Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice
27 październik 2006r. Nr 79

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków otwarta! Dnia 27 października miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanej Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach przy ul. Kutrzeby 36 . Projekt: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w gminie Stare Babice" współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt obejmował rozbudowę istniejącej w gminie Stare Babice oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacyjnej w Starych Babicach, Babicach Nowych, Koczargach Starych, Kwirynowie i Janowie. Wartość całego projektu wynosi 24 537 759zł przy dofinansowaniu ze środków EFRR w wysokości 17 529 687zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 000 000zł.
Projekt zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Wójt Gminy Stare Babice informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Stare Babice w okresie od 2 listopada do 2 grudnia br. w Referacie Architektury Urzędu Gminy (pok. 3). Osoby zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy mogą składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Kancelarii Urzędu Gminy do 10 grudnia br.
Kanalizacja w Latchorzewie, zimowe utrzymanie dróg - przetargi rozstrzygnięte. W dniu 23 października br. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na budowę kanalizacji sanitarnej w Latchorzewie ul. Reymonta w Gminie Stare Babice. Wpłynęły 3 oferty - wybrano najkorzystniejszą Przedsiębiorstwa Budowlano - Drogowego ORPA Sp.J. z siedzibą w Wołominie ul. Kochanowskiego 27. Cena oferty 442 990,00 zł netto (540 447,80 zł brutto), termin wykonania zamówienia 15 grudnia br.
Natomiast w dniu 25 października br. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2006/2007. Wpłynęły 4 oferty - wybrano najkorzystniejszą Spółdzielni Usług Rolniczych z siedzibą w Starych Babicach ul. Wieruchowskiej 1. Termin wykonania zamówienia do końca kwietnia 2007 r.
Sesja Rady Gminy. Dnia 26 października odbyła się XLI sesja Rady Gminy, podczas której Rada podjęła 7 uchwał m in. dokonała zmian w budżecie gminy na rok 2006, wyraziła zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Wojewody Mazowieckiego 9 dziełek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną towarzyszącą modernizacji drogi wojewódzkiej nr 580 ( ulica Warszawska), ustaliła regulamin wynagradzania nauczycieli na rok 2007, wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Stare Babice a Gminą Miasta Sochaczew na współfinansowania projektu technicznego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Była to ostatnia sesja Rady Gminy w IV kadencji.
Z prac Gminnej Komisji Wyborczej. Komisja w wyniku przeprowadzonego losowania przyznała numery listom kandydatów komitetów wyborczych, o których jest mowa w art.64o ust.7 ustawy-Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i tak: Nr 24-KW Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Stare Babice "WSPÓLNA SPRAWA", Nr 25-KWW "NASZA GMINA", Nr 26 KWW Oświata, Nr 27-KWW TOPOLIN, Nr 28-KWW CZAS NA KLAUDYN, Nr 29-KWW KWIRYNÓW-JANÓW, Nr 30-KWW LATCHORZEW, LUBICZÓW, BABICE NOWE, Nr 31-KWW Odważnie Ale Z Rozwagą, Nr 32-KW STOWARZYSZENIE KLAUDYN, Nr 33-KW "RAZEM w POWIECIE".
20 październik 2006r. Nr 78

Wjazdy na posesje na ul. Warszawskiej. Przypominamy, że w sprawach wjazdów na posesje interesanci, w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 580 na odcinku Warszawa-Leszno informujemy, że będą przyjmowani w Biurze Inżyniera Kontraktu-firma Transprojekt-przy ul. Warszawskiej 853 w Borzęcinie Dużym w każdy wtorek w godz. 9.00-13.00 oraz czwartek w godz. 12.00-16.00.
Komunikacja. Nie od 1 grudnia, ale od 5 listopada rusza nowa linia autobusowa 730 na trasie: Oś. Górczewska-Warszawska-Przejazd-Graniczna-Łaszczyńskiego-Hubala Dobrzańskiego-Rynek-Sienkiewicza-Mościckiego-Paschalisa Jakubowicza-Sportowa-Warszawska-Szkolna-Klonowa-Trakt Królewski-Wspólna-Warszawska. (powrót). W związku z wprowadzeniem nowej linii trasa 712 ulegnie zmianie polegającej na wycofaniu jej z Lipkowa i kursowaniu: Huta-Stare Babice-Os. Górczewska. Autobusy jadące w kierunku Huty będą zatrzymywały się na przystanku na ul. Sikorskiego (po północnej stronie skrzyżowania z ul. Hubala Dobrzańskiego) w kierunku Os. Górczewska przystanek tej linii będzie na Rynku w Starych Babicach. Rozkłady jazdy zostaną udostępnione 24 października na tablicach sołeckich i na stronie internetowej: www.stare-babice.waw.pl / bip
Sesja Rady Gminy. Dnia 26 października o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Stare Babice. Porządek obrad obejmuje podjęcie 7 uchwał, m.in. w sprawie scalania i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Zielonki Wieś oraz podsumowanie IV kadencji Rady Gminy. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl
Remont chodnika. W dniu 18 października br. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na remont chodnika na ciągu pieszym w Starych Babicach od ul. Sienkiewicza do Szkoły Podstawowej w Starych Babicach. Wpłynęła jedna oferta firmy DROG-REM Małgorzata Król-Gawrońska z siedzibą w Warszawie, ul. Mory 8. Prace mają być wykonane do 30 listopada br, wartość umowy wynosi 128 957,15 zł brutto.
