Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

28 maja 2010 r. Nr 242
Z prac Komisji Rady. Dnia 25 maja odbyło się wspólne posiedzenie Komisji w celu omówienia projektów uchwał do XLI sesji Rady Gminy.


Sesja Rady Gminy. Dnia 25 maja odbyła się XLI sesja Rady Gminy, na której podjęto 7 uchwał. Z podjętymi uchwałami można zapoznać się stronie internetowej BIP www.bip.stare-babice.waw.pl.
Po sesji, z okazji jubileuszu 20 lat samorządu Gminy Stare Babice, radni spotkali się z pracownikami samorządowymi Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej., Straży Gminnej, Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty, Gminnej Biblioteki Publicznej. Na spotkaniu przedstawiono prezentację dorobku gminy w okresie 1990-2010 oraz wręczono okolicznościowe medale obecnym i byłym pracownikom gminy, za kilkunasto- i dwudziestoletnią służbę w samorządzie gminy.
Ogłoszenie przetargu gminnego. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił:
 • drugi pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego na okres 5 lat w budynku komunalnym przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach, z przeznaczeniem na bufet w oparciu o catering. Zainteresowani przetargiem mogą zapoznać się z regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu oraz uzyskać informacje w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami u Marioli Grzywińskiej (pok. nr 32, nr tel. 22 722 91 39) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 7 czerwca b.r. do godz. 17.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
 • Przetarg nieograniczony na Urządzenie skweru na terenie działki 633/6 w Starych Babicach. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Ochrony Środowiska u Piotra Siemiaka (pok. nr 1, nr tel. 22-722-90-06) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 2 czerwca b.r. do godz. 11.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Konkursy na dyrektora. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił konkursy:
ˇ na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach,
ˇ na stanowisko dyrektora Przedszkola w Bliznem Jasińskiego.
Ze szczegółami można zapoznać się na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl lub uzyskać informacje u Jarosława Płóciennika (pok. 26, nr tel. 22 722 -94- 51). Oferty na konkurs należy składać do 1 czerwca br. w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs" (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 05 -082.
Gminne nieruchomości do sprzedaży. Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Opis
i
położenie
Oznaczenie
KW
Oznaczenie działki
wg ewid. gruntów
Pow. działki w
metrach kwadratowych
Wartość
nieruchomości
w zł
Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzennego.
Latchorzew WA1P/00052111/7
28/15
1457
700 .000 + 22% VAT
Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Lipków 54238 cz.
26/3
1875
710. 000 + 22 %VAT
Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

21 maja 2010 r. Nr 240
Dnia 25 maja o godz.16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji w celu omówienia projektów uchwał do XLI sesji Rady Gminy.
Sesja Rady Gminy. Dnia 27 maja o godz.14.00 odbędzie się XLI sesja Rady Gminy, porządek obrad przewiduje podjęcie 7 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl


Place zabaw. W dniu 11 maja 2010 r. podpisano umowę z firmą PLAYTIME na dostawę i montaż elementów małej architektury tj. urządzeń zabawowych na placach zabaw w miejscowościach Zielonki Parcela i Kwirynów w gminie Stare Babice. Termin realizacji w/w umowy wynosi 5 tygodni od daty jej podpisania. Po tym czasie istniejące skwer w Zielonkach Parceli i plac zabaw w Kwirynowie zostaną wyposażone w nowe urządzenia i zabawki.
Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił:
 • drugi pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego na okres 5 lat w budynku komunalnym przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach, z przeznaczeniem na bufet w oparciu o catering. Zainteresowani przetargiem mogą zapoznać się z regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu oraz uzyskać informacje w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami u Marioli Grzywińskiej (pok. nr 32, nr tel. 22 722 91 39) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 7 czerwca b.r. do godz. 17.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
 • przetarg nieograniczony na modernizację sanitariatów w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Starych Babicach. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych u Iwony Mika (pok. nr 2, nr tel. 22-722-95-35) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 27 maja b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Konkursy na dyrektora. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił konkursy:
 • na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach,
 • na stanowisko dyrektora Przedszkola w Bliznem Jasińskiego.

Ze szczegółami można zapoznać się na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl lub uzyskać informacje u Jarosława Płóciennika (pok. 26, nr tel. 22 722 -94- 51). Oferty na konkurs należy składać do 1 czerwca br. w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs" (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 05 -082.


Wywóz odpadów posegregowanych. W maju odpady będą wywożone w dniach:
 • Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 24 maja,
 • Janów, Klaudyn, Kwirynów - 25 maja,
 • Babice Nowe, Stare Babice - 26 maja,
 • Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś - 27 maja,
 • Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 28 maja.

Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 7:00. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom.

