Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

25 listopada 2011 Nr 300
Wybory sołtysów i rad sołeckich odbędą się:
Wybory sołtysów i rad sołeckich odbędą się :

 • 26 listopada br.. (sobota) o godz. 16.00 dla wsi Lipków w domu Sołtysa Lipkowa
 • 28 listopada br. (poniedziałek) o godz. 17.00 dla wsi Babice Nowe w Restauracji "Kamrat" ul. Ogrodnicza 9
 • 28 listopada br. (poniedziałek) o godz. 17.00 dla wsi Koczargi Nowe- Bugaj w Koczargi Nowe, ul. Wiosenna 11 (w domu sołtysa)
 • 28 listopada br. (poniedziałek) o godz. 16:00 dla wsi Wierzbin w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym
 • 29 listopada br. (wtorek) o godz. 19.00 dla wsi Latchorzew w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 21
 • 30 listopada br. ( środa) godz. 18:00 dla wsi Mariew, Buda wybory odbędą się u sołtysa w domu
 • 1 grudnia br. (czwartek) o godz. 18.00 dla wsi Koczargi Stare w I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych
 • 2 grudnia br. (piątek) o godz. 17.00 dla wsi Koczargi Nowe w I Gminnym Gimnazjum w Koczargach
 • 6 grudnia br. (wtorek) o godz. 17.00 dla wsi Zielonki Wieś w Pałacu Lasotów w Zielonkach
 • 7 grudnia br. (środa) o godz. 18:00 dla wsi Klaudyn Domu Weselnym "Stawisko Klaudyn" ul.Ciećwierza 14
 • 7 grudnia br. (środa) o godz. 18:30 dla wsi Blizne Jasińskiego i wsi Blizne Łaszczyńskiego w Przedszkolu w Blinem Jasińskiego
 • 9 grudnia br. (piątek) o godz. 17.00 dla wsi Janów w "Karczmie AGNES" w Janowie ul. Andersa 74
 • 9 grudnia br. (piątek) o godz. 18.00 dla wsi Zielonki Parcela w Pałacu Lasotów w Zielonkach

Serdecznie zapraszamy mieszkańców sołectw do udziału w w/w zebr.aniach. Terminy spotkań pozostałych sołectw jeszcze nie zostały zgłoszone, podamy w następnym serwisie.


OGŁOSZENIE PRZETARGU GMINNYCH NIERUCHOMOŚCI. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowościach:
KLAUDYN:
- działka nr ew. 842/5 o pow. 0,6913 ha przeznaczona pod zabudowę usługową, cena wywoławcza - 1 440 000,0 PLN netto, wadium - 5% wartości wywoławczej
- działka nr ew. 843/36 o pow. 0,5343 ha przeznaczona pod zabudowę usługową, cena wywoławcza - 1 325 000,00 PLN netto, wadium - 5 % ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się dnia 8 grudnia br. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.

BABICE NOWE:
- działka nr ew. 60/2 o pow. 0,1600 ha przeznaczona pod najem nieruchomości niezabudowanej. Czynsz minimalny najmu netto 3300 zł + podatek VAT w stosunku miesięcznym. Wadium - 500 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 7 grudnia 2011 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice.

Zainteresowani przetargami mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 32, nr tel. 022-722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.


ZAWIADOMIENIE O PODJĘCIU UCHWAŁY SCALENIOWEJ WE WSI JANÓW. Informujemy, że w dniu 20 paĽdziernika 2011 r. została podjęta Uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy Stare Babice w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Janów. Uchwała obejmuje następujące działki ewidencyjne we wsi Janów: 107/2, 107/5, 107/6, 108/1, 108/2, 109/1, 112, 113, 115, 116/1, 120/1, 121, 125/1, 125/7, 125/9, 125/12, 125/13, 125/14, 126/3, 127, 129, 130/2, 144, 145/1, 172 i 173. Z treścią uchwały można zapoznać się na stronie internetowej Gminy Stare Babice.
SESJA RADY GMINY. Dnia 24 paĽdziernika br.. odbyła się XII sesja Rady Gminy, na której podjęto 18 uchwały m. in. Ustalono podatki i opłaty lokalne. Z uchwałami będzie można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl lub w Biurze Rady Urzędu Gminy ul.Rynek 32 na pierwszym piętrze pokój 15.


