Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

28 kwietnia Nr 279
SESJA I KOMISJE RADY GMINY. Dnia 28 kwietnia o godz. 15:00 odbędzie się VI sesja Rady Gminy, która przewiduję podjęcie 6 uchwał. Z uchwałami będzie można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.


REMONT DRÓG. Od marca br na terenie Gminy Stare Babice są realizowane roboty związane z remontem cząstkowym dróg gminnych tj Topolin (Batorego, Chrobrego); Kwirynów (Pohulanka, Jaśminowa, Tulipanowa) Blizne Jasińskiego ( Prusa, Chopina, Mickiewicza, Kraszewskiego) Zielonki Wieś (Białej Góry) Wojcieszyn (Trakt Królewski. Klonowa) Stare Babice (Zielony Zaułek, Polna) Klaudyn (Lutosławskiego, Ekologiczna), Koczargi (Górki) Wykonawcą robót jest firma "DROG-REM" Sp. z o.o. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni drogowej można zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej pod nr Tel. 22 722-95-35.
Wywóz odpadów. Informujemy, że Gmina jak co roku organizuje akcję odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady będą odbierana przed posesjami mieszkańców w dniach:
 • Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 9 maja,
 • Janów, Klaudyn, Kwirynów - 10 maja,
 • Babice Nowe, Stare Babice -11 maja,
 • Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś -12 maja,
 • Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 13 maja.

Prosimy nie wystawiać zużytych opon, akumulatorów, typowych odpadów komunalnych

Natomiast odpady komunalne posegregowane będą wywożone w dniach:

 • Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 16 maja,
 • Janów, Klaudyn, Kwirynów - 17 maja,
 • Babice Nowe, Stare Babice -18 maja,
 • Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś -19 maja,
 • Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 20 maja.

Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 7:00. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom. Informujemy również, że wszystkie osoby, które chcą mieć odbierane bezpłatnie segregowane śmiecie, powinny wypełnić deklarację zgłoszeniową dostępną na stronie www.stare-babice.waw.pl lub w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 1, tel. 22 722 90 06).


II EDYCJA KONKURSU DLA ROLNIKÓW I SOŁTYSÓW. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z Urzędem Gminy Stare Babice ogłasza II edycję Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonywać można na formularzach zgłoszeniowych dostępnych w placówce Terenowej KRUS lub Urzędzie Gminy. Termin zgłoszenia mija 15 czerwca 2011 roku. Konkurs odbędzie się w dniu 16 czerwca 2011 roku o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32. Więcej informacji na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl.
KONKURSU "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW. Lokalna Grupa Działania "Między Wisłą a Kampinosem" planuje w maju ogłoszenie naboru na tzw. "Małe Projekty" o wartości dofinansowania ze środków UE do 25 tys. zł. Wnioskodawcami mogą być np. osoby fizyczne, firmy, parafie, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego. W tym terminie planowany jest również nabór do konkursu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". 16 maja o godz. 16.00 planowane jest w Urzędzie Gminy w Starych Babicach zebranie informacyjne dotyczące przygotowania wniosków. Szczegółowych informacji udziela Biuro LGD w Czosnowie, ul. Gminna 6, tel. 22 - 794 04 88.
Obchody Konstytucji 3 Maja -Wójt Gminy wraz z Dyrektorem I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych serdecznie zapraszają na uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbędą się w Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych, w dniu 28 kwietnia 2011 r. o godz. 11:30.

15 kwietnia Nr 278
SESJA I KOMISJE RADY GMINY. Dnia 7 kwietnia br. odbyła się V sesja Rady Gminy, na której podjęto 2 uchwały, w tym uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Klaudyn, oraz wysokość opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę. Z uchwałami będzie można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl


Dnia 28 kwietnia o godz. 15:00 odbędzie się VI sesja Rady w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21.Z tematami sesji będzie można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl.
Z PRAC KOMISJI RADY. W dniu 14 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Komisja zapoznała się z harmonogramem realizacji inwestycji wyznaczonych w budżecie gminy na rok 2011, ze stanem przygotowań do uchwalenia zaktualizowanego planu zagospodarowania Gminy, oraz z wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
REMONT DRÓG. Od marca br na terenie Gminy Stare Babice są realizowane roboty związane z remontem cząstkowym dróg gminnych tj Topolin (Batorego, Chrobrego); Kwirynów (Pohulanka, Jaśminowa, Tulipanowa) Blizne Jasińskiego ( Prusa, Chopina, Mickiewicza, Kraszewskiego) Zielonki Wieś (Białej Góry) Wojcieszyn (Trakt Królewski. Klonowa) Stare Babice (Zielony Zaułek, Polna) Klaudyn ( Lutosławskiego, Ekologiczna), Koczargi ( Górki) Wykonawcą robót jest firma " DROG-REM" Sp.zo.o. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni drogowej można zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej pod nr Tel. 22 722-95-35
II EDYCJA KONKURSU DLA ROLNIKÓW I SOŁTYSÓW. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z Urzędem Gminy Stare Babice ogłasza II edycję Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonywać można na formularzach zgłoszeniowych dostępnych w placówce Terenowej KRUS lub Urzędzie Gminy. Termin zgłoszenia mija 15 czerwca 2011 roku. Konkurs odbędzie się w dniu 16 czerwca 2011 roku o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32. Więcej informacji na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl.
PRZEDSIĘBIORCY, którzy nie dopełnili obowiązku dostosowania przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej - zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007 (PKD 2007) powinni niezwłocznie zgłosić się do tutejszego Urzędu Gminy celem dokonania aktualizacji wpisu, bądĽ jego wykreślenia, jeżeli działalność nie jest prowadzona. Powyższa potrzeba wynika ze zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 220 z dnia 24 listopada 2010r.- tekst jednolity).sprawa bardzo pilna z uwagi na konieczność przeniesienia danych do centralnej ewidencji informacji działalności gospodarczej- "ceidg", prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej ministerstwa www.mg.gov.pl. lub w Urzędzie Gminy Stare Babice w Referacie Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej pokój nr.8 . tel. (22) -722-91-99.
ÓSMY FESTYN DZIEŃ ZIEMI już w sobotę. Serdecznie zapraszamy na Dzień Ziemi organizowany w dniu 16 kwietnia 2011r. w godzinach 16.00 - 19.00, przez Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach, na dziedzińcu szkolnym. Podobnie jak w latach ubiegłych każdy znajdzie tu coś dla siebie. Dla dzieci przygotowaliśmy warsztaty edukacyjne, artystyczne, sportowe, a także zdrowotne. Dorośli będą mogli nabyć produkty ekologiczne, a także miło spędzić czas w kawiarence. Po raz pierwszy będziemy gościli firmy oferujące duży wybór żywności ekologicznej, a wśród nich EKO-MEGA Młyny Wodne - producenta ekologicznych mąk i mieszanek do domowego wypieku chleba, API-EKO zajmujących się dystrybucją produktów ekologicznych czy 1.2.3 EKO posiadających w sprzedaży zdrową żywność. Bądˇ świadomy - żyj zdrowo!
XXVI RAJD HISTORYCZNY. 16 kwietnia na terenie naszej gminy odbędzie się kolejna edycja rajdu historycznego "Szlakiem Naszej Historii". Dzieci, młodzież i osoby dorosłe pogrupowane w pięcioosobowych patrolach pieszych, rowerowych lub samochodowych, przemierzać będą trasy obfitujące w Miejsca Pamięci Narodowej i punkty ważne dla historii Polski. Przy wszystkich pomnikach objętych rajdem będą stać osoby informujące o upamiętnianych wydarzeniach historycznych. Na terenie naszej gminy rajd organizowany jest przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie gmin ościennych imprezę obsługują członkowie Armii Krajowej i harcerze. Głównym organizatorem rajdu w skali masowej jest ŚZŻAK koło nr 6 "Helenów"w Ursusie. Rajd obejmuje swoim zasięgiem teren wielu dzielnic Warszawy poczynając od Ursusa, Włoch i Okęcia, a także okoliczne miasta i gminy, m.in. Magdalenkę, Pruszków i Ożarów Mazowiecki. Co roku uczestniczy w nim kilka tysięcy osób. Impreza jest doskonałą- żywą lekcją historii. Mogą w niej brać udział również osoby niezrzeszone organizacyjnie w patrolach. Wszystkich Serdecznie zapraszamy!
KONKURS"TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW. Lokalna Grupa Działania "Między Wisłą a Kampinosem" planuje w maju ogłoszenie naboru na tzw. "Małe Projekty" o wartości dofinansowania ze środków UE do 25 tys. zł. Wnioskodawcami mogą być np. osoby fizyczne, firmy, parafie, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego. W tym terminie planowany jest również nabór do konkursu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". 16 maja o godz. 16.00 planowane jest w Urzędzie Gminy w Starych Babicach zebranie informacyjne dotyczące przygotowania wniosków. Szczegółowych informacji udziela Biuro LGD w Czosnowie, ul. Gminna 6, tel. 22 - 794 04 88.

