Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

26 października 2007 r. Nr 123
Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 23 października odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, na której tematami były: prace nad podatkami lokalnymi na 2008 rok oraz omówienie kwestii odkupienia udziałów w Eco Partners od Miasta Stołecznego Warszawy.
Następnie po Komisji odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, na której członkowie omówili projekty uchwał do XII sesji Rady Gminy.
Dnia 30 października br. o godz. 16.00 w siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko - Babice w Starych Babicach odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa. Tematem posiedzenia będzie zapoznanie się z działalnością Przedsiębiorstwa pod względem działań na rzecz ochrony środowiska.


Sesja Rady Gminy. Dnia 25 października odbyła się XII sesja Rady Gminy. Podjęto 11 uchwał, między innymi: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 - stawki utrzymano na poziomie roku 2007; w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2008 - stawki wzrosły minimalnie. Uchwalono program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008, dokonano wyboru ławników. Szczegółowo z podjętymi uchwałami można zapoznać się na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl.
Przetargi gminne. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2007/2008. Wpłynęły 2 oferty, trwa weryfikacja. Otwarto również oferty w postępowaniu przetargowym na projekt budynku komunalnego z częścią przeznaczoną na Ośrodek Zdrowia w Starych Babicach ul. Rynek 21. Wybrano ofertę firmy SATO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Cena oferty wynosi 146 400,00 zł brutto.
Stypendia socjalne. Gmina przeznaczyła kwotę 10 500 zł/m-c na stypendia socjalne zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy, z rodzin których dochód na 1 członka nie przekracza 351 zł. Komisja socjalna dokonała podziału na cały rok szkolny 2007/2008. Złożono 151 wniosków - wszystkie rozpatrzono pozytywnie. Stypendia przyznano w wysokości od 52 do 100 zł/ m-c na ucznia w zależności od kryterium dochodowego.
Wybory do Sejmu i Senatu RP. Dnia 21 października przeprowadzono wybory do Sejmu RP i Senatu RP. Na terenie naszej gminy największe poparcie do Sejmu uzyskali: Platforma Obywatelska - 50,72%, Prawo i Sprawiedliwość - 34,17%, Lewica i Demokraci - 6,36%, a najwięcej głosów: Bronisław Maria Komorowski (PO)- 38,71%, Ludwik Stanisław Dorn (PiS) - 19,79%, Marek Zbigniew Balicki (LiD) - 3,89%. W wyborach do Senatu najwięcej głosów otrzymali: Łukasz Maria Abgarowicz - 38,54%, Piotr Łukasz Andrzejewski - 23.29%, Jacek Robert Sasin - 20,05%. Frekwencja wyniosła 64,57%, najwyższą - 75,37% - odnotowano w obwodzie wyborczym nr 2 obejmującym Latchorzew, Lubiczów, Babice Nowe, a najniższą - 46,98% - w obwodzie nr 8 obejmującym Borzęcin Duży, Borzęcin Mały i Topolin.
Bezpłatne szkolenie. Informujemy, że w dniu 30 października o godz. 17.00 w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbędzie się bezpłatne szkolenie dla rolników i innych zainteresowanych organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Tematami szkolenia będą: "Modernizacja gospodarstw rolnych" oraz "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Szczegółowe informacje można uzyskać w ARiMR w Wojcieszynie, ul. Trakt Królewski 91, nr tel. 022-752-02-19.

19 października 2007 r. Nr 122
Wybory do Sejmu i Senatu RP. Dnia 21 października br. zostaną przeprowadzone wybory do Sejmu RP i Senatu RP. Na terenie gminy jest 8 obwodów głosowania - siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych mieszczą się: w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 14; trzy w Szkole w Starych Babicach, ul. Polna 40; w Klubie Sportowym "Naprzód" Zielonki, ul. Białej Góry 4; w Gimnazjum w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12; oraz dwie w Szkole w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697. Przypominamy wyborcom o konieczności okazania Komisji Wyborczej dokumentu ze zdjęciem. Lokale wyborcze będą otwarte w godz. 6.00 - 20.00.


