznia 2010 r. godz. 18.00 (czwartek) - sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Starych Babicach.;

Podczas spotkania rozdawane będą ankiety, które pozwolą określić Państwa zainteresowanie przystąpieniem do projektu. Ankiety dostępne są także na stronie www.babice-stare.waw.pl. Wypełnione i podpisane ankiety prosimy wrzucać do skrzynki ustawionej przy okienku kancelarii na parterze Urzędu Gminy przy ul. Rynek 32 w Starych Babicach w terminie do dnia 29 stycznia 2010 roku.


Obowiązek odśnieżania chodników. Przypominamy o obowiązku uprzątania błota, odśnieżania i usuwania oblodzenia z chodników przylegających do posesji, a także o konieczności usuwania śniegu z dachów budynków i sopli lodu.
Spotkanie członków Partnerstwa o Współpracy na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Babice. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, będących członkami Partnerstwa o Współpracy na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Babice na spotkanie, które odbędzie się 12 stycznia 2010 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice.
Opłatek seniorów. Serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 17 stycznia o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej w Starych Babicach przy ulicy Polnej 40.
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.