Dzisiaj jest czwartek 23 maja 2024 r. imieniny Leoncjusza, Michała, Renaty
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

30 września 2007 r. Nr 119
Wymiana starych dowodów osobistych, także w sobotę. Wójt Gminy przypomina, że 31 grudnia 2007 r. mija ostateczny termin wymiany starych dowodów osobistych na nowe. wydłużono okres posługiwania się starymi, książeczkowymi dowodami osobistymi do dnia 31 marca 2008 roku wyłączne dla osób, które złożą wniosek do 31 grudnia. W celu umożliwienia pracującym mieszkańcom wymianę dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności będzie dodatkowo przyjmował interesantów w czwartki do godz. 18.00 i w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 15.00. Od 1 paĄdziernika b.r. wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności pok. nr 11 (parter) w następujących dniach i godzinach:

 • - poniedziałki i czwartki w godz. 8.00-18.00,
 • - wtorki, środy i piątki w godz. 8.00 16.00,
 • - oraz w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 15.00.

Jednocześnie informujemy, że osoby niepełnosprawne lub w podeszłym wieku mające problemy z poruszaniem się, w celu złożenia wniosku o wymianę lub odbiór dowodu osobistego, mogą zamówić wizytę domową urzędnika, dzwoniąc pod numer telefonu
022-722-90-36. Wniosek o wyrobienie dowodu osobistego składa się osobiście. Dowód osobisty również odbiera się osobiście.
Szczegóły procedury i wniosek do wypełnienia znajdą Państwo pod numerem telefonu
022-722-90-36 oraz na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl.
Aby uniknąć kolejek pod koniec roku, zapraszamy do wymiany dowodów osobistych już teraz!


Gminne przetargi. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę kruszywa drogowego i betonu kruszonego na teren gminy Stare Babice Wpłynęły dwie oferty - trwa ich weryfikacja.
Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 25 września odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, na którym omówiono projekty uchwał do XI sesji Rady Gminy. Dnia 26 września odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w celu zapoznania się z realizacją wybranych inwestycji. Tego samego dnia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, na którym członkowie komisji podsumowali rok szkolny 2006/2007, ocenili organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, omówiono sprawy związane z wynagradzaniem pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w placówkach oświatowych.
Dnia 2 paˇdziernika odbędzie się Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Eko - Babice Sp. z o.o., tematem której będzie zapoznanie się z działalnością Przedsiębiorstwa.
Sesja Rady Gminy. Dnia 27 września o godz.15.00 odbyła się XI sesja Rady Gminy. Podjęto 13 uchwał., z tematami których można zapoznać się na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl.
Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliĄnie. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, ze w dniach 29 września - 14 paˇdziernika b.r. przeprowadzona zostanie jesienna akcja szczepień ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliˇnie w województwie mazowieckim. Szczepionki doustne w formie przynęty (o wymiarach 4,5 cm x 4,5 cm x 1,0 cm, koloru zielono-brązowego o intensywnym zapachu rybnych) zostaną zrzucone z samolotu na tereny kompleksów leśnych, łąk i pól z pominięciem akwenów wodnych, dróg oraz obszarów zabudowanych.
Prosimy nie dotykać szczepionek, ponieważ będą omijane przez lisy. Po wyłożeniu szczepionki przez 2 tygodnie psy należy prowadzić na uwięzi, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach. W wypadku kontaktu ludzi i zwierząt z przynętami należy skontaktować się z lekarzem.

21 września 2007 r. Nr 118
Z prac Komisji Rady Gminy.
Dnia 25 września w Urzędzie Gminy odbędą się posiedzenia:

 • o godz. 13.45 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, tematem której będzie zapoznanie się z realizacją wybranych inwestycji - komisja wyjazdowa,
 • o godz. 16.00 wspólne posiedzenie komisji: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, na którym omówione zostaną projekty uchwał do XI sesji Rady Gminy.

Dnia 26 września w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, na którym członkowie komisji podsumowują rok szkolny 2006/2007, ocenią organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, omówią sprawy związane z wynagradzaniem pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w placówkach oświatowych.


