Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

28 marca 2013 Nr 357
DNI OTWARTE URZĘDU SKARBOWEGO. Trwa okres rozliczania podatków dochodowych za rok 2012. Aby dopomóc w realizacji wszystkich formalności związanych z wypełnianiem druków PIT, Urząd Skarbowy Warszawa Bielany organizuje w naszej Gminie dyżury i konsultacje w dniu 10 kwietnia 2013 r. w godz. 10.00-15.30. w Sali konferencyjnej im. St. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32.


NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI. Od 1 lipca 2013 r. wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, które określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.). Według nowego systemu gmina będzie odpowiedzialna za gospodarkę odpadami. Gmina wybierze w drodze przetargu firmę, która będzie odbierać śmieci, będzie prowadzić rozliczenia z mieszkańcami i firmą świadcząca usługi oraz przejmie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych, jako części usługi w zakresie odbierania odpadów . W zamian mieszkańcy zapłacą opłatę za odbiór odpadów.
Wysokość opłaty będzie wynosiła:
- 12 zł od 1 osoby za 1 miesiąc, za śmieci segregowane
- 17 zł od osoby za 1 miesiąc, za śmieci zmieszane (niesegregowane).
Nowy system obejmie nieruchomości zamieszkałe. Przedsiębiorcy , instytucje itp. nadal będą musiały posiadać umowy na wywóz śmieci , jak dotychczas. W przypadku posesji dwufunkcyjnych gmina będzie pobierać opłaty tylko za część mieszkalną.
Częstotliwość odbioru określa nowy "Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Stare Babice" zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XXV/254/13 z dnia 28 lutego 2013r. (dostępny na stronie internetowej gminy).
CO MUSI ZROBIĆ WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI?
  • Rozwiązać dotychczas posiadaną umowę na odbiór odpadów komunalnych ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013. Formularz wypowiedzenia umowy możecie Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Babice lub pobrać ze strony: www.czystagmina.stare-babice.eu
  • Do 30 kwietnia 2013 r. wypełnić i złożyć pierwszą deklarację o liczbie osób zamieszkałych w danej nieruchomości. Druk deklaracji zostanie dostarczony w najbliższym czasie do Państwa skrzynek na listy. Dodatkowo, będzie on dostępny u sołtysów jest również dostępny do pobrania na w/w stronie internetowej. Deklarację trzeba złożyć w terminie do 30 kwietnia b.r. w Urzędzie Gminy (lub przesłać pocztą), a w przypadku budynków wielorodzinnych, u zarządcy osiedla.

W deklaracji należy podać liczbę zamieszkałych w danej nieruchomości osób oraz określić czy odpady będą segregowane, czy nie będą segregowane. Wypełniony formularz będzie podstawą do naliczania opłaty za wywóz odpadów, które trzeba uiszczać (bez wezwania) do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. (Obliczanie opłaty miesięcznej za śmieci dla zamieszkałej nieruchomości = liczba osób zamieszkujących w danej nieruchomości x stawka opłaty od 1 osoby).


ZAWIADOMIENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY O SCALENIU I PODZIALE WE WSI JANÓW- kompleks objęty Uchwałą Rady Gminy Stare Babice nr XXII/215/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do scalenia. Urząd Gminy Stare Babice, na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2010 nr 102 poz. 651 ze zm.) zawiadamia, że projekt uchwały Rady Gminy o scaleniu i podziale nieruchomości we wsi Janów - kompleks 2, razem z załącznikami (mapy i rejestry) będzie wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 32 w pokoju nr 27, II piętro, w terminie od 8 do 29 kwietnia 2013 r. w godzinach pracy urzędu. W okresie tym uczestnicy postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją oraz ewentualnie składać na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia do tego projektu. Złożone wnioski, uwagi i zastrzeżenia zostaną zaopiniowane przez radę uczestników scalenia i rozstrzygnięte przez Radę Gminy w Uchwale o scaleniu i podziale.

BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Zapraszamy Panie na bezpłatne badania profilaktyczne mammografii i cytologii. Badania przeprowadzane będą w dniach: 4, 5, 8, 9, 10 kwietnia 2013 przy budynku Gminy Stare Babice ul. Rynek 21 w nowoczesnym gabinecie mobilnym. Bezpłatną profilaktyczną cytologię może wykonać kobieta w wieku pomiędzy 25-59 lat, która w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywała tego badania, a na bezpłatne badanie mammograficzne w wieku 50-69 lat, która w przeciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej profilaktycznej mammografii. Badania cytologii będą wykonywane w dniach 4, 5, 8, 9, 10 kwietnia w godzinach od 10.30 do 18.00, zaś mammografia 4, 8 kwietnia w godzinach 12.00-17.30, oraz 5, 9, 10 kwietnia w godzinach 10.30-17.30. Na mammografię można zarejestrować się pod nr tel. 22-546-22-10, 22-546-32-88, a na cytologię - bez rejestracji. Na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty Akcja organizowana jest przez Urząd Gminy w Starych Babicach we współpracy z Warszawskim Centrum Onkologii. Informacje o badaniach można uzyskać pod numerem telefonu Centrum Onkologii 22 546 31 03.
PRZETARG GMINNY. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Klaudynie dz. nr 842/9 o pow. 0,1500 ha. Przetarg odbędzie się 17 kwietnia 2013 o godz., 10:00 w sali konferencyjnej im. St. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel 22 722 91 39 lub na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl


Wesołych pełnych nadziei i wiary Świąt Wielkanocy
dużo zdrowia, szczęścia i wszelakiej pomyślności
życzy
Krzysztof Turek Wójt Gminy Stare Babice


Serwis 357


22 marca 2013 Nr 356
SESJA RADY. W dniu 21 marca 2013 odbyła się XXVI Sesji Rady Gminy, podczas której podjęto 9 uchwał. Z podjętymi Uchwałami można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl


NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI. Od 1 lipca 2013 r. wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, które określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.). Według nowego systemu gmina będzie odpowiedzialna za gospodarkę odpadami. Gmina wybierze w drodze przetargu firmę, która będzie odbierać śmieci, będzie prowadzić rozliczenia z mieszkańcami i firmą świadcząca usługi oraz przejmie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych, jako części usługi w zakresie odbierania odpadów . W zamian mieszkańcy zapłacą opłatę za odbiór odpadów.
Wysokość opłaty będzie wynosiła:
- 12 zł od 1 osoby za 1 miesiąc, za śmieci segregowane
- 17 zł od osoby za 1 miesiąc, za śmieci zmieszane (niesegregowane).
Nowy system obejmie nieruchomości zamieszkałe. Przedsiębiorcy , instytucje itp. nadal będą musiały posiadać umowy na wywóz śmieci , jak dotychczas. W przypadku posesji dwufunkcyjnych gmina będzie pobierać opłaty tylko za część mieszkalną.
Częstotliwość odbioru określa nowy "Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Stare Babice" zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XXV/254/13 z dnia 28 lutego 2013 r. (dostępny na stronie internetowej gminy).
CO MUSI ZROBIĆ WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI?
  • Rozwiązać dotychczas posiadaną umowę na odbiór odpadów komunalnych ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013. Formularz wypowiedzenia umowy możecie Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Babice lub pobrać ze strony: www.czystagmina.stare-babice.eu
  • Do 30 kwietnia 2013 r. wypełnić i złożyć pierwszą deklarację o liczbie osób zamieszkałych w danej nieruchomości. Druk deklaracji zostanie dostarczony w najbliższym czasie do Państwa skrzynek na listy. Dodatkowo, będzie on dostępny u sołtysów jest również dostępny do pobrania na w/w stronie internetowej. Deklarację trzeba złożyć w terminie do 30 kwietnia b.r. w Urzędzie Gminy (lub przesłać pocztą), a w przypadku budynków wielorodzinnych, u zarządcy osiedla.
    W deklaracji należy podać liczbę zamieszkałych w danej nieruchomości osób oraz określić czy odpady będą segregowane, czy nie będą segregowane. Wypełniony formularz będzie podstawą do naliczania opłaty za wywóz odpadów, które trzeba uiszczać (bez wezwania) do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. (Obliczanie opłaty miesięcznej za śmieci dla zamieszkałej nieruchomości = liczba osób zamieszkujących w danej nieruchomości x stawka opłaty od 1 osoby).

