Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

29 czerwca 2012 Nr 324
SESJA RADY.
W dniu 28 czerwca 2012 odbyła się XVII Sesja Rady Gminy, na której podjęto 14 uchwał. Z podjętymi uchwałami można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl. Rada Gminy jednogłośnie przy obecności 15 radnych udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za rok 2011.


PASZPORTY DLA DZIECI. Terenowy Punkt Paszportowy w Ożarowie Mazowieckim informuje, że od dnia 26 czerwca br. dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, przy przekraczaniu granicy muszą posiadać własny dokument podróży. Utrata ważności wpisów dziecka w paszporcie rodzica pozostaje bez wpływu na termin ważności tego dokumentu w odniesieniu do jego posiadacza (rodzica). Jeśli planują Państwo podróż za granicę, prosimy o składanie wniosków o wydanie dla dzieci nowego dokumentu podróży - paszportu.

POWITANIE LATA Wójt Gminy Stare Babice serdecznie zaprasza na obchody Powitania Lata, które odbędą się w dniu 30 czerwca 2012 r. w Borzęcinie Dużym na Placu Chopina przy ul Spacerowej. W ramach obchodów przewidzianych jest wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od godz. 10:00-14:00 zapraszamy do wzięcia udziału w zawodach wędkarskich, a także w rajdzie rowerowym organizowanym przez Towarzystwo Cyklistów Stare Babice, a od godz.14:00 do uczestniczenia w głównej imprezie podczas, której odbędzie się losowanie nagród dla uczestników rajdu rowerowego, wręczenie nagród za zawody wędkarskie, pokaz ratownictwa drogowego OSP Borzęcin, przejażdżka na kucyku, konkurs lepienia figurek z gliny oraz uroczyste rozpalenie ogniska i pieczenie kiełbasek. Dla wszystkich dzieci i młodzieży zostaną gratisowo udostępnione urządzenia rozrywkowe (zjeżdżalnia i trampolina) oraz w gratisie dla wszystkich wata cukrowa ;-) Szczegółowe informacje na stronie: www.stare-babice.waw.pl
POMÓŻMY MAŁEJ DARII. Apel do mieszkańców naszej Gminy Stare Babice. Drodzy Państwo. Daria jest dzieckiem z przedszkola w Starych Babicach uczęszcza do grupy maluchów. Potrzebuje teraz naszej pomocy. Dlatego bardzo prosimy o szczególne zainteresowanie i oddawanie krwi. 8 lipca b.r (niedziela) w godzinach 9:00 do 13:00 na rynku w Starych Babicach będzie czekał na państwa ambulans. Krew będzie pobierana specjalnie dla Darii. Dziękujemy za odruch serca.

LETNIE ZMIANY W KOMUNIKACJI. Informujemy, że od dnia 1 lipca br. w związku ze zmniejszonym ruchem pasażerskim w okresie letnich wakacji szkolnych planowane jest wprowadzenie rozkładów wakacyjnych linii obsługujących teren naszej gminy. Szczegółowy rozkład jazdy będzie dostępny na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego, oraz na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl

II PÓŁMARATONU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i ratownictwa wodnego w 2012 r., który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, została przyznana kwota dofinansowania na organizację II Półmaratonu Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Janusza Kusocińskiego. Kwota przyznanej dotacji wynosi 18 000 złotych. Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego to wspólny projekt Powiatu Warszawskiego Zachodniego i gmin: Błonie, Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice, Kampinos i Uczniowskiego Klubu Sportowego "Bieniewiczanka z Bieniewic. Wykaz ofert, które uzyskały dofinansowanie dostępny na stronie: http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci. Od 15 maja 2012 r. ruszyły zapisy on-line do II Półmaratonu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, od tego czasu zapisało się już ponad 130 osób. Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się do biegu masz możliwość dokonania tego na naszej stronie, wejdĽ na http://timepro.pl/formpro/id2012017/ i zapisz się już dziś! Życzymy satysfakcji z udziału w zawodach, osiągnięcia sportowych celów i do zobaczenia na starcie.

RAJD ROWEROWY. Towarzystwo Cyklistów Stare Babice serdecznie zaprasza wszystkich miłośników "dwóch kółek" na rajd rowerowy który odbędzie się 30 czerwca br. Start o godzinie 10:00 z pl. Chopina w Borzęcinie Dużym, zakończenie przewidziane o godz. 14:00. Trasa rajdu i pozostałe szczegóły umieszczona są na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl. Serdecznie zapraszamy!