Sesja Rady Gminy. Dnia 27 września o godz.15.00 odbędzie się XI sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie 14 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl
Nowy autobus szkolny. Firma KAPENA S.A. dostarczyła zamówiony przez gminę nowy autobus szkolny przystosowany do przewozu dzieci oraz dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Po procedurach związanych z przygotowaniem autobusu do przewozu dzieci, uczniowie jeżdżą teraz do szkoły w Starych Babicach nowym gimbusem.
Bezpłatny wyjazd na Polagrę FARM. Wójt Gminy Stare Babice i Ośrodek Doradztwa Rolniczego informują, że organizowany jest wyjazd autokarem na Polagrę FARM do Poznania w dniu 29 września br. Udział w wyjeˇdzie jest bezpłatny. Zainteresowanych rolników prosimy o kontakt z panią Marią Matuszewską z Ośrodka Doradztwa Rolniczego (nr telefonu : 0-600 620 206). Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.
Regionalny konkurs "Równać szanse 2007". Informujemy, iż ogłoszony został program dotacyjny Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2007 Regionalny Konkurs Grantowy", którego celem jest wspieranie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich i małych miast, kształtowanie aktywnych postaw i tworzenie możliwości spełniania ich aspiracji, podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijania zainteresowań i pasji młodych ludzi. W konkursie startować mogą organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Termin składania wniosków upływa 10 paˇdziernika 2007 r., a maksymalna kwota o jaką można się starać to 7 000 zł. Zasady konkursu, formularz wniosku oraz kryteria oceny znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl
Sprzątanie świata. Jak co roku uczniowie szkół z terenu naszej gminy w dniach 14 - 15 września wzięli udział w "Akcji sprzątania świata" . Młodzież sprzątała tereny wokół szkół, a także m.in. teren cmentarza w Starych Babicach. Łącznie zebrano około 40 m3 odpadów.
III Letni Festiwal Muzyczny "W Krainie Chopina". Dnia 22 września w sobotę o godz. 19.00 w sali widowiskowej Centrum Edukacji KPN w Izabelinie (ul. Tetmajera 38) odbędzie się uroczysty koncert galowy kończący festiwal. Szczegóły na stronie www.wilomirski.org.pl. Zapraszamy!

14 września 2007 r. Nr 117
Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 11 września odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa. W posiedzeniu komisji uczestniczyli prezesi Ochotniczych Straż Pożarnych w Starych Babicach i Borzęcinie Dużym oraz Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej. Członkowie komisji zapoznali się z wnioskami OSP do projektu budżetu na rok 2008.


Sesja nadzwyczajna Rady Gminy. Prezydent RP zarządził przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP na dzień 21 paˇdziernika b.r., w wyborach tych na wykonanie szeregu czynności wyborczych zostały przewidziane terminy skrócone. Zaistniała konieczność zwołania sesji Rady Gminy w celu utworzenia nowego obwodu do głosowania, ponieważ w dotychczasowym obwodzie nr 3 (obejmującym wsie Stare Babice i Klaudyn), została przekroczona dopuszczalna (do 3000) ilość mieszkańców. W związku z tym dnia 13 września br odbyła się X nadzwyczajna sesja, tematem której było utworzenie w gminie następujących stałych obwodów głosowania: Nr 1 - obejmującym miejscowości: Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego, Nr 2 - Lubiczów, Latchorzew i Babice Nowe, Nr 3 - Kwirynów, Janów i Klaudyn, Nr 3 - 4 - Stare Babice, Nr 5 - Lipków, Zielonki Wieś, Zielonki Parcela, Nr 6 - Koczargi Stare i Koczargi Nowe, Nr 7 - Wojcieszyn, Wierzbin, Mariew, Buda, Stanisławów, Zalesie, Nr 8 - Borzęcin Duży, Borzęcin Mały i Topolin.
Kalendarz wyborczy do Sejmu i Senatu. Informujemy, że według kalendarza wyborczego dla wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 21 paˇdziernika br.:
 • - kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych mogą zgłaszać pełnomocnicy komitetów wyborczych w terminie do 21 września. Zgodnie z ordynacją wyborczą zgłoszenia dokonuje również Wójt, po jednej osobie do składu każdej komisji
 • - wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie niezamieszkali mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w terminie do 11 paˇdziernika,
 • - wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania - również w terminie do 11 paˇdziernika.

Inwestycje w gminie. Trwają prace przy budowie ul. Piłsudskiego i ul. Kresowej w Babicach oraz odwodnienia na ul. Graniczej w Bliznem Łaszczyńskiego. Prace mają być zakończone, zgodnie z umową, przed zimą, jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne.
Dożynki w Starych Babicach. Tradycyjnie w drugą niedzielę września świętowano Dożynki Parafialne w Babicach. Uroczystą Mszę Świętą celebrował nowy proboszcz babickiej parafii ks. Grzegorz Kozicki wspólnie z ks. Janem Szubką, który wystąpił tym razem w roli gościa. We Mszy uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych gminy, powiatu, a także województwa, przybyło również wielu zaproszonych gości m.in. przedstawiciele zaprzyjaˇnionego regionu gmin włoskich- Lazio, nasi rodacy z rejonu wileńskiego i górale z powiatu tatrzańskiego razem z Janem Pawlikowskim ze Związku Podhalan. Msza dożynkowa miała bardzo uroczystą oprawę, zachwycały wszystkich zarówno piękne dekoracje, wykonane z dorodnych plonów naszych pól jak i góralska muzyka, która towarzyszyła ceremonii. Na zakończenie do zebranych przemówił Wójt Gminy Krzysztof Turek dziękując jednocześnie rolnikom za tegoroczne plony.
III Letni Festiwal Muzyczny "W Krainie Chopina". W dniach od 14 do 16 września br odbędzie się szereg koncertów w ramach III Festiwalu Muzycznego "W Krainie Chopina":
 • w piątek 14 września o godz. 19.00 w Auli Widowiskowo - Koncertowej ICDS w Łomiankach,
 • w sobotę 15 września o godz. 10.30 w Sali Koncertowej im. K. Wiłkomirskiego w Szkole Podstawowej w Starych Babicach,
 • w niedzielę 16 września o godz. 13.00 w Kościele p.w. Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach
 • w niedzielę 16 września o godz. 19.00 w Centrum Izabelin ul. Matejki 21
 • w niedzielę 16 września o godz. 19.00 w Kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Sochaczewie

Szczegóły na stronie www.wilomirski.org.pl oraz na plakatach Festiwalu Muzycznego. Zapraszamy!

