Dzisiaj jest wtorek 16 kwietnia 2024 r. imieniny Bernarda, Biruty, Erwina
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

26 kwietnia 2013 Nr 362
SESJA RADY. W dniu 25 kwietnia 2013 odbyła się XXVII Sesji Rady Gminy, podczas której podjęto 13 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl


NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI. Od 1 lipca 2013 r. wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, które określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.). Według nowego systemu gmina będzie odpowiedzialna za gospodarkę odpadami. Gmina wybierze w drodze przetargu firmę, która będzie odbierać śmieci, będzie prowadzić rozliczenia z mieszkańcami i firmą świadcząca usługi oraz przejmie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych, jako części usługi w zakresie odbierania odpadów.
W zamian mieszkańcy zapłacą opłatę za odbiór odpadów. Wysokość opłaty będzie wynosiła: 12 zł od 1 osoby za 1 miesiąc - za śmieci segregowane; 17 zł od osoby za 1 miesiąc - za śmieci zmieszane (niesegregowane). Nowy system obejmie nieruchomości zamieszkałe. Przedsiębiorcy , instytucje itp. nadal będą musiały posiadać umowy na wywóz śmieci , jak dotychczas. W przypadku posesji dwufunkcyjnych gmina będzie pobierać opłaty tylko za część mieszkalną. Częstotliwość odbioru określa nowy "Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Stare Babice" zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XXV/254/13 z dnia 28 lutego 2013 r. (dostępny na stronie internetowej gminy).
Co musi zrobić właściciel nieruchomości?
Rozwiązać dotychczas posiadaną umowę na odbiór odpadów komunalnych ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013. Formularz wypowiedzenia umowy możecie Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Babice lub pobrać ze strony: www.czystagmina.stare-babice.eu. Do 30 kwietnia 2013r. wypełnić i złożyć pierwszą deklarację o liczbie osób zamieszkałych w danej nieruchomości. Druk deklaracji zostanie dostarczony w najbliższym czasie do Państwa skrzynek na listy. Dodatkowo, będzie on dostępny u sołtysów jest również dostępny do pobrania na w/w stronie internetowej. Deklarację trzeba złożyć w terminie do 30 kwietnia b.r. w Urzędzie Gminy (lub przesłać pocztą), a w przypadku budynków wielorodzinnych, u zarządcy osiedla. W deklaracji należy podać liczbę zamieszkałych w danej nieruchomości osób oraz określić czy odpady będą segregowane, czy nie będą segregowane. Wypełniony formularz będzie podstawą do naliczania opłaty za wywóz odpadów, które trzeba uiszczać (bez wezwania) do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. (Obliczanie opłaty miesięcznej za śmieci dla zamieszkałej nieruchomości = liczba osób zamieszkujących w danej nieruchomości x stawka opłaty od 1 osoby).
PRZETARGI GMINNE.
  • W dniu 10.05.2013 o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej im. Stanisława Zająca odbędą się rokowania na najem części nieruchomości ozn. nr ew. 60/2 o pow. 0,08ha położonej w Babicach Nowych. Wszelkich informacji można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i telefonicznie pod nr tel. 22 7229139
  • Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg nieograniczony
    Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stare Babice. Oferty należy składać do dnia 22 maja b.r. do godz. 12.00
  • Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg nieograniczony
    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie ewakuacyjnej klatki schodowej w przedszkolu w Starych Babicach. Oferty należy składać do dnia 13 maja b.r. do godz. 12.00

Wszystkie oferty należy składać w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach. Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Zamówień Publicznych (pok. nr 34, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.


ROZTRZYGNIĘTE PRZETARGI. W dniu 17.04.2013 r. został rozstrzygnięty II przetarg na zbycie nieruchomości o nr ew. 842/9 o powierzchni 0,1500 ha położonej w Klaudynie. Nieruchomość została sprzedana za cenę 391 324, 50/100zł.
I SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKÓW. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 11 maja (sobota) br. organizuje I Spartakiade Przedszkolaków w wieku 5 -u i 6-u lat z gminnych placówek oświatowych (przedszkoli oraz oddziałów szkolnych). Serdecznie zapraszamy do udziału! Wiecej informacji na stronie www.gosirstarebabice.pl lub pod telefonem 22 722-91-21

