Dzisiaj jest czwartek 13 czerwca 2024 r. imieniny Antoniego, Gracji, Lucjana
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

29 października Nr 258
Ogłoszenie przetargu gminnego. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2010/2011" w Gminie Stare Babice. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskać informację w Referacie Zamówień Publicznych u Iwony Mika (pok. nr 34, nr tel 22 722-95-36) lub pobrać ze strony www.stare-babice.waw.pl.
Oferty należy składać do dnia 27 października 2010 r. do godziny 12.00. w Sekretariacie (pok. nr 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.


Wybory Samorządowe 2010. Gminna Komisja Wyborcza informuje, że zarejestrowała ogółem 40 list z 47 kandydatami na radnych i 3 kandydatami na wójta. Wybory samorządowe odbędą się 21 października 2010 r.
Z prac Komisji Rady. W dniu 3 listopada 2010 r. o godz. 16:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji w celu omówienia proponowanych uchwał na XLIV Sesję Rady Gminy.
Sesja Rady Gminy. W dniu 4 listopada 2010 r. o godz. 15:00 odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie 30-tu uchwał. Z projektami można będzie zapoznać się na stronie http://bip.babice-stare.waw.pl
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o bhp "Pracuj bezpiecznie" podczas pracy rolniczej pod nazwą". Konkurs skierowany jest do rolników,. Głównym Organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny KRUS w Warszawie a Współorganizatorem Urząd Gminy Stare Babice. Tematyką konkursu jest zagrożenie wypadkowe najczęściej występujące w gospodarstwach rolnych. Konkurs odbędzie się dni 2 listopada o godzinie 10.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 828. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.
Święto Szkoły w Borzęcinie. 26 października 2010 r. w szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym z okazji święta szkoły odbyła się akademia z udziałem kombatantów AK Grupy Kampinos . W tym dniu było również uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów.
"Polecam Mammografię!". Centralny Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi by wzmocnić prowadzone dotychczas działania, proponuje kampanię "Polecam Mammografię!", której pilotaż będzie prowadzony przez Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące (WOK-i) do 30 listopada 2010 r. na Mazowszu, Podlasiu, w Wielkopolsce i województwie opolskim. Ulotkę można także wydrukować ze strony www.profilaktykapiersi.pl/polecammmamografie.
Nabory na środki unijne z Lokalnej Grupy Działania. 28 października 2010r. w budynku Urzędu Gminy Stare Babice odbyło się bezpłatne szkolenie z mikrograntow dla małych i średnich przedsiębiorstw. Szkolenie prowadził pan Paweł Zając.
Poświęcenie Pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II. W dniu 7 listopada 2010 r. o godz. 12.00 w Wierszach odbędzie się u Uroczysta Pontyfikacyjna Msza Święta koncelebrowana przez J. Eksecelencję Ks. Biskupa Piotra Jareckiego, oraz poświęcenie pomnika ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II.

22 października Nr 257
Komunikacja 12 listopada. Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że zgodnie z Zarządzeniem NR 2987/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 maja 2009 r, w dniu 12.11.2010 r. (piątek) wprowadza się poniższą organizację komunikacji miejskiej:
- tramwaje - kursować będą wg rozkładów jazdy soboty
- autobusy - kursować będą wg rozkładów dnia świątecznego
- metro - kursować będą wg rozkładów soboty
- SKM - kursować będą wg rozkładów dnia powszechnego


Nabory na środki unijne z Lokalnej Grupy Działania. Łatwiejszy dostęp do unijnych środków. Nabór wniosków od 25 października do 8 listopada 2010r. Unijne środki na:
  1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi do 300 000 zł, wkład własny 50% kosztów kwalifikowalnych)
  2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (Podmiotem uprawnionym do otrzymania dofinansowania jest osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, która posiada miejsce zamieszkania, siedzibę lub realizuje operację na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD "Między Wisłą a Kampinosem". Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji programu, nie może przekroczyć 100 000 zł (50 % kosztów kwalifikowalnych.) Zarząd Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Największe szanse mają przedsięwzięcia związane z rozwojem turystyki, podnoszeniem potencjału turystycznego (pracownie artystyczne, rękodzieło), poprawą jakości życia mieszkańców, czyli zbieżne z celami wyznaczonymi w strategii rozwoju LGD. Więcej informacji na stronie: http://www.babice-stare.waw.pl


