Dzisiaj jest wtorek 16 kwietnia 2024 r. imieniny Bernarda, Biruty, Erwina
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

25 lutego Nr 271
Z PRAC KOMISJII. W dniu 1 marca 2011 o godz. 16.00 w sali im. St. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa. Tematem posiedzenia będzie zapoznanie siê ze stanem infrastruktury melioracyjnej na terenie gminy.


ZAKOŃCZENIE OBCHODÓW 200 ROCZNICY URODZIN FRYDERYKA CHOPINA. 22 lutego 2011r. odbyło się zakończenie obchodów 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Uroczystość rozpoczęła się wizytą zaproszonych gości w domu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem kompozytora. Koncert finałowy odbył się w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie. Wystąpili Konstanty Andrzej Kulka - ceniony skrzypek i pedagog, Andrzej Wróbel - znany wiolonczelista oraz Kayo Nishimizu - wirtuozka fortepianu.
PREZENTY ZA ODPADY. Już w najbliższą sobotę tj. 26 lutego 2011 roku na parkingu przy Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się akcja "Prezenty za odpady". W godzinach 09.00:15.00 mieszkańcy będą mogli wymieniać elektroodpady na zdrowe pomarańcze! Każdy z nas korzysta z wielu urządzeń podłączanych do prądu, bez nich nasze życie byłoby znacznie utrudnione, a dla niektórych wręcz niemożliwe. Jednak każde z tych urządzeń po pewnym czasie eksploatacji ulega zużyciu i z czasem staje się po prostu bezużyteczne. I co wtedy z nim robimy? Niestety wielu z nas przez lata przechowuje je w domu lub wyrzuca ze zwykłymi odpadami komunalnymi do śmietnika. Elektroodpady to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należą do nich zużyte, przestarzałe lub zepsute baterie, komputery, telewizory, telefony oraz wiele innych podobnych sprzętów, które zawierają substancje wymagające bezpiecznego unieszkodliwienia. Powyższa akcja pozwoli pozbyć się niepotrzebnych elektroodpadów.
KOMUNIKACJA. Od dnia 1 marca br. zostaje wprowadzona zmiana w organizacji kursowania linii autobusowych na terenie Gminy Stare Babice. Szczegółowe informacje dotyczące tras linii autobusowych zamieszczone są w oddzielnym komunikacie oraz na stronie internetowej gminy www.stare-babice.waw.pl, tablicach ogłoszeń na terenie gminy oraz na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie www.ztm.waw.pl
FORMULARZ NIP-3, TO WIĘKSZY PODATEK DLA GMINY, W KTÓREJ MIESZKASZ. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o zameldowanie się lub złożenie do Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany ul. Skalbmierska 5, formularza NIP-3, ze wskazaniem (w pozycji B4) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większą subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze z podatku dochodowego częściowo wrócą do Gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety innych samorządów.
DYŻURY PRACOWNIKÓW URZĘDU SKARBOWEGO W GMINIE. W związku z trwającą kolejną już akcją rozliczenia podatków, aby dopomóc mieszkańcom gminy w wypełnianiu druków, pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany będą pełnić dyżury. Na miejscu będzie można otrzymać potrzebny druk i uzyskać informację odnośnie rocznych zeznań podatkowych oraz złożyć PIT-y za 2010 r. Zapraszamy w dniach: 28 marca, w godz. 12:00-18:00 oraz 7 kwietnia, w godz. 12:00- 17:00 sala konferencyjna im. Stanisława Zająca, I piętro w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32.
WŁAŚCICIELOM NIERUCHOMOŚCI PRZYPOMINAMY O PODATKU. Przypominamy o zbliżającym się terminie opłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania podatkowego na 2011 rok. Podatek płatny w czterech ratach :
15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada. W przypadku, gdy decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego nie została doręczona na co najmniej 14 dni przed terminem płatności podatku (raty), obowiązuje termin
14 dni od dnia doręczenia decyzji.
DOTACJA UNIJNA NA PLAC ZABAW W BORZĘCINIE DUŻYM. W dniu 27 stycznia Gmina Stare Babice podpisała umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Budowa infrastruktury społecznej we wsi Borzęcin Duży". Projekt polegać będzie na budowie placu zabaw wraz z oświetleniem, u zbiegu ulic Warszawskiej i Spacerowej. Wartość zadania 277 945 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie "Odnowa i rozwój wsi" - 170 868 zł. Środki uzyskano dzięki uczestnictwu w konkursie organizowanym przez LGD "Między Wisłą a Kampinosem".

