Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

27 września 2013 Nr 377
SESJA RADY. W dniu 2 paĽdziernika 2013 o godz. 14:00 odbędzie się XXXI Sesji Rady Gminy, podczas której przewiduje się podjęcie 4 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl


SPACERY KRAJOZNAWCZE PO GMINIE STARE BABICE. Od lipca b.r w każdą sobotę turyści i mieszkańcy naszej gminy mogą z przewodnikiem odwiedzać ciekawe miejsca związane z historią, dziedzictwem kultury, współczesnym rozwojem Gminy i atrakcjami przyrodniczymi. Każdy ze spacerów trwa od 2 do 3 godzin, w zależności od długości trasy. Łącznie organizowanych jest 15 spacerów tematycznych realizowanych w ramach programu " Obchody 700-lecia Starych Babic", dofinansowanego ze środków PROW 2007-2013 r. Spacery prowadzi Pani Ewa Andrzejewska, przewodnik warszawski i terenowy." z Fundacja Hereditas. Ostatnie 4 spacery odbędą się:
 • 28 września ( sobota) od godz. 15:00 "Jak w gminie dbamy o Środowisko" (zwiedzanie oczyszczalni ścieków i informacje na temat stacji uzdatniania wody) (po zwiedzaniu spacer po okolicy) Spotkanie w Starych Babicach przed wejściem do Oczyszczalni, ul. T. Kutrzeby 36 ;
 • 6 paĽdziernika (niedziela)- godz. 15:00 " Architektura rezydencjonalna Gminy Stare Babice, czyli jak drzewiej mieszkano"- Zbiórka przed Kościołem Wniebowzięcia najświętszej Marii Panny w Starych Babicach;
 • 13 paĽdziernika (niedziela) godz. 14:30- "Historie spod znaku ognia i miecza" Zbiórka w Lipkowie na przystanku autobusu 714;
 • 19 paĽdziernika (sobota) godz. 12:00- " Tajemnice babickiej transatlantyckiej radiostacji z 1923 roku - komunikacja dawnej
  i dziś" Zbiórka Latchorzew, ul. Hubala Dobrzańskiego naprzeciw Restauracji "Suschi"

GMINNY PRZETARG. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Borzęcin Duży o pow. 0,3026 położona na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN2 i usług celu publicznego U1. Cena wywoławcza 730 000,00 zł. Cena wadium - 5% ceny wywoławczej. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2013 r. do godz. 1000 .Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (pok. 18). Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 32, nr tel. 22-722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl.
UROCZYSTOŚĆ RELIGIJNO- PATRIOTYCZNA W dniu 29 września 2013 r. Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek oraz Prezes Zarządu Rejonowego Związku Kombatantów RP i Byłych WięĽniów Politycznych Stanisław Drzewiński serdecznie zapraszają na uroczystość religijno - patriotyczną upamiętniającą wydarzenia września 1939 r., która odbędzie się w dniu
29 września 2012 r. rozpocznie się o 9:30 - Mszą Święta w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach za poległych w II wojnie światowej; 10:45 - Wystawienie posterunku honorowego na Cmentarzu Wojennym w Starych Babicach; Przemarsz uczestników uroczystości z Rynku na Cmentarz Wojenny w Starych Babicach; 11:00 - Uroczystość na Cmentarzu Wojennym w Starych Babicach - odczytanie apelu poległych, przemówienia, złożenie kwiatów oraz oddanie salw honorowych.
REKONSTRUKCJĘ WALK PARTYZANCKICH. Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska 2013 - Polak Węgier - Dwa Bratanki Wójt Gminy Stare Babice oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa-Powiat "Grupa Kampinos" serdecznie zapraszają na rekonstrukcję walk partyzanckich, która odbędzie się w Lipkowie w dniu 28 września 2013 r.
w godz.14:00-16:00 Wydarzenie to zostanie poprzedzone Mszą Św. o godz. 13:00 w Kościele Św. Rocha w Lipkowie. Stowarzyszenie "Grupa Kampinos" od lat organizuje inscenizacje historyczne ukazujące wybrane wydarzenia z okresu konspiracji i Powstania Warszawskiego, które rozgrywały się na terenach puszczańskich gmin. W tym roku zostanie zorganizowana inscenizacja pt. "Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska 2013 - Polak Węgier - Dwa Bratanki", która ukaże terror niemieckiego okupanta w czasie konspiracji oraz bohaterskie postawy żołnierzy AK, jak i ludności cywilnej, oraz mało znany epizod udziału żołnierzy węgierskich w Powstaniu Warszawskim. Węgrzy mimo, iż byli pod rozkazami Niemców wykazali wiele sympatii i zrozumienia w stosunku do polskiej ludności jak i partyzantów. Podczas Bitwy pod Jaktorowem uratowali przed rozstrzelaniem wielu żołnierzy Grupy Kampinos.
KONKURS "BABCIU, DZIADKU OPOWIEDZ MI SWOJˇ HISTORIĘ....." . W ten sposób chcielibyśmy ocalić od zapomnienia piękne historie Państwa rodzin i odsłonić przed społecznością lokalną nasze Rodzinne Babickie Drzewo Genealogiczne. Poczujmy się jedną wielką rodziną złączoną 700-letnia historią. Prosimy o nadsyłanie prac do 10 paĽdziernika na adres Stowarzyszenia Odkrywamy Świat: ul. Akacjowa 12, 05-080 Koczargi Stare. Informacje i regulamin: www. stowarzyszenieodkrywamyswiat.pl; www.babice-stare.waw.pl; www.gimnazjum-koczargi.pl
Zawiadamiamy O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZˇCYCH KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI TERENÓW POŁOŻONYCH W GMINIE STARE BABICE, WE WSIACH: BORZĘCIN DUŻY, WOJCIESZYN, KOCZARGI STARE, LIPKÓW, STARE BABICE, BABICE NOWE, LATCHORZEW, LUBICZÓW, BLIZNE JASIŃSKIEGO I BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO Udostępnienie koncepcji planu miejscowego odbędzie się, w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, w pokoju nr 3, w terminie od dnia 26 września 2013 r. do dnia 17 paĽdziernika 2013 r. Koncepcja planu miejscowego znajduje się także na stronie internetowej Urzędu Gminy www.babice-stare.waw.pl zakładka: "Wybrane", "Przyszłe plany miejscowe".

