Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

27 kwietnia 2012 Nr 317
ZMIANA TRASY 712. Informujemy, że od dnia 8 maja br. ze względu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ciećwierza (Klaudyn) na okres ok. 4 miesięcy (planowany czas budowy - może ulec zmianie) ulegnie zmianie trasa autobusu linii 712. Autobus ww. linii zostanie skierowany na ulicę Lutosławskiego do zawrotki przy ul. Prokofiewa (okolice sklepu Ogrodnik) i z powrotem po starej trasie. Szczegółowe informacje zostaną przedstawione na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego. Inwestorem prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej jest GPK Eko-Babice Sp. z o.o., zaś wykonawcą prac jest firma WOD-ROL z Pruszkowa.


UTRUDNIENIA W RUCHU. Informujemy, że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim rozpoczął inwestycję polegającą na remoncie drogi wojewódzkiej nr 898 - ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Hubala Dobrzańskiego do ulicy Polnej w Starych Babicach oraz na odcinku od ul. Ciećwierza (Klaudyn) do ul. Bakaliowej (Mościska). Wszelkich informacji udziela MZDW w Grodzisku Mazowieckim pod nr tel. 22 755-59-46, 755-20-59.

PRZETARGI GMINNE. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetargi nieograniczone na konserwację kanalizacji deszczowej na terenie gminy Stare Babice. Przetarg odbędzie się dnia 7 maja 2012 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Zamówień Publicznych (pok. nr 34, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.
WYBRANO OFERTĘ. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę, montaż i konserwację oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych na terenie gminy Stare Babice. Złożono dwie oferty, wybrano najkorzystniejszą - firmy PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Sp. j. z siedzibą Józefowie (05-420) przy ul. Kruczej 2.
SESJA RADY GMINY. Dnia 25 kwietnia br odbyła się XVI sesja Rady Gminy Stare Babice. Podjęto 18 uchwał, z którymi można zapoznać w Urzędzie Gminy Stare Babice (pok. 15) oraz na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.
NABORY WNIOSKÓW 2012! Znane są już terminy naborów wniosków dotyczących dofinansowania przedsięwzięć za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ,"Między Wisłą a Kampinosem''. Terminy naborów: 07.05 - 31.05.2012 r. - Małe projekty, 07.05 - 31.05.2012 r. - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku warto zapoznać się z Lokalną Strategią Rozwoju, wnioskami i instrukcjami dla poszczególnych działań oraz Lokalnymi Kryteriami Wyboru. Przypominamy, że wszelkie działania podejmowane w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD muszą być zgodne z celami Lokalnej Strategii Rozwoju 2007-2013. Wszelkie dokumenty wraz z ogłoszeniami o naborach pojawią się wkrótce na naszej stronie internetowej www.lgd.kampinos.pl. Dokumenty znajdują się również na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres email: biuro@lgdkampinos.pl lub telefonicznie: (22) 794 04 88. Wnioskodawcy mogą skorzystać z pomocy biura LGD przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem biura stowarzyszenia.
ZAGŁOSUJ NA SZKOŁĘ PODSTAWOWˇ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KONKURSIE "SZKÓŁKI PIŁKARSKIE NIVEA". Zachęcamy do głosowania w konkursie promującym piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży. Nagrodami są sprzęt treningowy, program treningowy na zajęcia z dziećmi oraz dla najlepszych szkółek wyjazd na obóz piłkarski. Aby zagłosować należy wypełnić formularz rejestracyjny, który znajduje się na stronie: www.szkolkinivea.pl Po zarejestrowaniu się należy bezpośrednio logować się na stronie konkursu i codziennie oddawać głos na szkołę w Starych Babicach. Pierwsza tura głosowania trwa do 6 maja! Im więcej osób zagłosuje, tym większą szansę ma szkoła na otrzymanie nagród. Przypominamy, że w 2011 r. dzięki głosowaniu przez sumiennych internautów w podobnym konkursie organizowanym przez NIVEĘ zwycięzcą zostało Przedszkole w Starych Babicach, które otrzyma plac zabaw w czerwcu b.r. Twój głos może zadecydować o wygranej!
URZĄD GMINY PRACUJE KRÓCEJ. Informujemy, że dnia 30 kwietnia 2012 r. (poniedziałek) Urząd Gminy Stare Babice będzie czynny w godz. 8.00-16.00.