Sesja Rady Gminy. Dnia 25 października o godz.15.00 odbędzie się XII sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie 10 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl
Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 18 października br odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej. Członkowie Komisji zapoznali się z przyrostem demograficznym na terenie gminy w latach 2001 - 2006 pod kątem zabezpieczenia miejsc w przedszkolach gminnych oraz pod kątem możliwości dofinansowania pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych. Komisja spotkała się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, zapoznała się z ich działalnością oraz zaopiniowała "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok".
Dnia 23 października br o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, na której tematami będą: prace na podatkami lokalnymi na 2008 rok oraz omówienie kwestii odkupienia udziałów w Eco Partners od Miasta Stołecznego Warszawy.
Następnie o godz. 18.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, na której członkowie omówią projekty uchwał do XII sesji Rady Gminy.
Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi nieograniczone:
 • na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2007/2008. Szczegółowe informacje można uzyskać u Andrzeja Małeckiego (pok. 2, nr tel.022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl.
  Oferty należy składać do dnia 22 października b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach,
 • na projekt budynku komunalnego z częścią przeznaczoną na Ośrodek Zdrowia w Starych Babicach ul. Rynek 21.
  Szczegółowe informacje można uzyskać u Sławomira Jaczewskiego (pok. 2, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl.
  Oferty należy składać do dnia 24 października b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy.

Rejestracja przedpoborowych. Zgodnie z "Wojewódzkim planem przeprowadzenia rejestracji przedpoborowych rocznika 1989 na terenie województwa mazowieckiego w 2007 roku", w okresie od dnia 24.10.2007 r. do dnia 26.10.2007 r. zostanie przeprowadzona w Urzędzie Gminy Stare Babice (pok. 26) rejestracja przedpoborowych. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają oprócz mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 18 lat życia, również mężczyźni, którzy nie spełnili go we właściwym czasie, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia.

12 października 2007 r. Nr 121
Wybory do Sejmu i Senatu RP. Dnia 21 października br. zostaną przeprowadzone wybory do Sejmu RP i Senatu RP. Na terenie gminy jest 8 obwodów głosowania - siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych mieszczą się: w Bliznem Jasińskiego, ul. Kopernika 14; trzy w Szkole w Starych Babicach, ul. Polna 40; w Klubie Sportowym "Naprzód" Zielonki, ul. Białej Góry 4; w Gimnazjum w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12; oraz dwie w Szkole w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697. Przypominamy wyborcom o konieczności okazania Komisji Wyborczej dokumentu ze zdjęciem. Lokale wyborcze będą otwarte w g. 6.00 - 20.00.
Dnia 16 października br. (wtorek)o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych.


Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 18 października br o godz.16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej. Tematem posiedzenia będzie ocena przyrostu demograficznego na terenie gminy pod kątem miejsc zapewnionych dzieciom w przedszkolach gminnych oraz możliwościami dofinansowania pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych z terenu gminy oraz przedszkolach warszawskich. O godz. 17.00 Komisja spotka się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, zapozna się z ich działalnością oraz zaopiniuje "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok".
Rozstrzygnięte przetargi. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę kruszywa drogowego i betonu kruszonego. Wpłynęły 2 oferty, wybrano najkorzystniejszą - firmy SAS-BUD Kamil Sasin, 05-822 Milanówek, ul. Chopina 24. Cena oferty wynosi:
 • kruszywo drogowe łamane - kliniec dolomitowy o frakcji 4 - 31,5 mm dostarczane na teren gminy samochodami samowyładowczymi - 70 zł / 1 tona + 22 % VAT tj. 85,4 zł / 1 tona brutto + transport 10,5 zł / 1 tona plus podatek VAT 22 % tj. 12,81 zł / 1 tona brutto,
 • kruszywo betonowe o frakcji 0 - 63 mm dostarczane na teren gminy samochodami samowyładowczymi - 25 zł / 1 tona + 22 % VAT tj. 30,5 zł / 1 tona brutto + transport 10,5 zł / 1 tona plus podatek VAT 22 % tj. 12,81 zł / 1 tona brutto.

 • Zakończenie naboru do pracy. W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko inspektora d/s księgowości budżetowej w Zespole Obsługi Finansowej (ZOF) kierownik ZOF-u zatrudnił Joannę Czajkę-Kowszun zamieszkałą w Borzęcinie Dużym.
  Bezpańskie psy. Odłowiono bezpańskie psy na trenie gminy Stare Babice: w dniu 4 października w miejscowości Stanisławów - dużego mieszańca wilkopodobnego oraz w dniu 12 października br. - dużego psa podobnego do wilczura. Psy zostały przekazane do schroniska fundacji Emir z siedzibą w Żabiej Woli, Oddział ul. Słoneczna 4.
  Bezpłatne badanie mammograficzne. Zapraszamy na bezpłatne badanie mammograficzne skierowane do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ostatnich 24 miesiącach nie wykonywały mammografii. Pozostałe osoby muszą posiadać skierowanie od lekarza. Badanie odbędzie się 22 października br (poniedziałek) w mammobusie przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starych Babicach przy ul. Rynek 21. Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu 022-722-90-11 w godzinach 8.00 -16.00.