20 września 2013 Nr 376
WÓJT GMINY STARE BABICE ZAPRASZA do udziału w tematycznych spacerach krajoznawczych po Gminie Stare Babice. W najbliższych miesiącu turyści i mieszkańcy naszej gminy będą mogli odwiedzać z przewodnikiem ciekawe miejsca związane z historią, dziedzictwem kultury, współczesnym rozwojem gminy i atrakcjami przyrodniczymi. Każdy ze spacerów trwa od 2 do 3 godzin, w zależności od długości trasy. Zadanie polegające m.in. na organizacji 15 spacerów tematycznych realizowane jest w ramach operacji " Obchody 700-lecia Starych Babic", dofinansowanej ze środków PROW 2007-2013 r. Spacery prowadzi Fundacja Hereditas.
Tematy wrześniowych spacerów:

 • 21 września ( sobota) od godz. 15:00- "Co robią misjonarze na misjach afrykańskich - wycieczka do siedziby Stowarzyszenia Misji Afrykańskich Centrum Charytatywno- Wolontariackiego Solidarni w Borzęcinie Dużym" (Wizytę poprzedzi spacer po Borzęcinie) spotkanie w Borzęcinie Dużym przed wejściem na cmentarz
 • 28 września ( sobota) od godz. 15:00 "Jak w gminie dbamy o Środowisko" (zwiedzanie oczyszczalni ścieków i informacje na temat stacji uzdatniania wody) (po zwiedzaniu spacer po okolicy) Spotkanie w Starych Babicach przed wejściem do Oczyszczalni, ul. T. Kutrzeby 36 Spacery prowadzi Pani Ewa Andrzejewska, przewodnik warszawski i terenowy."