22 czerwca 2012 Nr 323
PRZETARGI GMINNE. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg nieograniczony:
- na budowę rurociągu odprowadzającego wody opadowe z terenów przylegających do drogi gminnej w ramach zadania "Odwodnienie wsi Klaudyn" - oferty należy składać do dnia 29 czerwca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Zamówień Publicznych (pok. nr 34, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.


NABÓR PRACOWNIKÓW DO URZĘDU GMINY. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
- asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach.. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 27 czerwca b.r. do godziny 16:00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (I piętro, pok. 30) lub przesłać drogą elektroniczną na adres: gops@stare-babice.waw.pl. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informację o naborze udziela Kierownik GOPS - Pani Alicja Napurka pod nr Tel. 22 722-90-11 od pon. do piątku w godz. 8.00-16.00
KOMISJE RADY GMINY. Dnia 25 czerwca br. o godz. 15.00 w Sali im. St. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej w sprawie omówienia projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli.
SESJA RADY. W dniu 28 marca 2012 odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy, na której podjętych zostanie 14 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl
KONKURSY NA DYREKTORÓW SZKÓŁ W dniu 25 czerwca Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy przeprowadzi konkurs na stanowiska dyrektorów szkół:
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego W Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697,
- I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych ul. Akacjowa 12.

PASZPORTY DLA DZIECI. Terenowy Punkt Paszportowy w Ożarowie Mazowieckim informuje, że od dnia 26 czerwca br. dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, przy przekraczaniu granicy muszą posiadać własny dokument podróży. Utrata ważności wpisów dziecka w paszporcie rodzica pozostaje bez wpływu na termin ważności tego dokumentu w odniesieniu do jego posiadacza (rodzica). Jeśli planują Państwo podróż za granicę, prosimy o składanie wniosków o wydanie dla dzieci nowego dokumentu podróży - paszportu.

POWITANIE LATA Wójt Gminy Stare Babice serdecznie zaprasza na obchody Powitania Lata, które odbędą się w dniu 30 czerwca 2012 r. na Placu Chopina przy ul Spacerowej. W ramach obchodów przewidzianych jest wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od godz. 10:00-14:00 zapraszamy do wzięcia udziału w zawodach wędkarskich, a także w rajdzie rowerowym organizowanym przez Towarzystwo Cyklistów Stare Babice, a od godz.14:00 do uczestniczenia w głównej imprezie podczas, której odbędzie się losowanie nagród dla uczestników rajdu rowerowego, wręczenie nagród za zawody wędkarskie, pokaz ratownictwa drogowego OSP Borzęcin, przejażdżka na kucyku, konkurs lepienia figurek z gliny oraz uroczyste rozpalenie ogniska i pieczenie kiełbasek.
Dla wszystkich dzieci i młodzieży zostaną gratisowo udostępnione urządzenia rozrywkowe (zjeżdżalnia i trampolina) oraz w gratisie dla wszystkich wata cukrowa ;-) Szczegółowe informacje na stronie: www.stare-babice.waw.pl
OTWARCIE Towarzystwo Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego zaprasza na inauguracyjny koncert VIII edycji festiwalu muzycznego "W Krainie Chopina" w dniu 23 czerwca br. o godzinie 21.00 w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach. Wystąpią: Wojciech Proniewicz - skrzypce , Michał Niedziałek - dyrygent, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus ; w programie: W. A. Mozart - Uwertura do opery "Wesele Figara", Koncert skrzypcowy A-dur KV 219 , 41 Symfonia C-dur Jowiszowa KV 551. Więcej o festiwalu "W krainie Chopina" www.chopinfestiwal.wilkomirski.org.pl.


15 czerwca 2012 Nr 322

PRZETARGI GMINNE. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi nieograniczone:

  • na przebudowę dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym - oferty należy składać do dnia 26 czerwca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach;
  • na budowę rurociągu odprowadzającego wody opadowe z terenów przylegających do drogi gminnej w ramach zadania Odwodnienie wsi Klaudyn - oferty należy składać do dnia 29 czerwca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Zamówień Publicznych (pok. nr 34, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.


KOMISJE RADY GMINY. Dnia 19 czerwca br. o godz. 15.00 w Sali im. St. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa w sprawie omówienia bieżących remontów dróg oraz rozbudowy oświetlenia.

