Dzisiaj jest czwartek 23 maja 2024 r. imieniny Leoncjusza, Michała, Renaty
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

26 listopada Nr 261
Wójt i Rada Gminy wybrani!
W niedzielnych wyborach samorządowych w I głosowaniu Wójtem Gminy Stare Babice został wybrany Krzysztof Turek - uzyskując 61,31 % głosów. W skład Rady Gminy weszli: Katarzyna Gąsowska, Agnieszka Kaczurba, Julianna Maj-Kowalska, Barbara Pruszkowska-Kubel, Beata Skrońska, Adam Kotwicki, Henryk Kuncewicz, Stanisław Lesisz, Leszek Poborczyk, Dariusz Sobczak, Sławomir Sumka, Waldemar Szelenbaum, Tomasz Szuba, Krzysztof Szuba, Tadeusz Wiśniewski


Ogłoszenie przetargu gminnego. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg na dostawę i montaż drzwi przeciwpożarowych, dymoszczelnych EI 60 S, na poziomie piwnicy, w otworze szybu dĽwigu towarowego, w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Starych Babicach. Przetarg odbędzie się dnia 1 grudnia 2010 r. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Zamówień Publicznych (pok. nr 34, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl.
Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg na świadczenie usług transportowych z zakresu dowożenia dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 697 w Gminie Stare Babice. Przetarg odbędzie się dnia 3 grudnia 2010 r. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Zamówień Publicznych (pok. nr 34, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl.
Urząd Gminy w Starych Babicach informuje, że ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Mariew, stanowiących działki: nr 218/3
o pow. 0,1177 ha, nr 230/3 o pow. 0,1458 ha oraz nr 230/4 o pow. 0,1280 ha przeprowadzony w dniu 17 listopada 2010r. nie został rozstrzygnięty z powodu braku oferentów.
Komunikacja - linia 714. Nowo wybudowany na ul Akacjowej przystanek autobusowy z nazwą PODLEŚNA zostanie włączony do rozkładu jazdy z dniem 1 grudnia br.
Pomóż Zwierzętom. Od 15 listopada do 31 stycznia 2011 roku Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Starych Babicach organizuje zbiórkę starych koców, kołder, niepotrzebnych garnków, smyczy, kagańców, bud oraz karmy dla zwierząt. Wszystkie zebrane rzeczy chcemy przekazać bezdomnym zwierzętom Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Warszawie. Wszyscy, którzy chcieliby przekazać żywność lub wyżej wymienione rzeczy zapraszamy w godzinach pracy urzędu do Referatu Ochrony Środowiska ( pokój nr 12, nr. tel. 22 722-90-06), srodowisko@stare-babice.waw.pl
Przygarnij pieska. Uratujmy szczeniaki przed Schroniskiem.
W dniu 15 listopada 2010 roku w Stanisławowie zostały znalezione w lesie 2 szczeniaki (piesek i sunia). Psiaczki czekają na nowy dom w lecznicy weterynaryjne w Latchorzewie, ul. Warszawska 236, Tel.: (22) 796 02 00. Pieski są zdrowe, zaszczepione, będą elektronicznie oznakowane, wysterylizowane/wykastrowane na koszt Gminy.

Spotkanie organizacji pozarządowych i liderów społecznych. W dniu 8 grudnia, o godz. 17.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się seminarium. Więcej informacji na stronie: http://www.babice-stare.waw.pl/index2.php?op=19&go=48


19 listopada Nr 260

Z Sesji Rady Gminy. Dnia 12 listopada 2010r. odbyła się ostatnia sesja V kadencji Rady Gminy Stare Babice. Przewodniczący Rady Henryk Kuncewicz przedstawił sprawozdanie z prac Rady Gminy, a Wójt Krzysztof Turek ze swojej działalności. Na sesji podjęto 4 uchwały oraz dokonano podsumowania czteroletniej działalności Rady i Wójta. Na zakończenie Przewodniczący i Wójt podziękowali Radnym, Sołtysom i Mieszkańcom za współpracę w minionej kadencji.


Ogłoszenie przetargu gminnego. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości przeznaczonej na świadczenie usług podstawowej opieki zdrowotnej na okres 3 lat.
Termin składania ofert upływa 10 grudnia 2010 r. o godz. 15: 30 . Ofert można składać na adres Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32,05-082 Stare Babice, lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice w pok. nr 18 na I piętrze. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 32, nr tel. 022-722-91-396) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl.

Urząd Gminy w Starych Babicach informuje, że ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Mariew, stanowiących działki: nr 218/3 o pow. 0,1177 ha, nr 230/3 o pow. 0,1458 ha oraz nr 230/4 o pow. 0,1280 ha przeprowadzony w dniu 17 listopada 2010r. nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert.


