Dzisiaj jest wtorek 16 kwietnia 2024 r. imieniny Bernarda, Biruty, Erwina
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

30 grudnia 2011 Nr 303
NOWA LINIA UZUPEŁNIAJˇCA. Informujemy, że od 2 stycznia 2012 roku zostanie uruchomiona tzw. lokalna linia uzupełniająca L7 na trasie Dziekanów Leśny - Ożarów Mazowiecki Starostwo PWZ. Szczegółową trasę i rozkład jazdy podany na stronie internetowej gminy.


Nowa Jednostka Organizacyjna. Z dniem 2 stycznia 2012 roku rozpoczyna swoje funkcjonowanie nowa jednostka organizacyjna Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice, który będzie wykonywać wszelkie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Siedziba GOSiR-u będzie mieściła się w Zielonki Parcele ul. Zachodnia 2.
Zakończenie naboru do pracy. W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko d/s. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo-Księgowym w Urzędzie Gminy Stare Babice z dniem 2 stycznia została zatrudniona Elżbieta Gadomska zamieszkała w Starych Babicach.
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG. Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa, opady śniegu czy gołoledĄ. Za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimy na terenie gminy odpowiedzialni są: za drogi wojewódzkie (ul. Warszawska, Sikorskiego, Okulickiego, Sobieskiego) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rejon Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755-59-46 lub 22 755-51-17; za drogi powiatowe (ul. Kosmowska, Akacjowa, Mościckiego-Sienkiewicza, Izabelińska, Ogrodnicza, Południowa, Spacerowa, Kwiatowa) Zarząd Dróg Powiatowych Komunikacji i transportu, ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 22 722-13-80.; za drogi gminne - Urząd Gminy Stare Babice, Referat Gospodarki Komunalnej tel. 22 722-95-35. Pierwszej kolejności zimowego utrzymania podlegają ulice strategiczne dla komunikacji.
Nie podlegają zimowemu utrzymaniu przez Urząd Gminy ulice prywatne, wewnętrzne, lokalne osiedlowe itp. Zimowym utrzymaniem chodników (nie będących w obowiązku utrzymania przez właścicieli prywatnych posesji zgodnie z "Uchwałą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice), parkingów oraz przystanków autobusowych zajmuje się Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO-BABICE" Sp. z o.o. w Starych Babicach ul. Kutrzeby 36, tel. 22 722- 90-08.
UWAGI DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. Zawiadamia się o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice uchwały Nr XII/89/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn (tereny położone na południe od ulicy Lutosławskiego). Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stare Babice w Kancelarii ul. Rynek 32, lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stare Babice, Referat Planowania Przestrzennego, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice - w terminie do dnia 10 stycznia 2012 r. Ponowne jego sporządzanie spowodowane jest koniecznością przeprojektowania układu drogowego i zmiany kategorii planowanych dróg, tak aby ich realizacja była znacznie tańsza. Układ komunikacyjny ma być oszczędniejszy a ilość dróg gminnych radykalnie zmniejszona.
ŚWIˇTECZNY KLIMAT. Serdecznie dziękuję wszystkim DARCZYŃCOM: firmom i osobom prywatnym, za wsparcie finansowe ozdobnego oświetlenia ulicznego, wykonanego w Starych Babicach w rejonie Rynku oraz w Nowych Babicach w rejonie ronda przy ul. Warszawskiej.
Wspólnie z Państwa pomocą, stało się możliwe wykonanie na okres świąteczno-noworoczny świetlnej dekoracji, która pozwoliła w centrum naszej gminy stworzyć miły, świąteczny klimat.
Wszystkim mieszkańcom, osobom przebywających na terenie Gminy Stare Babice życzę wszelkiej pomyślności w Nowym 2012 Roku
Krzysztof Turek
Wójt Gminy Stare Babice


9 grudnia 2011 Nr 302
SESJA RADY. Dnia 16 grudnia godz. 14:00 odbędzie się XIII sesja Rady Gminy. Z projektami uchwał będzie można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl


NABÓR PRACOWNIKÓW. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora lub inspektora ds. księgowości budżetowej. Szczegółowe informację co do wymagań na dane stanowisko można uzyskać u Kierownika Referatu Finansowo- Ksiegowego ( nr. tel. 22 722 90 07) lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Babice. Oferty należy składać do 12 grudnia b.r. do Sekretariatu Urzędu Gminy Stare Babice ( ul. Rynek 32, pok. nr 18).
UWAGI DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. Zawiadamia się o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice uchwały Nr XII/89/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn (tereny położone na południe od ulicy Lutosławskiego). Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stare Babice w Kancelarii ul. Rynek 32, lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stare Babice, Referat Planowania Przestrzennego, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice - w terminie do dnia 10 stycznia 2012 r. Ponowne jego sporządzanie spowodowane jest koniecznością przeprojektowania układu drogowego i zmiany kategorii planowanych dróg, tak aby ich realizacja była znacznie tańsza. Układ komunikacyjny ma być oszczędniejszy a ilość dróg gminnych radykalnie zmniejszona.
Wywóz odpadów posegregowanych. Przypominamy, że w najbliższym tygodniu odpady posegregowane będą wywożone w dniach:
- Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 19 grudnia,
- Janów, Klaudyn, Kwirynów - 20 grudnia,
- Babice Nowe, Stare Babice - 21 grudnia,
- Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś - 22 grudnia,
- Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 23 grudnia.

Worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 7:00. Przypominamy, że zielone worki są na szkło, a niebieskie - na papier, tworzywa sztuczne, lekki złom.


Przegląd Chórów Złotego Wieku Wójt Gminy Leszno oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznie serdecznie zaprasza chóry z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego do udziału w piątej edycji Powiatowego Festiwalu Chórów Złotego Wieku pt. "W klimacie świąteczno - noworocznym". Festiwal odbędzie się w dniu 28 stycznia 2012r.
o godz.12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Szkolnej w Lesznie. Składanie kart dotyczących uczestnictwa w/w przeglądzie należy przesłać do dnia 15 grudnia 2011r na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznie. W celu otrzymania karty zgłoszeniowej do w/w przeglądu prosimy zgłosić się do Urzędu Gminy Stare Babice do Referatu Rozwoju i Promocji Gminy (II piętro, pok. 30, 31).
INWESTYCJA GMINNE. Zakończono modernizację dachu tj. wykonano ocieplenie, oraz pokryto blachą w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym, oraz dokonano częściowej przebudowy wzięĄby dachowej.

ŚWIˇTECZNY KLIMAT. Gmina organizuje akcję instalowania ozdobnego świątecznego oświetlenia ulicznego. Rozmieszczenie iluminacji planowane jest w otoczeniu Urzędu Gminy Stare Babice i placówek handlowych- usługowych w Rynku Starych Babic, a także w okolicy rond przy ul. Warszawskiej oraz ul. Sikorskiego. Chcąc zminimalizować koszty tej dekoracji Gmina podpisała umowę na jej wyposażenie wraz z montażem i demontażem. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do lokalnych firm i mieszkańców Gminy o wsparcie finansowe tej akcji. Wspólnymi siłami, dzięki przekazanym środkom możliwe będzie zakupienie usługi aran żacji świetlnej dekorującej centrum naszej Gminy na okres świąteczny i noworoczny. Środki prosimy przelać na konto Gminy: Warszawski Bank Spółdzielczy, Oddział Stare Babice Nr 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008. Dane Gminy: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice treść przelewu: darowizna na oświetlenie świąteczne.
Stwórzmy razem świąteczny klimat dla naszych mieszkańców, klientów, turystów i dla naszych rodzin.

