Dzisiaj jest wtorek 16 kwietnia 2024 r. imieniny Bernarda, Biruty, Erwina
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

21 lutego 2013 Nr 352
SESJA RADY. W dniu 28 lutego 2013 odbędzie się XXV Sesji Rady Gminy, podczas której przewiduje się podjęcie 17 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl


KOMISJA RADY GMINY. Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 27 lutego (środa) o godz. 14:00 w Sali im. St. Zająca W Urzędzie Gminy Stare Babice . Tematem posiedzenia będzie omówienie projektów uchwał do XXV sesji Rady Gminy.
GMINNY PRZETARG. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Babice Nowe, stanowiącej częśc działki nr ew. 60/2 o pow. 0,800 ha na okres 3 lat i 7 m-cy. Czynsz minimalny najmu 1500 zł plus podatek VAT. Wadium 150,00 zł. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2013 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (pok. 18). Zainteresowani konkursem mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 133, nr tel. 22-722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: Zawiadamia się o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice uchwały Nr XXIV/240/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn (tereny położone na południe od ulicy Lutosławskiego). Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stare Babice w Kancelarii ul. Rynek 32, lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stare Babice, Referat Planowania Przestrzennego, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice - w terminie do dnia 5 marca 2013 r. Uwaga lub wniosek powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, której dotyczą oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Zmiany do planu będą wprowadzone w celu uwzględnienia uwag Wojewody Mazowieckiego.

XI EDYCJA OGÓLNOKRAJOWEGO KONKURSU BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a patronat medialny: dwutygodnik Agro Serwis, miesięcznik AGROmechanika, tygodnik "Zielony Sztandar" oraz telewizja interaktywna AGRO NEWS com.pl i TVP1. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Etap regionalny: konkurs trwa od dnia jego ogłoszenia do dnia 17 maja 2013 r. Etap wojewódzki: konkurs trwa do 21 czerwca 2013 r. Centralna Komisja Konkursowa w miesiącu lipcu 2013 r. przeprowadzi wizytację szesnastu gospodarstw zwycięzców etapów wojewódzkich w/w Konkursu, a następnie wyłoni zwycięzcę. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie zgłoszenia. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Placówce Terenowej KRUS w Błoniu w nieprzekraczalnym terminie do
8 marca 2013 r. KUS Błonie ul. Targowa 3B, tel. (22) 725 40 44, 725 16 84, 725 28 21
więcej na stronie www.krus.gov.pl

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM. W okresie od 25 lutego do 1 marca br. w Komendzie Powiatowej Policji w Starych Babicach przy ul. Warszawskiej 176 będą udzielane porady z zakresu uregulowań prawnych oraz wiktymologii ofiary. Celem akcji jest udzielane bezpłatnej pomocy i wspieranie osób, które doznają krzywdy od najbliższych lub są świadkami takiego przestępstwa. Porady będą udzielane w podanym wyżej okresie w godz. 10:00-14:30 przez certyfikowanego konsultanta w zakresie przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - panią Wandę Morawska oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji

KWALIFIKACJA WOJSKOWA. Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej w Rozporządzeniu z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. (Dz. U. z 2012r., poz. 1358), ustalili czas trwania kwalifikacji wojskowej na okres od dnia 4 lutego do dnia 30 kwietnia 2013 r. W Powiecie Warszawskim Zachodnim kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się 26 lutego 2013 r. i potrwa do 28 marca 2013 r. Dla gminy Stare Babice wyznaczono termin kwalifikacji w dniach 12 - 14.03.2013 r. Siedzibą Komisji Kwalifikacyjnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOVENA Sp. z o.o. Filia w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 127 05-850 Ożarów Mazowiecki tel. rejestracja "BIOVENA" 22-722 38 08, Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody. Wiecej informacji na www.stare-babice.waw.pl