Z prac Gminnej Komisji Wyborczej. Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała w dwunastu okręgach wyborczych czterdzieści jeden list kandydatów na radnych w liczbie czterdzieści siedmiu kandydatów ze wszystkich list. Listy zgłosiło jedenaście komitetów wyborczych. Natomiast na Wójta Komisja zarejestrowała trzech kandydatów. Powołała składy osobowe w siedmiu Obwodowych Komisja Wyborczych.
Przejrzysta Gmina wyróżniona. Dobiegła końca kontynuacja akcji społecznej "Przejrzysta Polska". Spośród 426 samorządów, które otrzymały certyfikaty w 2005 r.-178 zdecydowało się na udział w jej tegorocznej edycji i wdrożenie nowych zadań, których celem jest doskonalenie standardów obsługi mieszkańców w urzędach. W tym roku w województwie mazowieckim 27 samorządów otrzymało wyróżnienia za udział w akcji "Przejrzystej Polski". Wśród nich znalazł się Urząd Gminy Stare Babice. Wójt Gminy Krzysztof Turek 14 października w siedzibie "Gazety Wyborczej" otrzymał pamiątkowy dyplom potwierdzający uznanie dla pracy naszego urzędu.
Certyfikat Związku Powiatów Polskich dla Gminy Stare Babice. Dnia 18 października przedstawiciele Urzędu Gminy uczestniczyli w seminarium "Powiaty i Gminy otwarte na Fundusze Strukturalne" . Podczas spotkania zaprezentowano przykłady dobrej praktyki z zakresu pozyskiwania Funduszy Europejskich i ich wykorzystywania dla potrzeb lokalnych społeczności. Nasza Gmina uczestniczyła w konkursie przeprowadzonym przez Związek Powiatów Polskich na podstawie umowy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego-w jego wyniku otrzymaliśmy tytuł "Gminy otwartej na fundusz strukturalne". Pod koniec seminarium Wójt Gminy otrzymał certyfikat potwierdzający przyznanie tego wyróżnienia, a Jolanta Pieńkowska i Monika Jędrzejczak (pracownicy Urzędu Gminy zajmujący się sprawami Funduszy UE) tytuły "Ekspertów do spraw funduszy strukturalnych".
12 październik 2006r. Nr 77

Nowa linia autobusowa. Od dnia 1 grudnia br. Zakład Transportu Miejskiego planuje uruchomić linię autobusową 730na trasie: Oś. Górczewska – Warszawska – Przejazd – Graniczna – Łaszczyńskiego – Hubala Dobrzańskiego – Rynek – Sienkiewicza – Mościckiego – Paschalisa Jakubowicza – Sportowa – Warszawska – Szkolna – Klonowa – Trakt Królewski – Wspólna – Warszawska. (powrót).
Zmiana rozkładu 729. Od dnia 5 listopada br. zostanie wprowadzony nowy rozkład jazdy linii 729 oraz postoje autobusów na przystanku w Mariewie ( zamiast na Wólce). Rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl oraz w Gazecie Babickiej.
Przetarg na remont chodnika w Starych Babicach. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg nieograniczony na remont chodnika na ciągu pieszym w Starych Babicach od ul. Sienkiewicza do Szkoły Podstawowej w Starych Babice. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać u Jacka Kłopotowskiego (pok. 2, nr tel.022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach do 16 listopada br. do godz. 1200.
Wjazdy na posesje na ul. Warszawskiej. W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 580 na odcinku Warszawa – Leszno informujemy, że w sprawach wjazdów na posesje interesanci będą przyjmowani w Biurze Inżyniera Kontraktu – firma Transprojekt - przy ul. Warszawskiej 853 w Borzęcinie Dużym w każdy wtorek w godz. 900 – 1300 oraz czwartek w godz. 1200 – 1600.
Przetarg na dostawę sprzętu szkolnego. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach , ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice, ogłasza przetarg na dostawę pomocy naukowych i dydaktycznych, mebli i sprzętu szkolnego. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w sekretariacie szkoły. Szczegółowe informacje można uzyskać u Barbary Nowak (tel. 022-722-91-29) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach w terminie do 17 października br. do godz. 1515.
