Dzisiaj jest piątek 19 lipca 2024 r. imieniny Alfreny, Rufina, Wincentego
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

25 października 2013 Nr 380
SESJA RADY. W dniu 30 października 2013 o godz. 14:00 odbędzie się XXXII Sesji Rady Gminy, podczas której radni będą rozpatrywać 10 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl


GMINNY PRZETARG. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Borzęcin Duży o pow. 0,3026 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN2 i usługi celu publicznego-U1. Cena wywoławcza 730 000,00 zł. Cena wadium – 5% ceny wywoławczej. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2013 r. do godz. 1000 w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (pok. 18). Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 32, nr tel. 22-722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.
BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE. Od 10 września 2013 r. rozpoczęła się realizacja "Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia na lata 2012-2016". Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 65 roku życia zameldowanych w Gminie Stare Babice (na pobyt stały lub czasowy) wykonywane są BEZPŁATNIE w dwóch punktach szczepień:
  1. NZOZ Medicor - Centrum Zdrowia punkt szczepień w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 818 od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 18.00. Zapisy pod nr telefonu: 22 752 08 28.
  2. NZOZ Centrum Medyczne SORNO punkt szczepień w Starych Babicach ul. Rynek 21; od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 18.00 Zapisy pod nr telefonu: 22 722 90 02; 22 722 92 76. Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 65 roku życia będą wykonywane do 15 grudnia 2013 r. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych na szczepienia mieszkańców powyżej 65 roku życia, będzie większa niż 200 osób (w obu punktach szczepień) - Gmina Stare Babice pokryje koszt zakupu dodatkowych szczepionek dla 50 osób (łącznie dla dwóch NZOZ).

ZAJĘCIA DLA DZIECI I DOROSŁYCH. Kawiarnia artystyczna kolory kawy przygotowała kilka propozycji dla dzieci i dorosłych. W każdy piątek godz. 16.30 lekcje języka angielskiego. Zajęcia językowe autorską metodą MAŁA LINGUA, wykorzystuj baśniowy motyw rodziny Blabbers z krainy Livendell. Poznając przygody Blabbersów dzieci uczą się mówić pełnymi
zdaniami oraz przygotowują się do komunikacji w naturalnym środowisku językowym. Podczas zajęć pracują na autorskich materiałach dydaktycznych MAŁA LINGUA, m.in.: czytanki, kolorowanki, płyty CD oraz pacynki, za pomocą których będzie przeprowadzana teatralizacja. Zapisy na zajęcia pod numerem telefonu: 501 203 889 lub mailem: stare-babice@malalingua.eu. W każdą sobotę o godzinie 12.00-14.00. WARSZTATY PLASTYCZNE-100 TECHNIK PLASTYCZNYCH- zajęcia dla dzieci, młodzież i dorosłych. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę.
Zmiana trasy linii 712. Ze względu na remont ulicy Lutosławskiego i Szymanowskiego- wykonanie nakładek asfaltowych informujemy, że w dniach 28-31 października br. zmianie legnie kursowanie autobusów linii 712. Powyższa linia kursowała będzie tylko ulicą Lutosławskiego w obu kierunkach do pętli zlokalizowanej pomiędzy ulicami Straussa i Paderewskiego przy sklepie OGRODNIK. Wykonawcą przedmiotowych prac jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjskich Budownictwa Warszawa Zakład Robót Drogowych Sp.zo.o ul. Białołęcka 231, 03-253 Warszawa. Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za prowadzenie prac jest Marek Kanp telefon kontaktowy: 601-20-58-44. Szczegółowe informacje dotyczące zmienionej trasy autobusów oraz rozkładów jazdy dostępne będą na stronie internetowej www.ztm.waw.pl.
W dniu 23 października br. została otwarta przebudowana droga powiatowa nr 4126W (ul. Sienkiewicza, ul. Mościckiego) na odcinku od skrzyżowania z ul. Izabelińską w wsi Zielonki Wieś do wsi Lipków. Inwestycja była realizowana ze środków finansowych Wojewody Mazowieckiego, Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Gminy Stare Babice.