Wyniki przetargów gminnych: Rozstrzygnięto przetarg na Zimowe utrzymanie dróg. Wpłynęły 4 oferty - wybrano najkorzystniejszą firmy Spółdzielnia Usług Rolniczych z siedziba Starych Babicach.
Ogłoszenie przetargu gminnego. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2010/2011" w Gminie Stare Babice. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskać informację w Referacie Zamówień Publicznych u Iwony Mika (pok. nr 34, nr tel 22 722-95-36) lub pobrać ze strony www.stare-babice.waw.pl Oferty należy składać do dnia 27 października 2010 r. do godziny 12:00. w Sekretariacie (pok. nr 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.


Wybory Samorządowe 2010. Do północy 22 października można zgłaszać do Gminnej Komisji Wyborczej listy kandydatów na Radnych, natomiast do 27 października 24:00 przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na Wójta. Wybory samorządowe odbędą sie 21 listopada 2010 r.
Z prac Komisji Rady. W tym tygodniu odbyło sie posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, na temat wykorzystania dotacji gminnej przez Gminna Spółkę Wodną i oceny wdrożenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stare Babice.
Kontrola Problemowa. W dniu 21 października odbyła sie kontrola Miejsc Pamięci Narodowej położonych na terenie Gminy Stare Babice przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej dotycząca remontów i utrzymania tych miejsc. O wynikach kontroli poinformujemy w następnym serwisie

18 października Nr 256
Wybory Samorządowe 2010. Komisarz Wyborczy w Warszawie powołał Gminna Komisję Wyborczą w składzie:
Barbara Górecka, Teresa Salamucha, Jadwiga Sotomska, Krzysztof Dobrzyński, Alicja Piotrowska, Tadeusz Szlachcic, Zofia Leśniawska. Przewodniczącą Komisji została wybrana Pani Teresa Salamucha.
Komisja pełni dyżury w sali im. St. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice: w dniach 12-15 października w godz. 14:00 - 16:00, w dniu 18 października od godz. 14:00 -18:00, w dniach 19 - 21 października od godz. 14:00 -16:00, oraz w dniu 22 października od godz. 16:00 - 24:00


Z prac Komisji Rady. Dnia 14 października 2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej. Komisja podsumowała wyjazdowe posiedzenie dotyczące oceny stopnia realizacji podstawowej opieki medycznej na terenie gminy. Ponadto zaopiniowała dwa projekty uchwał oraz zapoznała się z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku.
W dniu 19 października o godz. 16.00 w sali im. St. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice. Odbędzie sie posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa. Tematem posiedzenia będzie:
  1. Ocena wdrożenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stare Babice.
  2. Zapoznanie z wykorzystaniem dotacji gminnej przez Gminną Spółkę Wodną "Babice".

Pacjentów Ośrodka Zdrowia zapraszamy tymczasowo do Ośrodka Zdrowia w Starych Babicach. Informujemy, że NZOZ w Borzęcinie Dużym z końcem roku kończy swoją działalność. Usługi medyczne w tym ośrodku od stycznia 2011 r. będzie świadczyć inny podmiot Opieki Zdrowotnej. Aktualnie właściciel NZOZ "Lekarz rodzinny" w Borzęcinie Dużym nosząc się z zamiarem likwidacji swoich usług, stopniowo ogranicza świadczenia, np. nie są wykonywane badania laboratoryjne na miejscu pacjenci odsyłaniu są do innej .przychodni.
Ogłoszenie przetargu gminnego. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości MARIEW:
  • działka nr ew. 218/3 o pow. 0,1177 ha przeznaczona pod zabudowę zagrodowo-mieszkaniową, cena wywoławcza - 290 000,00 PLN netto
  • działka nr ew. 230/3 o pow. 0,1458 ha przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, cena wywoławcza - 360 000,00 PLN netto
  • działka nr ew. 230/4 o pow. 0,1280 ha przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, cena wywoławcza - 320 000,00 PLN netto

