Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

20 sierpnia 2010 r. Nr 249
Wywóz odpadów posegregowanych. W sierpniu odpady będą wywożone w dniach:

  • - Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 23 sierpnia,
  • - Janów, Klaudyn, Kwirynów - 24 sierpnia,
  • - Babice Nowe, Stare Babice - 25 sierpnia,
  • - Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś - 26 sierpnia,
  • - Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 27 sierpnia.

Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 7:00. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom. Informujemy że osoby, które chcą przystąpić do programu bezpłatnego odbioru posegregowanych odpadów, powinny wypełnić deklarację zgłoszeniową dostępną na stronie www.stare-babice.waw.pl lub w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice (pok.12, tel. 22 722 90 06).


Wyłożenie planów. Wójt Gminy przypomina ,że trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu aktualizacji planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice (prawie całej Gminy Stare Babice), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 sierpnia do 31 sierpnia br w Referacie Planowanie Przestrzennego Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 3 w godzinach pracy Urzędu). Dyskusja publiczna poświęcona tej aktualizacji odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2010 roku (poniedziałek) w "dużej'" sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym (ul. Warszawska 697) o godz. 18.00.

Kotki do oddania! Pilnie szukamy domu dla dwóch czarnych kocurków. Osoby chętne do adopcji zapraszamy do lecznicy weterynaryjnej w Latchorzewie ul. Warszawska 236, tel.: (22) 796 02 00
Znaleziono amstaffa. W dniu 2 sierpnia 2010 roku w miejscowości Lubiczów, przy ul. Warszawskiej znaleziono psa rasy amstaff, koloru brązowego, w wieku ok. 5 lat. Właściciela pilnie prosimy o kontakt pod nr tel.: (22) 722 90 06

Praca w nowym przedszkolu w Bliznem Jasińskiego. Dyrektor nowego Gminnego Przedszkola w Bliznem Jasińskiego poszukuje nauczycieli wychowania przedszkolnego do pracy od 1 września br. na pełen etat. Informację można uzyskać u Małgorzaty Siekierskiej - dyrektor przedszkola w Urzędzie Gminy Stare Babice (pok. 9, tel. 22 752-91-42, 752-94-51 w. 109).
Nabór pracownika. Kierownik Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. księgowości budżetowej w ZOFO. Szczegółowe informację co do wymagań można uzyskać w Zespole Obsługi Finansowej Oświaty (ul. Rynek 21, pok. 26, nr Tel. 022-722-90-78) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 30 sierpnia br. osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (pok.18) lub Kierownika ZOFO ul. Rynek 21 (pok.26) lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32,05-082 Stare Babice
Piknik Rybny - 26 września 2010r. Gmina otrzymała dofinansowanie projektu pn.: Kampania promocyjna Karpia "Zdrów jak ryba". Głównym przedsięwzięciem jego realizacji jest Piknik Rybny, który odbędzie się 26 września 2010r. na Polanie Dwóch Stawów przy ul. Rekreacyjnej w Zielonkach.
Serdecznie zapraszamy na degustację karpia, konkursy z nagrodami i pokazy kulinarne.
Apelujemy do mieszkańców naszej Gminy o poszanowanie naszego wspólnego dobra.
Na początku sierpnia zostały zakończone prace zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym w miejscowości Stare Babice (między Szkołą a Kościołem). W ramach prac wykonano: ścieżki żwirowe, mostek drewniany łączący dwa stawy, kosze, ławki, założono trawniki oraz nasadzono drzewa i krzewy. Niestety już kilka dni po oddaniu terenu do użytkowania spotkaliśmy się z aktami wandalizmu.

2 sierpnia 2010 r. Nr 248
Praca w nowym przedszkolu w Bliznem. Dyrektor nowego Gminnego Przedszkola w Bliznem Jasińskiego poszukuje nauczycieli wychowania przedszkolnego do pracy od 1 września br. na pełen etat. Informację można uzyskać u Małgorzaty Siekierskiej - dyrektor przedszkola w Urzędzie Gminy Stare Babice (pok. 9, tel. 22 752-91-42 w. 109).


Wyłożenie planów. Wójt Gminy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice (prawie całej Gminy Stare Babice), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 sierpnia do 31 sierpnia br w Referacie Planowanie Przestrzennego Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 3 w godzinach pracy Urzędu).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2010 roku (poniedziałek) w "dużej"' sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym (ul. Warszawska 697) o godz. 18.00. Jednocześnie informujemy o możliwości składana uwag i wniosków. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stare Babice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2010 roku do godz. 16.00.
Spotkanie organizacji pozarządowych. W dniu 21 lipca 2010 r. odbyło się spotkanie lokalnych liderów społecznych, członków organizacji pozarządowych, w ramach projektu "Przejrzysta Polska". Uczestnicy dyskutowali nt programu monitorowania realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządach lokalnych, w szczególności w Gminie Stare Babice. Spotkanie prowadzili pracownicy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Więcej informacji w zakładce Organizacje pozarządowe na str. www.stare-babice.waw.pl
BEZPŁATNE szkolenia komputerowe. Informujemy, że firma Systema Sp z o.o. (z siedzibą w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 36, kod 03-772) w ramach projektu "Za Pan Brat z Komputerem II" współfinansowanego przez Unię Europejską prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie komputerowe dla osób, które ukończyły 45 rok życia, są zatrudnione na terenie województwa mazowieckiego i posiadają co najwyżej średnie wykształcenie. Szkolenia zorganizowane będą na dwóch poziomach: podstawowym- dla osób początkujących i zaawansowanym - ukierunkowane na zdobycie certyfikatu ECDL. Zajęcia realizowane będą poza godzinami pracy w wybranych miejscach Mazowsza oraz zwracane będą koszty dojazdu. Szczegółowe informacje i zapisy pod nr 22 59 00 705, 514 487 879, e-mail: warszawa@systema.pl. Zachęcamy do udziału!
Konkurs "Lato w Obiektywie". Wójt Gminy oraz "Młodzi z Pasją" zapraszają do uczestnictwa w konkursie fotograficznym "Lato w Obiektywie". Fotografie można przesyłać do końca września br na adres m.drzewinska@wp.pl. Werdykt zostanie ogłoszony podczas wernisażu prezentującego najlepsze prace na początku paĄdziernika, który odbędzie się w Szkole Podstawowej w Starych Babicach. Szczegółowe informacje co do wymagań technicznych zdjęć można uzyskać u Magdaleny Drzewińskiej (pod numerem telefonu 506-665-749 lub pod adresem e-mailowym m.drzewinska@wp.pl). Zapraszamy!
Przebudowa drogi powiatowej 4125. W ul. Akacjowa na odcinku od ul. Klonowej w Koczargach Starych do ul. Jakubowicza w Lipkowie rozpoczęta 02/08/2010.
W związku z tym zostaje zmieniona trasa linii 714.
Linia autobusowa 714 zostaje skierowana w obu kierunkach na poniższą trasę zmienioną:
- od skrzyżowania ulic Ignacego Mościckiego/Akacjowa w Lipkowie ulicami: Józefa Paschalisa-Jakubowicza - Sportowa - Białej Góry - Warszawska i dalej swoją trasą;
Zawieszone zostaje funkcjonowanie przystanków:
LIPKÓW-MUZEUM 01 i 02; AKACJOWA 01 i 02; KLONOWA 02, a przywrócony zostaje przystanek PASCHALISA-JAKUBOWICZA 02. więcej...
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.