Dzisiaj jest czwartek 23 maja 2024 r. imieniny Leoncjusza, Michała, Renaty
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

20 lipca 2012 Nr 326
II MIEJSCE W POLSCE! Gmina Stare Babice znalazła się po raz kolejny wśród najlepszych samorządów w kraju 16 lipca uczestniczyliśmy w siedzibie redakcji dziennika "Rzeczpospolita" w ogłoszeniu XV Rankingu Samorządów. Gmina Stare Babice zajęła II miejsce w Polsce - wśród gmin wiejskich, które najskuteczniej potrafią pozyskiwać fundusze unijne, i IV miejsce - wśród gmin o największej innowacyjności. ZnaleĽliśmy się także pośrodku tabeli 100 najlepszych gmin wiejskich, po uwzględnieniu wszystkich kryteriów finansowych i rozwojowych tych jednostek samorządowych. Sukces został potwierdzony specjalnym dyplomem, który z rąk prof. Jerzego Buzka odebrał Z-ca Wójta Gminy Marcin Zając. Więcej informacji na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl


KONKURSY GMINY - Wójt Gminy Stare Babice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą: "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej drużyny seniorów prowadzonej przez klub sportowy działający na terenie Gminy Stare Babice w okresie 15 sierpnia - 15 grudnia 2012 r." Ofertę na wybrane zadanie należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice z siedzibą w Starych Babicach (05-082) przy ul. Rynek 32 w pokoju nr 18 - Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2012 r. do godziny 10.05. W przypadku wysyłania oferty pocztą, kurierem liczy się data wpływu do Urzędu. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Zamówień Publicznych (pok. nr 134, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl.
II PÓŁMARATONU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO. W ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i ratownictwa wodnego w 2012 r., ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, przyznano dofinansowanie na organizację II Półmaratonu Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Janusza Kusocińskiego, który odbędzie się dnia 26 sierpnia 2012 od godz. 10:00. Kwota przyznanej dotacji wynosi 18 000 złotych. Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego to wspólny projekt Powiatu Warszawskiego Zachodniego i gmin: Błonie, Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice, Kampinos i Uczniowskiego Klubu Sportowego "Bieniewiczanka z Bieniewic. Wykaz ofert, które uzyskały dofinansowanie dostępny na stronie: http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci. Od 15 maja 2012 r. ruszyły zapisy on-line do II Półmaratonu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, od tego czasu zapisało się już ponad 130 osób. Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się do biegu masz możliwość dokonania tego na naszej stronie, wejdĽ na http://timepro.pl/formpro/id2012017/ i zapisz się już dziś.
NOWI LEKARZE W SORNO. NZOZ " SORNO" w babickim ośrodku zdrowia w ramach umowy z NFZ poszerzył zakres bezpłatnych usług o lekarzy specjalistów takich jak: ginekolog (z możliwością wykonania bezpłatnych badań cytologicznych), kardiolog dla dorosłych, alergolog dla dzieci i dorosłych. Zapisy w rejestracji tel.: 22 722-90-02, 22 722-92-76

13 lipca 2012 Nr 325
KONKURSY GMINY - Wójt Gminy Stare Babice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą: "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej drużyny seniorów prowadzonej przez klub sportowy działający na terenie Gminy Stare Babice w okresie 15 sierpnia - 15 grudnia 2012 r." Ofertę na wybrane zadanie należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice z siedzibą w Starych Babicach (05-082) przy ul. Rynek 32 w pokoju nr 18 - Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6sierpnia 2012 r. do godziny 10.05. W przypadku wysyłania oferty pocztą, kurierem liczy się data wpływu do Urzędu. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Zamówień Publicznych (pok. nr 134, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl .


LETNIE ZMIANY W KOMUNIKACJI. Przypominamy, że od dnia 1 lipca br. w związku ze zmniejszonym ruchem pasażerskim w okresie letnich wakacji szkolnych planowane jest wprowadzenie rozkładów wakacyjnych linii obsługujących teren naszej gminy. Szczegółowy rozkład jazdy będzie dostępny na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego, oraz na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl

PASZPORTY DLA DZIECI. Terenowy Punkt Paszportowy w Ożarowie Mazowieckim informuje, że od dnia
26 czerwca br. dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, przy przekraczaniu granicy muszą posiadać własny dokument podróży. Utrata ważności wpisów dziecka w paszporcie rodzica pozostaje bez wpływu na termin ważności tego dokumentu w odniesieniu do jego posiadacza (rodzica). Jeśli planują Państwo podróż za granicę, prosimy o składanie wniosków o wydanie dla dzieci nowego dokumentu podróży - paszportu.

II PÓŁMARATONU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej
i ratownictwa wodnego w 2012 r., który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, została przyznana kwota dofinansowania na organizację II Półmaratonu Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Janusza Kusocińskiego. Kwota przyznanej dotacji wynosi 18 000 złotych. Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego to wspólny projekt Powiatu Warszawskiego Zachodniego i gmin: Błonie, Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice, Kampinos i Uczniowskiego Klubu Sportowego "Bieniewiczanka z Bieniewic. Wykaz ofert, które uzyskały dofinansowanie dostępny na stronie: http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci. Od 15 maja 2012 r. ruszyły zapisy on-line do II Półmaratonu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, od tego czasu zapisało się już ponad 130 osób. Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się do biegu masz możliwość dokonania tego na naszej stronie, wejdĄ na http://timepro.pl/formpro/id2012017/ i zapisz się już dziś! Życzymy satysfakcji z udziału w zawodach, osiągnięcia sportowych celów i do zobaczenia na starcie.

KONCERT CHOPINOWSKI. Zapraszamy na Koncert Towarzystwo Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego zaprasza na inauguracyjny koncert VIII edycji festiwalu muzycznego "W Krainie Chopina" w dniu 15 lipca br. o godzinie 19.00 w Pałacu Lasotów ul. Warszawska 289. Wystąpią: Maria Pomianowska, Marta Sołek oraz Paweł Betley. Więcej o festiwalu "W krainie Chopina" http://www.chopinfestiwal.wilkomirski.org.pl/

Serwis 325 --- Serwis 326

ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.