Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice
30 czerwca 2006r. Nr 68

Nabór pracownika do Urzędu Gminy. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Stare Babice. Szczegółowe informacje co do wymagań można uzyskać w Urzędzie Gminy (tel. 022-722-95-36) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 24 lipca br. osobiście w siedzibie Urzędu do Sekretarza Gminy (pok. nr 16) lub Kierownika Referatu Organizacji i Kadr (pok. nr 14) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.
Budowa kanalizacji w Babicach Nowych. W dniu 28 czerwca br. odbyło się zebranie wiejskie, w którym uczestniczył Starosta Jan Żychliński oraz Wójt Krzysztof Turek. Na spotkaniu dyskutowano na temat budowy kanalizacji w ul. Ogrodniczej i Dolnej w Babicach Nowych oraz na temat planowanej przebudowy drogi ul. Ogrodniczej, która będzie realizowana przez Starostę. W związku z zaistniałymi utrudnieniami decyzją Zarządcy Dróg Powiatowych ulica Ogrodnicza będzie zamknięta na czas robót, czyli na ok. 1 m-c .Obie inwestycje będą dofinansowane ze środków otrzymanych z Unii Europejskiej.
Przetarg na budowę pompowni. Wójt gminy Stare Babice ogłosił przetarg na budowę pompowni ścieków "Agawy" w Kwirynowie w Gminie Stare Babice. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać u Danuty Wąsowicz (pok. 2, nr tel 022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach do 11 lipca br. do godz. 12.00.
Przetarg na roboty remontowe w szkole. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach , ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice, ogłasza przetarg na roboty remontowe w istniejącym budynku szkoły podstawowej. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w sekretariacie szkoły. Szczegółowe informacje można uzyskać u Barbary Nowak (tel. 022-722-91-29) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach w terminie do 10 lipca br. do godz. 12.00.
Zwrot pieniędzy za olej napędowy. Urząd Gminy przypomina, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. W terminie od 1 września br. do 30 września br. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakup oleju napędowego, które zostały wystawione od dnia 1 stycznia 2006 roku. Wypłaty będą realizowane w terminie od 1 do 30 listopada 2006 roku gotówką w kasie Urzędu Gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Szcegółowych informacji udziela Referat Finansowy Urzędu Gminy (pok. 6 , nr tel. 022-722-90-07)
Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 27 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczo-Finansowej, na którym zaopiniowano projekty uchwał do XXXIX sesji Rady Gminy.
Sesja Rady Gminy. Dnia 29 czerwca odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy, podczas której Rada podjęła 9 uchwał, m.in.: uchwaliła Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Stare Babice na lata 2007-2013, uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy Stare Babice–w zakresie części wsi Koczargi Stare, oddaliła skargę na działalność Wójta złożoną przez Pana Mariana Okręglickiego, dokonała zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Platforma dla niepełnosprawnych. W dniu 30 lipca br. odebrano platformę dla niepełnosprawnych wybudowaną w budynku Szkoły Podstawowej w Starych Babicach.
23 czerwca 2006r. Nr 67

"Biała Sobota" w Klaudynie-nieodpłatne konsultacje medyczne. Wójt Gminy Stare Babice oraz grupa członków założycieli Stowarzyszenia "Klaudyn" organizują 1 lipca w "Klinice w Klaudynie" dla mieszkańców Gminy Stare Babice nieodpłatne konsultacje z następujących dziedzin medycznych: chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, neurologii, dermatologii, logopedii dla dzieci i dorosłych. Zapisy wyłącznie telefonicznie od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-20.00 do 30 czerwca: 022-721-81-05, 0-510-147-711.
Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 20 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczo-Finansowej, na którym zapoznano się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy Stare Babice–w zakresie wsi Koczargi Stare, wydanow opinię w sprawie złożonej skargi, zaproponowano projekt uchwały pod obrady XXXIX sesji Rady Gminy.
Sesja Rady Gminy. Dnia 29 czerwca o godz. 14.00 obędzie się XXXIX sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie 10 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl.
Samochód sprzedany. W dniu 14 czerwca br. rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Polo, użytkowanego dotychczas przez Komendę Powiatową Policji w Starych Babicach. Samochód sprzedano za 7050 zł brutto.
Kolejne pojemniki będą zlikwidowane. W związku z interwencjami mieszkańców Latchorzewa w najbliższym czasie zostanie zlikwidowany zestaw pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, ustawiony u zbiegu ulic Padlewskiego i Janowieskiego. Przyczyną rezygnacji z pojemników, podobnie jak we wcześniejszych przypadkach, jest zaśmiecanie terenu wokół pojemników przez korzystające z nich osoby.
