Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

26 lutego 2010 r. Nr 230

Kolektory słoneczne. Zakończono nabór deklaracji zgłoszeniowych do projektu "Kompleksowe zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym Gminy Stare Babice poprzez instalację urządzeń solarnych dla mieszkańców gminy". Inicjatywę instalacji kolektorów popiera prawie 1/4 gospodarstw domowych w naszej gminie. Do dnia 19 lutego br. wpłynęło blisko 1100 ankiet. W drugiej połowie marca br. planowane są spotkania informacyjne dotyczące podpisywania 2 umów (umowy użyczenia nieruchomości oraz umowy na dostawę i montaż). Zachęcamy właścicieli nieruchomości do przygotowania dokumentów potwierdzających fakt, że są właścicielami nieruchomości zabudowanej - aktualnego wypisu z księgi wieczystej oraz o ile takiego zapisu nie będzie w księdze, innego dokumentu potwierdzającego, że nieruchomość jest zabudowana. Podpisanie umów planowane jest kwietniu 2010 r.


Z prac Komisji Rady. W dniu 23 lutego br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji, na którym omówiono projekty uchwał do XXXVIII sesji Rady Gminy.
Sesja Rady Gminy. Dnia 25 lutego br. odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy. Podjęto siedem uchwał, m.in. jednogłośnie uchwalono Statut Gminy Stare Babice. Z podjętymi uchwałami będzie można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl
Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi na modernizację stołówki szkolnej w Starych Babicach. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych u Iwony Mika (pok. nr 21, nr tel. 22-722-95-36) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 12 marca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Wyniki przetargów gminnych. Otwarto oferty w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i osób na terenie Strefy Rekreacji oraz budynku szkolno-przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. Wpłynęły trzy oferty - wybrano najkorzystniejszą - firmy Solid Sp. z o.o. lider konsorcjum siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 18. Cena oferty wynosi 66 463,20 zł netto.
Znaleziono psa. W dniu 20 lutego br. przy ul. Andersa w Janowie znaleziono suczkę podobną do teriera. Właściciela pilnie prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska pod nr tel.: (22) 722 90 06. Zdjęcie pieska znajdują się na stronie www.stare-babice.waw.pl.
Formularz NIP-3 to podatek dla Gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP 3, ze wskazaniem (w pozycji B 4) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze podatników częściowo wrócą do gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety innych samorządów.
VI edycja Festiwalu Muzycznego "W Krainie Chopina". Zapraszamy na pierwszy koncert festiwalowy w 200 rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, który odbędzie się w niedzielę dnia 28 lutego godz. 19.00 w Pałacu Lasotów w Zielonkach. Wystąpi Elżbieta Karaś-Kasztel - fortepian.

19 lutego 2010 r. Nr 229
Wywóz odpadów posegregowanych. W lutym odpady będą wywożone w dniach:

 • Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 22 lutego,
 • Janów, Klaudyn, Kwirynów - 23 lutego,
 • Babice Nowe, Stare Babice - 24 lutego,
 • Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś - 25 lutego,
 • Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 26 lutego.

Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 7:30. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom.


Z prac Komisji Rady. Dnia 18 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, na której członkowie zapoznali się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
W dniu 23 lutego br. w sali im. Stanisława Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice o godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji w celu omówienia projektów uchwał do XXXVIII sesji Rady Gminy.
Sesja Rady Gminy. Dnia 25 lutego br. o godzinie 15.00, w sali konferencyjnej im. Stanisława Zająca w Urzędzie Gminy odbędzie XXXVIII sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie siedmiu uchwał. Z tematami sesji będzie można się zapoznać na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl
Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi na wykonanie robót związanych z remontem cząstkowym dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Stare Babice. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Gospodarki Komunalnej oraz uzyskać informacje u Andrzeja Małeckiego (pok. nr 2, nr tel. 022-722-95-35) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 26 lutego b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Akcja usuwania azbestu. Przypominamy, że w 2010 roku będzie kontynuowana akcja usuwania wyrobów zawierających azbest (eternitu) z terenu Gminy Stare Babice. W związku z ubieganiem się przez Urząd Gminy o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prosimy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy, zamierzających usunąć eternit z posesji w roku 2010, o składanie wniosków do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 1, nr tel. 022-722-90-06) w terminie do dnia 26 lutego 2010 roku.
Pomóżmy bezdomnym zwierzętom. Przypominamy, że do dnia 26 lutego br. Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Starych Babicach prowadzi zbiórkę starych koców, kołder oraz garnków nadających się do użytku. Przydatne będą również miski dla psów, kuwety, żwirek i smycze. Chcielibyśmy przekazać te rzeczy potrzebującym bezdomnym zwierzętom z "Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami" w Warszawie. Zbieramy również karmę dla zwierząt, która zostanie przekazana na rzecz naszych gminnych bezdomnych zwierząt. Szczegółowe informacje można uzyskać Referacie Ochrony Środowiska (pok. 1, nr tel. 022-722-90-06).

12 lutego 2010 r. Nr 228
Stare Babice - Gmina Przyjazna Środowisku. Dnia 21 stycznia br., decyzją Narodowej Rady Ekologicznej, zostali wybrani laureaci i wyróżnieni XI Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaˇni Środowisku" pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Gmina Stare Babice została laureatem w kategorii: "SAMORZˇD PRZYJAZNY ŚRODOWISKU" w podkategorii: "Gmina Przyjazna Środowisku". Dnia 5 lutego w Ministerstwie Środowiska wójt Krzysztof Turek odebrał statuetkę i dyplom, szczegóły na stronie gminy.


Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi:
 • na najem lokalu użytkowego na okres 5 lat. Materiały dotyczące przetargu można otrzymać oraz uzyskać informacje można otrzymać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Stare Babice (pok. nr 33, nr tel. 022-722-91-39) lub pobrać ze strony internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl
  Oferty należy składać do dnia 12 marca b.r. do godz. 15.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach;
 • na udzielenie kredytu dla Gminy Stare Babice. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz uzyskać informacje w sprawach proceduralnych u Jacka Kłopotowskiego (pok. nr 21, nr tel. 022-722-95-36), w sprawach finansowych u Ireny Sotomskiej - skarbnik (pok. nr 9, nr tel. 022-722-90-07) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl.
  Oferty należy składać do dnia 16 marca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Wywóz odpadów posegregowanych. W lutym odpady będą wywożone w dniach:
 • Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 22 lutego,
 • Janów, Klaudyn, Kwirynów - 23 lutego,
 • Babice Nowe, Stare Babice - 24 lutego,
 • Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś - 25 lutego,
 • Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 26 lutego.

Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 8.30. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom.


Lodowisko w Borzęcinie Dużym. Zapraszamy na lodowisko, które mieści się na terenie Strefy Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym (od strony boisk do siatkówki / koszykówki ) codziennie w
godzinach od 10.00 do 18.00 (należy mieć własne łyżwy).
Zebranie wiejskie w Borzecinie Dużym. W dniu 16 lutego br. o godz. 17.00 w małej sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym odbędzie się zebranie wiejskie, na którym zostanie przedstawiony Plan Odnowy Miejscowości Borzecina Dużego. Dokument ten jest niezbędny do ubiegania się gminy o środki unijne na budowę placu zabaw na skwerze przy stawie.
Apel o pomoc w odśnieżaniu. W związku z powtarzającymi się dużymi opadami śniegu Wójt Gminy Stare Babice informuje, że w pierwszej kolejności są odśnieżane drogi, na których kursuje komunikacja podmiejska i autobus szkolny oraz drogi asfaltowe, przelotowe pomiędzy poszczególnymi miejscowościami. Natomiast drogi wewnętrzne osiedli i drogi gruntowe mogą być odśnieżane w miarę możliwości sprzętowych i środków finansowych.
Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy apeluje do Mieszkańców o organizowanie sąsiedzkiej pomocy , a także Mieszkańców posiadających sprzęt mechaniczny do pomocy w odśnieżaniu.

5 lutego 2010 r. Nr 227
Zapisy do przedszkoli w marcu. W marcu 2010 r. będą trwały zapisy dzieci do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Stare Babice na rok szkolny 2010/2011. Karty zgłoszeń dzieci będą wydawane od 1 marca do 31 marca 2010 r. w Przedszkolu w Starych Babicach (można też pobrać ze strony internetowej przedszkola) i w Przedszkolu w Borzęcinie Dużym. Nabór do przedszkola w Blizne Jasińskiego będzie prowadzić Przedszkole w Starych Babicach.


Obowiązek odśnieżania chodników. Przypominamy o obowiązku uprzątania błota, odśnieżania i usuwania oblodzenia z chodników przylegających do posesji, a także o konieczności usuwania śniegu oraz sopli lodu z dachów budynków.
Akcja usuwania azbestu. Informujemy, że w 2010 roku będzie kontynuowana akcja usuwania wyrobów zawierających azbest (eternitu) z terenu Gminy Stare Babice. W związku z ubieganiem się przez Urząd Gminy o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prosimy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy, zamierzających usunąć eternit z posesji w roku 2010, o składanie wniosków do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 1, nr tel. 022-722-90-06) w terminie do dnia 26 lutego 2010 roku.
Projekt Statutu Gminy Stare Babice. Komisja Statutowa w składzie: Przewodniczący Komisji - Jan Puścian, Członkowie Komisji - Lucyna Skrzeczkowska, Justyna Szczepanik, Henryk Kuncewicz zakończyła prace nad Statutem Gminy Stare Babice. Z projektem Statutu można zapoznać się na stronach: www.bip.stare-babice.waw.pl oraz www.stare-babice.waw.pl.
Plan miejscowy części wsi Klaudyn. W dniu 25 stycznia br. w Urzędzie Gminy Stare Babice odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany planu miejscowego w zakresie południowej części wsi Klaudyn. W spotkaniu uczestniczyło 18 osób, w tym Kazimierz Steć kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy oraz Andrzej Koliński główny specjalista ds. planowania przestrzennego.
Znaleziono psa. W dniu 31 stycznia br. w Starych Babicach znaleziono owczarka niemieckiego długowłosego (suczka) w wieku ok. 4 lat. Właściciela pilnie prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska pod nr tel.: (22) 722 90 06.
Pomóżmy bezdomnym zwierzętom. W dniach od 1 do 26 lutego br. Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Starych Babicach organizuje po raz kolejny zbiórkę starych koców, kołder oraz garnków nadających się do użytku. Przydatne będą również miski dla psów, kuwety, żwirek i smycze. Chcielibyśmy przekazać te rzeczy potrzebującym bezdomnym zwierzętom z "Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami" w Warszawie. Zbieramy również karmę dla zwierząt, która zostanie przekazana na rzecz naszych gminnych bezdomnych zwierząt. Szczegółowe informacje można uzyskać Referacie Ochrony Środowiska (pok. 1, nr tel. 022-722-90-06).
KONCERT ZESPOŁU "MAZOWSZACY Z KAROLINA". Dnia 7 lutego 2010 r. o godz. 17:00 w Kościele Parafialnym p.w. Św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym odbędzie się koncert zespołu ludowego "MAZOWSZACY Z KAROLINA" Zespół Pieśni i Tańca wykona utwory, które należą do polskiego folkloru z różnych regionów Polski. Serdecznie zapraszamy!
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.