DNI OTWARTE URZĘDU SKARBOWEGO - Trwa okres rozliczania podatków dochodowych za rok 2012. Aby dopomóc w realizacji wszystkich formalności związanych z wypełnianiem druków PIT, Urząd Skarbowy Warszawa Bielany organizuje w naszej Gminie dyżury i konsultacje w dniach 26 marca 2013 r. i 10 kwietnia 2013 r. w godz. 10:00-15:30. w Sali konferencyjnej im. St. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32.
ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLI. Od dnia 1 do 31 marca 2013 będą przyjmowane zapisy dzieci ( na podstawie karty zgłoszeń) w Przedszkolach w Starych Babicach, w Bliznem Jasińskiego i w Borzęcinie Dużym, na rok szkolny 2013/2014 : 3- latki rocznik 2010, 4 -latki rocznik 2009, 5-latki rocznik 2008 oraz 6-latki rocznik 2007- Karty zgłoszeń można pobrać ze stron internetowych przedszkoli lub osobiście z placówek.
ZAWIADOMIENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY O SCALENIU I PODZIALE WE WSI JANÓW - kompleks objęty Uchwałą Rady Gminy Stare Babice nr XXII/215/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do scalenia. Urząd Gminy Stare Babice, na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2010 nr 102 poz. 651 ze zm.) zawiadamia, że projekt uchwały Rady Gminy o scaleniu i podziale nieruchomości we wsi Janów - kompleks 2, razem z załącznikami (mapy i rejestry) będzie wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 32 w pokoju nr 27, II piętro, w terminie od 8 do 29 kwietnia 2013r. w godzinach pracy urzędu. W okresie tym uczestnicy postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją oraz ewentualnie składać na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia do tego projektu. Złożone wnioski, uwagi i zastrzeżenia zostaną zaopiniowane przez radę uczestników scalenia i rozstrzygnięte przez Radę Gminy w Uchwale o scaleniu i podziale.
ZBADAJ SWOJE PIERSI NZOZ "MAMMO-MED" Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne. W dniu 26.03.2013 r. (wtorek) mammobus będzie ustawiony przy budynku Gminy Stare Babice ul. Rynek 21. Rejestracja telefoniczna pod nr 58-325-76-02, 58-325-76-05. Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są panie od 50 do 69 roku życia, które nie miały wykonywanych badań w ciągu ostatnich 2 lat.
KIERMASZ WIELKANOCNY. Wójt Gminy Stare Babice serdecznie zaprasza dzieci i dorosłych na "Kiermasz Wielkanocny" w dniu 23 marca 2013 r. (w sobotę) w godz. 12;00 - 17:00, który odbędzie się na Rynku w Starych Babicach, przy Urzędzie Gminy. Dla dzieci przewidziane są ciekawe atrakcje: gry, zabawy, malowanie jajek, zabawy z liną, dekorowanie "Wielkiego Jaja" oraz wiele innych. Będzie można również dokonać zakupu ciekawych ozdób i rękodzieł wielkanocnych. Dla każdego uczestnika konkursu czeka SŁODKA NIESPODZIANKA!!!!!!

14 marca 2013 Nr 355
SESJA RADY. W dniu 21 marca 2013 odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy, podczas której przewiduje się podjęcie 9 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl


DNI OTWARTE URZĘDU SKARBOWEGO - Trwa okres rozliczania podatków dochodowych za rok 2012. Aby dopomóc w realizacji wszystkich formalności związanych z wypełnianiem druków PIT, Urząd Skarbowy Warszawa Bielany organizuje w naszej Gminie dyżury i konsultacje w dniach 26 marca 2013 r. i 10 kwietnia 2013 r. w godz. 10:00-15:30. w sali konferencyjnej im. St. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32.

ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLI. Od dnia 1 do 31 marca 2013 będą przyjmowane zapisy dzieci ( na podstawie karty zgłoszeń) w Przedszkolach w Starych Babicach, w Bliznem Jasińskiego i w Borzęcinie Dużym, na rok szkolny 2013/2014: 3- latki rocznik 2010, 4 -latki rocznik 2009, 5-latki rocznik 2008 oraz 6-latki rocznik 2007- Karty zgłoszeń można pobrać ze stron internetowych przedszkoli lub osobiście z placówek.
WYSTAWA ZDJĘĆ PRZYRODNICZYCH FOTOGRAFIKA ARTURA TABORA . Starosta Warszawski Zachodni wraz z Towarzystwem Podróżniczo-Przyrodniczym "Kapibara" działającym przy Lokalnej Grupie Działania "Między Wisłą a Kampinosem" zapraszają do 22 marca 2013 r. na wystawę fotografii, której autorem jest jeden z najlepszych polskich fotografów przyrody, człowiek o wyjątkowym talencie i wrażliwości - Artur Tabor. Wystawę będzie można oglądać w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim na I piętrze w dniach 19 lutego - 22 marca 2013 r. Wystawa niezwykłych zdjęć powstała z inicjatywy Ministerstwa Środowiska Biura Promocji i Informacji z okazji polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Składa się z 30 niezwykłych fotografii przedstawiającej bogatą florę i faunę Polski. Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej poświęconej twórczości Artura Tabora: www.arturtabor.pl

IV EDYCJA MAZOWIECKIEGO KONKURSU WIEDZY Z ZAKRESU BHP I EKOLOGII W ROLNICTWIE DLA ROLNIKÓW I SOŁTYSÓW. Organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie, przy udziale m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego. Konkurs ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na roli oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą. Do udziału w Konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Konkurs przebiegać będzie w 2 etapach (Placówki Terenowej KRUS i wojewódzkim). Uczestnik ma za zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu zasad BHP podczas pracy w rolnictwie. Laureat I miejsca etapu PT KRUS reprezentować będzie swoją Placówkę Terenową w Konkursie na etapie wojewódzkim. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Placówce Terenowej KRUS Błonie ul. Targowa 3 B. Termin zgłoszeń upływa 10 maja br. Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie. Na laureatów czekają cenne nagrody ufundowane przez organizatorów.

ZAWIADOMIENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY O SCALENIU I PODZIALE WE WSI JANÓW - kompleks objęty Uchwałą Rady Gminy Stare Babice nr XXII/215/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do scalenia. Urząd Gminy Stare Babice, na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2010 nr 102 poz. 651 ze zm.) zawiadamia, że projekt uchwały Rady Gminy o scaleniu i podziale nieruchomości we wsi Janów - kompleks 2, razem z załącznikami (mapy i rejestry) będzie wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 32 w pokoju nr 27, II piętro, w terminie od 8 do 29 kwietnia 2013 r. w godzinach pracy urzędu. W okresie tym uczestnicy postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją oraz ewentualnie składać na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia do tego projektu. Złożone wnioski, uwagi i zastrzeżenia zostaną zaopiniowane przez radę uczestników scalenia i rozstrzygnięte przez Radę Gminy w Uchwale o scaleniu i podziale.
ZBADAJ SWOJE PIERSI! NZOZ mammo-med Centrum diagnostyki i usług medycznych zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne. W dniu 26.03.2013 roku mammobus będzie ustawiony przy budynku Gminy Stare Babice ul. Rynek 21. Rejestracja telefoniczna pod nr 58-325-76-02, 58-325-76-05. Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są panie od 50 do 69 roku Życia, które nie miały wykonywanych badań w ciągu ostatnich 2 lat.

8 marca 2013 Nr 354
SESJA RADY. W dniu 12 marca 2013 w Urzędzie Gminy Stare Babice (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa.