18 listopada 2011 Nr 299

Wybory sołtysów i rad sołeckich odbędą się:

 • 18 listopada br. (piątek) o godz. 18:30 dla wsi Stare Babice w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32
 • 21 listopada br. (poniedziałek) o godz. 18.00 dla wsi Lubiczów w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 21
 • 21 listopada br. (poniedziałek) o godz. 18.00 dla wsi Kwirynów w Szkole Podstawowej w Starych Babicach
 • 25 listopad br. ( piątek) o godz., 18:00 dla wsi Stanisławów na ul. Spacerowa 92 (w domu sołtysa)
 • 26 listopada br. (sobota) o godz. 16.00 dla wsi Lipków w domu Sołtysa Lipkowa
 • 28 listopada br. (poniedziałek) o godz. 17.00 dla wsi Babice Nowe w Restauracji Kamrat ul. Ogrodnicza 9
 • 28 listopada br. (poniedziałek) o godz. 17.00 dla wsi Koczargi Nowe Bugaj w Koczargi Nowe, ul. Wiosenna 11 (w domu sołtysa)
 • 29 listopada br. (wtorek) o godz. 19.00 sołeckiej dla wsi Latchorzew w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 21
 • 1 grudnia br. (czwartek) o godz. 18.00 dla wsi Koczargi Stare w I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych
 • 2 grudnia br. (piątek) o godz. 17.00 dla wsi Koczargi Nowe w I Gminnym Gimnazjum w Koczargach
 • 6 grudnia br. (wtorek) o godz. 17.00 dla wsi Zielonki Wieś w Pałacu Lasotów w Zielonkach
 • 7 grudnia br. (środa) o godz. 18:00 dla wsi Klaudyn Domu Weselnym Stawisko Klaudyn
 • 7 grudnia br. (środa) o godz. 18:00 dla wsi Blizne Jasińskiego i wsi Blizne Łaszczyńskiego w Przedszkolu w Blinem Jasińskiego
 • 9 grudnia br. (piątek) o godz. 17.00 dla wsi Janów w Karczmie w Janowie.
 • 9 grudnia br. (piątek) o godz. 18.00 dla wsi Zielonki Parcela w Pałacu Lasotów w Zielonkach

Serdecznie zapraszamy mieszkańców sołectw do udziału w w/w zebr.aniach. Terminy spotkań pozostałych sołectw jeszcze nie zostały zgłoszone, podamy w następnym serwisie.


OGŁOSZENIE PRZETARGACH GMINNYCH NIERUCHOMOŚCI. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowościach:
KLAUDYN:
 • działka nr ew. 842/5 o pow. 0,6913 ha przeznaczona pod zabudowę usługową, cena wywoławcza - 1 440 000,0 PLN netto, wadium - 5% wartości wywoławczej
 • działka nr ew. 843/36 o pow. 0,5343 ha przeznaczona pod zabudowę usługową, cena wywoławcza - 1 325 000,00 PLN netto, wadium - 5 % ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się dnia 8 grudnia br.. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 32, nr tel. 022-722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl.

BABICE NOWE:

 • działka nr ew. 60/2 o pow. 0,1600 ha przeznaczona pod najem nieruchomości niezabudowanej. Czynsz minimalny najmu netto 3300 zł + podatek VAT w stosunku miesięcznym. Wadium - 500 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 7.12.2011 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Stare Babice lub pod nr tel: (22) 722-91-39.