Przetarg odbędzie się dnia 17 listopada 2010 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 32, nr tel. 022-722-91-396) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl.


Apel. W związku z licznymi aktami wandalizmu na terenie naszej gminy prowadzącymi do zniszczeń m.in. wiat przystankowych, znaków drogowych i innej infrastruktury, apelujemy do mieszkańców o zgłaszanie na Policję lub Straż Gminna takich zdarzeń. Dzięki postawie kilku naszych mieszkańców udało się zatrzymać Policji i Straży Gminnej kilku sprawców dewastacji infrastruktury technicznej, których to sprawy zostały skierowane do Sądu Grodzkiego w sprawie o ukaranie lub pokrycie kosztów odtworzenia zniszczonej infrastruktury.
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Latchorzewie.
W bieżącym tygodniu rozpoczęły się prace związane z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego wokół zbiornika wodnego u zbiegu ulic Warszawskiej i Szeligowskiej w Latchorzewie. Wykonywane są ciągi piesze o nawierzchni żwirowej, zostaną nasadzone drzewa oraz krzewy a także zamontowane elementy małej architektury.
Informujemy, że w najbliższym czasie rozpoczną się prace nad zagospodarowaniem zielenią ronda na ulicy Warszawskiej w Babicach Nowych.

8 października Nr 255
Z prac Komisji Rady. W mijającym tygodniu odbyły się dwa posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Komisja zapoznała się z informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r w tym z oceną realizacji inwestycji gminnych w I półroczu 2010r, zaopiniowała projekty uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Klaudyn, Zielonki Wieś, Koczargi Nowe, Borzecin Duży i Borzęcin Mały oraz zaopiniowała projekty uchwał w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku, zwolnień w podatku od nieruchomości.


Ogłoszenie przetargu gminnego. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010-2011. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informacje pod względem merytorycznym w Referacie Gospodarki Komunalnej u Andrzeja Małeckiego (pok. nr 2, nr tel. 22-722-95-35) lub formalnym w Referacie Zamówień Publicznych u Jacka Kłopotowskiego (pok.34, nr tel. 22-722-95-36) oraz odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 13 października b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Bezpłatne szczepienia przeciw grypie. Wójt Gminy zaprasza na bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla osób powyżej 65roku życia zameldowanych w Gminie Stare Babice do Centrum Medycznym SORNO w Starych Babicach (ul Rynek 21, rejestracja: 22 722 92 76).
90. Rocznica Bitwy Warszawskiej - Ogólnopolski Konkurs Historyczny organizowany przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. Stanisława Kozieja. Udział w nim zadeklarowały już trzy nasze gminne szkoły, a lokalnym organizatorem tego przedsięwzięcia jest Babickie Koło ZOR RP im. Obrońców Radiostacji Babice. Prace mogą być wykonane w postaci kroniki z rysunkami i zdjęciami, wykonane ręcznie lub przy pomocy techniki komputerowej. Może to być również prezentacja komputerowa. Proponowane zagadnienia do wykorzystania w realizacji tematu konkursu oraz regulamin na stronie gminy www.stare-babice.waw.pl. Finał i wręczenie nagród przewidziane jest w Belwederze lub Pałacu Prezydenckim. Prace należy składać do 22 października br. do szkół. Zapraszamy do udziału!
Konkurs fotograficzny "Mazowsze bliskie sercu" organizuje już po raz piąty Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jest to konkurs dla tych, którzy lubią fotografować, mieszkają lub uczą się na Mazowszu, znają miejsca, które warto pokazać innym i co ważne, potrafią to zrobić za pośrednictwem fotografii. Każdy uczestnik może nadesłać po 3 zdjęcia w formacie 13x18 w kategoriach krajobraz i architektura. Nabór prac trwa do 15 października br. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody finansowe w każdej z obu kategorii. Szczegóły konkursu na stronie www.stare-babice.waw.pl. oraz www.mazowia.pl. Zachęcamy do udziału!