Konferencja "700 lat historii i kultury Babic" Wójt Gminy Stare Babice uprzejmie informuję, że w dniu 25 października 2013 r. w godz. 16:00 - 18:30 odbędzie się konferencja pn. 700 lat historii i kultury Babic". Z uwagi na duże zainteresowanie oraz ograniczoną ilość miejsc wynikających z warunków lokalowych przebieg konferencji będzie bezpośrednio transmitowany na stronie www.mazowszetv.pl/. Program konferencji: 16.00 - otwarcie Konferencji przez Krzysztofa Turka - Wójta Gminy Stare Babice; 16.05 - "Historia i kultura Babic" Michał Krasucki - historyk sztuki, Prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami; 16.30 - "Tajemnice w ziemi ukryte, czyli zanim powstały Babice" - Łukasz Karczmarek - archeolog i pracownik Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie; 16.45 - "Baby z Babic, czyli o właścicielkach dóbr w XVIII i XIX w." - Ewa Pustoła-Kozłowska - historyk sztuki, współautorka i koordynatorka prac nad monografią Starych Babic; 17.00 - "Babice w okresie międzywojennym" - Marcin Łada - historyk i redaktor naczelny Gazety Babickie ; 17.30 - panel dyskusyjno-wspomnieniowy "Historia Babic - historią mojej rodziny" z udziałem przedstawicieli babickich rodów. Panel poprowadzi Michał Krasucki. Gorąco zachęcamy do oglądania transmitowanej Internecie konferencji.

18 października 2013 Nr 379
GMINNY PRZETARG. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Borzęcin Duży o pow. 0,3026 położona na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN2 i usług celu publicznego U1. Cena wywoławcza 730 000,00 zł. Cena wadium - 5% ceny wywoławczej. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2013 r. do godz. 1000 . Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (pok. 18). Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 32, nr tel. 22-722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl.


MAMMOGRAFIA. W dniu 20 października 2013 będzie można wykonać bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat. Mamograf będzie ustawiony przy Ośrodku Zdrowia ul. Rynek 21 w Starych Babicach. Panie nie mieszczące się w tym przedziale wiekowym mogą wykonać badanie odpłatnie w cenie 80 zł. Rejestracja pod nr Tel. 85 676-03-32, 85 676-13-22. Na badanie zależy zabrać dowód osobisty oraz poprzednie badanie mammograficzne.
BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE. Od 10 września 2013 r. rozpoczęła się realizacja "Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia na lata 2012-2016". Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 65 roku życia zameldowanych w Gminie Stare Babice (na pobyt stały lub czasowy) wykonywane są BEZPŁATNIE w dwóch punktach szczepień: 1) NZOZ Medicor - Centrum Zdrowia Izabela Zawada - Drynkowska punkt szczepień w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 818 od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 18.00. Zapisy pod nr telefonu: 22 752 08 28. 2) NZOZ Centrum Medyczne SORNO punkt szczepień w Starych Babicach ul. Rynek 21; od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 18.00 Zapisy pod nr telefonu: 22 722 90 02; 22 722 92 76. Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 65 roku życia będą wykonywane do 15 grudnia 2013 r. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych na szczepienia mieszkańców powyżej 65 roku życia, będzie większa niż 200 osób (w obu punktach szczepień) - Gmina Stare Babice pokryje koszt zakupu dodatkowych szczepionek dla 50 osób (łącznie dla dwóch NZOZ).
ZAJĘCIA DLA DZIECI I DOROSŁYCH. Kawiarnia artystyczna kolory kawy przygotowała kilka propozycji dla dzieci i dorosłych. W każdy piątek godz. 16.30 lekcje języka angielskiego. Zajęcia językowe autorską metodą MAŁA LINGUA, wykorzystuj baśniowy motyw rodziny Blabbers z krainy Livendell. Poznając przygody Blabbersów dzieci uczą się mówić pełnymi zdaniami oraz przygotowują się do komunikacji w naturalnym środowisku językowym. Podczas zajęć pracują na autorskich materiałach dydaktycznych MAŁA LINGUA, m.in.: czytanki, kolorowanki, płyty CD oraz pacynki, za pomocą których będzie przeprowadzana teatralizacja. Zapisy na zajęcia pod numerem telefonu: 501 203 889 lub mailem: stare-babice@malalingua.eu. W każdą sobotę o godzinie 12.00-14.00. WARSZTATY PLASTYCZNE-100 TECHNIK PLASTYCZNYCH - zajęcia dla dzieci, młodzież i dorosłych. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę.
K O N K U R S. Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Marszałek Województwa Mazowieckiego objął honorowym patronatem konkurs "Mazowieckie Barwy Wolontariatu", którego głównym celem jest promocja wolontariatu wśród mieszkańców województwa. Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogółnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce.. W ramach Konkursu w województwie mazowieckim zostaną wyłonieni laureaci lokalni, którzy wezmą udział w finale ogólnopolskim konkursu "Barwy Wolontariatu". Celami Konkursu są: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontarystycznej, włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu
i solidarności społecznej.
SPACERY KRAJOZNAWCZE PO GMINIE STARE BABICE. Od lipca b.r w każdą sobotę turyści i mieszkańcy naszej gminy mogli z przewodnikiem odwiedzać ciekawe miejsca związane z historią, dziedzictwem kultury, współczesnym rozwojem Gminy i atrakcjami przyrodniczymi. Każdy ze spacerów trwał od 2 do 3 godzin, w zależności od długości trasy. Dotychczas zostało organizowanych 14 spacerów tematycznych realizowanych w ramach programu " Obchody 700-lecia Starych Babic", dofinansowanego ze środków PROW 2007-2013 r. Spacery są prowadzone przez Pani Ewa Andrzejewska -przewodnik warszawski i terenowy." z Fundacja Hereditas. Ostatni 15 spacer odbędzie się 19 października (sobota) godz. 12:00 - " Tajemnice babickiej transatlantyckiej radiostacji z 1923 roku - komunikacja dawnej i dziś" Zbiórka Latchorzew, ul. Hubala Dobrzańskiego naprzeciw Restauracji "Suschi".