15 lutego 2013 Nr 351
GMINNY PRZETARG. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Babice Nowe, stanowiącej częśc działki nr ew. 60/2 o pow. 0,800 ha na okres 3 lat i 7 m-cy. Czynsz minimalny najmu 1500 zł plus podatek VAT. Wadium 150,00 zł. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2013 r. do godz. 1000 w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (pok. 18). Zainteresowani konkursem mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 133, nr tel. 22-722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO. Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT. W terminie od 1 do 28 lutego 2013 należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta wraz z fakturami VAT ( lub kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowemu za okres od 1 sierpnia 2012 do 31 stycznia 2013. Kolejny termin składania wniosków - od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2013 z fakturami VAT za okres od 1 lutego 2013 do 31 lipca 2013 rok.
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:
  • Zawiadamia się o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice uchwały Nr XXIV/240/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn (tereny położone na południe od ulicy Lutosławskiego). Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stare Babice w Kancelarii ul. Rynek 32, lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stare Babice, Referat Planowania Przestrzennego, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice - w terminie do dnia 5 marca 2013 r. Uwaga lub wniosek powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, której dotyczą oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Zmiany do planu będą wprowadzone w celu uwzględnienia uwag Wojewody Mazowieckiego.
  • Zawiadamia się o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice uchwały Nr XXIV/241/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w Gminie Stare Babice, we wsiach: Borzęcin Duży, Wojcieszyn, Koczargi Stare, Lipków, Stare Babice, Babice Nowe, Latchorzew Lubiczów, Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stare Babice w Kancelarii ul. Rynek 32, lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stare Babice, Referat Planowania Przestrzennego, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice - w terminie do dnia 19 marca 2013 r. Uwaga lub wniosek powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, której dotyczą oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Z Uchwałą oraz załącznikiem graficznym można się zapoznać pod adresem internetowym: www. bip.babice-stare.waw.pl

GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW. Grupa Wsparcia dla Rodziców działająca w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 10 zaprasza Rodziców do Poradnii na spotkanie mające na celu rozwijanie umiejętności radzenia sobie w kontaktach z dzieckiem, towarzyszenia mu w jego problemach oraz w procesie dorastania, - dzielić się swoimi problemami, związanymi z wychowaniem, dawać sobie wzajemne zrozumienie i oparcie, - rozpoznawać swoje uczucia, potrzeby i zasoby jako rodzica, pogłębiając wiedzę o sobie. Spotkania Grupy Wsparcia dla Rodziców, prowadzone przez psychologa Aleksandrę Działę, odbywają się w środy w godzinach 9:00-10:30. Udział w grupie jest bezpłatny. Dodatkowa informacja i telefoniczne zapisy pod numerem 22 722 05 70.

ELEKTROODPADY. W dniach 16 lutego i 18 maja 2013 roku na terenie Gminy Stare Babice prowadzona będzie zbiórka odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odbiór odpadów w wymienionych terminach będzie przeprowadzony w 3 miejscach:
1. Parking przy przedszkolu w Bliznem Jasińskiego; (przy ul. Kościuszki) w godzinach 9.00-11.00,
2. Parking przy Urzędzie Gminy Stare Babice w godzinach 11.30-13.30,
3. Parking przy szkole w Borzęcinie Dużym (od strony ul. Warszawskiej) w godzinach 14.00 -16.00.
W roku 2013 odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu gminy Stare Babice odbiera firma PROeko Jacek Gutowski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 4/1 w Brwinowie. Poza ww. terminami wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tj. odpadowe:- lodówki, zamrażarki, chłodziarki,- pralki, zmywarki, suszarki do ubrań,- kuchenki elektryczne i gazowo-elektryczne, - telewizory, monitory i komputery itp. - odbierane są bezpośrednio z posesji po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu terminu odbioru z firmą PROeko pod numerem telefonu: 22 725 17 60 lub na adres: biuro@proekoodpady.pl. Zgłoszenia konieczności odbioru należy kierować telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej z firmą PROeko (adres i nr telefonu jak wyżej).
AKCJA KRWIODAWSTWA - MOŻESZ POMÓC. Wszystkich tych, którym nieobojętny jest los innych ludzi prosimy
o zgłoszenie się na najbliższą Akcję Krwiodawstwa, która odbędzie się 17 lutego 2013 roku (niedziela) na parkingu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach przy ul. Partyzantów 30 w godz. 9.00 - 13.00. Prosimy mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania i być po spożyciu lekkostrawnego posiłku. Akcja, którą organizuje Międzygminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK FLORIAN przeznaczona jest dla Pana Marka Kłosa - 50 -letniego mieszkańca Lasek, chorego na białaczkę.