1 października Nr 254
Otwarcie Przedszkola w Bliznem Jasińskiego. Z dniem 1 paˇdziernika rozpoczyna działalność nowe gminne przedszkole w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kościuszki 1, do którego uczęszczać będzie 150 przedszkolaków. Placówka czynna będzie od godz.6.30 do 17.00.


"Równać Szanse 2010". Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2010" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. O dotacje do 7 000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową z terenów wiejskich. Celem projektów jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości. Termin składania wniosków upływa dnia 12 października br. Wszelkie informacje dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl oraz www.stare-babice.waw.pl
Z prac Komisji Rady. W nadchodzącym tygodniu odbędą się dwa posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w sali im. St. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice:
  • dnia 5 października br. o godz. 16.00 - tematem posiedzenia będzie zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r w tym ocena realizacji inwestycji gminnych w I półroczu 2010r, po którym nastąpi wyjazd w celu zapoznania się z inwestycją "przepompownia główna ścieków" w Borzęcinie Dużym.
  • dnia 7 października br o godz.16.00 - tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: południowej części wsi Klaudyn; zachodniej części gminy Stare Babice w zakresie części wsi Zielonki Wieś i części wsi Koczargi Nowe- południowa strona ulicy Warszawskiej; zachodniej części gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzecin Duży i części wsi Borzęcin mały - pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką oraz zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku, zwolnień w podatku od nieruchomości.

Gminne nieruchomości do sprzedaży. Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
Opis i położenie
Oznaczenie KW
Oznaczenie działki
wg ewid. gruntów
Pow. działki
w metrach
kwadratowych
Wartość nieruchomości
w zł
Przeznaczenie w planie
zagosp. przestrzennego.
Mariew
WA1P/00089551/1
218/3
1177
290 000,00 zł + 22%VAT
Zabudowa zagrodowo-mieszkaniowa
Mariew
WA1P/00089551/1
230/3
1458
360 000,00+ 22 %VAT
Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Mariew
WA1P/00089551/1
230/3
1280
320 000,00 + 22% VAT
Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

W dniu 10 listopada br w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 o godz. 10.00 zostaną przeprowadzone rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem sportowym, położonej w Zielonkach Parceli , stanowiącej działkę oznaczoną numerem 201, o powierzchni 0,9098 ha , opisaną w KW WA1P/00095228/3. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinne. Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych "Rokowania Zielonki Parcele - działka nr 201" można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (pokój nr 18) w terminie do dnia 5 listopada br do godz. 15.30.Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 32, tel. nr 22 722 91 39) lub na stronie www.stare-babice.waw.pl.

Ponadto informujemy, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy w miejscowości Latchorzew oraz Lipków nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak złożonych ofert.


Zagubione zwierzęta. Informujemy, że w dniu 28 września br. w Blizne Łaszczyńskiego zaginął pies rasy sznaucer miniaturka, wabi się Ares. Szczegółowe informacje wraz ze zdjęciem na naszej stronie www.stare-babice.waw.pl - zakładka Ochrona Środowiska/Zwierzęta. Znalazcę prosimy o kontakt pod nr tel. 601-944-219. Przypominamy również, że na stronie zamieszczane są na bieżąco zdjęcia zwierząt zagubionych, znalezionych lub do oddania.

pobierz Serwis 254

pobierz Serwis 255

pobierz Serwis 256

pobierz Serwis 257

pobierz Serwis 258

 

ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.