Dzisiaj jest piątek 19 lipca 2024 r. imieniny Alfreny, Rufina, Wincentego
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

25 maja 2012 Nr 320
SESJA RADY GMINY. Dnia 30 maja o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21 (nowy budynek) odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Stare Babice. Porządek obrad przewiduje podjęcie 12 uchwał. Program sesji i projekty uchwał dostępne są w Urzędzie Gminy Stare Babice (pok. 15) oraz na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl


ZMIANY W OPŁATACH ZA WODĘ I ŚCIEKI
Od dnia 1 czerwca 2012r nastąpi zmiana opłaty za wodę i ścieki wprowadzona Uchwałą Rady Gminy nr XVI/156/12 z dnia 25 kwietnia b.r.. Rada Gminy uchwaliła dopłatę do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich odbiorców na terenie gminy Stare Babice na okres od dnia 1 czerwca 2012r. do dnia 31 maja 2013r., dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "Eko-Babice" Sp. z o.o., w wysokości:
1) 0,82 zł netto + VAT do ceny 1 m3 wody,
2) 6,04 zł netto + VAT do ceny 1 m3 ścieków,
w wyniku czego taryfowe ceny dla odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyniosą:
1) cena wody: 3,31 zł/m3 netto + VAT,
2) cena ścieków: 5,30 zł/m3 netto + VAT.
W związku z powyższym zalecamy spisać stan licznika zużycia wody na dzień 31 maja 2012 r., i zgłosić do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice pod numer telefonu 22 72290-08.
XII RAJD ROWEROWY IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO
Wszystkie chętnych (dzieci i dorosłych), serdecznie zapraszamy na Rajd Rowerowy, który odbędzie się w dniu 27 maja 2012r na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego - trasa: OŁTARZEW-PALMIRY-OŁTARZEW. Szczegółowych informacji udziela Organizator Rajdu-Stowarzyszenie "Razem w Powiecie" pod nr tel. 609-517-555. Zbiórka uczestników rajdu o godz. 9 00 w Ołtarzewie na Stadionie, ul. Parkowa. Start o 9 50 z Parku Ołtarzewskiego, złożenie kwiatów w Palmirach o godz.12 15 i powrót do Ołtarzewa, gdzie o godz. 14.00 nastąpi losowanie nagród i poczęstunek dla uczestników.
DZIEŃ DZIECKA
Wójt Gminy Stare Babice zaprasza na Gminny Dzień Dziecka. Impreza odbędzie się 2 czerwca w godz. 13.00-17.00 na Strefie Rekreacji Dziecięcej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697. Organizatorzy przygotowali bogaty program, w którym przewidziano występy artystyczne, a także pokazy sztuk walk karate, tańca towarzyskiego, gry i zabawy oraz trening pokazowy "Małej Akademii Rozwoju Sportowego dla Przedszkolaków".
PIKNIK RODZINNY W SZKOLE BABICKIEJ
Dnia 3 czerwca 2012 r. w godz. 14.00-20.00 odbędzie się Piknik Rodzinny na terenie szkolnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach ul. Polna 40. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcyjnych konkursów , loterii i zabaw dla dzieci i rodziców w tym bieg o Puchar Wójta i Puchar Rady Rodziców. Dyrektor szkoły zaprasza dzieci wraz z rodzicami do wspólnej sportowej i piknikowej zabawy.
ZWIERZĘTA ZGUBIONE-ZNALEZIONE. Poszukujemy właścicieli psów lub osób mogących zapewnić im dom, których zdjęcia zamieszczono na stronie www.stare-babice.waw.pl. Zwierzęta zostały znalezione na terenie gminy Stare Babice w maju bieżącego roku. Psy przebywają w lecznicy dla zwierząt przy ul. Warszawskiej 236 w Latchorzewie. Prosimy o kontakt z Kliniką Weterynaryjną przy ul. Warszawskiej lub Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 12, nr tel. 22 722 90 06). Uratujmy je od schroniska!
KONKURSY NA DYREKTORÓW SZKÓŁ
Wójt Gminy Stare Babice ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół:
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego W Borzęcinie Dużym ul.Warszawska 697,
- I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych ul.Akacjowa 12.
Z ogłoszeniem można się zapoznać na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Babice oraz na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl. Informacji udziela Kierownik Zespołu Obsługi Finansowej - Adolf Jarkowiec tel. 22 722 90 78. Oferty należy składać w terminie do 5 czerwca 2012r. do godz.16.00, w sekretariacie Urzędu Gminy w Starych Babicach ul.Rynek 32, (pok.18).