NORDIC WALKING
  • 11 maja bezpłatne zajęcia nordic walking dla mieszkańców Gminy Stare Babice i Powiatu Warszawskiego Zachodniego realizowane w ramach projektu: "Nordic walking w Puszczy Kampinoskiej. Organizatorem jest Fundacja Promocji Rekreacji KiM. Mijescem spotkania uczestników parking w Lipkowie k/Kościoła o godz. 12:00. Istnieje możliwość wypożyczenia kijków. Długość trasy podstawowej ok. 7,7 km i powrót. Możliwa trasa krótsza dla chętnych. Obowiązują zapisy Tel 602-399-238.
  • "Powstańczymi ścieżkami w Puszczy Kampinoskiej 18 maja 2013 Jednodniowy marsz nodric walking z Tułowic do Dąbrowy Leśnej . Start w Osadzie Puszczańskiej w Tułowicach o godz. 7:00.. Fundacja Promocji Rekreacji "KiM" zaprasza do udziału w projekcie Nordic walking w Puszczy Kampinoskiej. Projekt uzyskał dofinansowanie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W związku z tym w II kwartale br. między innymi mieszkańcy Gminy Stare Babice będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach szkoleniowych z nordic walking. Chętni proszeni są o zgłoszenie się do organizatora lub telefonicznie nr 602-399-238. Więcej informacji na temat marszów nornic wal king oraz formularz zgłoszeniowy na stronie interesowej www.fundacjakim.pl.

IV EDYCJA MAZOWIECKIEGO KONKURSU WIEDZY Z ZAKRESU BHP I EKOLOGII W ROLNICTWIE DLA ROLNIKÓW I SOŁTYSÓW. Organizatorem konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Konkurs przebiega we współorganizacji m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na roli oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą. Do udziału w Konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Konkurs przebiega w 2 etapach (Placówki Terenowej KRUS i wojewódzkim). Uczestnik ma za zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu zasad BHP podczas pracy w rolnictwie. Laureat I miejsca etapu PT KRUS reprezentować będzie swoją Placówkę Terenową w Konkursie na etapie wojewódzkim. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Placówce Terenowej KRUS Błonie ul. Targowa 3 B . Termin zgłoszeń upływa 10 maja br. Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie. Na laureatów czekają cenne nagrody ufundowane przez organizatorów. Więcej informacji www.krus.gov.pl

19 kwietnia 2013 Nr 361

SESJA RADY. W dniu 25 kwietnia 2013 odbędzie się XXVII Sesji Rady Gminy, podczas której przewiduje się podjęcie 12 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl
KOMISJA RADY GMINY. Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 23 kwietnia (wtorek) o godz. 14:00 w Sali im. St. Zająca W Urzędzie Gminy Stare Babice . Tematem posiedzenia będzie omówienie projektów uchwał do XXVII sesji Rady Gminy.

NORDIC WALKING. Powstańczymi ścieżkami w Puszczy Kampinoskiej 20 kwietnia 2013 i 18 maja 2013 (zmiana terminu kwietniowego z powodu pogody) Jednodniowe marsze nodric walking z Tułowic do Dąbrowy Leśnej Bezpłatne zajęcia dla mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Fundacja Promocji Rekreacji "KiM" zaprasza do udziału w projekcie Nordic walking w Puszczy Kampinoskiej. Projekt uzyskał dofinansowanie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W związku z tym będziemy mogli w II kwartale br. zaprosić między innymi mieszkańców Gminy Stare Babice do udziału w trzech bezpłatnych zajęciach szkoleniowych z nordic walking. Zapraszamy również mieszkańców do udziału w dwóch jednodniowych, 50 kilometrowych rajdach "Powstańczymi ścieżkami w Puszczy Kampinoskiej", które poprowadzimy dla uczczenia 150 rocznicy Powstania Styczniowego. Zgłoszenia proszę zgłaszać telefonicznie pod nr 602-399-238. Więcej informacji na stronie www.fundacjajakim.pl

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI. Informujemy, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy, których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej. Zarówno centra rehabilitacji rolników KRUS, jak i sanatoria współpracujące zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny jak również organizują zajęcia sportowo-rekreacyjne i realizują atrakcyjny program w czasie wolnym od zajęć terapeutycznych. Dla Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie przewidziane są dwa turnusy w: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju w terminie 30.06-20.07.2013 r., gdzie kierowane są dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu; (koszt podróży 102 zł); Centrum Rehabilitacji Rolników Iwonicz Zdrój w terminie 09.08-29.08.2013 r., dla dzieci z chorobami układu oddechowego (koszt podroży - 106 zł).; Prosimy o zgłaszanie swoich dzieci na listę uczestników do 26 kwietnia 2013 r. do Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa. Więcej informacji na www.krus.gov.pl