PASZPORTY DZIECI. Terenowy Punkt Paszportowy w Ożarowie Mazowieckim informuje, że od dnia 26 czerwca br. dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, przy przekraczaniu granicy muszą posiadać własny dokument podróży. Utrata ważności wpisów dziecka w paszporcie rodzica pozostaje bez wpływu na termin ważności tego dokumentu w odniesieniu do jego posiadacza (rodzica). Jeśli planują Państwo podróż za granicę, prosimy o składanie wniosków o wydanie dla dzieci nowego dokumentu podróży - paszportu.

SZKÓŁKI PIŁKARSKIE NIVEA - TERAZ SZKÓŁKA PIŁKARSKA UKS BORZĘCIN. Dziękujemy za głosy na Szkółkę Piłkarską z SP im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach - jest (8 miejsce!) wśród zwycięzców 1-go etapu konkursu. Od 1 maja szkółka piłkarska UKS Borzęcin bierze udział w konkursie promującym piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży. Nagrodami w konkursie jest sprzęt treningowy, program treningowy na zajęcia z dziećmi oraz dla najlepszych szkółek wyjazd na obóz piłkarski. Pomóżmy zdobyć im nagrodę. Aby zagłosować należy wypełnić formularz rejestracyjny, który znajduje się na stronie: www.szkolkinivea.pl. Po zarejestrowaniu się należy bezpośrednio logować się na stronie konkursu i codziennie oddawać głos na UKS Borzęcin. Głosowanie internautów będzie trwało do 17 czerwca br. Im więcej osób zagłosuje, tym większą szansę ma szkoła na otrzymanie nagród. Twój głos może zadecydować o wygranej!
VIII EDYCJA FESTIWALU MUZYCZNEGO "W KRAINIE CHOPINA". Wójt Gminy Stare Babice, Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach oraz Towarzystwo Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego zapraszają na inauguracyjny koncert 23 czerwca br. o godzinie 21.00 w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach.
Wystąpią: Wojciech Proniewicz - skrzypce , Michał Niedziałek - dyrygent, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus ; w programie: W. A. Mozart - Uwertura do opery "Wesele Figara", Koncert skrzypcowy A-dur KV 219 , 41 Symfonia C-dur Jowiszowa KV 551. Po koncercie inauguracyjnym będzie pokaz fajerwerków. Więcej o festiwalu "W krainie Chopina" http://www.chopinfestiwal.wilkomirski.org.pl/
XIII BIEGI PRZEŁAJOWE O PUCHAR STAROSTY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO Organizatorzy Powiat Warszawski Zachodni oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice zapraszają na XIII Biegi Przełajowe O Puchar Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego, które odbędą się dnia 19 czerwca br (wtorek) od godziny 900 w Zielonkach, ul. Zachodnia za polaną "Dwóch Stawów". Impreza propaguje zdrowy trybu życia poprzez rywalizację sportową i jest przeznaczona dla uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. Szczegóły na stronie www.gosirstarebabice.pl.
II STREFOWY PIKNIK JĘZYKOWY. Szkoła językowa Mileny Orlińskiej serdecznie zaprasza w dniu 17 czerwca br na "II Strefowy Piknik Językowy", który odbędzie się na Placu Zabaw w lesie za Osiedlem Latchorzew. Podczas imprezy przewidziane są gry i zabawy drużynowe, konkursy z nagrodami, wielkie grillowanie oraz wiele innych atrakcji. Start imprezy o godz.14:00. Dodatkowych informacji udziela sekretariat Strefy Języka pod tel. 022 733-03-32, e-mail: strefajezyka@strefajezyka.pl.

1 czerwca 2012 Nr 321
ZMIANY W OPŁATACH ZA WODĘ I ŚCIEKI Od dnia 1 czerwca 2012r nastąpi zmiana opłaty za wodę i ścieki wprowadzona Uchwałą Rady Gminy nr XVI/156/12 z dnia 25 kwietnia b.r.. Rada Gminy uchwaliła dopłatę do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich odbiorców na terenie gminy Stare Babice na okres od dnia 1 czerwca 2012r. do dnia 31 maja 2013r., dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "Eko-Babice" Sp. z o.o., w wysokości: 1) 0,82 zł netto + VAT do ceny 1 m3 wody, 2) 6,04 zł netto + VAT do ceny 1 m3 ścieków, w wyniku czego taryfowe ceny dla odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyniosą: 1) cena wody: 3,31 zł/m3 netto + VAT, 2) cena ścieków: 5,30 zł/m3 netto + VAT. W związku z powyższym zalecamy spisać stan licznika zużycia wody na dzień 31 maja 2012r., i zgłosić do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice pod numer telefonu 22 722-90-08.


