Dzisiaj jest środa 17 kwietnia 2024 r. imieniny Anicety, Klary, Rudolfina
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice
21 lipca 2006r. Nr 70

Prace na ul Hubala. W dniu 13 lipca br. mieszkańcy ulicy Hubala Dobrzańskiego zostali powiadomieni, że wzdłuż ulicy zaczną się prace modernizacyjne-za utrudnienia przepraszamy.
Przetarg na budowę pompowni nierozstrzygnięty. W postępowaniu przetargowym na budowę pompowni ścieków "Agawy" w Kwirynowie nie została wybrana oferta, ponieważ ceny przewyższały kwotę przeznaczoną na to zadanie w budżecie gminy. Przetarg został unieważniony.
Okna w Szkole wymienione. Zakończone zostały prace związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym.
Gminne przetargi. Gmina Stare Babice ogłosiła przetargi:
-na wykonanie remontu rowów odwodnieniowych, położonych na terenie gminy Stare Babice, łączna długość rowów wynosi 574m, specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pok. 27) lub pobrać ze strony www.bip.babice-stare.waw.pl, oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice do dnia 4 sierpnia 2006r. do godziny 12.00, osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest Piotr Czajkowski, tel. (022) 722-90-06 ,
-na wykonanie robót związanych ze wzmocnieniem istniejących nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym wraz z powierzchniowym utrwaleniem na terenie gminy Stare Babice, specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych (pok. 2) lub pobrać ze strony www.bip.babice-stare.waw.pl, oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 18.08.2006r. do godz. 12.00, osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest Andrzej Małecki, tel. (022) 722 95 36
Rozbudowa kanalizacji. W przyszłym tygodniu rozpoczną się prace przy budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Akacjowej w Koczargach Starych.
Zagospodarowanie przestrzenne. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wierzbina i Wojcieszyna oraz części Stanisławowa został wysłany do uzgodnień i opiniowania. Wójt wysłał także wniosek do Marszałka Województwa o wydanie zgód na przeznaczenie gruntów na cele nierolne i nieleśne w tych wsiach.
Fundusz Spójności. W dniu 13 lipca 2006r. odbyło się kolejne spotkanie z radnymi dotyczące omówienia Wstępnego Studium Wykonalności projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Stare Babice w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego". Celem spotkania była dyskusja nad trzema możliwymi wariantami realizacji przedsięwzięcia w ramach Funduszu Spójności. Radni zobowiązali się przeanalizować i wydać w najbliższym czasie decyzję o akceptacji powyższego studium.
SUSZA!!! W związku z falą upałów Wójt Gminy Stare Babice i Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "EKO-BABICE" Sp. z o.o. apelują o ograniczenie zużycia wody z wodociągu do celów innych niż bytowe.
7 lipca 2006r. Nr 69

Zakaz wstępu do KPN-u! Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN) z dniem 5 lipca br. wprowadził do odwołania zakaz wstępu na tereny leśne KPN i zakaz ruchu turystycznego na obszarze całego KPN ze względu na zagrożenie pożarowe lasu. Powyższy zakaz nie dotyczy dojazdu i odwiedzania cmentarza w Palmirach, dojazdu do parkingu w Ośrodku Dydaktyczno – Muzealnym im. J.R. Kobendzów w Granicy i zajęć edukacyjnych w obrębie ośrodka oraz zajęć edukacyjnych prowadzonych przez centrum KPN w Izabelinie.
Modernizacja ul. Hubala Dobrzańskiego. Dnia 3 lipca br. dokonano otwarcia ofert w przetargu na modernizację ul. Hubala Dobrzańskiego. W terminie wpłynęła tylko jedna oferta firmy PBD "ORPA" Sp. j. z siedzibą 05-200 Wołomin, ul. Kochanowskiego 27, która zaoferowała wykonanie robót za kwotę 2 775 000 zł brutto. Na otwarciu obecni byli przedstawiciele Biura Drogownictwa M. St. Warszawy oraz Urzędu M. St. Warszawy dla Dzielnicy Bemowo. Wysłano zawiadomienia o wyborze oferty w/w firmy do Wykonawcy oraz Urzędu Zamówień Publicznych i trwa oczekiwanie na ewentualne odwołania. W przypadku braku protestów umowa z Wykonawcą zostanie podpisana 13 lipca br. a następnie Wykonawca zostanie wprowadzony na roboty.
Fundusz Spójności. W dniu 6 lipca br. na spotkaniu z radnymi odbyła się prezentacja Wstępnego Studium Wykonalności projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Stare Babice w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego". Celem Wstępnego Studium było określenie zakresu inwestycji, wstępnego poziomu dofinansowania, a także ustalenie beneficjenta końcowego przedsięwzięcia. Opracowane Wstępne Studium stanowi podstawę do podjęcia przez Radę Gminy decyzji o kontynuowaniu prac zmierzających do uzyskania dofinansowania z Funduszu Spójności.
Bezdomne psy. W związku z interwencjami mieszkańców w ubiegłym tygodniu z terenu Gminy odłowiono siedem bezdomnych psów: sześć w Starych Babicach oraz jeden w Latchorzewie. Odłowienie psów poprzedzono prośbą skierowaną do Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach o ustalenie ewentualnych właścicieli zwierząt.
Sukces "Białej Soboty". Zorganizowana pod patronatem Wójta Gminy Stare Babice w Klinice w Klaudynie w dniu 1 lipca "Biała Sobota" zakończyła się sukcesem. W tym dniu odbyły się 33 konsultacje lekarskie. Dominowali pacjenci ze wsi Klaudyn, a także ze Starych Babic, Janowa i Latchorzewa.
II Letni Festiwal Muzyczny. Dnia 8 lipca br. o godz. 19.00 w sali koncertowej domu parafialnego w Starych Babicach odbędzie się kolejny koncert w ramach II Letniego Festiwalu Muzycznego "W krainie Chopina". Wystąpi chór z Białorusi CAMERATA. Serdecznie zapraszamy!
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.