20 kwietnia 2012 Nr 316
KOMISJE RADY GMINY. W mijającym tygodniu odbyły się spotkania radnych w ramach:

 • Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, na której zapoznano się ze sprzeciwem zbiorowym wobec planowanego otwarcia dla przelotowego ruchu drogowego ulic Dębowej i Lipowej w Koczargach Starych oraz dokonano oceny realizacji umowy w zakresie rekultywacji i ukształtowania składowiska odpadów w Klaudynie,
 • Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, na której zaopiniowano wieloletni plan rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; zapoznano się z wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ze sprzeciwem zbiorowym wobec planowanego otwarcia dla przelotowego ruchu drogowego ulic Dębowej i Lipowej w Koczargach Starych.

Dnia 24 kwietnia br. o godz. 14.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy w celu omówienia projektów uchwał do XVI sesji Rady Gminy.


SESJA RADY GMINY. Dnia 25 kwietnia o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21 (nowy budynek) odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Stare Babice. Porządek obrad przewiduje podjęcie 17 uchwał. Program sesji i projekty uchwał dostępne są w Urzędzie Gminy Stare Babice (pok. 15) oraz na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl
PRZETARGI GMINNE. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetargi nieograniczone:
 • na projekt boisk sportowych wraz z wyposażeniem przy szkole podstawowej w Starych Babicach. Przetarg odbędzie się dnia 26 kwietnia 2012 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.
 • na sprzątanie chodników, ścieków przykrawężnikowych i pasa zieleni na terenie Gminy Stare Babice. Przetarg odbędzie się dnia 27 kwietnia 2012 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.
  Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Zamówień Publicznych (pok. nr 34, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl .

KONKURS PIT-u - PIT-u. Zachęcamy do udziału w konkursie " Mieszkam w Gminie Stare Babice i sprowadzam tu swój podatek dochodowy". Z regulaminem konkursu można zapoznać się w Urzędzie Gminy (tel. 22 752 87 51) lub na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl. Dla uczestników konkursu przewidziane są ciekawe nagrody.
ZAGŁOSUJ NA SZKOŁĘ PODSTAWOWˇ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KONKURSIE "SZKÓŁKI PIŁKARSKIE NIVEA". Zachęcamy do głosowania w konkursie promującym piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży. Nagrodami są sprzęt treningowy, program treningowy na zajęcia z dziećmi oraz dla najlepszych szkółek wyjazd na obóz piłkarski. Aby zagłosować należy wypełnić formularz rejestracyjny, który znajduje się na stronie: www.szkolkinivea.pl Po zarejestrowaniu się należy bezpośrednio logować się na stronie konkursu i codziennie oddawać głos na szkołę w Starych Babicach. Pierwsza tura głosowania trwa do 6 maja! Im więcej osób zagłosuje, tym większą szansę ma szkoła na otrzymanie nagród. Przypominamy, że w 2011 r. dzięki głosowaniu przez sumiennych internautów w podobnym konkursie organizowanym przez NIVEĘ zwycięzcą zostało Przedszkole w Starych Babicach, które otrzyma plac zabaw w czerwcu b.r. Twój głos może zadecydować o wygranej!
PIˇTKOWE SPOTKANIA TWÓRCZE. Stowarzyszenie Kuˇnia Przyjaˇni zaprasza młodzież na "Piątkowe Spotkania Twórcze". W programie warsztaty teatralne, twórczego myślenia i pisania. Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie e-mailem na adres: kuzniaprzyjazni@gmail.com i zapraszamy w każdy piątek o godz. 18.00 do Sali koncertowej Szkoły Podstawowej w Starych Babicach.
DZIEŃ ZIEMI. Dnia 21 kwietnia br (sobota) Szkoła Podstawowa w Starych Babicach organizuje Święto Edukacyjne "Dzień ziemi" pod hasłem "Dobra energia dla wszystkich". W programie przewidziano wystawę fotograficzną "Parki Narodowe" , wykład pn. "Jak powstaje prąd", żywą lekcję przyrody, wystawę zwierząt, stanowisko archeologiczne, tkactwo i nauka pieczenia chleba, warsztaty artystyczne, gry sportowe i konkursy dla publiczności. Początek imprezy o godz. 15.00. Zapraszamy!
SZLAKIEM NASZEJ HISTORII. Dnia 21 kwietnia br. (sobota) będzie organizowany rajd historyczny. Zbiórka uczestników o godz. 10.00 pod szkołami w Starych Babicach i Borzęcine Dużym, powrót godz. 14.00.
W programie rajdu przewidziano odwiedzenie 8 historycznych miejsc położonych na terenie gminy Stare Babice.