Zdrowych, radosnych i szczęśliwych Świąt Wielkiej Nocy,
pełnych miłości i rodzinnego ciepła
życzy Krzysztof Turek Wójt Gminy Stare Babice

8 kwietnia Nr 277
SESJA I KOMISJE RADY GMINY. Dnia 7 kwietnia br. odbyła się V sesja Rady Gminy, na której podjęto 2 uchwały. Z uchwałami będzie można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl


Z prac Komisji Rady. W dniu 14 kwietnia br. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej im. S. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Tematem posiedzenia będzie:
 1. Zapoznanie się z harmonogramem realizacji inwestycji wyznaczonych w budżecie gminy na rok 2011.
 2. Zapoznanie się ze stanem przygotowań do uchwalenia zaktualizowanego planu zagospodarowania gminy.
 3. Zapoznanie się z wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wywóz odpadów posegregowanych. Przypominamy, że w najbliższym tygodniu odpady posegregowane będą wywożone w dniach:
- Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 11 kwietnia,
- Janów, Klaudyn, Kwirynów - 12 kwietnia,
- Babice Nowe, Stare Babice -13 kwietnia,
- Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś -14 kwietnia,
- Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 15 kwietnia.
REMONT DRÓG. Od marca br na terenie Gminy Stare Babice są realizowane roboty związane z remontem cząstkowym dróg gminnych. Wykonawcą robót jest firma " DROG-REM" Sp.zo.o. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni drogowej można zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej pod nr tel. 22 722-95-35
ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ. W Domu Parafialnym ARKA w Starych Babicach jeszcze przez TYDZIEŃ będzie można podziwiać wystawę pt: "Spotkania z Janem Pawłem II w obiektywie Ireneusza Fertnera" poświęconom pontyfikatowi Jana Pawła II. Zapraszamy do oglądania fotoobrazów w dniach 01.04 - 14.04.2011 w godz. pon- pt 15:00 - 20:0, sob- niedz 08:00-20:00. WSTĘP WOLNY.
II EDYCJA KONKURSU DLA ROLNIKÓW I SOŁTYSÓW. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz
z Urzędem Gminy Stare Babice ogłasza II edycję Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonywać można na formularzach zgłoszeniowych dostępnych w placówce Terenowej KRUS lub Urzędzie Gminy. Termin zgłoszenia mija 15 czerwca 2011 roku. Konkurs odbędzie się w dniu 16 czerwca 2011 roku o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32. Więcej informacji na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl.
Projekt "Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości"- Dotacje na założenie własnej firmy dla osób 45+. Fundacja Fundusz Współpracy oraz Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM zapraszają do wzięcia udziału w projekcie polegającym na szkoleniach, doradztwie i przyznaniu dotacji finansowej dla osób planujących podjęcie działalności gospodarczej .www.inkubator45plus.pl. Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie. Zgłoszenia przyjmowane są do Biura Inkubatora w dniach od 25 marca do 6 kwietnia 2011 r.
Wyniki Wyboru do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej - 3 kwietnia odbyły się wybory do Rady Powiatowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego Mazowieckiej Izby Rolniczej. Wybrano dwóch członków Rady: Sławomira Skorupskiego i Heronima Marczaka. Gratulujemy.
Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W bieżącym roku gminna uroczystość poświęcona temu wydarzeniu zorganizowana zostanie dnia 10 kwietnia 2011. Rozpocznie się o godz. 9:30 w Kościele w Starych Babicach uroczystą Mszą Świętą. W Alei Dębów Katyńskich nastąpi odsłonięcie tablicy z wizerunkiem Matki Bożej katyńskiej poświeconej Alei, jak również odsłonięcie tablicy upamiętniającej polskie ofiary Wołynia. Serdecznie zapraszamy!
Ogłoszenie przetargu gminnego. Urząd Gminy w Starych Babicach informuje, że ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Mariew, stanowiących działki: nr 218/3 o pow. 0,1177 ha, nr 230/3 o pow. 0,1458 ha oraz nr 230/4 o pow. 0,1280 ha przeprowadzony w dniu 5 kwietnia 2011r. nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert.