8 lutego 2013 Nr 350

GMINNY PRZETARG. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Babice Nowe, stanowiącej częśc działki nr ew. 60/2 o pow. 0,800 ha na okres 3 lat i 7 m-cy. Czynsz minimalny najmu 1500 zł plus podatek VAT. Wadium 150,00 zł. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2013 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (pok. 18). Zainteresowani konkursem mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 133, nr tel. 22-722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl.
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO. Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT. W terminie od 1 do 28 lutego 2013 należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta wraz z fakturami VAT ( lub kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowemu w okresie od 1 sierpnia 2012 do 31 stycznia 2013. Kolejny termin składania wniosków - od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2013 z fakturami VAT za okres od 1 lutego 2013 do 31 lipca 2013 rok.
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:
  • Zawiadamia się o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice uchwały Nr XXIV/240/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn (tereny położone na południe od ulicy Lutosławskiego). Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stare Babice w Kancelarii ul. Rynek 32, lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stare Babice, Referat Planowania Przestrzennego, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice - w terminie do dnia 5 marca 2013 r. Uwaga lub wniosek powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, której dotyczą oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Zmiany do planu będą wprowadzone w celu uwzględnienia uwag Wojewody Mazowieckiego.
  • Zawiadamia się o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice uchwały Nr XXIV/241/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w Gminie Stare Babice, we wsiach: Borzęcin Duży, Wojcieszyn, Koczargi Stare, Lipków, Stare Babice, Babice Nowe, Latchorzew Lubiczów, Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stare Babice w Kancelarii ul. Rynek 32, lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stare Babice, Referat Planowania Przestrzennego, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice - w terminie do dnia 19 marca 2013 r. Uwaga lub wniosek powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, której dotyczą oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Z Uchwałą oraz załącznikiem graficznym można się zapoznać pod adresem internetowym: www.bip.stare-babice. waw.pl.

GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW Szanowni Rodzice Zapraszamy do udziału w spotkaniach Grupy Wsparcia dla Rodziców, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 10 Spotkania te są okazją by: - rozwijać umiejętności radzenia sobie w kontaktach z dzieckiem, towarzyszenia mu w jego problemach oraz w procesie dorastania, - dzielić się swoimi problemami, związanymi z wychowaniem, dawać sobie wzajemne zrozumienie i oparcie, - rozpoznawać swoje uczucia, potrzeby i zasoby jako rodzica, pogłębiając wiedzę o sobie. Spotkania Grupy Wsparcia dla Rodziców, prowadzone przez psychologa Aleksandrę Działę, będą odbywały się we środy w godzinach 9:00-10:30 od 23 stycznia 2013. Udział w grupie jest bezpłatny. Dodatkowa informacja i telefoniczne zapisy pod numerem 22 722 05 70.

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW. Zapraszamy Uczniów klas V i VI Szkoły Podstawowej do udziału w cyklicznych zajęciach "Techniki uczenia się" w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 10 Zajęcia te są okazją do: - poznania i rozwijania umiejętności efektywnego uczenia się z zastosowaniem technik pamięciowych, aktywnego słuchania, czytania i notowania, technik relaksacyjnych; - rozwijania umiejętności nabywania, porządkowania wiedzy, planowania i celowego działania; - znalezienia optymalnych metod uczenia się dla każdego z uczestników grupy; - rozwijania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresu egzaminacyjnego. Zajęcia prowadzone przez psychologa Aleksandrę Działę, będą odbywały się w czwartki w godzinach 16:00- 17:30 od 28 stycznia 2013 r. (tj. : 07.02.2013, 14.02.2013, 28.02.2013). Udział w zajęciach jest bezpłatny. Dodatkowa informacja i telefoniczne zapisy pod numerem 22 722 05 70.