RAJD HISTORYCZNY "SZLAKIEM NASZEJ HISTORII" 20 kwietnia 2013 babickie Koło Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej organizuje kolejną, XXVIII edycję Rajdu Historycznego "Szlakiem Naszej Historii". Rajd będzie odbywał się w godz. 10:00-14:00. Od tego roku rajd nosi imię Jana Cierlińskiego - pomysłodawcy tej imprezy popularyzującej historię dzielnic Warszawy i okolicznych gmin, którą zainicjowano ponad 25 lat temu. Rajd odbywa się pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Stare Babice. Podczas rajdu młodzież z naszych szkół w patrolach pieszych lub rowerowych odwiedzi miejsca Pamięci Narodowej i ciekawe punkty historyczne w naszej gminie. W rajdzie mogą uczestniczyć także osoby niezrzeszone, które indywidualnie odwiedzą punkty historyczne .Punktami Rajdu "Szlakiem Naszej Historii" w Gminie Stare Babice będą: Radiostacja Babice ; Cmentarz Wojenny w Starych Babicach ; Pomnik poświęcony Obrońcom Ziemi Babickiej ; Aleja Dębów Katyńskich ; Dwór w Starych Babicach ; Miejsce Pamięci w Borzęcinie Dużym 1939-1944 ; Kwatera Wojskowa i groby wojenne na Cmentarzu Parafialnym w Borzęcinie Dużym ; Pomnik pamięci pomordowanych w Umiastowie- miejsce to jest poza terenem babickiej gminy, ale upamiętnia mieszkańców Topolina (miejscowości w naszej gminie). Na rajd zabieramy symboliczne lampki, które zapalamy w wybranych miejscach pamięci. We wszystkich punktach przewidziana jest obecność członków babickiego Koła Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, którzy odpowiadać będą na pytania. Punkty wyposażone są w tablice informacyjne z historycznymi zdjęciami. Start Rajdu Młodzieży z Gimnazjum w Koczargach Starych i uczniowie Szkoły Podstawowej w Starych Babicach wyruszają o godz. 10:00 sprzed budynku Szkoły Podstawowej w Starych Babicach. Uczniowie z Borzęcina Dużego startują sprzed swojej szkoły w Borzęcinie. Osoby dorosłe i niezrzeszone mogą odwiedzać punkty rajdowe w dowolnym czasie trwania rajdu w godzinach 10:00-14:00.Po rajdzie, w ciągu tygodnia, jego uczestnicy wykonują prace plastyczne w dowolnej technice, lub krótkie formy literackie, opisujące wybrane przez siebie miejsce na szlaku rajdowym. Prace będą uczestniczyły w konkursie i najlepsze z nich zostaną nagrodzone. Życzymy dobrej pogody i miłych wrażeń na trasie rajdu.