GMINNY PRZETARG. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Borzęcin Duży o pow. 0,3026 położona na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN2 i usług celu publicznego U1. Cena wywoławcza 730 000,00 zł. Cena wadium - 5% ceny wywoławczej. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2013 r. do godz. 10.00 .Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (pok. 18). Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 32, nr tel. 22-722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl.
ROZTRZYGNIĘCIE PRZETAGÓW. W dniu 16.09.2013 r. zostały rozstrzygnięte dwa przetargi sprzedaży nieruchomości o nr ew. 626/11 o powierzchni 0,3953 ha położonej w Borzęcin Duży. Nieruchomość została sprzedana za cenę 1 788 420,00 zł, oraz nieruchomość o nr ew. 450/2 o pow. 0,0660 ha położona we wsi Latchorzew została zbyta za kwotę 546 612,00.
SPOTKANIE NORBERTEM SKRZYŃSKIM. Zapraszamy na I Festiwal Podróżniczy " Rowerem przez Świat" 20 września o godz. 15:00 w budynku I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych odbędzie się spotkanie z podróżnikiem Norbertem Skrzyńskim który rowerem przemierzył glob. Zapraszamy.
ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW KLAUDYNA. Wójt Gminy Stare Babice zaprasza mieszkańców Klaudyna na zebranie, które odbędzie się 25 września 2013 o godz. 18:00 w Hotelu Stawisko, ul. Ciećwierza 14. Na spotkaniu odbędzie się wybór sołtysa, omówienie spraw bieżących, jak również wolne wnioski mieszkańców. Zapraszamy
UROCZYSTOŚĆ RELIGIJNO- PATRIOTYCZNA w dniu 29 września 2013 r. Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek oraz Prezes Zarządu Rejonowego Związku Kombatantów RP i Byłych WięĽniów Politycznych Stanisław Drzewiński serdecznie zapraszają na uroczystość religijno - patriotyczną upamiętniającą wydarzenia września 1939 r., która odbędzie się w dniu 29 września 2012 r. w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP oraz na Cmentarzu Wojennym w Starych Babicach. Program uroczystości: 9:30 - Msza Święta w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach za poległych w II wojnie światowej; 10:45 - Wystawienie posterunku honorowego na Cmentarzu Wojennym w Starych Babicach; Przemarsz uczestników uroczystości z Rynku na Cmentarz Wojenny w Starych Babicach; 11:00 - Uroczystość na Cmentarzu Wojennym w Starych Babicach - odczytanie apelu poległych, przemówienia, złożenie kwiatów oraz oddanie salw honorowych.
KONKURS "BABCIU, DZIADKU OPOWIEDZ MI SWOJˇ HISTORIĘ....." . W ten sposób chcielibyśmy ocalić od zapomnienia piękne historie Państwa rodzin i odsłonić przed społecznością lokalną nasze Rodzinne Babickie Drzewo Genealogiczne. Poczujmy się jedną wielką rodziną złączoną 700-letnia historią. Prosimy o nadsyłanie prac do 10 paĽdziernika na adres Stowarzyszenia Odkrywamy Świat: ul. Akacjowa 12, 05-080 Koczargi Stare. Informacje i regulamin: www. stowarzyszenieodkrywamyswiat.pl; www.babice-stare.waw.pl; www.gimnazjum-koczargi.pl
Z A W I A D O M I E N I E O PODJĘCIU UCHWAŁY SCALENIOWEJ WE WSI JANÓW - Informujemy, że w dniu 5 września 2013 r. została podjęta Uchwała nr XXX/305/13 Rady Gminy Stare Babice w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Janów. Uchwała obejmuje następujące działki ewidencyjne we wsi Janów: 91/1, 91/2, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4, 98/5,98/6, 98/8 i 98/9.Z treścią uchwały można zapoznać się na stronie internetowej Gminy Stare Babice.

6 września 2013 Nr 375
SESJA RADY. W dniu 5 września 2013 o godz. 14:00 obyła się XXX Sesji Rady Gminy, podczas której podjęto 9 uchwał.
Z którymi można zapoznać się na tablicy w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl.


WÓJT GMINY STARE BABICE ZAPRASZA do udziału w tematycznych spacerach krajoznawczych po Gminie Stare Babice. W najbliższych miesiącu turyści i mieszkańcy naszej gminy będą mogli odwiedzać z przewodnikiem ciekawe miejsca związane z historią, dziedzictwem kultury, współczesnym rozwojem gminy i atrakcjami przyrodniczymi. Każdy ze spacerów trwa od 2 do 3 godzin, w zależności od długości trasy. Zadanie polegające m.in. na organizacji 15 spacerów tematycznych realizowane jest w ramach operacji "Obchody 700-lecia Starych Babic", dofinansowanej ze środków PROW 2007-2013 r. Spacery prowadzi Fundacja Hereditas.
Tematy wrześniowych spacerów:
 • 7 września 2013, (sobota), godz. 16.00: "Pielgrzymkowym szlakiem" Spotkanie w Starych Babicach przed wejściem do Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny "
 • 15 września (niedziela) od godz. 16:00 "Podwarszawskie dolce vita (pałac w Zielonkach" (druga grupa) Spotkanie przed wejściem do Pałacu w Zielonkach"
 • 21 września ( sobota) od godz. 15:00- "Co robią misjonarze na misjach afrykańskich" - wycieczka do siedziby Stowarzyszenia Misji Afrykańskich Centrum Charytatywno- Wolontariackiego Solidarni w Borzęcinie Dużym" (Wizytę poprzedzi spacer po Borzęcinie) spotkanie w Borzęcinie Dużym przed wejściem na cmentarz
 • 28 września ( sobota) od godz. 15:00 "Jak w gminie dbamy o Środowisko" (zwiedzanie oczyszczalni ścieków i informacje na temat stacji uzdatniania wody) (po zwiedzaniu spacer po okolicy) Spotkanie w Starych Babicach przed wejściem do Oczyszczalni, ul. T. Kutrzeby 36 Spacery prowadzi Pani Ewa Andrzejewska, przewodnik warszawski i terenowy."

