Dzisiaj jest czwartek 23 maja 2024 r. imieniny Leoncjusza, Michała, Renaty
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice
18 sierpień 2006r. Nr 72

Nabory pracowników do Urzędu Gminy. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza nabory na wolne stanowiska pracy:
-w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Stare Babice. Niezbędne wykształcenie geodezyjne. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 30 sierpnia br. do Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 32) lub Sekretarza Gminy (pok. nr 16) bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.
- w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Stare Babice. Niezbędne wykształcenie wyższe, kierunek budownictwo o specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 6 września br. do Sekretarza Gminy (pok. nr 16) lub Kierownika Referatu Organizacji i Kadr (pok. nr 14) bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice;
Szczegółowe informacje co do wymagań można uzyskać w Urzędzie Gminy (Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami-tel. 022-722-91-39, Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych-tel. 022-722-95-36) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl
Plany zagospodarowania przestrzennego. Wójt Gminy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wsi Wierzbin i Wojcieszyn oraz Stanisławów w dniach od 14 sierpnia do 4 września 2006 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Babicach pokój nr 3 w godz. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-1.600 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2006r w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym przy ul Warszawskiej 697, o godz. 17.00. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stare Babice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2006 r.
Uwaga: W czasie wykładania planu, w dniach 28 i 29 sierpnia 2006r od godz. 8.00 do 12.00 projektant planu będzie pełnił dyżur w Urzędzie Gminy.
Modernizacja ulicy Hubala. Dnia 16 sierpnia br. firma PBD "ORPA" Sp j., wykonawca wyłoniony w drodze przetargu, rozpoczął prace remontowe na ulicy Hubala Dorzańskiego.
Odwołanie zakazu wstępu do KPN-u. Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN)-zarządzeniem z dniem 4 sierpnia br.-odwołał zakaz wstępu na tereny leśne KPN-u oraz ruchu turystycznego na terenie całego Parku ze względu na obniżenie zagrożenia pożarowego.
Ocena jakości wody. Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w hydroforni i dwóch punktów wodociągu publicznego, wykonanych w dniu 12.07.2006r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Starych Babicach zarządzanych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "Eko Babice" Sp. z o.o.
Włosi w Gminie. W dniach 15-18 sierpnia br. przebywała u nas delegacja włoska: prezydent XIX Comunita Montana del Lazio oraz orkiestra Banda Musicale "Giulio Terilli" z Esperii. Orkiestra przyjechała do gminy Stare Babice w ramach nawiązanej współpracy z włoską gminą Esperia. W sierpniu ubiegłego roku Gminna Orkiestra Młodzieżowa ze Starych Babic na zaproszenie władz Esperii przebywała i koncertowała we Włoszech. W tym roku w ramach rewizyty nasza gmina gościła orkiestrę włoską, która zagrała na Festynie Babickim w Zielonkach 15 sierpnia, a 16 sierpnia dała koncert w Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego. W programie koncertu były utwory muzyki klasycznej oraz znane melodie współczesne. Poza koncertowaniem muzycy mieli okazję zwiedzić Warszawę oraz Żelazową Wolę.
4 sierpień 2006r. Nr 71

SUSZA!!! W związku ze wzrostem zużycia wody wynikającym z przedłużających się upałów oraz zwiększonym zagrożeniem pożarowym Prezes Zarządu "EKO-BABICE" Sp. z o. o. dnia 26 lipca 2006 wydał zarządzenie o wprowadzeniu czasowego zakazu używania wody z wodociągu gminnego do celów innych niż socjalno-bytowe. Niestosowanie się do zakazu wynikającego z niniejszego zarządzenia wywoła skutki przewidziane w odpowiednich przepisach prawa. Zarządzenie obowiązuje do odwołania.

Plany zagospodarowania przestrzennego. Wójt Gminy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wsi Wierzbin i Wojcieszyn oraz Stanisławów w dniach od 14 sierpnia do 4 września 2006 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Babicach pokój nr 3 w godz. od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2006r w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym przy ul Warszawskiej 697, o godz. 17.00. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stare Babice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2006 r.
Uwaga: w dniach 28 i 29 sierpnia 2006r od godz. 8.00 do 12.00 projektant planu będzie pełnił dyżur w Urzędzie Gminy w czasie wykładania planu.

Dofinansowanie z Unii promocji zdrowia w naszej gminie. Gmina w ubiegłym roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej" z Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Spośród 371 złożonych wniosków o dofinansowanie nasz znalazł się na 5 miejscu wśród 22 rekomendowanych. Przeszedł pełną weryfikację formalną i merytoryczną po stronie polskiej, a następnie został przesłany do Biura Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli. W dniu 26 lipca 2006 r. do Urzędu Gminy Stare Babice wpłynęło pismo z Brukseli z prośbą o przygotowanie uzupełniających informacji dotyczących tego projektu. Konieczność udzielenia wyjaśnień wynika z faktu, iż na język angielski-zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia nie został przetłumaczony cały wniosek , a jedynie jego streszczenie.

Likwidacja pojemników. W związku z interwencjami mieszkańców Latchorzewa zlikwidowano zestaw pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, ustawiony u zbiegu ulic Padlewskiego i Janowieskiego. Teren wokół pojemników został uprzątnięty.

II Letni Festiwal Muzyczny. W sali koncertowej domu parafialnego w Starych Babicach odbędą się kolejne koncerty w ramach II Letniego Festiwalu Muzycznego "W krainie Chopina". Dnia 6 sierpnia o godz. 19.00 wystąpi duet harf celtyckich-Agata Jabłonowska i Zuzanna Sawicka, a dnia 13 sierpnia o godz. 19.00 wystąpi Edward Wolanin w recitalu fortepianowym. Serdecznie zapraszamy!

X Wielki Festyn Babicki Zielonki 2006. Wójt Gminy Stare Babice i Stowarzyszenie Kultury Fizycznej LKS "Naprzód" Zielonki zapraszają na jubileuszowy X Wielki Festyn Babicki Zielonki 2006, który odbędzie się w dniach 13-15 sierpnia br. W programie przewidzianych jest szereg atrakcji: 13 sierpnia w godz. 10.00-17.00 Zawody Jeździeckie, 14 sierpnia w godz. 16.00-21.00 występ zespołu Zucaro, konkurs karaoke, koncert muzyki mechaniczna, 15 sierpnia w godz. 13.00-22.00 turniej piłki siatkowej plażowej, zawody wędkarskie, gry i zabawy, konkursy z nagrodami oraz występy chórów seniorów z Babic i Borzęcina oraz zespołów muzycznych: Eya, Strefa, Orkiestra z Włoch, zespól 2 plus 1 oraz Lombard. Festyn zakończy pokaz sztucznych ogni. Imprezę poprowadzi Andrzej Frajndt. Wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy na polanie dwóch stawów!
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.