SESJA RADY W dniu 30 maja br odbyła się XVII Sesja Rady Gminy na której podjęto 12 uchwał, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl oraz w Urzędzie Gminy na tablicy ogłoszeń (I piętro) oraz w Biurze Rady pok. 15.
PRZETARGI GMINNE. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg nieograniczony na wzmocnienie istniejących nawierzchni dróg gminnych, posiadających nawierzchnię z kruszywa mineralnego lub betonowego, destruktem bitumicznym. Oferty należy składać do dnia 15 czerwca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Zamówień Publicznych (pok. nr 34, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl.
KONKURSY NA DYREKTORÓW SZKÓŁ. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół:
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego W Borzęcinie Dużym ul.Warszawska 697,
- I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych ul.Akacjowa 12.
Z ogłoszeniem można się zapoznać na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Babice oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl . Informacji udziela Kierownik Zespołu Obsługi Finansowej - Adolf Jarkowiec tel. 22 722 90 78. Oferty należy składać w terminie do 5 czerwca 2012 r. do godz.16.00, w sekretariacie Urzędu Gminy w Starych Babicach ul.Rynek 32, (pok.18).
ZWIERZĘTA ZGUBIONE-ZNALEZIONE. Poszukujemy właścicieli psów lub osób mogących zapewnić im dom, których zdjęcia zamieszczono na stronie www.stare-babice.waw.pl. Zwierzęta zostały znalezione na terenie gminy Stare Babice w kwietniu i maju bieżącego roku. Psy przebywają w lecznicy dla zwierząt przy ul. Warszawskiej 236 w Latchorzewie. Prosimy o kontakt z Kliniką Weterynaryjną przy ul. Warszawskiej lub Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 12, nr tel. 22 722 90 06). Uratujmy je od schroniska!
PIKNIK RODZINNY W SZKOLE BABICKIEJ Dnia 3 czerwca 2012 r. w godz. 14.00-20.00 odbędzie się Piknik Rodzinny na terenie szkolnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach ul. Polna 40. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcyjnych konkursów , loterii i zabaw dla dzieci i rodziców w tym bieg o Puchar Wójta i Puchar Rady Rodziców. Dyrektor szkoły zaprasza dzieci wraz z rodzicami do wspólnej - sportowej i piknikowej zabawy.
KONCERT LAUREATÓW XX JUBILEUSZOWEGO POWIATOWEGO KONKURSU MUZYCZNEGO STARE BABICE 2012 W najbliższą sobotę 2 czerwca o godzinie 18.00 w sali koncertowej I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych ul. Akacjowa 12, odbędzie się uroczyste wręczenie nagród i koncert laureatów dwudziestej jubileuszowej edycji konkursu muzycznego. Dyplomy i upominki otrzymają wszyscy uczestnicy II etapu przesłuchań. W programie sobotniego koncertu zaprezentują się laureaci tegorocznego konkursu, oraz wystąpi Orkiestra Młodzieżowa ze Starych Babic, która wykona znane tematy muzyki filmowej. Zapraszamy do Koczarg wszystkich młodych muzyków, także laureatów poprzednich dziewiętnastu edycji naszego babickiego konkursu, ich rodziny i przyjaciół!
DZIEŃ DZIECKA Wójt Gminy Stare Babice zaprasza na Gminny Dzień Dziecka. Impreza odbędzie się 2 czerwca w godz. 13.00- 17.00 na Strefie Rekreacji Dziecięcej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697. Organizatorzy przygotowali bogaty program, w którym przewidziano występy artystyczne, a także pokazy sztuk walk karate, tańca towarzyskiego, gry i zabawy oraz trening pokazowy "Małej Akademii Rozwoju Sportowego dla Przedszkolaków".

Drogie Dzieci z okazji Waszego Święta
uśmiechów na twarzach, radości z zabaw i słońca na co dzień
życzy Wójt Gminy Stare Babice.


Serwis 321 ---- Serwis 322 --- Serwis 323 --- Serwis 324

ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.