4 października 2013 Nr 378
SESJA RADY. W dniu 2 paĄdziernika 2013 o godz. 14:00 odbyła się XXXI Sesji Rady Gminy, podczas której podjęto 5 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl .


SPACERY KRAJOZNAWCZE PO GMINIE STARE BABICE . Od lipca b.r w każdą sobotę turyści i mieszkańcy naszej gminy mogą z przewodnikiem odwiedzać ciekawe miejsca związane z historią, dziedzictwem kultury, współczesnym rozwojem Gminy i atrakcjami przyrodniczymi. Każdy ze spacerów trwa od 2 do 3 godzin, w zależności od długości trasy. Łącznie organizowanych jest 15 spacerów tematycznych realizowanych w ramach programu " Obchody 700-lecia Starych Babic", dofinansowanego ze środków PROW 2007-2013 r. Spacery prowadzi Pani Ewa Andrzejewska, przewodnik warszawski i terenowy." z Fundacja Hereditas. Ostatnie 3 spacery odbędą się:

  • 6 paĄdziernika (niedziela) - godz. 15:00 - "Architektura rezydencjonalna Gminy Stare Babice, czyli jak drzewiej mieszkano"- Zbiórka przed Kościołem Wniebowzięcia najświętszej Marii Panny w Starych Babicach;
  • 13 paĄdziernika (niedziela) godz. 14:30 - "Historie spod znaku ognia i miecza" Zbiórka w Lipkowie na przystanku autobusu 714;
  • 19 paĄdziernika (sobota) godz. 12:00 - "Tajemnice babickiej transatlantyckiej radiostacji z 1923 roku - komunikacja dawnej i dziś" Zbiórka Latchorzew, ul. Hubala Dobrzańskiego naprzeciw Restauracji "Suschi"