RAJD POWSTANIA STYCZNIOWEGO w Puszczy Kampinoskiej Buda Zaborowska - Górki 20 - 21 kwietnia 2013 Organizator - Społeczny Komitet Obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego PROGRAM: 20 kwietnia (sobota)- Uroczystość przy mogile powstańców 1863 w Budzie Zaborowskiej. Wymarsz z miejscowości: 09.30 - Lipków kościół (dojazd 714 z ul. Górczewskiej) 8 km; 10.00 - Zaborów kościół (dojazd 719, z ul. órczewskiej) 6 km; 10.30 - Truskaw parking (dojazd 708, z Pl. Wilsona) 4 km; 12.00 Mogiła Powstańców 1863 Apel Poległych I Msza św. polowa; 14.00 Polana przy Leśniczówce w Budzie Zaborowskiej posiłek z kuchni polowej, ognisko, gawęda, śpiew; 16.30 Zakończenie pierwszego dnia rajdu. Dla chętnych przemarsz do Julinka(10 km). Nocleg w hotelu turystycznym (cena 35 zł), rezerwacja pod tel. 609 534 402. Następnego dnia wymarsz do Górek (9 km). Tel. do organizatora 609 569 752. 21 kwietnia (niedziela) Uroczystość przy sośnie powstańców 1863 w Górkach . Wymarsz z miejscowości: trasy 8 km; 10.30 Kampinos kościół, wymarsz po zwiedzeniu miejscowości; 11.00 Roztoka parking (dojazd samochodem); 11.00 Leszno kościół (dojazd 719 z ul. Górczewskiej). 13.00 Sosna powstańców 1863 - posiłek z kuchni polowej, gawęda historyczna; 14.00 Apel Poległych i Msza św. polowa; 15.00 Wystąpienie gości. Zakończenie rajdu. Do Górek i Budy Zaborowskiej możliwy jest dojazd samochodem. Liczne atrakcje : Koncert pieśni powstańczych; Strzelanie z broni czarnoprochowej; Powstańcza grupa rekonstrukcyjna; Grochówka z kuchni polowej zupa powstańcza
Dzień Ziemi 2013. Dnia 20 kwietnia br (sobota) Szkoła Podstawowa w Starych Babicach organizuje Święto Edukacyjne "Dzień ziemi" pod hasłem "Elektroodpady- proste zasady". W programie przewidziano wystawę fotograficzną "Parki Narodowe" , wykład pn. "Doświadczenia z elektroniki", żywą lekcję przyrody, wystawa roślin ozdobnych - doniczkowych oraz sadzonek krzewów i drzew, spotkanie z ornitologiem, Zajęcia z elementami Pilatesu, warsztaty artystyczne, gry sportowe i konkursy dla publiczności. Początek imprezy o godz. 14.00. Zapraszamy!

12 kwietnia 2013 Nr 360

PRZETARG GMINNY. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Klaudynie dz. nr 842/9 o pow. 0,1500 ha. Przetarg odbędzie się 17 kwietnia 2013 o godz., 10:00 w sali konferencyjnej im. St. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel 22 722 91 39 lub na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl
NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI. Od 1 lipca 2013 r. wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, które określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.). Według nowego systemu gmina będzie odpowiedzialna za gospodarkę odpadami. Gmina wybierze w drodze przetargu firmę, która będzie odbierać śmieci, będzie prowadzić rozliczenia z mieszkańcami i firmą świadcząca usługi oraz przejmie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych, jako części usługi w zakresie odbierania odpadów .
W zamian mieszkańcy zapłacą opłatę za odbiór odpadów.
Wysokość opłaty będzie wynosiła :
" 12 zł od 1 osoby za 1 miesiąc, za śmieci segregowane
" 17 zł od osoby za 1 miesiąc, za śmieci zmieszane (niesegregowane).
Nowy system obejmie nieruchomości zamieszkałe. Przedsiębiorcy , instytucje itp. nadal będą musiały posiadać umowy na wywóz śmieci , jak dotychczas. W przypadku posesji dwufunkcyjnych gmina będzie pobierać opłaty tylko za część mieszkalną.
Częstotliwość odbioru określa nowy "Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Stare Babice" zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XXV/254/13 z dnia 28 lutego 2013r. (dostępny na stronie internetowej gminy).
CO MUSI ZROBIĆ WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI?
" Rozwiązać dotychczas posiadaną umowę na odbiór odpadów komunalnych ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013. Formularz wypowiedzenia umowy możecie Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Babice lub pobrać ze strony: www.czystagmina.stare-babice.eu
" Do 30 kwietnia 2013r. wypełnić i złożyć pierwszą deklarację o liczbie osób zamieszkałych w danej nieruchomości. Druk deklaracji zostanie dostarczony w najbliższym czasie do Państwa skrzynek na listy. Dodatkowo, będzie on dostępny u sołtysów jest również dostępny do pobrania na w/w stronie internetowej. Deklarację trzeba złożyć w terminie do 30 kwietnia b.r. w Urzędzie Gminy (lub przesłać pocztą), a w przypadku budynków wielorodzinnych, u zarządcy osiedla.
W deklaracji należy podać liczbę zamieszkałych w danej nieruchomości osób oraz określić czy odpady będą segregowane, czy nie będą segregowane. Wypełniony formularz będzie podstawą do naliczania opłaty za wywóz odpadów, które trzeba uiszczać (bez wezwania) do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. (Obliczanie opłaty miesięcznej za śmieci dla zamieszkałej nieruchomości = liczba osób zamieszkujących w danej nieruchomości x stawka opłaty od 1 osoby).
WYWÓZ ODPADÓW POSEGREGOWANYCH. Przypominamy, że odpady posegregowane będą wywożone w dniach:
- Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 15 kwietnia,
- Janów, Klaudyn, Kwirynów - 16 kwietnia,
- Babice Nowe, Stare Babice - 17 kwietnia,
- Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś - 18 kwietnia,
- Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 19 kwietnia,
DOROCZNE UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE. Wójt Gminy Stare Babice serdecznie zaprasza na uroczystość religijno-patriotyczną upamiętniającą siedemdziesiątą trzecią rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz trzecią rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, która odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2013 r. w Starych Babicach. W programie uroczystości 9:30 - Msza Św. w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP z poświęceniem Sztandaru Gminy Stare Babice 10:40 - przemarsz do Alei Dębów Katyńskich - złożenie wiązanki przy pomniku, - hymn państwowy,- przemówienie okolicznościowe,- zapalenie zniczy, - odegranie utworu okolicznościowego przez Gminną Orkiestrę Dętą.