Wymiana okien w szkole trwa. W dniu 19 czerwca br. firma, która wygrała przetarg na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym rozpoczęła prace związane z wymianą w/w stolarki.
Konkursy ofert na realizowanie zadań publicznych. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006 roku, przedmiotem którego są następujące zadania : 1) szkolenie sportowe w zakresie prowadzenia drużyny piłki nożnej grupy orlików oraz zespołu siatkówki halowej i plażowej oraz 2) szkolenie sportowe w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej żaków i juniorów oraz sekcji ogólnorozwojowej dla chłopców w wieku szkolnym. Zadania będą realizowane w okresie od lipca do 30 grudnia br. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca br. do godz. 16.00 w Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice. Szczegółowe informacje na temat konkursów można uzyskać u Adolfa Jarkowca (pok. 35, tel: 022-722-90-78) oraz na stronie internetowej: www.bip.babice-stare.waw.pl
Koncert inauguracyjny II LETNIEGO FESTIWALU "W KRAINIE CHOPINA" odbędzie się w sobotę 24 czerwca o godz. 22.00 na Rynku w Starych Babicach., na którym wystąpi Chopin Academia Orchestra pod kierunkiem Jana Staniendy, solistką będzie Kama Grott. Festiwal "W krainie Chopina" organizowany jest przez Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego i będzie trwał przez całe lato do 22 września, na terenie naszej gminy i powiatu w miejscowościach położonych wokół Puszczy Kampinoskiej. Kolejny koncert odbędzie się już w niedzielę 25 czerwca o godz. 19.00 w sali Domu Parafialnego w Starych Babicach, na którym wystąpi Joanna Ławrynowicz. Serdecznie zapraszamy!
16 czerwca 2006r. Nr 66

Koncert inauguracyjny II LETNIEGO FESTIWALU "W KRAINIE CHOPINA" odbędzie się w sobotę 24 czerwca o godz. 2200 na Rynku w Starych Babicach., na którym wystąpi Chopin Academia Orchestra pod kierunkiem Jana Staniendy, solistką będzie Kama Grott. Festiwal "W krainie Chopina" organizowany jest przez Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego i będzie trwał przez całe lato do 22 września, na terenie naszej gminy i powiatu w miejscowościach położonych wokół Puszczy Kampinoskiej. Kolejny koncert odbędzie się już w niedzielę 25 czerwca o godz. 1900 w sali Domu Parafialnego w Starych Babicach, na którym wystąpi Joanna Ławrynowicz. Serdecznie zapraszamy!
Projekt ul. Szymanowskiego. Zgodnie z ogłoszonym przetargiem w dniu 31 maja minął termin składania ofert na wykonanie projektu budowy ul. Szymanowskiego w Klaudynie. Wpłynęła jedna oferta-firmy ARKON PROJEKT Arkadiusz Merchel z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Ireny 126. Prace mają być wykonane do końca 2006 r, wartość umowy wynosi 57 340 brutto.
Przejrzysta Gmina-kontynuacja. Gmina Stare Babice zgłosiła się do udziału w kontynuacji akcji "Przejrzysta Polska". Podejmujemy się zrealizowania tym razem trzech zadań obligatoryjnych. Pierwszym działaniem jest opracowanie systemu i przeprowadzenie badania funkcjonowania działającego już katalogu usług. Drugim zadaniem jest opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu istniejącego kodeksu etycznego urzędnika prowadzonego przez pracowników Urzędu oraz społeczność lokalną. Kolejnym zadaniem będzie opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych.
Przetarg na wzmocnienie nawierzchni gruntowych nie rozstrzygnięty. W postępowaniu przetargowym na wykonanie wzmocnienia istniejących nawierzchni gruntowych destruktem bitumicznym wraz z powierzchniowym utrwalaniem nie została wybrana żadna oferta, ponieważ oferowane ceny przewyższały kwotę przeznaczoną na to zadanie w budżecie gminy. Przetarg został unieważniony.
Dom Parafialny. Dnia 11 czerwca, po uroczystej mszy świętej z udziałem Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa, nastąpiło otwarcie domu parafialnego, który mieści się koło Kościoła w Starych Babicach. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele władz powiatu i naszej gminy oraz licznie przybyli parafianie. W myśl ks. proboszcza Jana Szubki ma on być miejscem spotkań dla osób w każdym wieku, nie tylko mieszkańców naszej gminy. Dom parafialny ma stać się placówką kulturalną i sportową.
