Dzisiaj jest sobota 22 czerwca 2024 r. imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

27 lipca 2007 r. Nr 113
Budowa kanalizacji zakończona. Dnia 6 czerwca zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w ramach projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w gminie Stare Babice". Na terenie oczyszczalni umieszczono tablicę pamiątkową wskazująca na współfinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Apelujemy do mieszkańców Gminy Stare Babice o podłączanie się do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Inwestycja finansowana jest z funduszy Unii Europejskiej i w końcu września upływa wyznaczony dla projektu termin wykonania tego rodzaju przyłączeń. Zgłoszenia o wykonanie przyłączeń po upływie tego terminu będą mogły być realizowane jedynie w miarę możliwości technicznych administratora sieci. W celu załatwienia koniecznych formalności należy zgłaszać się do GPK "Eko-Babice" ul. Kutrzeby 36, tel. 022-722-90-08.


Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach przy ul. Rynek 11 informuje osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz zaliczkę alimentacyjną o konieczności składania wniosków na nowy okres zasiłkowy. Na wnioski złożone do 31 lipca 2007r. ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do 30 września 2007r. Natomiast na wnioski złożone od dnia 1 sierpnia do 30 września 2007r. ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do dnia 31 października 2007r.
Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę kruszywa drogowego łamanego - kliniec dolomitowy o frakcji 4 - 31,5 mm samochodami samowyładowczymi oraz na dostawę kruszywa betonowego o frakcji 0 - 63 mm samochodami samowyładowczymi. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać u Andrzeja Małeckiego (pok. 2, nr tel.022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 2 sierpnia b.r. do godz. 1200 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Sprzedaż nieruchomości w Klaudynie. Rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych we wsi Klaudyn, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi - produkcję:
* ozn. nr ew. 1112/3 o pow. 1,0544 ha - cena wywoławcza 2 510 000 zł, do przetargu przystąpiły 4 osoby, nieruchomość została zbyta za kwotę 3 735 884 zł brutto. Nabywcą została firma ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I REMONTOWE PAWEŁ LIS.
* ozn. nr ew. 1113/6 o pow. 1,0514 ha - cena wywoławcza 2 608 000 zł, do przetargu przystąpiły 3 osoby, nieruchomość została zbyta za kwotę 3 722 659,20 zł brutto. Nabywcą została firma FOTA SPÓŁKA AKCYJNA.
Bezpieczeństwo naszej gminy - wspólna sprawa mieszkańców. Policjanci z KPP w Starych Babicach zapraszają Mieszkańców naszej gminy na spotkanie poświęcone programowi dotyczącemu poprawy bezpieczeństwa pt. "Reaguj, Powiadom, Nie toleruj!" Twórcami tego programu są policjanci z Komendy Stołecznej, którzy również będą obecni na spotkaniu. Jeśli chcemy żyć w bezpiecznej okolicy, musimy działać razem. Każdy z nas może przyczynić się do ograniczenia patologii i aktów wandalizmu. Jak to zrobić - dowiemy się podczas spotkania - 31 lipca o godz. 17.00 w Domu Parafialnym w Starych Babicach.

13 lipca 2007 r. Nr 112
Wieloletni Plan Inwestycyjny. W związku z przystąpieniem do aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Stare Babice (WPI) na lata 2008-2013 na stronie internetowej Urzędu Gminy www.stare-babice.waw.pl został umieszczony formularz wniosku inwestycyjnego (Formularz 1B). Zainteresowanych prosimy o przekazanie propozycji zadań inwestycyjnych do WPI poprzez ich wypełnienie i przesłanie formularza na adres e-mail: programy-rozwoju@babice-stare.waw.pl lub złożenie w Kancelarii Urzędu Gminy do dnia 17 sierpnia 2007 r.


Spotkanie z Policją. Dnia 5 lipca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice odbyło się spotkanie sołtysów z Policją w celu zapoznania się ze stanem bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji oraz władze gminy. Sołtysi zgłaszali uwagi i wskazywali miejsca, które należałoby objąć działaniami prewencyjnymi.
Z prac Komisji Rady Gminy. W dniu 10 lipca br. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa dokonała wizytacji składowiska odpadów Radiowo. Komisja zapoznała się z technologią składowania odpadów, sposobami zabezpieczania środowiska przed wpływem odpadów na środowisko oraz mogła ocenić aktualny stan zaawansowania prac nad rekultywacją.
Przetargi gminne. Trwa weryfikacja zgłoszonych ofert w postępowaniach przetargowych:
  • na budowę ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej - kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym - wpłynęły 3 oferty
  • na budowę ul. Piłsudskiego i ul. Kresowej wraz z odwodnieniem oraz przebudową sieci TP i gazociągu na - wpłynęło 5 ofert. Trwa weryfikacja ofert.

W postępowaniu przetargowym na wykonanie modernizacji dachu w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach oraz na wykonanie projektu budowy ulic osiedlowych w Kwirynowie nie wpłynęły żadne oferty - przetargi zostały unieważnione.


Konkurs na dyrektorów w Borzęcinie i Koczargach. W związku z upływem pięcioletniej kadencji obecnego Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym oraz Dyrektora I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych Wójt Gminy ogłosił konkurs na te stanowiska. Do konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przystąpiły dwie osoby - w drodze głosowania wybrano panią Beatę Błaszczyk. Dyrektorem I Gminnego Gimnazjum ponownie został Piotr Szczepkowski, który jako jedyny przystąpił do konkursu.
Zakończenie naboru do pracy. W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko d/s ochrony środowiska w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Stare Babice Wójt Gminy zatrudnił Piotra Siemiaka zamieszkałego w Warszawie.
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.