Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

25 maja 2007 r. Nr 107
Nabór pracowników do Urzędu Gminy. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił konkursy na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Stare Babice:
• d/s ochrony środowiska w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,
• d/s księgowości i windykacji w Referacie Finansowym,
• d/s zamówień publicznych w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych,
• audytora wewnętrznego w wymiarze 1/2 etatu.
Szczegółowe informacje, co do wymagań można uzyskać pod numerem tel. 022-722-94-51 lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl.


Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie informuje, że w dniach od 1 do 30 czerwca b.r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych w 200 000 wylosowanych gospodarstwach w całej Polsce. Ankieterzy będą zbierać dane o użytkowaniu gruntów, produkcji roślinnej i zwierzęcej, wyposażeniu gospodarstw w sprzęt rolniczy. Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą przekazać dane do Urzędu Statystycznego ankieterowi, telefonicznie lub prze Internet. Udział w badaniu jest obowiązkowy - użytkownicy wylosowanych gospodarstw zobowiązani są do udzielenia rzetelnych informacji.
Szczegółowe informacje - telefon 022-608-31-61 lub na stronie www.stat.gov.pl.
Wymień dowód. Przypominamy o konieczności wymiany do końca roku 2007 starego dowodu osobistego na nowy. Po 1 stycznia 2008 r. stary dowód będzie nieważny. Wnioski o wymianę wraz z dwoma zdjęciami należy składać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Starych Babicach ul. Rynek 32 (pok. 11, nr tel. 022-722-90-36).
Sesja Rady Gminy Dnia 31 maja o godz.15.00 odbędzie się VIII sesja Rady Gminy.
Porządek obrad przewiduje podjęcie 21 uchwał, między innymi: uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 9 uchwał dotyczy przystąpienia do sporządzania planów miejscowych dla terenów wynikających z podjętej w marcu uchwały w sprawie oceny aktualności Studium Gminy i obowiązujących planów miejscowych, 7 uchwał dotyczy spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, z pozostałymi tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl
Rodzinny Dzień Dziecka. Serdecznie zapraszamy na Rodzinny Dzień Dziecka, który odbędzie się dnia 3 czerwca b.r. w godz. 14.00 -19.00 w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10. Imprezę poprowadzi Andrzej Krauze. W programie przewidziane są: pokazy cyrkowe, indiańska wioska Heyoka, konkursy rodzinne, występy grup tanecznych, dmuchane zamki, kucyki, ognisko z kiełbaskami, gry sportowe, loteria fantowa, inne atrakcje i niespodzianki. O godzinie 17:30 wystąpi zespół Andrzeja Frajndta EYAA.

18 maja 2007 r. Nr 106
Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliˇnie. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, ze w dniach 15 - 28 maja b.r. przeprowadzona zostanie wiosenna akcja szczepień ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliˇnie w województwie mazowieckim. Szczepionki doustne w formie przynęty ( o wymiarach 4,5cm x 4,5cm x 1,0 cm, koloru zielono-brązowego o intensywnym zapachu rybnych) zostaną zrzucone z samolotu na tereny kompleksów leśnych, łąk i pól z pominięciem akwenów wodnych, dróg oraz obszarów zabudowanych. Prosimy nie dotykać szczepionek, ponieważ będą omijane przez lisy. Po wyłożeniu szczepionki przez 2 tygodnie psy należy prowadzić na uwięzi, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach. W wypadku kontaktu ludzi i zwierząt z przynętami należy skontaktować się z lekarzem.


Z prac Komisji. W dniu 15 maja Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa wraz Gminnym Komendantem Ochrony Przeciwpożarowej odbyła wyjazdowe posiedzenie do OSP Borzęcin Duży i OSP Stare Babice w celu oceny stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. Na kolejnym posiedzeniu Komisji dnia 17 maja Komendant Powiatowy Policji przedstawił informację ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie odwodnienia ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy.
Szczegółowe informacje można uzyskać u Jacka Kłopotowskiego (pok. 2, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 23 maja b.r. do godz. 1200 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Kontrola z Unii Europejskiej. W dniu 15 maja b.r. w Urzędzie Gminy Stare Babice Komisja Europejska w ramach ZPORR przeprowadziła audyt projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w gminie Stare Babice". Czekamy na raport pokontrolny.
Rajd rowerowy. Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego zaprasza wszystkich cyklistów na X Kampinoski Rajd Rowerowy Lipków 2007, który przebiegać będzie trasami Kampinoskiego Szlaku Rowerowego. Startujemy 9 czerwca b.r. o godz. 930 - zbiórka chętnych z naszej gminy na parkingu przed Urzędem Gminy Stare Babice. Zakończenie Rajdu wraz z losowaniem nagród nastąpi na Polanie w Lipkowie o godz. 13.00, gdzie przewidywane są konkursy i posiłek.

11 maja 2007 r. Nr 105
12 maja bm - dyżur ODR - pomoc przy wypełnianiu wniosków. Dnia 15 maja b.r. upływa termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich - płatności do gruntów rolniczych. W związku z tym Ośrodek Doradztwa Rolniczego (ODR) będzie pełnił dyżur dnia 12 maja b.r. (w sobotę) w Urzędzie Gminy Stare Babice w pokoju nr 10 (na parterze, przy Urzędzie Stanu Cywilnego) w godzinach 8.00-16.00.
Wnioski należy składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wojcieszynie.


Z prac Komisji Rady Gminy. W dniu 8 maja odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, na którym omówiono Strategię integracji i rozwiązywania problemów społecznych gminy Stare Babice na lata 2007-2013.
W dniu 9 maja b.r. odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa poświęcone kontynuacji prac nad projektem regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. Komisja wypracowała ostateczny projekt regulaminu.
Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Klaudynie. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Klaudyn, uregulowanych w kw. nr 60541, stanowiących działki: nr ew. 1112/3 o pow. 1,0544 ha, cena wywoławcza - 2 510 000,00 pln oraz nr ew. 1113/6 o pow. 1,0514 ha, cena wywoławcza - 2 608 000,00 pln. Od ceny zaoferowanej zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium - 5% wartości ceny wywoławczej Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Stare Babice (pok. nr 33 - tel. 022-722-91-39) oraz stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl. Przetarg odbędzie się dnia 18 lipca br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice
Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg nieograniczony na wzmocnienie istniejących nawierzchni gruntowych dróg gminnych destruktem bitumicznym wraz z powierzchniowym utrwaleniem. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać u Jacka Kłopotowskiego (pok. 2, nr tel.022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 11 czerwca b.r. do godz. 1200 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Specjalista ds. sportu i rekreacji wybrany. W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds sportu i rekreacji w Urzędzie Gminy Stare Babice Wójt Gminy zatrudnił Marcina Palczaka zamieszkałego w Zielonkach. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie kierować realizacją projektu pn. "Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej", na który gmina otrzyma środki z Funduszu Norweskiego.
Organizacja imprez w 2007r. Rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2007r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem których są następujące zadania: organizacja imprez sportowych oraz organizacja festynu "Zielonki 2007". Realizacją ich zajmie się LKS "Naprzód" Zielonki, który jako jedyny złożył oferty na obydwa zadania. Rozstrzygnięto również konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2007 r. w zakresie upowszechniania kultury i sztuki - organizacja imprez artystycznych w Gminie. Wpłynęła jedna oferta - Towarzystwa Muzycznego im. Kazimierza Wiłkomirskiego.
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.