Rajd rowerowy. Dnia 10 czerwca odbył się IX Kampinoski Rajd Rowerowy Lipków 2006 zorganizowany prze Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego. Spod Urzędu Gminy ruszyła liczna grupa naszych mieszkańców-ok. 90 osób-najwięcej było młodzieży z Gimnzajum w Koczargach Starych. Na polanie w Lipkowie spotkali się reprezentanci okolicznych gmin-m.in. Łomianek, Izabelina, a także z Warszawy. Tradycyjnie rozegrano konkurs wiedzy o Puszczy Kampinoskiej oraz konkurs sprawnościowy z jazdy rowerem. Wśród uczestników rajdu przeprowadzono loterię - nagrodami był sprzęt sportowy.
9 czerwca 2006r. Nr 65

Wieloletni Plan Inwestycyjny. Trwają prace nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym (WPI) na lata 2007-2013. Zgłoszono ok. 250 wniosków inwestycyjnych. W dniu 6 czerwca w Urzędzie Gminy odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Stare Babice, na którym analizowano inwestycyjne propozycje do WPI. Do 14 czerwca br. radni przedstawią swoje opinie i stanowiska dotyczące planu.
Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 7 czerwca odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, na którym oceniono stan dróg pod kątem bezpieczeństwa. W posiedzeniu Komisji uczestniczył przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji.
Nabór pracownika do Urzędu Gminy. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Stare Babice. Szczegółowe informacje co do wymagań można uzyskać w Urzędzie Gminy (tel. 022-722-95-36) lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 20 czerwca br. osobiście w siedzibie Urzędu do Sekretarza Gminy (pok. nr 16) lub Kierownika Referatu Organizacji i Kadr (pok. nr 14) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. rynek 32, 05-082 Stare Babice.
Sprzedaż samochodu. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza II publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Polo, którego cena wywoławcza wynosi 7.000 zł. Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 01.06.2006r. do 13.06.2006r. w godzinach 800-1400 w Komendzie Powiatowej Policji w Starych Babicach. Oferty należy składać do dnia 14.06.2006r. do godziny 900 w Kancelarii Urzędu. Dodatkowe informacje o sprzedawanym samochodzie można uzyskać w Urzędzie Gminy u Bogdana Skibińskiego (pok. 27, nr tel. 022-722-90-06) lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl.
Drzewa na ul. Hubala. Aktualnie opracowywana jest koncepcja - projekt obsadzenia drzewami ul. Hubala Dobrzańskiego. Wizualizację projektu przedstawimy, po jego opracowaniu, w Gazecie Babickiej.
Bocianie gniazda. W terminie do dnia 20 czerwca przeprowadzona zostanie konserwacja pięciu gniazd bocianich na terenie gminy oraz ustawiona zostanie nowa platforma pod gniazdo w Borzęcinie Dużym. Prace zostaną wykonane przez firmę CICONIA-Ochrona Gniazd Bocianich z Jaktorowa, specjalizującą się w konserwacji gniazd bocianich.
Nowa Poczta. Dnia 31 maja otwarto nową siedzibę Urzędu Poczty w Starych Babicach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz poczty oraz gminy, a także architekci i projektanci. Nowy przestrzenny budynek radykalnie poprawił warunki zarówno pracownikom poczty, jak i jej klientom Sala dla interesantów posiada cztery okienka obsługi klienta, jest klimatyzowana i nowocześnie wykończona.
Przegląd teatralny. Dnia 6 czerwca odbył się gminny przegląd teatralny, na którym wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej ze Starych Babic i z Borzęcina Dużego przygotowane przez Ludmiłę Miłowanow oraz młodzież z Gimnazjum w Koczargach Starych-pod kierunkiem Ewy Jastrząb. Podczas przeglądu mogliśmy podziwiać różnorodne formy teatralne, sztukę poezji oraz nowe środki wyrazu jak np. piosenki w rytmie rap. Więcej o imprezie w czerwcowej Gazetce Babickiej.
Poszukujemy materiałów o babickiej Straży Pożarnej. Dnia 17 września będziemy obchodzić jubileusz 90- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach. Z tej okazji chcieliśmy przygotować publikację upamiętniającą osoby, które działały w tej jednostce dla dobra naszej społeczności. Nie dysponujemy niestety żadnymi materiałami historycznymi. Jeśli macie Państwo dawne fotografie, dokumenty lub pamiętacie jakieś zdarzenia związane z babicką strażą prosimy o kontakt z redakcją Gazetki Babickiej ( tel. 0-602-881-527).
