Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

25 czerwca 2010 r. Nr 245
Sesja Rady Gminy. Dnia 29 czerwca br. o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej nowego gminnego budynku przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach odbędzie XLII sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie dwunastu uchwał. Z tematami sesji można się zapoznać na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl


Z prac Komisji Rady. W mijającym tygodniu odbyły się posiedzenia komisji:
  • wspólne posiedzenie komisji, na którym omówiono projekty uchwał do XLII sesji;
  • Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, na którym zapoznano się z wynikami przedsiębiorstwa EKO-BABICE za 2009 rok oraz z realizacją uchwały w sprawie wyrażenia woli zbycia przez Gminę Stare Babice udziałów w spółce zo.o. pod firmą "EKO- PARTNERS" oraz określenia zasad ich zbycia.

Ogłoszenie przetargu gminnego. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił na przetargi nieograniczony:
  • na dostawę i montaż elementów małej architektury (urządzeń zabawowych) na placu zabaw położonym na terenie przedszkola w Bliznem Jasinskiego.
    Oferty należy składać do dnia 1 lipca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
  • na dostawę i montaż wyposażenia przedszkola gminnego w miejscowości Blizne Jasińskiego w Gminie Stare Babice Babice. Oferty należy składać do dnia 6 lipca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Zainteresowani przetargiem mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskać informacje w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych u Iwony Mika lub Jacka Kłopotowskiego (pok. nr 34, nr tel. 22-722-95-36) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl.


Ocena aktualności studium i planów miejscowych. Wójt Gminy zawiadamia o przystąpieniu do: sporządzania analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy, ocenienia postępów w opracowywaniu planów miejscowych, opracowania wieloletniego programu ich sporządzania w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące oceny - wnioski należy składać na piśmie w terminie do dnia 31 grudnia br. Informacje o przebiegu prac nad oceną aktualności studium i planów miejscowych oraz szczegóły można uzyskać w Referacie Planowanie Przestrzennego Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 3, tel. 22 722 90 04) lub na stronie www.stare-babice.waw.pl. Ze względów organizacyjnych nie przewiduje się indywidualnych pisemnych odpowiedzi na składane wnioski.
II TURA Wybory Prezydenta RP. Dnia 4 lipca br. (niedziela) zostanie przeprowadzona II tura wyborów Prezydenta RP. Na terenie gminy jest 8 obwodów głosowania - siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych nie zmieniły się i mieszczą się: w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 14; w Szkole w Starych Babicach przy ul. Polnej 40 (trzy obwody); w Klubie Sportowym "Naprzód" Zielonki, ul. Białej Góry 4; w Gimnazjum w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12; oraz w Szkole w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 697 (dwa obwody). Przypominamy wyborcom o konieczności okazania Komisji Wyborczej dokumentu ze zdjęciem. Lokale wyborcze będą otwarte w tych samych godzinach: 6.00 - 20.00.
Dary dla powodzian. W poniedziałek 21 czerwca wyjechał konwój z darami dla zalanych gmin Wilków, Dwikozy, Świniary. Pięć dużych samochodów i trzy mniejsze zawiozło środki czystości, artykuły higieny osobistej, żywność, odzież i obuwie, inne artykuły darowane przez mieszkańców naszej Gminy, które zbierane były w czerwcu w szkołach i nowym budynku Urzędu Gminy. Dużą ilość środków czystości przekazały firmy Reckitt Benckiser z Nowego dworu Mazowieckiego oraz Vipolimex Kiem Le ze Starych Babic. Kierowcy zawieźli te rzeczy na własny koszt. Dziękujemy wszystkim darczyńcom!

18 czerwca 2010 r. Nr 244
Wybory Prezydenta RP Dnia 20 czerwca br. (niedziela) zostaną przeprowadzone wybory Prezydenta RP. Na terenie gminy jest 8 obwodów głosowania - siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych mieszczą się: w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 14; w Szkole w Starych Babicach przy ul. Polnej 40 (trzy obwody); w Klubie Sportowym "Naprzód" Zielonki, ul. Białej Góry 4; w Gimnazjum w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12; oraz w Szkole w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 697 (dwa obwody). Przypominamy wyborcom o konieczności okazania Komisji Wyborczej dokumentu ze zdjęciem. Lokale wyborcze będą otwarte w godz. 6.00 - 20.00.