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 8 listopada 2010r. w Urzędzie Gminy Stare Babice odbyły się konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 9 organizacji pozarządowych, działających w sferze pomocy społecznej, sportu i kultury, a także radni z Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej. Spotkanie prowadziła Jolanta Stępniak - Zastępca Wójta. Wszelkie opinie i uwagi zgłoszone na spotkaniu zostaną zawarte w ramach powyższego projektu.
Komunikacja ZTM. Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że od dnia 11 listopada 2010 r. (czwartek) w związku z zakończeniem przebudowy ul. Akacjowej autobus linii 714 powrócił na dotychczasową trasę.
Skutki zmian warunków atmosferycznych na sieci energetycznej. Zakład Energetyczny informuje, ze związku z rozpoczynającym się sezonem jesienno- zimowym wzrasta możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (wichury, opady śniegu, sadˇ) .co skutkować może powstaniem dużej ilości awarii w sieci elektroenergetycznej SN i nN. Koordynację prac prowadzić będzie Rejonowa Dyspozycja Ruchu w RE-1 Pruszków tel. 0-22 738-23-00,0-22 738-23-22, fax 0-22 738-24-73 Ze strony Regionu Energetycznego za pracę całości służb technicznych odpowiada Wydział Techniczny Tel. 0-22738-23-36, fax 0-22 738-43-51
Przygarnij pieska. W dniu 15 listopada 2010 roku w Stanisławowie zostały znalezione w lesie 2 szczeniaki (piesek i sunia). Psiaczki czekają na nowy dom w lecznicy weterynaryjne w Latchorzewie, ul. Warszawska 236, Tel.: (22) 796 02 00.
Wybory samorządowe! Dnia 21 listopada br. zostaną przeprowadzone wybory samorządowe do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego oraz bezpośrednie wybory wójta gminy. Na terenie gminy jest 8 obwodów głosowania - siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych mieszczą się w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 1, trzy w Szkole w St. Babicach, ul. Polna 40, w KS "Naprzód" Zielonki, ul. Białej Góry 4, w Gimnazjum w Koczargach Starych ul. Akacjowa 12 oraz dwie w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697. Przypominamy wyborcom o konieczności okazania Komisji Wyborczej dokumentu ze zdjęciem. Lokale wyborcze będą otwarte w g. 8.00 - 22.00. Zachęcamy Wyborców do głosowania. Przypominamy, że oddając swój głos macie Państwo wpływ na sposób zarządzania gminą oraz decydujecie o jej przyszłości. Obwieszczenia o kandydatach okręgowych i obwodach wyborczych opublikowane zostały w Gazecie Babickiej Nr 11, na stronie internetowej Gminy www.stare-babice.waw.pl i na sołeckich tablicach ogłoszeniowych.

5 listopada Nr 259
Z prac Komisji Rady. Dnia 3 listopada odbyło się wspólne posiedzenie Komisji w celu omówienia projektów uchwał do XLIV sesji Rady Gminy.
Dnia 8 listopada o godz.16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej , tematem posiedzenia będzie: zapoznanie się zadaniami realizowanymi w zakresie kultury fizycznej.


Sesja Rady Gminy. Dnia 4 listopada odbyła się XLIV sesja Rady Gminy, na której podjęto 30 uchwał. Z podjętymi uchwałami będzie można zapoznać się na stronie internetowej BIP www.bip.stare-babice.waw.pl.
Między innymi uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla: Południowej wsi Klaudyn, części wsi Zielonki i Koczargi Nowe na południe od ul. Warszawskiej. Uchwalono także miejscowy plan dla wsi Borzęcin Duży i Borzęcin Mały, obszar między ul. Warszawską a Kosmowską i Krótką.

Dnia 12 listopada o godz.12.00 odbędzie się XLV sesja Rady Gminy, na której przewiduje się podjęcie 3 uchwał, program sesji przewiduje podsumowanie V kadencji Rady Gminy.


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 8 listopada 2010 r. o godzinie 17.00 w sali im. Stanisława Zająca Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. Przedmiotem konsultacji będzie "Program współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 r." Spotkanie odbędzie się dla wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Stare Babice.
Komunikacja ZTM 12 listopada. Zarząd Transportu Miejskiego informuje w dniu 12 listopada 2010 r. (piątek) wprowadza poniższą organizację komunikacji miejskiej:
- tramwaje - kursować będą wg rozkładów jazdy soboty
- autobusy - kursować będą wg rozkładów jazdy dnia świątecznego
- Metro - kursować będą wg rozkładów jazdy soboty
- SKM - kursować będą wg rozkładów jazdy dnia powszedniego
Konkurs Fotograficzny " Festyn Babicki 2010 - okiem obiektywu"- w dniu 12 listopada podczas sesji Rady Gminy nastąpi uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu fotograficznego organizowanego podczas tegorocznego Festynu w Zielonkach
Uroczystość 11 listopada. Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości Wójt Gminy i Dyrektor Szkoły w Starych Babicach zapraszają na uroczystość obchodów Święta Niepodległości, która odbędzie się dnia 11 listopada br. o godzinie 17.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach przy ul. Polnej 40.
Koncert Chóru Echo z Lwowa. Dnia 13 listopada 2010r. o godz. 18.00 w Kościele Parafialnym p.w. Św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym odbędzie się koncert Chóru ECHO z Lwowa. Serdecznie Państwa Zapraszamy !

pobierz Serwis 259

pobierz Serwis 260

pobierz Serwis 261

 

ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.