2 grudnia 2011 Nr 301
Wybory sołtysów i rad sołeckich odbędą się:

 • 2 grudnia br.. (piątek) o godz. 17.00 dla wsi Koczargi Nowe w I Gminnym Gimnazjum w Koczargach
 • 6 grudnia br. (wtorek) o godz. 17.00 dla wsi Zielonki Wieś w Pałacu Lasotów w Zielonkach
 • 7 grudnia br. (środa) o godz. 18:00 dla wsi Klaudyn Domu Weselnym "Stawisko Klaudyn" ul. Ciećwierza 14
 • 7 grudnia br. (środa) o godz. 18:30 dla wsi Blizne Jasińskiego i wsi Blizne Łaszczyńskiego w Przedszkolu
  w Bliznem Jasińskiego
 • 7 grudnia br. (środa) o godz. 17.00 dla wsi Zalesie u Sołtysa
 • 8 grudnia br. (czwartek) o godz. 18:00 wsi Wojcieszyn w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 9 grudnia br. (piątek) o godz. 17.00 dla wsi Janów w "Karczmie AGNES" w Janowie ul.Andersa 74
 • 9 grudnia br. (piątek) o godz. 18.00 dla wsi Zielonki Parcela w Pałacu Lasotów w Zielonkach

Serdecznie zapraszamy mieszkańców sołectw do udziału w w/w zebr.aniach. Terminy spotkań pozostałych sołectw jeszcze nie zostały zgłoszone, podamy w następnym serwisie.


OGŁOSZENIE PRZETARGU GMINNYCH NIERUCHOMOŚCI. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowościach:
KLAUDYN:
 • działka nr ew. 842/5 o pow. 0,6913 ha przeznaczona pod zabudowę usługową, cena wywoławcza - 1 440 000,0 PLN netto, wadium - 5% wartości wywoławczej
 • działka nr ew. 843/36 o pow. 0,5343 ha przeznaczona pod zabudowę usługową, cena wywoławcza - 1 325 000,00 PLN netto, wadium - 5 % ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się dnia 8 grudnia br. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.
BABICE NOWE:

 • działka nr ew. 60/2 o pow. 0,1600 ha przeznaczona pod najem nieruchomości niezabudowanej.
  Czynsz minimalny najmu netto 3300 zł + podatek VAT w stosunku miesięcznym. Wadium - 500 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 7 grudnia 2011 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice.

Zainteresowani przetargami mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 32, nr tel. 022-722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.


UWAGI DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. Zawiadamia się o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice uchwały Nr XII/89/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn (tereny położone na południe od ulicy Lutosławskiego). Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stare Babice w Kancelarii ul. Rynek 32, lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stare Babice, Referat Planowania Przestrzennego, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice - w terminie do dnia 10 stycznia 2011 r. Ponowne jego sporządzanie spowodowane jest koniecznością przeprojektowania układu drogowego i zmiany kategorii planowanych dróg, tak aby ich realizacja była znacznie tańsza. Układ komunikacyjny ma być oszczędniejszy a ilość dróg gminnych radykalnie zmniejszona.
Przegląd Chórów Złotego Wieku Wójt Gminy Leszno oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznie serdecznie zaprasza chóry z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego do udziału w piątej edycji Powiatowego Festiwalu Chórów Złotego Wieku pt. "W klimacie świąteczno - noworocznym". Festiwal odbędzie się w dniu 28 stycznia 2012 r.
o godz.12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Szkolnej w Lesznie. Składanie kart dotyczących uczestnictwa w/w przeglądzie należy przesłać do dnia 15 grudnia 2011 r. na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznie. W celu otrzymania karty zgłoszeniowej do w/w przeglądu prosimy zgłosić się do Urzędu Gminy Stare Babice do Referatu Rozwoju i Promocji Gminy (II piętro, pok. 30, 31).

ZAPROSZENIE DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZˇDOWYCH I ICH KSIĘGOWYCH Wójt Gminy Stare Babice zaprasza na spotkanie informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i ich księgowych. W dniu 5 grudnia o godzinie 16.00 w Sali konferencyjnej nowego budynku Gminy ul. Rynek 21 (I piętro) odbędzie się spotkanie upowszechniające poprawne zasady stosowania znowelizowanej, obowiązującej od dn. 3 listopada br., ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szkolenie poprowadzi doradca wojewody ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko.

Serwis 301 --- Serwis 302 --- Serwis 303

ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.