  5 października 2007 r. Nr 120
  Objazd skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Ogrodniczą i ul. Okulickiego w Babicach Nowych. Z powodu budowy ronda w ul. Warszawskiej samochody jadące ul. Sikorskiego i dalej ul. Okulickiego w stronę skrzyżowania z ul. Warszawską muszą jeździć nowo wytyczonym objazdem który prowadzi przez ul. Rynek i ul. Piłsudskiego i dalej do ul. Warszawskiej. Nie można też wjechać na ul. Warszawską z ul. Ogrodniczej. Możliwy jest w chwili obecnej przejazd ul. Warszawską w obydwie strony, zarówno jadąc od strony Warszawy do Leszna jak i w przeciwnym kierunku w ruchu wahadłowym. Wszelkie zmiany jakie będą się pojawiać w związku z budową ronda będą widoczne na planszach organizacji ruchu, w związku z powyższym prosimy o obserwację oznakowań, gdyż w każdej chwili mogą się pojawić nowe znaki informujące o nowych objazdach. Zmianie uległa również trasa autobusów jadących w stronę Warszawy, autobusy nie przejeżdżają przez Rynek w St. Babicach - przystanek jest przy ul. Wieruchowskiej oraz przed skrzyżowaniem przy banku. Na Rynku przystanek mają tylko autobusy jadące z W-wy.


  Dofinansowanie OSP w Starych Babicach i Borzęcinie Dużym. Dnia 2 października br. w Modlinie odbyło się uroczyste podpisanie i wręczenie umów w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim "OSP - 2007". Na mocy umów możliwy będzie zakup sprzętu dla Ochotniczych Straż Pożarnych z regionu okołowarszawskiego. Dofinansowanie otrzymało 188 jednostek OSP na łączną kwotę ponad 3,6 mln zł. Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach oraz w Borzęcinie Dużym otrzyma dofinansowanie w kwocie 9 000 zł każda na zakup odzieży ochronnej i reprezentacyjnej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego oraz wójtowie i skarbnicy gmin regionu okołowarszawskiego, a ze Starych Babic Jolanta Stępniak - Zastępca Wójta, Irena Sotomska - Skarbnik oraz Mirosław Lisiecki - Prezes OSP w Starych Babicach.
  Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 2 października odbyła się Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, na której członkowie komisji zapoznali się z zadaniami Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko - Babice Sp. z o. o. planowanymi do realizacji w latach 2008-2013.
  Zmiany dyżurów porad prawnych. Od października b.r. prawnicy Fundacji Ius Pro Publico udzielają darmowych porad prawnych mieszkańcom naszej gminy w Domu Parafialnym w Starych Babicach w poniedziałki w godzinach od 16.00 do 18.00 (dotychczas dyżury odbywały się we wtorki).
  Wrześniowe uroczystości patriotyczne. Tradycyjnie, jak co roku, w ostatnią niedzielę września na cmentarzu wojennym w Starych Babicach odbyła się uroczystość patriotyczna upamiętniająca pamięć poległych w obronie Warszawy w 1939r. i podczas okupacji. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w kościele w Starych Babicach, po której zebrani przemaszerowali na Cmentarz Wojenny. Na cmentarzu odczytano Apel Poległych, salwą honorową oddano cześć poległym, na grobach złożono kwiaty. Po przemówieniu Wojewody Mazowieckiego Jacka Sasina i Anny Mizikowskiej (krewnej poległego na babickim cmentarzu mjr Władysława Mizikowskiego), "Babickie Sąsiadki" wraz z chórem kościelnym zaśpiewały kilka patriotycznych pieśni, a dzieci z babickiej szkoły podstawowej recytowały wiersze. W uroczystości uczestniczyli kombatanci, Wojewoda Mazowiecki, władze samorządowe województwa, powiatu oraz gminy, księża, rodziny poległych, przedstawiciele Wojska Polskiego 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 23-70 z Borzęcina z oficerami i żołnierzami kompanii honorowej, strażacy OSP w Starych Babicach, harcerze, młodzież szkolna i mieszkańcy gminy. Wójt Gminy Krzysztof Turek podziękował wszystkim zebranym za tak liczny udział w uroczystości.
  ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  LINKI


  Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

  skrzynka podawcza e-puap


  Elektroniczny Dziennik  ZAPRASZAMY

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

  Wojskowa Komenda Uzupełnień

  Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

  Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
  ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
  QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.