18 lutego Nr 270
NABÓR PRACOWNIKÓW. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa oraz stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy. Szczegółowe informacje, co do wymagań na dane stanowisko, można uzyskać u Kierownika referatu Marcina Klimka (nr tel. 22 72295 35) i Sekretarza Gminy Wiesławy Wojtachnio (nr tel. 22 722-94-51) lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl. Oferty należy składać do 28 lutego br. do Sekretariatu Urzędu Gminy Stare Babice.


Nabór do Przedszkoli. W dniach 1-31 marca 2011 wydawane będą karty zgłoszeń dzieci w Przedszkolach w Starych Babicach, w Bliznem Jasińskiego i w Borzęcinie Dużym na rok szkolny 2011/2012.
ZAPISY DZIECI
3-latki rocznik 2008 ; 4-latki rocznik 2007; 5-latki rocznik 2006 - we wszystkich przedszkolach
6-latki rocznik 2005 - w przedszkolu w Starych Babicach i w Borzęcinie Dużym
KOMUNIKACJA. Od dnia 1 marca br. zostaje wprowadzona zmiana w organizacji kursowania linii autobusowych na terenie Gminy Stare Babice. Szczegółowe informacje dotyczące tras linii autobusowych zamieszczone są w oddzielnym komunikacie oraz na stronie internetowej gminy www.stare-babice.waw.pl , tablicach ogłoszeń na terenie gminy oraz na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie www.ztm.waw.pl
AZBEST. Wniosek o dofinansowanie odebrania wyrobów zawierających azbest. W 2008 roku został przyjęty uchwałą Rady Gminy Stare Babice Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Stare Babice na lata 2008 - 2015. Głównym celem programu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stare Babice oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie. Niniejszy program skierowany jest przede wszystkim do wszystkich osób fizycznych posiadających nieruchomości na terenie Gminy Stare Babice pokryte wyrobami zawierającymi azbest.Osoby zainteresowane dofinansowaniem odebrania wyrobów zawierających azbest prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Gminy Stare Babice do dnia 31 marca 2011 roku. Z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń.
FORMULARZ NIP-3, TO WIĘKSZY PODATEK DLA GMINY, W KTÓREJ MIESZKASZ. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o zameldowanie się lub złożenie do Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany ul. Skalbmierska 5, formularza NIP 3, ze wskazaniem (w pozycji B4) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większą subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze z podatku dochodowego częściowo wrócą do gminy i zostaną wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety innych samorządów.
DYŻURY PRACOWNIKÓW URZĘDU SKARBOWEGO W GMINIE. W związku z trwającą kolejną już akcją rozliczenia podatków, aby dopomóc mieszkańcom gminy w wypełnianiu druków, pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa- Bielany będą pełnić dyżury. Na miejscu będzie można otrzymać potrzebny druk i uzyskać informację odnośnie rocznych zeznań podatkowych oraz złożyć PIT-y za 2010 r. Zapraszamy w dniach: 28 marca, w godz. 12:00-18:00 oraz 7 kwietnia, w godz. 12:00- 17:00 sala konferencyjna im. Stanisława Zająca, I piętro w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32.
WŁAŚCICIELOM NIERUCHOMOŚCI PRZYPOMINAMY O PODATKU. Przypominamy o zbliżającym się terminie opłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania podatkowego na 2011 rok. Podatek płatny w czterech ratach :
15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada. W przypadku gdy decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego nie została doręczona na co najmniej 14 dni przed terminem płatności podatku(raty), obowiązuje termin 14 dni od dnia doręczenia decyzji .
DOTACJA UNIJNA NA PLAC ZABAW W BORZĘCINIE DUŻYM. W dniu 27 stycznia Gmina Stare Babice podpisała umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Budowa infrastruktury społecznej we wsi Borzęcin Duży". Projekt polegać będzie na budowie placu zabaw wraz z oświetleniem, u zbiegu ulic Warszawskiej i Spacerowej. Wartość zadania 277 945 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie "Odnowa i rozwój wsi" - 170 868 zł. Środki uzyskano dzięki uczestnictwu w konkursie organizowanym przez LGD "Między Wisłą a Kampinosem".