GMINNY PRZETARG. Wójt Gminy Stare Babice ogłosza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej :
 1. Działkę o pow. 0,660 ha położoną w Latchorzewie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena wywoławcza 440 000,00 zł. netto,
 2. Działkę o pow. 0,3026 ha położonej w Borzęcinie Dużym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, cena wywoławcza
  1 384 000,00.netto
  Cena wadium - 5% ceny wywoławczej. . Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2013 r. do godz. 10.00.
 3. Działkę o pow. 0,3026 ha położonej w Borzęcinie Dużym z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną MN 2 i terenie usług celu publicznego U1, cena wywoławcza 730 000,00 zł. netto. Wysokość wadium - 5% ceny wywoławczej Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2013 r. do godz. 10.00

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (pok. 18). Zainteresowani konkursem mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 32, nr tel. 22-722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl.


DZIEŃ OTWARTY KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO. Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty Kampinoskiego Parku Narodowego, który odbędzie się 7 września 2013 (sobota). W programie pokazy, prezentacje, wycieczki, konkursy i inne atrakcje . Więcej informacji na stronie internetowej www.kampinowski-pn.gov.pl
KONKURS FOTOGRAFICZNY KPN W OBIEKTYWIE. Kampinoski Park Narodowy ogłasza konkurs fotograficzny pod hasłem "KPN w obiektywie". Konkurs fotograficzny Kampinoski Park Narodowy w obiektywie organizowany jest w czterech edycjach: zima, wiosna, lato, jesień. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Zdjęcia muszą być wykonane na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego ze szlaków turystycznych lub dróg publicznych. Autorzy, którzy nadsyłają swoje prace oświadczają tym samym, iż są właścicielami wszystkich praw autorskich do nadesłanych prac. Nadesłanie prac oznacza akceptację regulaminu konkursu. Tematem zdjęć mogą być wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe KPN. Interpretacja tematu zależy od fotografującego. Zdjęcia muszą być wykonane z miejsc dopuszczonych dla ruchu turystycznego: szlaków turystycznych lub dróg publicznych. Zdjęcia powstałe z zagrożeniem dla przyrody (fotografie przy gniazdach ptaków) oraz przy robieniu których złamano przepisy obowiązujące na terenie Parku będą odrzucane. Jeden autor może przedstawić maksymalnie 3 zdjęcia. Prace należy nadsyłać na adres mailowy: edukacja@kampinoski-pn.gov.pl
Prace będą przyjmowane w terminach: 1. Wiosna (zdjęcia wykonane w miesiącach IV-VI) do 15 sierpnia 2013 (termin wyjątkowo wydłużony ze względu na póˇny termin ogłoszenia konkursu); 2. Lato (zdjęcia wykonane w terminie VII-IX 2013) do 10 paˇdziernika 2013; 3. Jesień (zdjęcia wykonane w terminie X-XII 2013) do 10 stycznia 2014 ;4. Zima (zdjęcia wykonane w terminie I-III 2014) do 10 kwietnia 2014.
BABICKA GRA TERENOWA Strefa Języka i Wójt Gminy Stare Babice zapraszają do pierwszej Babickiej Gry Terenowej wszystkich mieszkańców gminy Stare Babice i okolic. Gra odbędzie się 14 września 2013. Start: 11.00 Rynek w Starych Babicach. Koniec: 14:00 siedziba Strefy Języka- ul. Kobendzy 2 w Latchorzewie. W grze mogą wziąć udział całe rodziny, znajomi, dzieci i dorośli. Do wygrania atrakcyjne nagrody, dzięki współpracy z Urzędem Gminy, kawiarnią Kolory Kawy, sklepem AgoHome i sklepem Muminek. Do wygrania będzie również kurs językowy w Strefie Języka. Lubisz dobrą zabawę? Chcesz ciekawie spędzić sobotnie popołudnie? Zgłoś swoją drużynę!
CYKL WARSZTATÓW REPORTERSKICH DLA MŁODZIEŻY. Jeśli piszesz do szuflady? Fundacja "Z Perspektywą" zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w warsztatach dziennikarskich w ramach projektu ,"Nasza Gmina - Lubię to".. Rekrutacja 5-16 września 2013 r., natomiast rozpoczęcie zajęć 21 września 2013 o godz. 13:00. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie uczestnictwa na email: perspektywa.fundacja@gmail.com
UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE w PUSZCZY KAMPINOWSKIEJ:
 1. W dniu 8 września o godz. 11:00 we wsi Pociecha k. Pamir przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej Powstańcze Oddziały Specjalne "Jerzyki".
 2. W dniu 14 września 2013 r. o godz. 15:30 odbędzie się na cmentarzu-mauzoleum w Palmirach. Mszę świętą odprawi i homilę wygłosi J.E. Ks. Kazimierz Kardynał Nycz. W części patriotycznej uroczystości udział wezmą pododdziały reprezentacyjne Wojska Polskiego Dowództwa Garnizonu Warszawa. Serdecznie zapraszamy.

Serwis 375 --- Serwis 376 --- Serwis 377

ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.