KWALIFIKACJA WOJSKOWA. W Powiecie Warszawskim Zachodnim kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się 26 lutego 2013 r. i potrwa do 28 marca 2013 r. Dla gminy Stare Babice wyznaczono termin kwalifikacji w dniach 12 - 14.03.2013 r. Siedzibą Komisji Kwalifikacyjnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOVENA Sp. z o.o. Filia w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 127 05-850 Ożarów Mazowiecki tel. rejestracja "BIOVENA"22 722 38 08, Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody. Wiecej informacji na www.stare-babice.waw.pl
ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLI. Od dnia 1 do 31 marca 2013 będą przyjmowane zapisy dzieci ( na podstawie karty zgłoszeń) w Przedszkolach w Starych Babicach, w Bliznem Jasińskiego i w Borzęcinie Dużym, na rok szkolny 2013/2014 : 3- latki rocznik 2010, 4 -latki rocznik 2009, 5-latki rocznik 2008 oraz 6-latki rocznik 2007- Karty zgłoszeń można pobrać ze stron internetowych przedszkoli lub osobiście z placówek.
HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA ROCZNIKA 2003/4 O PUCHAR WÓJTA GMINY STARE BABICE. Chłopców z rocznika 2003/4 zapraszamy na Halowy Turniej Piłki Nożnej dnia 10 marca (niedziela) do Borzęcina Dużego. Turniej organizowany jest przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice oraz Uczniowski Klub Sportowy z Borzęcina Dużego, pod Patronatem Wójta Gminy Stare Babice Krzysztofa Turka. Miejsce Turnieju to Sala Gimnastyczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697. Zgłoszenia do turnieju prosimy przesyłać na adres: mariusz_a@onet.pl lub telefonicznie: 509 214 769 trener Mariusz Andruszkiewicz .
WYSTAWA ZDJĘĆ PRZYRODNICZYCH FOTOGRAFIKA ARTURA TABORA. Starosta Warszawski Zachodni wraz z Towarzystwem Podróżniczo-Przyrodniczym "Kapibara" działającym przy Lokalnej Grupie Działania "Między Wisłą a Kampinosem" zapraszają do 22 marca 2013 r. na wystawę fotografii, której autorem jest jeden z najlepszych polskich fotografów przyrody, człowiek o wyjątkowym talencie i wrażliwości - Artur Tabor. Wystawę będzie można oglądać w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim na I piętrze w dniach 19 lutego - 22 marca 2013 r. Wystawa niezwykłych zdjęć powstała z inicjatywy Ministerstwa Środowiska Biura Promocji i Informacji z okazji polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Składa się z 30 niezwykłych fotografii przedstawiającej bogatą florę i faunę Polski. Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej poświęconej twórczości Artura Tabora: www.arturtabor.pl

IV EDYCJA MAZOWIECKIEGO KONKURSU WIEDZY Z ZAKRESU BHP I EKOLOGII W ROLNICTWIE DLA ROLNIKÓW I SOŁTYSÓW. Organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie, przy udziale m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego. Konkurs ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na roli oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą. Do udziału w Konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Konkurs przebiegać będzie w 2 etapach (Placówki Terenowej KRUS i wojewódzkim). Uczestnik ma za zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu zasad BHP podczas pracy w rolnictwie. Laureat I miejsca etapu PT KRUS reprezentować będzie swoją Placówkę Terenową w Konkursie na etapie wojewódzkim. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Placówce Terenowej KRUS Błonie ul. Targowa 3 B . Termin zgłoszeń upływa 10 maja br. Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie. Na laureatów czekają cenne nagrody ufundowane przez organizatorów.

DNI OTWARTE URZĘDU SKARBOWEGO - Trwa okres rozliczania podatków dochodowych za rok 2012. Aby dopomóc w realizacji wszystkich formalności związanych z wypełnianiem druków PIT, Urząd Skarbowy Warszawa Bielany organizuje w naszej Gminie dyżury i konsultacje w dniach 26 marca 2012 r. i 10 kwietnia 2012 r. w godz. 10:00-15:30. w Sali konferencyjnej im. St. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32.