11 lutego Nr 269
Z prac Komisji Rady. W dniu 08 lutego 2011 odbyło się wspólne posiedzenie komisji na którym omówiono projekty uchwał do III sesji Rady Gminy.


Sesja Rady Gminy. Dnia 10 lutego br. odbyła się III sesja Rady Gminy na której podjęto 11 uchwał, w tym uchwaliła budżet Gminy na rok 2011. Z uchwałami można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl
Wywóz odpadów posegregowanych. Przypominamy, że w najbliższym tygodniu odpady posegregowane będą wywożone w dniach:
  • Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 14 luty,
  • Janów, Klaudyn, Kwirynów - 15 luty,
  • Babice Nowe, Stare Babice -16 luty,
  • Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś -17 luty,
  • Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 18 luty.

Nabór do Przedszkoli. W dniach 1-31 marca 2011 wydawane będą karty zgłoszeń dzieci w Przedszkolach w Starych Babicach, w Bliznem Jasińskiego i w Borzęcinie Dużym na rok szkolny 2011/2012.
ZAPISY DZIECI
3-latki rocznik 2008 ; 4-latki rocznik 2007; 5-latki rocznik 2006 - we wszystkich przedszkolach
6-latki rocznik 2005 - w przedszkolu w Starych Babicach i w Borzęcinie Dużym
AZBEST. Wniosek o dofinansowanie odebrania wyrobów zawierających azbest. W 2008 roku został przyjęty uchwałą Rady Gminy Stare Babice Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Stare Babice na lata 2008 - 2015. Głównym celem programu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stare Babice oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie. Niniejszy program skierowany jest przede wszystkim do wszystkich osób fizycznych posiadających nieruchomości na terenie Gminy Stare Babice pokryte wyrobami zawierającymi azbest.
Osoby zainteresowane dofinansowaniem odebrania wyrobów zawierających azbest prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Gminy Stare Babice do dnia 31 marca 2011 roku.
Z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń.
Formularz NIP-3, to większy podatek dla Gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany ul. Skalbmierska 5, formularza NIP 3, ze wskazaniem (w pozycji B4) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większą subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze z podatku dochodowego częściowo wrócą do gminy i zostaną wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety innych samorządów.
Dyżury Pracowników Urzędu Skarbowego w Gminie. W związku z trwającą kolejną już akcją rozliczenia podatków, aby dopomóc mieszkańcom gminy w wypełnianiu druków, pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa- Bielany będą pełnić dyżury. Na miejscu będzie można otrzymać potrzebny druk i uzyskać informację odnośnie rocznych zeznań podatkowych oraz złożyć PIT-y.
Zapraszamy w dniach: 28 marca, w godz. 12:00-18:00 oraz 7 kwietnia, w godz. 12:00-17:00 sala konferencyjna im. Stanisława Zająca, I piętro w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32.

4 lutego Nr 268
Sesja Rady Gminy. Dnia 10 lutego br. o godz. 15.00 odbędzie się III sesja Rady Gminy, porządek obrad przewiduje podjęcie 10 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl


Z prac Komisji Rady. W dniu 8 lutego 2011 o godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji w celu omówienia projektów uchwał do III sesji.
MEDICOR - kierownik ośrodka zdrowia MEDICOR w Borzęcinie Dużym pragnie poinformować, że osoby, które były zapisane do dr Popek a chcą pozostać w ośrodku w Borzęcinie muszą złożyć nowe deklaracje. Dotychczasowe deklaracje straciły ważność z dniem 3 stycznia 2011r a pacjenci, którzy nie złożyli stosownych deklaracji nie są objęci opieką medyczną. Prosimy o pilne dopełnienie formalności osób, które chcą kontynuować leczenie w ośrodku zdrowia w Borzęcinie Dużym.
Złote Gody! Medal za długoletnie pożycie małżeńskie nadawany jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. nadawany jest przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej obywatelom polskim na wniosek wojewody. W tym roku w naszej gminie Medal otrzymało osiem par, uroczystość odbyła się w dniu 27.01.2011r. w nowej sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rynek 21. W imieniu prezydenta medal wręczał Jubilatom Wójt Gminy Krzysztof Turek. Całą uroczystość przygotował Urząd Stanu Cywilnego pod kierownictwem Jadwigi Sotomskiej w Starych Babicach.
Wszystkim Małżeństwom z okazji tego pięknego jubileuszu składamy najserdeczniejsze życzenia.

AZBEST. Wniosek o dofinansowanie odebrania wyrobów zawierających azbest. W 2008 roku został przyjęty uchwałą Rady Gminy Stare Babice Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Stare Babice na lata 2008 - 2015. Głównym celem programu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stare Babice oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie. Niniejszy program skierowany jest przede wszystkim do wszystkich osób fizycznych posiadających nieruchomości na terenie Gminy Stare Babice pokryte wyrobami zawierającymi azbest.
Osoby zainteresowane dofinansowaniem odebrania wyrobów zawierających azbest prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Gminy Stare Babice do dnia 31 marca 2011 roku.
Z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń.
Podsumowanie akcji "Pomóżmy bezdomnym zwierzętom przetrwać zimę". W dniach od 15 listopada 2010 roku do 20 stycznia 2011 roku Referat Ochrony Środowiska zorganizował zbiórkę rzeczy i żywności potrzebnych zwierzętom przebywającym w schronisku. Pracownicy referatu serdecznie dziękują wszystkim mieszkańcom za okazaną pomoc. Wszystkie zebrane rzeczy przydadzą się podopiecznym schroniska. Dzięki Państwa życzliwości udało się zebrać ok. 80 kg karmy dla zwierząt, 40 kołder, 15 garnków oraz kilka smyczy. Mogliśmy przekazać zebrane rzeczy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie ul. Prosta 3, prowadzone przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce.
Dzięki Państwa życzliwości mogliśmy pomóc bezdomnym zwierzętom, dla których każda najmniejsza pomoc rzeczowa jest wielkim darem. Pamiętajmy jednak, że zwierzęta potrzebują zawsze naszej pomocy.
Znaleziono psa mix. owczarka niemieckiego. W dniu 14 stycznia 2011 roku w miejscowości Borzęcin Duży, przy ul. Borowej Drogi znaleziono psa - mieszańca, podobnego do owczarka niemieckiego w wieku ok. 2 lat. Właściciela lub osobę, która chciałaby adoptować psa prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska pod nr Tel.: (22) 722 90 06.
Spółka Wodna. W dniu 31 stycznia 2011 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej "BABICE", Przyjęto sprawozdanie z wykonania zadań spółki za 2010 r., które zostały wykonane za kwotę 378 tyś zł. Zatwierdzono plan finansowy Spółki na 2011 r. Zaplanowano zadań na kwotę 487 tyś., między innymi wykonanie prac konserwacyjnych polegających na wykoszeniu wszystkich rowów melioracyjnych w gminie.
Ponadto na zebraniu poruszono problemy z jakimi zmaga się spółka. Mówiono między innymi, na temat awarii sieci drenarskich oraz czasie ich usunięcia (w zależności od warunków atmosferycznych), wspomniano o zadłużeniach ściąganych z udziałem firmy windykacyjnej oraz uchwalono uchwałę dotycząca nałożenia obowiązku napraw urządzeń na koszt właściciela, w przypadku samowolnego uszkodzenia lub dokonania przebudowy niezgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.
Formularz NIP-3, to większy podatek dla Gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany ul. Skalbmierska 5, formularza NIP 3, ze wskazaniem (w pozycji B4) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze z podatku dochodowego częściowo wrócą do gminy i zostaną wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety innych samorządów.


pobierz Serwis 268

pobierz Serwis 269

pobierz Serwis 270

pobierz Serwis 271

 

 

ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.