14 maja 2010 r. Nr 240
Kolektory słoneczne - podpisywanie umów. Informujemy, że z uwagi na bardzo duże zainteresowanie udziałem w projekcie instalacji kolektorów słonecznych termin podpisywania umów zostaje przedłużony do dnia 31 maja 2010 r. Podpisywanie umów dotyczących instalacji kolektorów słonecznych odbywa się w Sali Konferencyjnej im. St. Zająca (I piętro) w dniach

 • poniedziałki i czwartki w godz. 10.00-18.00,
 • we wtorki, środy i piątki w godz. 10.00-16.00.

Dodatkowo zapraszamy w sobotę 15 maja br. w godz. 9.00-14.00 do Szkoły Podstawowej w Starych Babicach.


Z prac Komisji Rady. W mijającym tygodniu odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, na którym zapoznano się ze stanem bezpieczeństwa publicznego i ze stanem ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Stare Babice oraz zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności Straży Gminnej.
Ogłoszenia przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił:
 • drugi pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego na okres 5 lat w budynku komunalnym przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach, z przeznaczeniem na bufet w oparciu o catering.
  Zainteresowani przetargiem mogą zapoznać się z regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu oraz uzyskać informacje w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami u Marioli Grzywińskiej (pok. nr 32, nr tel. 22 722 91 39) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 7 czerwca b.r. do godz. 17.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
 • przetarg nieograniczony na modernizację sanitariatów w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Starych Babicach.
  Zainteresowani przetargiem mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych u Iwony Mika (pok. nr 2, nr tel. 22-722-95-35) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 27 maja b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Konkursy na dyrektora. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił konkursy:
 • na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach,
 • na stanowisko dyrektora Przedszkola w Bliznem Jasińskiego.

Ze szczegółami można zapoznać się na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl lub uzyskać informacje u Jarosława Płóciennika (pok. 26, nr tel. 22 722 -94-51). Oferty na konkurs należy składać do 1 czerwca br. w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs" (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 05 -082.


Wywóz odpadów posegregowanych. W maju odpady będą wywożone w dniach:
- Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 24 maja,
- Janów, Klaudyn, Kwirynów - 25 maja,
- Babice Nowe, Stare Babice - 26 maja,
- Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś - 27 maja,
- Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 28 maja.

Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 7:00. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom.

7 maja 2010 r. Nr 239
Kolektory słoneczne - podpisywanie umów. Przypominamy, że osoby które złożyły ankiety zgłoszeniowe do projektu mogą podpisywać umowy w nieprzekraczalnym terminie od 8 kwietnia do 15 maja br. w Urzędzie Gminy w poniedziałki i czwartki w godz. 10.00-18.00, we wtorki, środy i piątki w godz. 10.00-16.00. Dodatkowe punkty obsługi mieszkańców będą uruchomione w soboty w godz. 9.00-14.00:

 • 8 maja w Gimnazjum w Koczargach Starych,
 • 15 maja w Szkole Podstawowej w Starych Babicach.

Z prac Komisji Rady. W dniu 13 maja br. godz. 16.00 w sali im. Stanisława Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa w celu zapoznania się ze stanem bezpieczeństwa publicznego i ze stanem ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Stare Babice oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Straży Gminnej.
Wyniki przetargów gminnych. Otwarto oferty w postępowaniach:
 • na utrzymanie zieleni przy drogach gminnych na terenie Gminy Stare Babice. Wpłynęły trzy oferty - wybrano najkorzystniejszą - firmy AGAdendron sp.j. ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI, Agata Szymańska, Bożena Szymańska z siedzibą w Raszynie przy ul. Rybnej 26;
 • na dostawę, montaż i konserwację oznakowania pionowego i poziomego. Wpłynęły cztery oferty - wybrano najkorzystniejszą - złożoną przez konsorcjum firm: Lider "MP - PROJEKT" Paweł Kurowski ul. Rozwadowska 30, 03 - 628 Warszawa, Partner I "WIMED" Oznakowanie Dróg Sp. z o.o. ul. Tarnowska 48, 33 - 170 Tuchów, Partner II Zakład Produkcji Znaków Drogowych "WIMED" Zdzisław Dąbczyński ul. Tarnowska 48, 33 - 170 Tuchów.
 • na dostawę i montaż elementów małej architektury (urządzeń zabawowych) na placach zabaw położonych we wsiach Zielonki Parcela i Kwirynów. Wpłynęły dwie oferty - wybrano najkorzystniejszą - firmy PLAYTIME Agnieszka Sereda z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 15/17.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu. Informujemy, że w dniach 10 - 14 maja 2010 roku na terenie Gminy Stare Babice prowadzona będzie akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady należy wystawiać przed posesje w dniu ich odbioru przed godziną 8.00. Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Stare Babice w roku 2010:
 • Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 10 maja,
 • Janów, Klaudyn, Kwirynów - 11 maja,
 • Babice Nowe, Stare Babice - 12 maja,
 • Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś - 13 maja,
 • Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 14 maja.

Przypominamy, że zbiórka nie obejmuje odpadów: poprodukcyjnych, opon, akumulatorów, odpadów remontowych i budowlanych, przemysłowych oraz typowych odpadów komunalnych.

ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.