12 kwietnia 2012 Nr 315
WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH. Informujemy, że w dniach 16 - 20 kwietnia br. na terenie Gminy Stare Babice prowadzona będzie akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg następującego harmonogramu:

 • Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 16 kwietnia,
 • Janów, Klaudyn, Kwirynów - 17 kwietnia,
 • Babice Nowe, Stare Babice -18 kwietnia,
 • Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś -19 kwietnia,
 • Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 20 kwietnia.

Przypominamy, że zbiórka nie obejmuje odpadów: poprodukcyjnych, opon, akumulatorów, odpadów remontowych i budowlanych, przemysłowych oraz typowych odpadów komunalnych. Odpady należy wystawiać przed posesje w dniu ich odbioru przed godziną 8.00.


KOMISJE RADY GMINY. Dnia 17 kwietnia br. o godz. 14.00 odbędą się posiedzenia:
 • Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa w sprawie oceny realizacji umowy w zakresie rekultywacji i ukształtowania składowiska odpadów w Klaudynie oraz w sprawie zapoznania się ze sprzeciwem zbiorowym wobec planowanego otwarcia dla przelotowego ruchu drogowego ulic Dębowej i Lipowej w Koczargach Starych,
 • Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w sprawie zaopiniowania wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; zapoznanie się z wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zapoznania się ze sprzeciwem zbiorowym wobec planowanego otwarcia dla przelotowego ruchu drogowego ulic Dębowej i Lipowej w Koczargach Starych.

PRZETARGI GMINNE. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg nieograniczony:
 • na dostawę, montaż i konserwację oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.

Przetarg odbędzie się dnia 16 kwietnia 2012 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Zamówień Publicznych (pok. nr 134, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl.

 • na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Klaudyn:
  - działka nr ewidencyjny 842/06 o powierzchni 0,2967 ha przeznaczona pod zabudowę usługową, cena wywoławcza- 741 750,00 PLN netto, Wadium 5 % ceny wywoławczej
  - działka nr ewidencyjny 842/7 o powierzchni 0,3000 ha przeznaczona pod zabudowę usługową, cena wywoławcza - 750 000, 00 PLN netto. Wadium 5 % ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się dnia 8 maja 2012 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice,
ul. Rynek 32. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 132, nr tel. 022-722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl.


ZAPRASZAMY NA ZAWODY KOLARSKIE" LEGIA MTB MARATON". Dnia 15 kwietnia 2012 r. w Laskach rozpocznie się pierwszy etap z serii maratonów kolarskich - Legia MTB Maraton. Organizatorem imprezy jest Klub Kolarski Legia 1928 z Warszawy. Maraton startuje o godz. 12.00. Zapisy w Biurze Zawodów w Ludowym Klubie Sportowym "RYŚ" w Laskach w godz. 9.00-10.30. Zapraszamy wszystkich miłośników jazdy na rowerze do udziału w wyścigu.
I TURNIEJ BADMINTONA O PUCHAR WÓJTA GMINY STARE BABICE 2012. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice oraz Uczniowski Klub Sportowy Badminton Stare Babice zapraszają 14 kwietnia br. o godz. 10.30 na salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej w Starych Babicach ul. Polna 40 na I Turniej Badmintona. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu rozgrywania turnieju do godziny 10.00 lub e-mail: piotrpamieta@wp.pl do 13 kwietnia br. do godziny 20.00. Finaliści wszystkich gier otrzymują pamiątkowe trofea sportowe oraz dyplomy.
OBCHODY 72. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Dnia 15 kwietnia br. odbędzie się uroczystość religijno - patriotyczna upamiętniająca 72. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz drugą rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Uroczystość rozpocznie się Mszą Św. o godz. 9.30 w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach. Po Mszy Św. nastąpi przemarsz do Alei Dębów Katyńskich i kontynuacja uroczystości. Serdecznie zapraszamy!
KONKURS PIT-u - PIT-u. Zachęcamy do udziału w konkursie " Mieszkam w Gminie Stare Babice i sprowadzam tu swój podatek dochodowy". Z regulaminem konkursu można zapoznać się w Urzędzie Gminy (tel. 22 752 87 51) lub na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl. Dla uczestników konkursu przewidziane są ciekawe nagrody.
SZLAKIEM NASZEJ HISTORII. Dnia 21 kwietnia br. (sobota) będzie organizowany rajd historyczny. Zbiórka uczestników o godz. 10.00 pod szkołami w Starych Babicach i Borzęcine Dużym, powrót godz. 14.00. W programie rajdu przewidziano odwiedzenie 8 historycznych miejsc położonych na terenie gminy Stare Babice.


Serwis 315 --- Serwis 316 --- Serwis 317

ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.