Promocja zdrowia – bezpłatne badania. W ramach realizacji programu „Promocja zdrowia i prewencja chorób układu krążenia” od dnia 18 października do 15 grudnia br. w NZOZ w Borzęcinie Dużym, przy ul. Warszawskiej 818 oraz w NZOZ w Starych Babicach, przy ul. Rynek 21 w terminie od 17 października do 15 grudnia br w godzinach pracy przychodni można bezpłatnie wykonać następujące badania profilaktyczne:
• Profilaktyka chorób przewodu pokarmowego- badania kału na krew utajoną dla osób w wieku od 45 do 65 lat,
• Profilaktyka chorób gruczołu krokowego- badanie PSA (dla mężczyzn) w wieku od 50 do 70 lat,
• Profilaktyka chorób narządu rodnego (szyjka macicy)- cytologia i wizyta u lekarza dla pacjentek w wieku 30-65 lat.
Jan Paweł II jakiego pamiętamy. Proboszcz Parafii w Starych Babicach, Starosta Powiatu, Wójt Gminy oraz Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego zapraszają na wystawę fotograficzną Ryszarda Rzepeckiego „Jan Paweł II jakiego pamiętamy”. Otwarcie wystawy odbędzie się 14 października o godz. 1900 w sali koncertowej Domu Parafialnego w Starych Babicach. Wystąpią: Robert Tondera – recytacje, Eliza Dżyga - sopran, Mariusz Dżyga – skrzypce, Agnieszka Korbecka – Chrabałowska – fortepian. Wystawa fotograficzna będzie trwała od 14 do 16 października br.
6 październik 2006r. Nr 76

Wybory. Komisarz Wyborczy w Warszawie powołał Gminną Komisję Wyborczą w Starych Babicach, w skład której wchodzi siedem osób. Komisja pełni dyżury w sali im. S. Zająca w Urzędzie gminy w Starych Babicach w dniach: 2-6 października w godz. 12.00- 16.00, 9 października w godz. 12.00 – 18.00, 10-12 października w godz. 12.00 – 16.00, 13 października w godz. 12.00 – 24.00, 16-17 października w godz. 12.00 – 16.00, 18 października w godz. 12.00 – 24.00. Termin zgłaszania kandydatów na radnych upływa 13 października, a na wójta - 18 października.
Konserwację kanału zaborowskiego. Dnia 6 października wykonawca - Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie - zakończył konserwację kanału zaborowskiego na odcinku przebiegającym przez gminę Stare Babice. Kanał ten jest odbiornikiem wody z większości rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie naszej gminy. Gmina Stare Babice partycypuje w kosztach.
Inwestycje gminne w toku. Zgłoszone zostało przez wykonawcę zakończenie robót budowlanych na terenie rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Starych Babicach. Trwa budowa kanalizacji w Koczargach Starych w ul. Akacjowej. Kontynuowane są prace związane z ułożeniem nawierzchni z destruktu na drogach gminnych we wsiach Blizne Jasińskiego i Latchorzew oraz prace przy modernizacji ul. Hubala Dobrzańskiego.
Konkurs na bezpieczne gospodarstwo. Wójt Gminy Stare Babice zaprasza Państwa Rolników do udziału w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne dla Człowieka i Środowiska Naturalnego”. Chętni mogą zapisywać się w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. 18) lub telefonicznie pod numerem 0-600-620-206 (Maria Matuszewska) do dnia 20 paĄdziernika br.
Szkolenie dla mieszkańców. Wójt Gminy Stare Babice zaprasza wszystkich mieszkańców, szczególnie przedsiębiorców i rolników, na spotkanie edukacyjno – szkoleniowe dotyczące rozwoju Internetu na obszarze naszej gminy. Szkolenie pt.: „Internet na obszarach wiejskich jako czynnik rozwoju lokalnych społeczności” odbędzie się 16 października br. w budynku Urzędu Gminy Stare Babice w sali im. Stanisława Zająca na I piętrze od godz. 10.00 do 14.00. Organizatorem jest Instytut Międzynarodowych Finansów i Bankowości. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Wyjazd na Polagrę FARM. Wójt Gminy organizuje wyjazd szkoleniowy autokarem do Poznania na targi Polagra FARM w dniu 15 października br. Udział w wyjeździe jest bezpłatny. Zainteresowanych rolników prosimy o kontakt z panią Marią Matuszewską z Ośrodka Doradztwa Rolniczego (nr telefonu : 0-600 620 206). Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.
Wystawa poświęcona Janowi Pawłowi II. W XXVIII rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego zapraszamy wszystkich mieszkańców na wystawę fotografii Ryszarda Rzepackiego przedstawiających papieża Jana Pawła II. Autor od 40 lat dokumentuje życie kościoła w Polsce, fotografował m. in. Prymasa Tysiąclecia, Karola Wojtyłę, kardynała Józefa Glempa. Otwarcie wystawy odbędzie się 14 października o godz. 19.00 w domu parafialnym w Starych Babicach., gdzie oglądać ją będzie można do 16 października. Organizatorem wystawy jest ksiądz prałat Jan Szubka proboszcz Parafii, Wójt Gminy Stare Babice, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Towarzystwo Muzyczne im .Kazimierza Wiłkomirskiego .
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.