NORDIC WALKING. Powstańczymi ścieżkami w Puszczy Kampinoskiej 20 kwietnia 2013 i 18 maja 2013 (zmiana terminu kwietniowego z powodu pogody) Jednodniowe marsze nodric walking z Tułowic do Dąbrowy Leśnej Bezpłatne zajęcia dla mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Fundacja Promocji Rekreacji "KiM" zaprasza do udziału w projekcie Nordic walking w Puszczy Kampinoskiej. Projekt uzyskał dofinansowanie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W związku z tym będziemy mogli w II kwartale br. zaprosić między innymi mieszkańców Gminy Stare Babice do udziału w trzech bezpłatnych zajęciach szkoleniowych z nordic walking. Zapraszamy również mieszkańców do udziału w dwóch jednodniowych, 50 kilometrowych rajdach "Powstańczymi ścieżkami w Puszczy Kampinoskiej", które poprowadzimy dla uczczenia 150 rocznicy Powstania Styczniowego.

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI. Informujemy, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy, których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej. Zarówno centra rehabilitacji rolników KRUS, jak i sanatoria współpracujące zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny jak również organizują zajęcia sportowo-rekreacyjne i realizują atrakcyjny program w czasie wolnym od zajęć terapeutycznych. Dla Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie przewidziane są dwa turnusy w: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju w terminie 30.06-20.07.2013 r., gdzie kierowane są dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu; (koszt podróży 102 zł); Centrum Rehabilitacji Rolników Iwonicz Zdrój w terminie 09.08-29.08.2013 r., dla dzieci z chorobami układu oddechowego (koszt podroży - 106 zł).; Prosimy o zgłaszanie swoich dzieci na listę uczestników do 26 kwietnia 2013 r. do Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa. Więcej informacji na www.krus.gov.pl

5 kwietnia 2013 Nr 358
DNI OTWARTE URZĘDU SKARBOWEGO - Trwa okres rozliczania podatków dochodowych za rok 2012. Aby dopomóc w realizacji wszystkich formalności związanych z wypełnianiem druków PIT, Urząd Skarbowy Warszawa Bielany organizuje w naszej Gminie dyżury i konsultacje w dniu 10 kwietnia 2013 r. w godz. 10:00-15:30. w Sali konferencyjnej im. St. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32.


