Dzisiaj jest wtorek 16 kwietnia 2024 r. imieniny Bernarda, Biruty, Erwina
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

20 grudnia Nr 264
Sesja Rady Gminy. Dnia 17 grudnia odbyła się II sesja Rady Gminy, podjęto 6 uchwał. Wybrano składy osobowe 4 komisji rady gminy oraz dokonano zmian w budżecie gminy na 2010 r. Z uchwałami Rady Gminy można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl lub w Biurze Rady Urzędu Gminy Stare Babice


Ogłoszenie przetargu gminnego. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych.
 1. działka nr ew. 28/15 o pow. 0,1457 ha położona w miejscowości Latchorzew,
  cena wywoławcza - 620 000,00 PLN netto
 2. działka nr ew. 26/3 o pow. 0,1875 ha położona w miejscowości Lipków,
  cena wywoławcza - 590 000,00 PLN netto
Przetarg odbędzie się dnia 3 lutego 2011 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2011. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 32, nr tel. 022-722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.
Wójt Gminy Stare Babice informuje, że w dniu 13 grudnia 2010 r. został rozstrzygnięty pisemny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 226 m2 , stanowiącej działkę ew. nr 626/12 o pow. 1957 m2 , położoną we wsi Borzęcin Duży ul. Warszawska 818 z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki medycznej. Od 1 stycznia usługi medyczne będzie prowadzić Izabela Zawada-Drynkowska NZOZ MEDICOR Centrum Zdrowia w Feliksowie ul. Stołeczna 145, 05-083 Zaborów.
Spis Powszechny. 20 grudnia zakończono procedurę naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia spisu powszechnego ludności mieszkalnej w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Kandydatami na rachmistrzów zostali: Agnieszka Dymińska, Małgorzata Kłudkiewicz, Jan Krawczuk, Bartłomiej Nowak, Łukasz Putlakowski, Piotr Siekierski, Przemysław Świetlański, Adam Zasłona. Kandydaci zostaną rachmistrzami spisowymi po 3 dniowym szkoleniu kończącym się egzaminem w Urzędzie Statystycznym w Warszawie.
Odśnieżamy chodniki. Przypominamy Mieszkańcom gminy, że ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 - ze zmianami) - art. 5 ust. 1,pkt. 4 - nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
Urząd nieczynny. Informujemy, że dnia 24 grudnia b.r. (piątek) Urząd Gminy Stare Babice będzie nieczynny.

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Stare Babice
Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów w Nowym 2011 roku
życzy Krzysztof Turek Wójt Gminy Stare Babice

10 grudnia Nr 263
Sesja Rady Gminy. Dnia 17 grudnia br. o godz. 14:00 odbędzie się II sesja Rady Gminy, porządek obrad przewiduje podjęcie 5 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl


Ogłoszenie przetargu gminnego. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na zbycie nieruchomości niezabudowanych:
 1. działka nr ew. 28/15 o pow. 0,1457 ha; położona w miejscowości Latchorzew, cena wywoławcza - 620 000,00 PLN netto
 2. działka nr ew. 26/3 o pow. 0,1875 ha; położona w miejscowości Lipków, cena wywoławcza - 590 000,00 PLN netto

Przetarg odbędzie się dnia 3 lutego 2011 r. o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2011. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 32, nr tel. 022-722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.


Wójt Gminy Stare Babice ogłasza pisemny przetarg na najem nieruchomości przeznaczonej na świadczenie usług podstawowej opieki zdrowotnej na okres 3 lat - budynku położonego w Borzecinie Dużym przy ul. Warszawskiej 818. Przetarg odbędzie się dnia 13 grudnia 2010 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. Termin składania ofert upływa 10 grudnia 2010 o godz. 15:30. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 32, nr tel. 022-722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl
Urząd Gminy w Starych Babicach informuje, że w dniu 3 grudnia 2010 r. zakończyły się rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Zielonki Parcele stanowiącej działkę nr ew. 201 o pow. 0,9098 ha opisanej w KW nr WA1P/00095228/3. Rokowania zamknięto wybierając ofertę za kwotę 4 300 000,00 zł.
Wywóz odpadów posegregowanych. W grudniu odpady będą wywożone w dniach:
 • Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 13 grudnia,
 • Janów, Klaudyn, Kwirynów - 14 grudnia,
 • Babice Nowe, Stare Babice - 15 grudnia,
 • Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś - 16 grudnia,
 • Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 17 grudnia.

Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 7:00. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom. Informujemy również, że wszystkie osoby, które chcą mieć odbierane bezpłatnie segregowane śmiecie, powinny wypełnić deklarację zgłoszeniową dostępną na stronie www.stare-babice.waw.pl lub w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 1, tel. 22 722 90 06).


Pieski czekają na właścicieli.
 • w dniu 19 listopada 2010 roku przy ul Południowej w miejscowości Zielonki Parcele znaleziono młodą sunię rasy Husky. Cecha charakterystyczna: Jedno oko brązowe drugie niebieskie.
 • w dniu 28 listopada 2010 roku w Babicach Nowych przy ul. Ogrodniczej znaleziono psa rasy Husky.

Zainteresowani mogą uzyskać informację w Referacie Ochrony Środowiska (U.G. pok. nr 12, nr tel. (22 722-90-06, kom. 665 808 092) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.


Urząd nieczynny. Informujemy, że dnia 24 grudnia b.r. (piątek) Urząd Gminy Stare Babice będzie nie czynny.

3 grudnia Nr 262
Pierwsza sesja nowej Rady Gminy. Dnia 2 grudnia odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Stare Babice, na której radni złożyli ślubowanie i wybrali Przewodniczącego Rady - Henryka Kuncewicza oraz Wiceprzewodniczącego - Adama Kotwickiego i Tadeusza Wiśniewskiego. Ślubowanie złożył również nowo wybrany Wójt - Krzysztof Turek. Następnie Wójt przedstawił Radzie sprawozdanie o stanie Gminy.


Pierwsza sesja nowej Rady Powiatu. Dnia 30 listopada w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu, na której wybrano Starostę i członków zarządu. Starostą został Jan Żychliński, do zarządu zostali wybrani: Jolanta Stępniak, Andrzej Wołczyński, Edward Wołyński. Podczas wyborów samorządowych do Rady Powiatu Gmina Stare Babice i Izabelin stanowiły jeden okręg z którego do Rady weszło pięcioro radnych : Jan Żychliński - z Gminy Stare Babice, Ryszard Górka, Wojciech Białas, Beata Pilaszek i Lidia Ujazdowska - z Gminy Izabelin..
W związku z objęciem funkcji członka zarządu w powiecie warszawskim zachodnim, Pani Jolanta Stępniak zakończyła pracę na stanowisku Zastępcy Wójta Gminy Stare Babice.
Serdecznie dziękujemy Pani Jolancie Stępniak za dotychczasowe zaangażowanie i olbrzymi wkład pracy w rozwój naszej gminy oraz życzymy kolejnych sukcesów zawodowych i owocnej współpracy z naszym samorządem.
Ogłoszenie przetargu gminnego. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza pisemny przetarg na najem nieruchomości przeznaczonej na świadczenie usług podstawowej opieki zdrowotnej na okres 3 lat - budynku położonego w Borzecinie Dużym przy ul. Warszawskiej 818. Przetarg odbędzie się dnia 13 grudnia 2010 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. Termin składania ofert upływa 10 grudnia 2010 o godz. 15.30. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 32, nr tel. 022-722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl.
Pieski czekają na właścicieli.
- w dniu 19 listopada 2010 roku przy ul Południowej w miejscowości Zielonki Parcele znaleziono młodą sunię rasy Husky. Cecha charakterystyczna: Jedno oko brązowe drugie niebieskie.
- w dniu 28 listopada 2010 roku w Babicach Nowych przy ul. Ogrodniczej znaleziono psa rasy Husky.
Zainteresowani mogą uzyskać informację w Referacie Ochrony Środowiska (U.G. pok. nr 12, nr tel.
(22 722-90-06, kom. 665 808 092) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl.
Spotkanie organizacji pozarządowych i liderów społecznych. W dniu 8 grudnia, o godz. 17.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się seminarium n.t."Możliwości skutecznego pozyskiwania środków na inicjatywy społeczne w 2011r" Więcej informacji na stronie: www.stare-babice.waw.pl
"Bar Leśny" w Rynku. W nowym budynku gminnym przy ośrodku zdrowia w Starych Babicach przy ul. Rynek 21( na parterze), rozpoczęła działalność placówka gastronomiczna - Bar "Leśny". Serwuje ona popularne dania barowe i domowe. Bar jest ogólnodostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 9-20.

pobierz Serwis 263

pobierz Serwis 262

pobierz Serwis 263

 

ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.