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Urząd Gminy w Starych Babicach informuje, że w dniu 09.11.2011 r. został rozstrzygnięty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. nr ew. :
ˇ 841/6 o pow. 0,1305 ha, położonej we wsi Klaudyn. Nieruchomość została zbyta za kwotę 294425,00 zł br.utto. Nabywcą została firma INTERMIK Sp. z o. o.
ˇ 841/5 o pow. 0,1305 ha, położonej we wsi Klaudyn, Nieruchomość została zbyta za kwotę 294425,00 zł br.utto. Nabywcą została firma INTERMIK Sp. z o. O
ˇ 841/3 o pow. 0,1106 ha, położonej we wsi Klaudyn, Nieruchomość została zbyta za kwotę 244733,00 zł br.utto. Nabywcą została firma DECOR MICHAŁ PORYSZEWSKI
Z A W I A D O M I E N I E O PODJĘCIU UCHWAŁY SCALENIOWEJ WE WSI JANÓW. Informujemy, że w dniu 20 paĄdziernika 2011 r. została podjęta Uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy Stare Babice w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Janów. Uchwała obejmuje następujące działki ewidencyjne we wsi Janów: 107/2, 107/5, 107/6, 108/1, 108/2, 109/1, 112, 113, 115, 116/1, 120/1, 121, 125/1, 125/7, 125/9, 125/12, 125/13, 125/14, 126/3, 127, 129, 130/2, 144, 145/1, 172 i 173. Z treścią uchwały można zapoznać się na stronie internetowej Gminy Stare Babice.

4 listopada 2011 Nr 298

OGŁOSZENIE PRZETARGU GMINNYCH NIERUCHOMOŚCI. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowościach:
KLAUDYN:

 • działka nr ew. 841/3 o pow. 0,1106 ha przeznaczona pod zabudowę usługową, cena wywoławcza -197 000,00 PLN netto, wadium - 5% wartości wywoławczej
 • działka nr ew. 841/5 o pow. 0,1305 ha przeznaczona pod zabudowę usługową, cena wywoławcza - 237 000,00 PLN netto, wadium - 5 % ceny wywoławczej
 • działka nr ew. 841/6 o pow. 0,1305 ha przeznaczona pod zabudowę usługową, cena wywoławcza - 237 000,00 PLN netto, wadium - 5 % ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się dnia 9 listopada br.. o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice,
ul. Rynek 32. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 32, nr tel. 022-722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl.
KLAUDYN:

 • działka nr ew. 842/5 o pow. 0,6913 ha przeznaczona pod zabudowę usługową, cena wywoławcza - 1 440 000,0 PLN netto, wadium - 5% wartości wywoławczej
 • działka nr ew. 843/36 o pow. 0,5343 ha przeznaczona pod zabudowę usługową, cena wywoławcza - 1 325 000,00 PLN netto, wadium - 5 % ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się dnia 8 grudnia br.. o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice,
ul. Rynek 32. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 32, nr tel. 022-722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl.


WYWÓZ ODPADÓW. Przypominamy o comiesięcznym wywozie posegregowanych odpadów komunalnych. W listopadzie odpady będą wywożone w dniach:
 • Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 14 listopada,
 • Janów, Klaudyn, Kwirynów - 15 listopada,
 • Babice Nowe, Stare Babice -16 listopada,
 • Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś -17 listopada,
 • Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 18 listopada.

Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 7:00. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom. Informujemy również, że wszystkie osoby, które chcą mieć odbierane bezpłatnie segregowane śmiecie, powinny wypełnić deklarację zgłoszeniową dostępną na stronie www.stare-babice.waw.pl lub w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 12, tel. 22 722 90 06).


SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE. Trwają bezpłatne szczepienia przeciwko grypie. Z oferty mogą skorzystać osoby powyżej 65 roku życia, będące mieszkańcami Gminy Stare Babice. Prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się w NZOZ SORNO w Starych Babicach - tel. 22 722 90 02 oraz w NZOZ Medicor w Borzęcinie Dużym- tel. 22 752 08 28.
100 PLACÓW ZABAW NA 100 LAT NIVEA. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do wygrania placu zabaw w Konkursie Nivea. To dzięki zaangażowaniu ok. 3000 osób nasza lokalizacja zdobyła 1 miejsce w rankingu. Wielkie podziękowania dla lokalnych bohaterów, którzy zachęcali mieszkańców naszej Gminy do udziału w konkursie. Dzieci z babickiego przedszkola są dumne z dorosłych i dziękują im za wspaniały prezent. Ostateczne wyniki konkursu i zwycięstwo zostaną ogłoszone 2 stycznia 2012, po spełnieniu wszystkich warunków określonych w Regulaminie Konkursu. A plac zabaw zostanie wybudowany na wiosnę."

Serwis 298 ---- Serwis 298 --- Serwis 300

ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.