1 kwietnia Nr 276
SESJA I KOMISJE RADY GMINY. Dnia 31 marca br. odbyła się IV sesja Rady Gminy, na której podjęto 12 uchwał.
Z uchwałami będzie można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl


Z prac Komisji Rady. W dniu 29 marca 2011 odbyło się wspólne posiedzenie komisji na, którym omówiono projekty uchwał do IV sesji Rady Gminy.
Natomiast 29 marca odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury i Kultury Fizycznej, na której zaopiniowano zasady i tryb udzielania dofinansowania zawodowego nauczycieli na rok 2011, zaopiniowano projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Stare Babice, oraz zaopiniowano wnioski w sprawie nadania nazw ulic drogom.
Wywóz odpadów posegregowanych. Przypominamy, że w najbliższym miesiącu odpady posegregowane będą wywożone w dniach:
 • Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 11 kwietnia,
 • Janów, Klaudyn, Kwirynów - 12 kwietnia,
 • Babice Nowe, Stare Babice - 13 kwietnia,
 • Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś -14 kwietnia,
 • Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 15 kwietnia.

ZMIANY W KOMUNIKACJI. W nawiązaniu do złożonych przez mieszkańców uwag dotyczących zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na terenie Gminy Stare Babice informujemy, że od dnia 1 kwietnia br. zostają zmienione rozkłady jazdy dla linii 712 i 729. Ponadto linia 726 zmieni numer na 812 i rozkład jazdy oraz zostanie skrócona jej trasa - będzie prowadziła ze Starego Bemowa do Klaudyna (Lutosławskiego - Szymanowskiego - Ciećwierza - Ekologiczna - Radiowa bez kursów do Starych Babic). Informujemy, że nadal przyjmowane są uwagi dotyczące funkcjonowania linii autobusowych, można zgłaszać je do sołtysa, radnego (ze swojego rejonu) lub drogą elektroniczną na adres mailowy rgk@stare-babice.waw.pl. Zostaną one przekazane do Zarządu Transportu Miejskiego w celu przeprowadzenia analizy. Z nowymi rozkładami jazdy będzie można zapoznać się na stronie internetowej ZTM www.ztm.waw.pl.
REMONT DRÓG. Od marca br na terenie Gminy Stare Babice są realizowane roboty związane z remontem cząstkowym dróg gminnych. Wykonawcą robót jest firma " DROG-REM" Sp.zo.o. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni drogowej można zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej pod nr tel. 22 722-95-35
ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ. W Domu Parafialnym ARKA w Starych Babicach zorganizowana będzie wystawa pt: "Spotkania z Janem Pawłem II w obiektywie Ireneusza Fertnera" poświęcona pontyfikatowi Jana Pawła II. Zapraszamy do oglądania fotoobrazów w dniach 01.04 - 14.04.2011 w godz. pon- pt 15:00 - 20:0, sob- niedz 08:00-20:00. WSTĘP WOLNY.
DYŻURY PRACOWNIKÓW URZĘDU SKARBOWEGO W GMINIE. W związku z trwającą kolejną już akcją rozliczenia podatków za 2010 r., pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa- Bielany pełnia dyżury w urzędach gmin. Pierwszy dyżur był 28 marca, na drugi zapraszamy w dniu 7 kwietnia, w godz. 12:00- 17:00 do Urzędu Gminy Stare Babice. Na miejscu będzie można otrzymać potrzebny druk i uzyskać informację odnośnie rocznych zeznań podatkowych oraz złożyć PIT-y za 2010 r.
II EDYCJA KONKURSU DLA ROLNIKÓW I SOŁTYSÓW. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz
z Urzędem Gminy Stare Babice ogłasza II edycję Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonywać można na formularzach zgłoszeniowych dostępnych w placówce Terenowej KRUS lub Urzędzie Gminy. Termin zgłoszenia mija 15 czerwca 2011 roku. Konkurs odbędzie się w dniu 16 czerwca 2011 roku o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32. Więcej informacji na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl.
Projekt "Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości"- Dotacje na założenie własnej firmy dla osób 45+. Fundacja Fundusz Współpracy oraz Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM zapraszają do wzięcia udziału w projekcie polegającym na szkoleniach, doradztwie i przyznaniu dotacji finansowej dla osób planujących podjęcie działalności gospodarczejwww.inkubator45plus.pl. Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie. Zgłoszenia przyjmowane są do Biura Inkubatora w dniach od 25 marca do 6 kwietnia 2011 r.
3 kwietnia - wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej. Przypominamy iż w niedzielę tj 3 kwietnia 2011 w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 21 (nowy budynek) odbędą się wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej. Zgłoszono dwóch kandydatów na dwa mandaty do obsadzenia. Szczegółowe informację znajdują się na stronie internetowej www.mir.pl oraz www.stare-babice.waw.pl. Zachęcamy do głosowania.

Serwis 276 ---- Serwis 277 ---- Serwis 278 ----- Serwis 279

 

ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.