18 maja 2012 Nr 319

ULICA SIKORSKIEGO URATOWANA! W ostatnich latach na terenie babickiej gminy podniósł się znacznie poziom wód gruntowych. Niepokojące sytuacje obserwowaliśmy m.in. w okolicach Klaudyna, gdzie woda z terenu Lasu Bemowskiego przelewała się przez zmodernizowany odcinek ul. Sikorskiego, co groziło podmyciem drogi i chodnika, a w rezultacie ich zniszczeniem. Na skutek energicznych działań Gminy zawarto porozumienie pomiędzy Zarządem Lasu Bemowskiego i MZDW i wykonano niezbędne odwodnienie drogi. Warto zauważyć, że na innych odcinkach tej ulicy trwają jeszcze prace drogowe. Ulica Sikorskiego jest dalej modernizowana- dzięki porozumieniu zawartemu przez Gminę i Zarząd Województwa. Pomiędzy rondem w Starych Babicach, a Cmentarzem Wojennym powstaje nowy chodnik, drogowcy w najbliższym czasie położą tam nową nakładkę asfaltową. Nowa nawierzchnia powstanie również na odcinku drogi od ronda w Klaudynie do granicy gminy z Izabelinem (w pobliżu ogródków działkowych). Powyższe roboty poprawią bezpieczeństwo osób korzystających z tej drogi.
PRACE DROGOWE NA UL. POŁUDNIOWEJ. W najbliższych dniach możemy spodziewać się prac drogowych na ul. Południowej w Zielonkach Parcela. Wcześniejsza modernizacja tej drogi, w wyniku działalności niesolidnych wykonawców, nie została wykonana właściwie. Po wielomiesięcznych protestach wykonawca przystąpi do naprawy drogi. Więcej na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl.
PRZETARGI GMINNE. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetargi nieograniczone na budowę linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego w Stanisławowie. Przetarg odbędzie się dnia 30 maja br. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Zamówień Publicznych (pok. nr 34, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl .
KOMISJE RADY GMINY. W zbliżającym się tygodniu odbędą się posiedzenia:
  • dnia 22 maja br. o godz. 14.15 Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa w sprawie zapoznania się z bieżącą działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, ze stanem bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy oraz ze sprawozdaniem z działalności Straży Gminnej Gminy Stare Babice; oceny realizacji umowy w zakresie rekultywacji i ukształtowania składowiska odpadów w Klaudynie oraz w sprawie zapoznania się ze sprzeciwem zbiorowym wobec planowanego otwarcia dla przelotowego ruchu drogowego ulic Dębowej i Lipowej w Koczargach Starych,
  • dnia 24 maja br. o godz. 14.00 wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy w sprawie omówienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2011, zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowe o przedłożonym przez Wójta Gminy Stare Babice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stare Babice za 2011 rok.

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH. Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób długotrwale bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. Pierwszeństwo będą miały osoby powyżej 50 lat, z wykształceniem poniżej średniego, bez kwalifikacji zawodowych lub korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rekrutacja rozpoczyna się 7 maja br. i będzie trwać do 29 maja br. Aby przystąpić do procesu rekrutacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.teamit.pl oraz w Biurze Projektu ul. Powstańców 28 w Błoniu. Spotkania informacyjne odbędą się 21 i 28 maja br. w Biurze Projektu o godzinie 18:30, dodatkowe informacje pod tel. 505 128 963 i na stronie www.stare-babice.waw.pl
XX JUBILEUSZOWY POWIATOWY KONKURS MUZYCZNY STARE BABICE. Starostwo Warszawskie Zachodnie, Gmina Stare Babice, Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego i Studio Muzyczne po raz dziesiąty zaprasza do udziału w Powiatowym Konkursie Muzycznym. Do konkursu mogą przystąpić dzieci i młodzież ucząca się gry na dowolnych instrumentach muzycznych w ogniskach, szkołach muzycznych lub innych placówkach artystycznych i oświatowych działających na terenie powiatu warszawskiego zachodniego w kategoriach: soliści i zespoły. 23 maja br. upływa termin zgłoszeń przez szkoły i ogniska muzyczne, oraz placówki artystyczne z terenu powiatu warszawskiego zachodniego - uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu. Formularze można pobrać ze strony internetowej www.wilkomirski.org.pl. Zachęcamy młodych artystów do udziału!
CENTRUM MEDYCZNE "SORNO" WŚRÓD NAJLEPSZYCH FIRM MEDYCZNYCH W POLSCE! Dnia 17 maja br. NZOZ Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne "SORNO" w Starych Babicach otrzymało tytuł "Brązowego Lidera" w prestiżowym konkursie Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia 2011. Konkurs corocznie organizuje czasopismo pt. "Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia". Wszystkim pracownikom, a szczególnie: Kierownikowi Ośrodka panu Krzysztofowi Sarnackiemu oraz właścicielom NZOZ Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne "SORNO" - Państwu Edycie i Jackowi Stankiewiczom - gratulujemy. (Więcej informacji na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl. )
KOMUNIKAT dotyczący Rajdu Rowerowego!!!! Z przykrością informujemy, że Rajd Rowerowy, który miał się odbyć w dniu 19 maja 2012r zostaje przesunięty z przyczyn niezależnych od organizatora na termin póĽniejszy, o którym poinformujemy wkrótce. Za zmianę terminu - przepraszamy.