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA ROCZNIKÓW 2001/2 ORAZ 2003/4 O PUCHAR WÓJTA GMINY STARE BABICE Serdecznie zapraszamy na Halowy Turniej Piłki Nożnej chłopców z roczników 2001/2 oraz 2003/4 do Borzęcina Dużego. Turniej organizowany jest przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice oraz Uczniowski Klub Sportowy z Borzęcina Dużego,
a odbędzie się pod Patronatem Wójta Gminy Stare Babice Krzysztofa Turka. Miejsce Turnieju to Sala Gimnastyczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697. 17 lutego zapraszamy drużyny rocznika 2001/2, a 10 marca drużyny rocznika 2003/4.Zgłoszenia do turnieju należy przesyłać na adres: mariusz_a@onet.pl lub telefonicznie: rocznik 2001/2 - trener Paweł Rosiński - 506 074 523, rocznik 2003/4- trener Mariusz Andruszkiewicz - 509 214 769.

1 lutego 2013 Nr 349
WYSTAWA OBRAZÓW "STARE BABICE NA PRZESTRZENI WIEKÓW" Plener malarski w Gminie Stare Babice zrealizowano w ramach projektu "Stare Babice na przestrzeni wieków -wydanie książki". Jego organizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007- 2013). Obrazy powstały podczas dwudniowego pleneru pod kierunkiem Pani Anny Sobierajskiej. Malarka prowadzi warsztaty artystyczne dla członków "Uniwersytetu III Wieku w Błoniu". W plenerze wzięły udział zarówno osoby bardzo młode - gimnazjaliści, jak i seniorzy pochodzący z terenu gmin Stare Babice, Błonie, Leszno, Łomianki, Kampinos. Gminy te należą do Lokalnej Grupy Działania "Między Wisłą a Kampinosem". Wystawę obrazów "Stare Babice na przestrzeni wieków", powstałych podczas listopadowego pleneru można oglądać do końca stycznia w Centrum Edukacji KPN, ul. Tetmajera 38, w Izabelinie. Godziny otwarcia Centrum: poniedziałek - piątek 8.00-15.00, sobota - niedziela 10.00-16.00


GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW. Zapraszamy do udziału w spotkaniach Grupy Wsparcia dla Rodziców, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 10 Spotkania te są okazją by: rozwijać umiejętności radzenia sobie w kontaktach z dzieckiem, towarzyszenia mu w jego problemach oraz w procesie dorastania, - dzielić się swoimi problemami, związanymi z wychowaniem, dawać sobie wzajemne zrozumienie i oparcie, - rozpoznawać swoje uczucia, potrzeby i zasoby jako rodzica, pogłębiając wiedzę o sobie. Spotkania Grupy Wsparcia dla Rodziców, prowadzone przez psychologa Aleksandrę Działę, będą odbywały się we środy w godzinach 9:00-10:30 od 23 stycznia 2013. Udział w grupie jest bezpłatny. Dodatkowa informacja i telefoniczne zapisy pod numerem 22 722 05 70.

GŁOSUJ NA STARE BABICE! Szanowni Państwo. Bierzemy udział w plebiscycie na najpiękniejsze jesienno-zimowe dekoracje. Wspólnymi siłami możemy sprawić, że Nasza Gmina znajdzie się w pierwszej piątce! Zagłosuj: http://terra-pl.eu/klienci/plebiscyt/stare_babice#page-content

POTRZEBNE WOLONTARIUSZKI Jeśli masz wolny czas, szukasz miejsca, w którym chcesz pomóc innym, a przy tym się rozwijać i realizować swoje pomysły, to SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach poszukuje dwóch wolontariuszek, które chciałyby pomóc w odrabianiu lekcji i organizowaniu czasu wolnego dzieciom. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starych Babicach ul. Rynek 21,telefonicznie 22-722-90-11 lub drogą mailową gops.marczak@wp.pl

ODŚNIEŻAMY CHODNIKI ! Przypominamy Mieszkańcom gminy, że Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391) art. 5 ust.1, pkt. 4) nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

KONCERT "POWSTANIE STYCZNIOWE - PAMIĘTAMY" - koncert odbędzie się w 27 stycznia o godz. 19.00 w Ożarowie Mazowieckim.


Serwis 349 ----- Serwis 350 --- Serwis 351 --- Serwis 352

ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.