Konkurs. 17 czerwca 2010 w Urzędzie Gminy Stare Babice odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej dyrektorem została p. Dorota Smolińska.
Dnia 16 czerwca 2010 odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw społecznych, kultury i kultury fizycznej, na którym dokonano oceny stopnia wykorzystania placów zabaw oraz ścieżki edukacyjnej na terenie gminy.
Z prac Komisji Rady. W dniu 24 czerwca 2010r. o godz. 16.00 w sali im. St. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się wspólne posiedzenie komisji w celu omówienie projektów uchwał do XLII sesji.
W dniu 24 czerwca 2010r. o godz. 17.00 w sali im. St. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, tematem posiedzenia będzie: zapoznanie się z wynikami przedsiębiorstwa EKO-BABICE za 2009 rok oraz z realizacją uchwały w sprawie wyrażenia woli zbycia przez Gminę Stare Babice udziałów w spółce z o.o. pod firmą "EKO- PARTNERS" oraz określenia zasad ich zbycia.
Wyniki przetargów gminnych:
  • na urządzenie skweru na terenie działki 633/6 w Starych Babicach wpłynęło 5 ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę AGAdendron sp. j., Zakładanie i pielęgnacja terenów zieleni, Agata Szymańska, Bożena Szymańska, ul. Rybna 26, 05-090 Raszyn, cena najkorzystniejszej oferty wynosi 134 200,00 zł brutto;
  • na świadczenie usług w zakresie mechanicznego sprzątania chodników, ścieków przykrawężnikowych i pasa zieleni wpłynęły 3 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO-BABICE" Sp. z o.o. ul. Kutrzeby 36, 05 - 082 Stare Babice,
  • pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego o pow. 41,50 m2 na okres 5 lat w budynku komunalnym przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach, z przeznaczeniem na bufet w oparciu o catering - z powodu braku oferentów nie został rozstrzygnięty.

20 czerwca 2010 o godz. 15:00 odbędzie się Powiatowy Przegląd Chórów Seniora połączony z imprezą plenerową. Przegląd będzie miał miejsce w Gościńcu Julinek 6( filia SOSW w Lesznie).. Serdecznie zapraszamy.

11 czerwca 2010 r. Nr 243
Pomoc dla powodzian. Gmina Stare Babice organizuje akcję pomocy na rzecz powodzian (mieszkańców GMINY WILKÓW) w postaci: narzędzi, sprzętu, środków czystości i higieny osobistej, środków przeciwgrzybicznych i do odkażania budynków, butów gumowych, pościeli, kocy, żywności długoterminowej (puszki, słoiki z żywnością), wody, odzieży - tylko nowa. Punkty zbiórki darów rzeczowych są zorganizowane na terenie gminy: w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697 - tel. (22) 753-05-24, w Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych ul. Akacjowa 12 - tel. (22) 722-90-29, w Szkole Podstawowej w Starych Babicach ul. Polna 40 - tel. (22) 722-91-29, w nowym budynku gminnym w Starych Babicach ul. Rynek 21 - tel. (22) 722-90-11. Dary można składać w terminie do 18 czerwca 2010r. w dni robocze w wyżej wymienionych punktach w godzinach: 10.00-18.00 w budynku gminnym, 12.00-17.00 w szkołach. Akcję koordynuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach - Alicja Napurka tel. (22) 722-90-11. Więcej informacji na stronie www.stare-babice.waw.pl


Z prac Komisji Rady. W dniu 16 czerwca 2010r. o godz. 16.00 w sali im. St. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice rozpocznie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej. Tematem posiedzenia będzie ocena stopnia wykorzystania placów zabaw oraz ścieżki edukacyjnej na terenie gminy.
Wybory Prezydenta RP Dnia 20 czerwca br. (niedziela) zostaną przeprowadzone wybory Prezydenta RP. Na terenie gminy jest 8 obwodów głosowania - siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych mieszczą się: w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 14; w Szkole w Starych Babicach przy ul. Polnej 40 (trzy obwody); w Klubie Sportowym "Naprzód" Zielonki, ul. Białej Góry 4; w Gimnazjum w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12; oraz w Szkole w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 697 (dwa obwody). Przypominamy wyborcom o konieczności okazania Komisji Wyborczej dokumentu ze zdjęciem. Lokale wyborcze będą otwarte w godz. 6.00 - 20.00. Dnia 9 czerwca br. odbyło się szkolenie obwodowych komisji wyborczych, ponadto komisje ukonstytuowały się i ustaliły zadania do dnia wyborów.
Aktualności gminne wysyłane e-mailem. Przypominamy o możliwości otrzymywania aktualnych wiadomości gminnych w formie cotygodniowego newslettera wysyłanego drogą elektroniczną. Deklarację wyrażającą chęć otrzymywania wiadomości można wypełnić w Sekretariacie lub Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub zamówić newsletter na stronie www.stare-babice.waw.pl.
XIII Kampinoski Rajd Rowerowy w sobotę 12 czerwca b.r. Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Wójt Gminy zaprasza cyklistów na XIII Kampinoski Rajd Rowerowy Lipków 2010, który przebiegać będzie trasami Kampinoskiego Szlaku Rowerowego. Zbiórka chętnych z naszej gminy na parkingu przed Urzędem Gminy Stare Babice o godz. 9.30 oraz na parkingu przed szkołą w Borzęcinie Dużym o godz. 9.50. Zakończenie Rajdu na Polanie w Lipkowie o godz. 13.00, przewidywane są konkursy z nagrodami i posiłek. Zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców!
Festiwal muzyczny "W Krainie Chopina" Wójt Gminy Stare Babice i Towarzystwo Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego zapraszają na Recital Chopinowski w wykonaniu Krzysztofa Trzaskowskiego (fortepian), który odbędzie się w niedzielę 13 czerwca godz. 19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21 /nowy budynek/.
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.