7 września 2007 r. Nr 116
Rusza budowa stacji uzdatniania wody w Borzęcinie. Dnia 6 września podpisano umowę pomiędzy GPK "Eko-Babice" a Konsorcjum Gutkowski i Temag Sp. z o.o. na wykonanie stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody i zapleczem dla pogotowia wodno- kanalizacyjnego. Pokłady wody, które pozyskamy położone są na głębokości ok. 45 m, wydajność ˇródła wyniesie ok. 1600 m3 na dobę. Inwestycja ma być zrealizowana w ciągu 8 miesięcy. W maju 2008 r. możemy spodziewać się otwarcia stacji, powstanie zatem drugie ˇródło w gminie, co znacznie poprawi nasz bilans wodny. Konsorcjum zostało wyłonione w drodze przetargu. Koszt inwestycji wynosi ponad 10 mln zł. Jest to pierwsze zadanie, które "Eko-Babice" stara się sfinansować z Funduszu Spójności.


Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 11 września odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa. Tematem spotkania będzie zaopiniowanie wniosków Ochotniczych Straż Pożarnych w Starych Babicach i w Borzęcinie Dużym m.in. w sprawie dofinansowania w kwocie 400 tyś zł na zakup nowego tzw. ciężkiego samochodu pożarniczego oraz zakupu sprzętu do ratownictwa drogowego.
Nabór pracownika do ZOF-u. Kierownik Zespołu Obsługi Finansowej (ZOF) ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora d/s księgowości budżetowej w ZOF-ie. Szczegółowe informacje co do wymagań można uzyskać w ZOF-ie (pok. 34, nr tel. 022-722-90-78) lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 20 września br. osobiście w siedzibie Urzędu do sekretariatu (pok. nr 18) lub Kierownika ZOF (pok. nr 34) lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.
Bezpłatny wyjazd na Polagrę FARM. Wójt Gminy Stare Babice i Ośrodek Doradztwa Rolniczego informują, że organizowany jest wyjazd autokarem na Polagrę FARM do Poznania w dniu 29 września br. Udział w wyjeˇdzie jest bezpłatny. Zainteresowanych rolników prosimy o kontakt z panią Marią Matuszewską z Ośrodka Doradztwa Rolniczego (tel. 0-600 620 206). Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.
Ekologiczna Gmina Stare Babice. Dnia 2 września br. w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbył się finał gmin IV Wakacyjnego Turnieju Gmin Radia dla Ciebie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Ekologiczna Gmina 2007", na którym otrzymaliśmy dyplom i puchar za zajęcie dziesiątego miejsca wśród najlepszym gmin ekologicznych z województwa mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. Na stoisku naszej gminy była wystawa okazałych płodów rolnych rolników naszej gminy, degustacja ciast upieczonych przez pracowników Urzędu Gminy oraz zorganizowany został konkurs ekologiczny z ciekawymi nagrodami. Ze swoimi ekologicznymi produktami rolnymi i spożywczymi zareprezentowali się także Państwo Szczypińscy z Borzęcina prowadzący certyfikowane gospodarstwo ekologiczne. Na scenie Teatru na Wodzie wójtowie, również nasz Wójt Krzysztof Turek, zachęcali do odwiedzenia swoich gmin. Wystąpiły zespoły artystyczne finalistów - Stare Babice reprezentowały zespoły: "Sami Swoi" z Borzęcina i "Strefa".
Dożynki w Borzęcinie. Dnia 2 września odbyły się Dożynki Parafialne w Borzęcinie. Kościół został pięknie udekorowany owocami tegorocznych plonów. Wykonano również wieniec dożynkowy. Tym razem przedstawiał on wóz drabiniasty wypełniony plonami, nie zabrakło na nim nawet woˇnicy. Tegorocznymi starostami dożynkowymi w Borzęcinie byli Danuta Kowalska z Wierzbina i Bernard Witt z Zalesia. Mszę Św. celebrował ks. prałat Bogdan Wosławski razem z księżmi ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Uroczysty list Wójta Gminy z życzeniami do rolników odczytała radna Justyna Szczepanik. Wójt podziękował w nim za trud rolniczej pracy i złożył serdeczne życzenia wszystkim producentom rolnym. W niedzielę 9 września odbędą się dożynki w Starych Babicach.
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.