1 marca 2013 Nr 353
SESJA RADY. W dniu 28 lutego 2013 odbyła się XXV Sesji Rady Gminy, podczas której podjęto 17 uchwał.
Z uchwałami można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl


GMINNY PRZETARG. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Babice Nowe, stanowiącej częśc działki nr ew. 60/2 o pow. 0,800 ha na okres 3 lat i 7 m-cy. Czynsz minimalny najmu 1500 zł plus podatek VAT. Wadium 150,00 zł. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2013 r. do godz. 1000 w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (pok. 18). Zainteresowani konkursem mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 133, nr tel. 22-722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl.
KWALIFIKACJA WOJSKOWA. Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej w Rozporządzeniu z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. (Dz. U. z 2012r., poz. 1358), ustalili czas trwania kwalifikacji wojskowej na okres od dnia 4 lutego do dnia 30 kwietnia 2013 r. W Powiecie Warszawskim Zachodnim kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się 26 lutego 2013 r. i potrwa do 28 marca 2013 r. Dla gminy Stare Babice wyznaczono termin kwalifikacji w dniach 12 - 14.03.2013 r. Siedzibą Komisji Kwalifikacyjnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOVENA Sp. z o.o. Filia w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 127 05 - 850 Ożarów Mazowiecki tel. rejestracja "BIOVENA" 22 - 722 38 08, Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody. Wiecej informacji na www.stare-babice.waw.pl.
ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLI. Od dnia 1 do 31 marca 2013 będą przyjmowane zapisy dzieci ( na podstawie karty zgłoszeń) w Przedszkolach w Starych Babicach, w Bliznem Jasińskiego i w Borzęcinie Dużym, na rok szkolny 2013/2014 do gminnych przedszkoli:
3-latki rocznik 2010; 4-latki rocznik 2009 ; 5-latki rocznik 2008; 6-latki rocznik 2007
Karty zgłoszeń można pobrać na stronach internetowych przedszkoli lub osobiście z placówek.

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA ROCZNIKA 2003/4 O PUCHAR WÓJTA GMINY STARE BABICE. Serdecznie zapraszamy na Halowy Turniej Piłki Nożnej chłopców z rocznika 2003/4 10 marca (niedziela) do Borzęcina Dużego. Turniej organizowany jest przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice oraz Uczniowski Klub Sportowy z Borzęcina Dużego, odbędzie się pod Patronatem Wójta Gminy Stare Babice Krzysztofa Turka. Miejsce Turnieju to Sala Gimnastyczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697. Zgłoszenia do turnieju prosimy przesyłać na adres: mariusz_a@onet.pl lub telefonicznie: 509 214 769 trener Mariusz Andruszkiewicz .
WYSTAWA ZDJĘĆ PRZYRODNICZYCH FOTOGRAFIKA ARTURA TABORA. Starosta Warszawski Zachodni wraz z Towarzystwem Podróżniczo-Przyrodniczym "Kapibara" działającym przy Lokalnej Grupie Działania "Między Wisłą a Kampinosem" zapraszają 19 lutego -22 marca 2013 r. na wystawę fotografii, której autorem jest jeden z najlepszych polskich fotografów przyrody, człowiek o wyjątkowym talencie i wrażliwości - Artur Tabor. Wystawę będzie można oglądać w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim na I piętrze w dniach 19 lutego - 22 marca 2013 r. Wystawa niezwykłych zdjęć powstała z inicjatywy Ministerstwa Środowiska Biura Promocji i Informacji z okazji polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Składa się z 30 niezwykłych fotografii przedstawiającej bogatą florę i faunę Polski. Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej poświęconej twórczości Artura Tabora: www.arturtabor.pl

RADIO-KIM O BABICACH. Internetowe radio KIM zaprasza na antenę, m.in. do słuchania audycji "SAMI SWOI", w której mieszkańcy gmin województwa mazowieckiego mogą zgłaszać i ewentualnie prezentować ciekawostki z wybranej miejscowości, czy gminy. 6 marca na radiowej antenie w audycji "SAMI SWOI" będzie po raz pierwszy prezentowana gmina Stare Babice. Słuchacze dowiedzą się co ciekawego dzieje się w naszej gminie, m.in o obchodach jubileuszu 700-lecia Babic. W audycji tej zostaną przedstawieni ludzie z pasją: hobbyści, muzycy. Przewidziane są również ciekawe konkursy z nagrodami. Gospodarzem programu będzie Jakub Janik, prezenter radia. Zapraszamy do słuchania 6 marca o godz. 15.00 na stronę internetową www.radio-kim.pl

Serwis 353 --- Serwis 354 --- Serwis 355 --- Serwis 356

ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.