PRZETARG GMINNY. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Klaudynie dz. nr 842/9 o pow. 0,1500 ha. Przetarg odbędzie się 17 kwietnia 2013 o godz., 10:00 w sali konferencyjnej im. St. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel 22 722 91 39 lub na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl
NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI. Od 1 lipca 2013 r. wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, które określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.). Według nowego systemu gmina będzie odpowiedzialna za gospodarkę odpadami. Gmina wybierze w drodze przetargu firmę, która będzie odbierać śmieci, będzie prowadzić rozliczenia z mieszkańcami i firmą świadcząca usługi oraz przejmie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych, jako części usługi w zakresie odbierania odpadów . W zamian mieszkańcy zapłacą opłatę za odbiór odpadów.
Wysokość opłaty będzie wynosiła:
- 12 zł od 1 osoby za 1 miesiąc, za śmieci segregowane
- 17 zł od osoby za 1 miesiąc, za śmieci zmieszane (niesegregowane).
Nowy system obejmie nieruchomości zamieszkałe. Przedsiębiorcy , instytucje itp. nadal będą musiały posiadać umowy na wywóz śmieci , jak dotychczas. W przypadku posesji dwufunkcyjnych gmina będzie pobierać opłaty tylko za część mieszkalną. Częstotliwość odbioru określa nowy "Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Stare Babice" zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XXV/254/13 z dnia 28 lutego 2013 r. (dostępny na stronie internetowej gminy).
CO MUSI ZROBIĆ WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI?
- Rozwiązać dotychczas posiadaną umowę na odbiór odpadów komunalnych ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013. Formularz wypowiedzenia umowy możecie Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Babice lub pobrać ze strony: www.czystagmina.stare-babice.eu
- Do 30 kwietnia 2013r. wypełnić i złożyć pierwszą deklarację o liczbie osób zamieszkałych w danej nieruchomości. Druk deklaracji zostanie dostarczony w najbliższym czasie do Państwa skrzynek na listy. Dodatkowo, będzie on dostępny u sołtysów jest również dostępny do pobrania na w/w stronie internetowej. Deklarację trzeba złożyć w terminie do 30 kwietnia b.r. w Urzędzie Gminy (lub przesłać pocztą), a w przypadku budynków wielorodzinnych, u zarządcy osiedla.
W deklaracji należy podać liczbę zamieszkałych w danej nieruchomości osób oraz określić czy odpady będą segregowane, czy nie będą segregowane. Wypełniony formularz będzie podstawą do naliczania opłaty za wywóz odpadów, które trzeba uiszczać (bez wezwania) do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. (Obliczanie opłaty miesięcznej za śmieci dla zamieszkałej nieruchomości = liczba osób zamieszkujących w danej nieruchomości x stawka opłaty od 1 osoby).
WYWÓZ ODPADÓW POSEGREGOWANYCH. Przypominamy, że odpady posegregowane będą wywożone w dniach:
- Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów - 15 kwietnia,
- Janów, Klaudyn, Kwirynów - 16 kwietnia,
- Babice Nowe, Stare Babice - 17 kwietnia,
- Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś - 18 kwietnia,
- Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 19 kwietnia,
BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET. Zapraszamy Panie na bezpłatne badania profilaktyczne mammografii i cytologii. Badania przeprowadzane będą w dniach: 5, 8, 9, 10 kwietnia 2013 przy budynku Gminy Stare Babice ul. Rynek 21. W nowoczesnym gabinecie mobilnym. Bezpłatną profilaktyczną cytologię może wykonać kobieta w wieku pomiędzy 25- 59 lat, która w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywała tego badania, a na bezpłatne badanie mammograficzne w wieku 50-69 lat, która w przeciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej profilaktycznej mammografii. Badania cytologii będą wykonywane w dniach 5, 8, 9, 10 kwietnia w godzinach od 10.30 do 18.00, zaś mammografia , 8 kwietnia w godzinach 12.00-17.30, oraz 5, 9, 10 kwietnia w godzinach 10.30-17.30. Na mammografię można zarejestrować się pod nr tel. 22-546-22-10, 22-546-32-88, a na cytologię - bez rejestracji. Na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty Akcja organizowana jest przez Urząd Gminy w Starych Babicach we współpracy z Warszawskim Centrum Onkologii. Informacje o badaniach można uzyskać pod numerem telefonu Centrum Onkologii 22 546 31 03.

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI. Informujemy, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy, których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej. Zarówno centra rehabilitacji rolników KRUS, jak i sanatoria współpracujące zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny jak również organizują zajęcia sportowo-rekreacyjne i realizują atrakcyjny program w czasie wolnym od zajęć terapeutycznych. Dla Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie przewidziane są dwa turnusy w: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju w terminie 30.06-20.07.2013 r., gdzie kierowane są dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu; (koszt podróży 102 zł); Centrum Rehabilitacji Rolników Iwonicz Zdrój w terminie 09.08-29.08.2013 r., dla dzieci z chorobami układu oddechowego (koszt podroży - 106 zł).; Prosimy o zgłaszanie swoich dzieci na listę uczestników do 26 kwietnia 2013 r. do Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa. Więcej informacji na www.krus.gov.pl

Serwis 358 -- Serwis 360 --- Serwis 361 -- Serwis 362

ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.