Dzisiaj jest czwartek 23 maja 2024 r. imieniny Leoncjusza, Michała, Renaty
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

19 grudnia 2013 Nr 384
GODZINY PRACY URZĘDU GMINY W DNIACH: 24 grudnia 2013 (wtorek) w godz. 8:00-13:00 31 grudnia 2013 (wtorek) w godz. 8:00-13:00


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY STARE BABICE W SEZONIE 2013/2014.
Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego takimi czynnikami
atmosferycznymi jak śliskość zimowa, opady śniegu czy gołoledź. Za organizację i koordynację utrzymania dróg
w okresie zimy, w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych oraz posiadanego zaplecza
technicznego (sprzętowo-materiałowego), na terenie gminy odpowiedzialni są:
  • za drogi wojewódzkie - ul. Warszawska, Sikorskiego, Okulickiego, Sobieskiego - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rejon Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755-59-46 lub 22 755-51-17;
  • za drogi powiatowe - ul. Kosmowska, Akacjowa, Mościckiego-Sienkiewicza, Izabelińska, Ogrodnicza, Południowa, Spacerowa, Kwiatowa - Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 22 722-13-80
  • za drogi gminne - Urząd Gminy Stare Babice, Referat Gospodarki Komunalnej tel. 22 722-95-35. Wykonawcą usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych jest P.H.U. "LAGUNA" Agnieszka Kowalska 05-085 Kampinos, Garbnik 16A , tel. 509 570 604. Pierwszej kolejności zimowego utrzymania podlegają ulice strategiczne dla komunikacji.

Nie podlegają zimowemu utrzymaniu przez Urząd Gminy ulice prywatne, wewnętrzne , osiedlowe itp.
Zimowym utrzymaniem chodników (nie będących w obowiązku utrzymania przez właścicieli prywatnych posesji zgodnie z "Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach"), parkingów oraz przystanków autobusowych zajmuje się firma "BYŚ Wojciech Byśkiewicz" z siedzibą w 01-934 Warszawa ul. Arkuszowa 43, tel. 22 835- 40-48.


ODŚNIEŻAMY CHODNIKI! Przypominamy mieszkańcom gminy, że Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391) art. 5 ust.1, pkt. 4 nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

ZMIANA POCZTY DLA MIESZKŃCÓW WOJCIESZYNA. Informujemy iż od 1 stycznia 2014 roku mieszkańcy Wojcieszyna będą obsługiwani przez Urząd pocztowy Stare Babice. Powyższa zmiana łączy się ze zmianą numeru kodu z 05-083 na 05-082.

WÓJT GMINY STARE BABICE OGŁASZA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI STARE BABICE. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr XXXII/316/13 z dnia 30 października 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Stare Babice w rejonie położonym pomiędzy ulicą Osiedlową, ulicą Mizikowskiego, ulicą Kutrzeby, a rowem melioracyjnym. Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do dnia 31-12-2013 r. adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 05-082 Stare Babice . Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wszystkim mieszkańcom Gminy Stare Babice
Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów w Nowym 2014 roku
życzy
Krzysztof Turek Wójt Gminy Stare Babice

 

 

ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.