11 maja 2012 Nr 318
ZMIANA TRASY 712.
Przypominamy, że od dnia 8 maja br. ze względu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ciećwierza (Klaudyn) na okres ok. 4 miesięcy (planowany czas budowy - może ulec zmianie) uległa zmianie trasa autobusu linii 712. Autobus ww. linii został skierowany na ulicę Lutosławskiego do zawrotki przy ul. Prokofiewa (okolice sklepu Ogrodnik) i z powrotem po starej trasie. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.ztm.waw.pl. Inwestorem prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej jest GPK Eko-Babice Sp. z o.o., zaś wykonawcą prac jest firma WOD-ROL z Pruszkowa.


UTRUDNIENIA W RUCHU. Informujemy, że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim rozpoczął inwestycję polegającą na remoncie drogi wojewódzkiej nr 898 - ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Hubala Dobrzańskiego do ulicy Polnej w Starych Babicach oraz na odcinku od ul. Ciećwierza (Klaudyn) do ul. Bakaliowej (Mościska). Wszelkich informacji udziela MZDW w Grodzisku Mazowieckim pod nr tel. 22 755-59-46, 755-20-59.

PRZETARGI GMINNE. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetargi nieograniczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest (eternit) z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz posesji z terenu gminy Stare Babice. Przetarg odbędzie się dnia 24 maja br. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Zamówień Publicznych (pok. nr 34, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.
MIĘDZYGMINNY KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI "FLORIAN" informuje, że w niedzielę, 13 maja br w godz. 9.00-13.00 w Borzęcinie Dużym odbędzie się Akcja Krwiodawstwa. Czerwony ambulans zostanie ustawiony na placu Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Warszawskiej 828. Akcja Krwiodawstwa będzie połączona z corocznym Odpustem Parafialnym oraz Dniem Otwartej Strażnicy i strażackimi pokazami. Osoby, które zechcą oddać krew muszą okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
POWIATOWY KONKURS WIEDZY "ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ JANUSZA KORCZAKA". Wójt Gminy Stare Babice oraz Dyrektor I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego zapraszają do udziału w konkursie w związku z trwającymi obchodami 70-tej rocznicy śmierci Janusza Korczaka. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych, każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie dowolną ilość trzyosobowych zespołów, warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do organizatora do 18 maja karty zgłoszeniowej wraz z prezentacją multimedialną. Informacji na temat konkursu udzielają: Halina Sztyler - Inspektor ds. Rozwoju i Promocji Gminy (Urząd Gminy pok.31, tel. 22 752 90 83) oraz Agnieszka Tarasiuk - nauczyciel języka polskiego I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych (tel. 22 722 90 29) oraz szczegóły na stronie www.stare-babice.waw.pl
SZKÓŁKI PIŁKARSKIE NIVEA - TERAZ SZKÓŁKA PIŁKARSKA UKS BORZĘCIN. Dziękujemy za głosy na Szkółkę Piłkarską z SP im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach - jest (8 miejsce!) wśród zwycięzców 1-go etapu konkursu. Od 1 maja szkółka piłkarska UKS Borzęcin bierze udział w konkursie promującym piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży. Nagrodami w konkursie są sprzęt treningowy, program treningowy na zajęcia z dziećmi oraz dla najlepszych szkółek wyjazd na obóz piłkarski. Pomóżmy zdobyć im nagrodę. Aby zagłosować należy wypełnić formularz rejestracyjny, który znajduje się na stronie: www.szkolkinivea.pl. Po zarejestrowaniu się należy bezpośrednio logować się na stronie konkursu i codziennie oddawać głos na UKS Borzęcin. Głosowanie internautów będzie trwało do 17 czerwca br. Im więcej osób zagłosuje, tym większą szansę ma szkoła na otrzymanie nagród. Twój głos może zadecydować o wygranej!
ZWIERZĘTA ZGUBIONE-ZNALEZIONE. Poszukujemy właścicieli psów lub osób mogących zapewnić im dom, których zdjęcia zamieszczono na stronie www.stare-babice.waw.pl. Zwierzęta zostały znalezione na terenie gminy Stare Babice w kwietniu bieżącego roku. Psy przebywają w lecznicy dla zwierząt przy ul. Warszawskiej 236 w Latchorzewie. Prosimy o kontakt z Kliniką Weterynaryjną przy ul. Warszawskiej lub Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 12, nr tel. 22 722 90 06). Uratujmy je od schroniska!

Serwis 318 --- Serwis 319 --- Serwis 320

ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.