GMINNY PRZETARG. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Borzęcin Duży o pow. 0,3026 położona na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN2 i usług celu publicznego U1. Cena wywoławcza 730 000,00 zł. Cena wadium - 5% ceny wywoławczej. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2013 r. do godz. 10.00 .Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (pok. 18). Zainteresowani przetargiem mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 32, nr tel. 22-722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl .
KONKURS "BABCIU, DZIADKU OPOWIEDZ MI SWOJˇ HISTORIĘ....." . W ten sposób chcielibyśmy ocalić od zapomnienia piękne historie Państwa rodzin i odsłonić przed społecznością lokalną nasze Rodzinne Babickie Drzewo Genealogiczne. Poczujmy się jedną wielką rodziną złączoną 700-letnia historią. Prosimy o nadsyłanie prac do 10 paĄdziernika na adres Stowarzyszenia Odkrywamy Świat: ul. Akacjowa 12, 05-080 Koczargi Stare. Informacje i regulamin: www. stowarzyszenieodkrywamyswiat.pl; www.babice-stare.waw.pl; www.gimnazjum-koczargi.pl
O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZˇCYCH KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI TERENÓW POŁOŻONYCH W GMINIE STARE BABICE, WE WSIACH: BORZĘCIN DUŻY, WOJCIESZYN, KOCZARGI STARE, LIPKÓW, STARE BABICE, BABICE NOWE, LATCHORZEW, LUBICZÓW, BLIZNE JASIŃSKIEGO I BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO Udostępnienie koncepcji planu miejscowego odbędzie się, w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Babicach
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, w pokoju nr 3, w terminie od dnia 26 września 2013 r. do dnia 17 paĄdziernika 2013 r. Koncepcja planu miejscowego znajduje się także na stronie internetowej Urzędu Gminy www.babice-stare.waw.pl zakładka: "Wybrane", "Przyszłe plany miejscowe".
BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE. Od 10 września 2013 r. rozpoczęła się realizacja "Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia na lata 2012-2016". Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 65 roku życia zameldowanych w Gminie Stare Babice (na pobyt stały lub czasowy) wykonywane są BEZPŁATNIE w dwóch punktach szczepień: 1) NZOZ Medicor - Centrum Zdrowia Izabela Zawada - Drynkowska punkt szczepień w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 818 od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 18.00. Zapisy pod nr telefonu: 22 752 08 28. 2) NZOZ Centrum Medyczne SORNO punkt szczepień w Starych Babicach ul. Rynek 21; od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 18.00 Zapisy pod nr telefonu: 22 722 90 02; 22 722 92 76. Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 65 roku życia będą wykonywane do 15 grudnia 2013 r. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych na szczepienia mieszkańców powyżej 65 roku życia, będzie większa niż 200 osób (w obu punktach szczepień) - Gmina Stare Babice pokryje koszt zakupu dodatkowych szczepionek dla 50 osób (łącznie dla dwóch NZOZ).
BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE. BądĄ na Ty z umiejętnościami ICT. Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie pod tytułem "BądĄ na Ty z umiejętnościami ICT" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r. na terenie powiatów warszawskiego zachodniego, pruszkowskiego i grodziskiego przez IT Grzegorz Chojnacki.
W ramach projektu odbędą się szkolenia komputerowe "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych" z certyfikatem: ECDL Core (120 godz); ECDL Webstarter (120 godz) ; ECDL Zarządzanie projektami (120 godz) ; Zapraszamy osoby, które: są w wieku 18-64 ; posiadają status osoby bezrobotnej ; mają miejsce zamieszkania w powiatach: pruszkowskim, grodziskim, warszawskim zachodnim, są z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem umiejętności ICT , nie mają możliwości samodzielnego sfinansowania szkolenia , Pierwszeństwo udziału będą miały osoby: długotrwale bezrobotne ; zamieszkałe na terenach wiejskich ; mające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ; samotnie wychowujące dziecko do 7 roku życia ;korzystające z pomocy OPS ; Zapewniamy: materiały dydaktyczne, egzaminy ECDL oraz certyfikaty ECDL, refundację kosztów dojazdu, poczęstunek w trakcie zajęć.

Serwis 378 --- Serwis 379 -- Serwis 380

ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.