2 czerwca 2006r. Nr 64

Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 30 maja odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczo-Finansowej na którym zaopiniowała projekty uchwał do XXXVIII sesji Rady Gminy oraz wydała negatywną opinię w sprawie złożonej skargi przez radnego na działalność Wójta.
Sesja Rady Gminy. Dnia 1 czerwca odbyła się XXXVIII sesja rady Gminy, podczas której Rada podjęła 12 uchwał, m.in.: uchwaliła zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janów, uchwaliła Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Babice, zatwierdziła stałe obwody głosowania, odrzuciła skargę radnego na działalność Wójta, odrzuciła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przez uchwałę zatwierdzającą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Blizne Łaszczyńskiego, dokonała zmian w budżecie gminy w roku 2006.
Likwidacja składowiska odpadów. W dniu 24 maja zlikwidowano składowisko odpadów znajdujące się na gruntach Agencji Nieruchomości Rolnych w Borzęcinie. Odpady, w tym gruz, ziemię, gnijące warzywa itp składowano tu od lat. Teren znalazł nowego właściciela (dzierżawcę), będzie ogrodzony i nadzorowany.
Tabliczki na drzewach! W związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi przybijania tablic reklamowych do drzew rosnących w poboczach dróg na terenie gminy, informujemy, że właściciele tablic będą wzywani do ich usuwania. W drastycznych przypadkach tablice będą natychmiast likwidowane i sprawy będą kierowane do sądu.
Nowa linia 729. Dnia 1 czerwca została uruchomiona na terenie naszej gminy długo oczekiwana linia autobusowa 729, która prowadzi z pętli na Górczewskiej do Stanisławowa i Mariewa.
Stacja Mechanicznego Odwadniania Osadu. Na terenie modernizowanej oczyszczalni oddany został do użytkowania po przebudowie budynek odsączania osadu wraz prasą. Składowanie tego osadu odbywa się w nowo wybudowanej wiacie.
Przyłącza do kanalizacji. Mieszkańcy ulicy Maczka mogą przyłączać się do sieci kanalizacyjnej, ponieważ odebrano i oddano w użytkowanie jej część.
Utrzymanie zieleni. Rozpoczęły się prace związane z konserwacją zieleni przy drogach gminnych na terenie gminy Stare Babice. Obecnie koszona jest trawa przy poboczach w Bliznem Jasińskiego i Klaudynie. Harmonogram dalszych prac konserwator będzie ustalał z Referatem Inwestycji Urzędu Gminy.
Koniec wywozu odpadów. Zakończono akcję wywozu odpadów wielogabarytowych wystawionych przez mieszkańców gminy Stare Babice przed posesje, w terminie od 12 do 26 maja br. W ramach prowadzonej akcji-Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie wywiózł 305 m 3 gabarytów.
Dyrektor Przedszkola wybrany. Dnia 2 czerwca br. komisja konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele Kuratorium Oświaty oraz władz gminy Starych Babic, rozstrzygnęła konkurs na dyrektora Przedszkola w Starych Babicach. Ponownie wybrana została p. Bożena Pyć, która jako jedyna złożyła ofertę.
Ewakuacja w Szkole. Dnia 30 maja br. Gminny Zespół Reagowania wziął udział w grze decyzyjnej połączonej z praktycznymi ćwiczeniami ewakuacji w Szkole Podstawowej w Starych Babicach. Zainscenizowano wybuch pożaru i zawalenie się części konstrukcji budynku szkoły. W pokazowej akcji uczestniczyła Straż Pożarna i Policja.
Rajd rowerowy. Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego zaprasza wszystkich cyklistów na IX Kampinoski Rajd Rowerowy Lipków 2006, który przebiegać będzie trasami Kampinoskiego Szlaku Rowerowego. Startujemy 10 czerwca br. o godz. 930 - zbiórka chętnych z naszej gminy na parkingu przed Urzędem Gminy Stare Babice. Zakończenie Rajdu wraz z losowaniem nagród nastąpi na Polanie w Lipkowie o godz. 13.00, gdzie przewidywane są: ognisko oraz dodatkowe konkursy.
Z okazji Dnia Dziecka Wójt Gminy życzy wszystkim dzieciom codziennego uśmiechu i radości oraz samych pogodnych dni na co dzień.
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.