Dzisiaj jest wtorek 16 kwietnia 2024 r. imieniny Bernarda, Biruty, Erwina
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

27 stycznia 2012 Nr 306
SIKORSKIEGO OTWARTA. W związku z zakończeniem rozbudowy drogi wojewódzkiej 898 ( ul. Sikorskiego ) na odcinku od ul. Lutosławskiego w Klaudynie do ul. Generała Maczka Janowie oraz prognozowanym otwarciem ulicy dla ruchu kołowego od dnia 28.01.2012 ZTM planuje skierować autobusy linii 712 na trasę podstawową : METRO MŁOCINY- RYNEK, tym samym zostanie wznowione funkcjonowanie przystanków): KLAUDYN 2, JANÓW 01 i 02 oraz KWIRYNÓW 01 i 02. Ponadto, w związku z obecnym brakiem możliwości wjazdu na pętlę STARE BEMOWO oraz kolejnymi, planowanymi etapami budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Kaliskiego i radiowej, utrzymane zostaje zawieszenie linii 812.


UWAGA ROLNICY! ZMIANY W ZWROCIE PODATKU AKCYZOWEGO Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012r. wyniesie 81,70zł. Ponadto ustalone zostały nowe terminy składania wniosków przez producentów rolnych tj.: od 1 lutego 2012r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012r. do 31 lipca 2012 r. Pieniądze wypłacane będą w terminach: - 1 - 30 kwietnia 2012r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, 1-31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

"DZIEŃ DAWCÓW SZPIKU" W OŻAROWIE MAZOWIECKIM. W dniu 5 lutego 2012 roku w godzinach 10:00-16:00 w świetlicy OSP Ożarów Mazowiecki "Dzień Dawcy Szpiku dla Dawida i Innych ". Celem akcji jest bezpłatna rejestracja osób w wieku 18-55 lat w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych między innymi dla chorego na białaczkę Dawida - Strażaka ratownika z Ożarowa Mazowieckiego. To nic nie boli potrzebne jest nam Twoje Wielkie Serce i zaledwie 4 ml krwi. Szczegóły wkrótce na plakatach i w lokalnych publikacjach.

"TYDZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW". Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniach 20-24 lutego 2012 roku w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego (z siedzibą w Starych Babicach na ulicy Warszawskiej 276) organizuje spotkania, których celem będzie udzielenie bezpłatnej pomocy i wsparcia osobom, które doznają krzywdy od najbliższych lub są świadkami takiego przestępstwa. Dyżur prowadzić będzie Certyfikowany Konsultant w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pani Wanda Morawska wspólnie z policjantami, którzy udzielą bezpłatnych porad z zakresu uregulowań prawnych oraz wiktymologii ofiary.
Terminy dyżurów: 20 luty 2012 r. w godz. 10.00 - 14.00; 21 luty 2012 r. w godz. 10.00 - 14.00; 22 luty 2012 r. w godz. 10.00 - 14.00; 23 luty 2012 r. w godz. 10.00 - 14.00; 24 luty 2012 r. w godz. 10.00 - 14.00
BEZPŁATNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nabyciem nowych umiejętności, chcących uzupełnić i podwyższyć posiadane kwalifikacje w zakresie Społeczeństwa Informacyjnego.
W ramach projektu ITeraz Mazowsze realizowane będą szkolenia z zakresu IT, które będą odbywały się w ramach
9 bloków tematycznych. Więcej szczegółów na stronie www.stare-babice.waw.pl

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE. 16 lutego 2012 roku (czwartek) odbędą się badania dla kobiet w wieku 50-69 Panie nie mieszczące się w tej grupie wiekowej mogą wykonać badanie odpłatnie w cenie 70 zł. Mammobus będzie ustawiony w dniu 16 lutego 2012r. przy Ośrodku Zdrowia w Starych Babicach ul. Rynek 21. Badanie można wykonać w godzinach 9.00 - 17.00. Rejestracja i informacje w godz. 8.00-20.00 pod nr tel. 85 6760332 lub 85 6761322.
PODARUJ 1% NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI Z OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W BLIZNEM JASIŃSKIEGO. Dane Stowarzyszenia, które wpisujemy w formularz PIT. Nazwa: KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ NR KRS: KRS 0000 21 55 85 Kwota: kwota
1% wyrażona w zł Treść: OŚRODEK W BLIZNEM, ul. KOPERNIKA 10, 05-082 BLIZNE JASIŃSKIEGO

20 stycznia 2012 Nr 305
NOWA LINIA UZUPEŁNIAJˇCA Informujemy, że od 2 stycznia 2012 roku została uruchomiona tzw. lokalna linia uzupełniająca L7 na trasie Dziekanów Leśny - Ożarów Mazowiecki Starostwo PWZ. Szczegółową trasę i rozkład jazdy podany na stronie internetowej gminy.


NOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA. Z dniem 2 stycznia br. rozpoczęła swoje funkcjonowanie nowa jednostka organizacyjna Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice który będzie wykonywać wszelkie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym zarządzać terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi. Siedziba GOSiRu mieści się w Zielonkach Parcele ul. Zachodnia 2. Tel. 22 100- 65-83. Kierownikiem jednostki został Jarosław Płóciennik.
MSZA W INTENCJI ROLNIKÓW I ICH RODZIN. W dniu 22 stycznia 2012 r. o godz. 9:30, w Kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Starych Babicach zostanie odprawiona Msza Św. w intencji rolników i ich rodzin. Inicjatorami spotkania i wspólnej modlitwy są NSZZ RI Solidarność oraz Wójtowie Krzysztof Turek i Marcin Zając.
OGŁOSZENIA PRZETARGÓW GMINNYCH. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg na " Remonty cząstkowe dróg gminnych nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Stare Babice" Zainteresowani przetargiem mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskać informację w Referacie Zamówień Publicznych u Iwona Mika (pok. nr 34, nr Tel. 22 722-95-36) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 24 stycznia br. do godz. 12:00 w Sekretariacie Urzędu gminy w Starych Babicach (pok. 18)
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG. Za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimy na terenie gminy odpowiedzialni są: za drogi wojewódzkie (ul. Warszawska, Sikorskiego, Okulickiego, Sobieskiego) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rejon Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755-59-46 lub 22 755-51-17; za drogi powiatowe (ul. Kosmowska, Akacjowa, Mościckiego-Sienkiewicza, Izabelińska, Ogrodnicza, Południowa, Spacerowa, Kwiatowa) Zarząd Dróg Powiatowych Komunikacji i transportu, ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki,tel.22 722-13-80.; za drogi gminne - Urząd Gminy Stare Babice, Referat Gospodarki Komunalnej tel. 22 722-95-35. Pierwszej kolejności zimowego utrzymania podlegają ulice strategiczne dla komunikacji. Nie podlegają zimowemu utrzymaniu przez Urząd Gminy ulice prywatne, wewnętrzne ,lokalne osiedlowe itp. Zimowym utrzymaniem chodników ( nie będących w obowiązku utrzymania przez właścicieli prywatnych posesji zgodnie z "Uchwałą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice ), parkingów oraz przystanków autobusowych zajmuje się Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO-BABICE" Sp. z o.o. w Starych Babicach ul. Kutrzeby 36, tel. 22 722- 90-08.
"DZIEŃ DAWCÓW SZPIKU" W OŻAROWIE MAZOWIECKIM. W dniu 5 lutego 2012 roku w godzinach 10:00-16:00 w świetlicy OSP Ożarów Mazowiecki "Dzień Dawcy Szpiku dla Dawida i Innych ". Celem akcji jest bezpłatna rejestracja osób w wieku 18-55 lat w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych między innymi dla chorego na białaczkę Dawida - Strażaka ratownika z Ożarowa Mazowieckiego. To nic nie boli potrzebne jest nam Twoje Wielkie Serce i zaledwie 4 ml krwi. Szczegóły wkrótce na plakatach i w lokalnych publikacjach.

"TYDZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW". Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniach 20 - 24 luty 2012 roku w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego (z siedzibą w Starych Babicach na ulicy Warszawskiej 276) organizuje spotkania, których celem będzie udzielenie bezpłatnej pomocy i wsparcia osobom, które doznają krzywdy od najbliższych lub są świadkami takiego przestępstwa. Dyżur prowadzić będzie Certyfikowany Konsultant w zakresie przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pani Wanda Morawska wspólnie z policjantami, którzy udzielą bezpłatnych porad z zakresu uregulowań prawnych oraz wiktymologii ofiary.
Terminy dyżurów: 20 luty 2012 r. w godz. 10.00 - 14.00; 21 luty 2012 r. w godz. 10.00 - 14.00; 22 luty 2012 r. w godz. 10.00 - 14.00; 23 luty 2012 r. w godz. 10.00 - 14.00; 24 luty 2012 r. w godz. 10.00 - 14.00
BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UNIJNA III I Teraz Mazowsze II . W Projekcie mogą wziąć udział tylko Kandydaci pełnoletni, pracujący na terenie województwa mazowieckiego. Są to osoby pracujące przede wszystkim na terenach wiejskich. Beneficjent może wziąć udział w maksymalnie 2 szkoleniach. Kandydatem może być osoba pracująca, która z własnej inicjatywy zainteresowana jest nabyciem nowych lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji i umiejętności. Za osobę pracującą uważa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osobę wykonującą pracę na podstawie Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło) za wyjątkiem osób samo zatrudnionych

13 stycznia 2012 Nr 304
NOWA LINIA UZUPEŁNIAJˇCA. Informujemy, że od 2 stycznia 2012 roku została uruchomiona tzw. lokalna linia uzupełniająca L7 na trasie Dziekanów Leśny - Ożarów Mazowiecki Starostwo PWZ. Szczegółową trasę i rozkład jazdy podany na stronie internetowej gminy.


NOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA. Z dniem 2 stycznia br. rozpoczęła swoje funkcjonowanie nowa jednostka organizacyjna Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice który będzie wykonywać wszelkie zadania z zakresu kulturyfizycznej i turystyki, w tym zarządzać terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi. Siedziba GOSiRu : Zielonki Parcele ul. Zachodnia 2. Tel. 22 100- 65-83. Kierownikiem został Jarosław Płóciennik.
BABINICZ 2011 PRZYZNANY! Po raz piętnasty, na spotkaniu noworocznym 5 stycznia Wójt Gminy wręczył prestiżową nagrodę - statuetkę "Babinicza". Kapituła postanowiła wyróżnić i przyznać Pani Bożennie Pyć - za zasługi dla wspólnoty samorządowej Gminy Stare Babice, w tym podjęcie szczególnych inicjatyw w dziedzinie wychowania przedszkolnego. Niezwykłe zaangażowanie - Pani Bożenny wspierali rodzice przedszkolaków, byli wychowankowie, znajomi, pracownicy oświaty, sympatycy, mieszkańcy. W głosowaniu pomogła też rodzina, szczególnie siostra Maria Wolf, mieszkanka Gdańska - która też została naszą Lokalną Bohaterką za liczbę oddanych głosów. Należy docenić inicjatywę Pani Bożenny oraz pomysłowość w podtrzymaniu zaangażowania wszystkich uczestników akcji - co zaskutkowało pierwszym miejscem w rankingu NIVEA. Firma ufunduje oraz wybuduje nowoczesny plac zabaw na terenie Przedszkola w Starych Babicach. Nasza Lokalna Bohaterka za swe liczne zasługi, a w szczególności za otwarte podejście do ludzi i skuteczną działalność dla dobra dzieci i dorosłych mieszkańców Gminy, w pełni zasłużyła na wyróżnienie jej statuetką "Babinicz" Roku 2011.
WYWÓZ ODPADÓW POSEGREGOWANYCH. Przypominamy, że odpady posegregowane będą wywożone w dniach:
- Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 16 stycznia,
- Janów, Klaudyn, Kwirynów - 17 stycznia,
- Babice Nowe, Stare Babice -18 stycznia,
- Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś -19 stycznia,
- Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn -20 stycznia.
OGŁOSZENIA PRZETARGÓW GMINNYCH. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg na " Remonty cząstkowe dróg gminnych nawierzchni botanicznej na terenie Gminy Stare Babice" Zainteresowani przetargiem mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskać informację w Referacie Zamówień Publicznych u Iwona Mika (pok. nr 34, nr Tel. 22 722-95-36) lub pobrać ze strony www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 24 stycznia br. do godz. 12:00 w Sekretariacie Urzędu gminy w Starych Babicach (pok. 18).
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG. Za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimy na terenie gminy odpowiedzialni są: za drogi wojewódzkie (ul. Warszawska, Sikorskiego, Okulickiego, Sobieskiego) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rejon Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755-59-46 lub 22 755-51-17; za drogi powiatowe (ul. Kosmowska, Akacjowa, Mościckiego-Sienkiewicza, Izabelińska, Ogrodnicza, Południowa, Spacerowa, Kwiatowa) Zarząd Dróg Powiatowych Komunikacji i transportu, ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki,tel. 22 722-13-80;
za drogi gminne - Urząd Gminy Stare Babice, Referat Gospodarki Komunalnej tel. 22 722-95-35. Pierwszej kolejności zimowego utrzymania podlegają ulice strategiczne dla komunikacji. Nie podlegają zimowemu utrzymaniu przez Urząd Gminy ulice prywatne, wewnętrzne, lokalne osiedlowe itp. Zimowym utrzymaniem chodników (nie będących w obowiązku utrzymania przez właścicieli prywatnych posesji zgodnie z "Uchwałą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice ), parkingów oraz przystanków autobusowych zajmuje się Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO-BABICE" Sp. z o.o. w Starych Babicach ul. Kutrzeby 36, tel. 22 722- 90-08.
"DZIEŃ DAWCÓW SZPIKU" W OŻAROWIE MAZOWIECKIM. W dniu 5 lutego 2012 roku w godzinach 10:00-16:00 w świetlicy OSP Ożarów Mazowiecki "Dzień Dawcy Szpiku dla Dawida i Innych ". Celem akcji jest bezpłatna rejestracja osób w wieku 18-55 lat w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych między innymi dla chorego na białaczkę Dawida - strażaka ratownika z Ożarowa Mazowieckiego. To nic nie boli potrzebne jest nam Twoje Wielkie Serce i zaledwie 4 ml krwi. Szczegóły wkrótce na plakatach i w lokalnych informacjach.

Serwis 304 --- Serwis 305 --- Serwis 306

ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.