Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

28 grudnia 2007 r. Nr 132
Mija termin wymiany starych dowodów osobistych! Dnia 31 grudnia br. mija ostateczny termin wymiany starych dowodów osobistych na nowe. Wydłużono okres posługiwania się starymi, książeczkowymi dowodami osobistymi do dnia 31 marca 2008 roku wyłącznie dla osób, które złożą wniosek do 31 grudnia - przyjmowane wnioski po tym terminie nie wydłużają okresu posługiwania się starymi dowodami. W ostatnie dni grudnia wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności pok. nr 11 (parter) w sobotę 29 grudnia w godz. 10.00 - 15.00, a w najbliższy poniedziałek 31 grudnia w godz. 8.00 - 16.00.
Szczegóły procedury i wniosek do wypełnienia znajdą Państwo pod numerem telefonu 022-722-90-36 oraz na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl.


Wybory sołtysów i rad sołeckich zakończone. W wyniku przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w 23 wsiach gminy Stare Babice sołtysami zostali: Blizne Jasińskiego - Marcin Jaskólski, Blizne Łaszczyńskiego - Krzysztof Wąsikowski, Lubiczów - Elżbieta Szelenbaum, Latchorzew - Sylwester Klimek, Babice Nowe - Elżbieta Czerwonka, Stare Babice - Antoni Więsyk, Kwirynów - Dariusz Sobczak, Janów - Włodzimierz Sulwiński, Klaudyn - Barbara Pruszkowska, Lipków - Agnieszka Koczurba, Zielonki Parcele - Stanisław Lesisz, Zielonki Wieś - Tadeusz Kuzmowicz, Koczargi Nowe - Mirosław Skoneczny, Koczargi Stare - Józef Żółtowski, Koczargi Bugaj - Kazimierz Lade, Wojcieszyn - Jan Modrzejewski, Zalesie - Edward Pytlakowski, Wierzbin - Lucjan Dzwonkowski, Borzęcin Duży - Wojciech Wiśniewski, Borzęcin Mały - Jadwiga Janasz, Topolin - Dorota Szymańska, Stanisławów - Maria Wawrzyniecka, Mariew, Buda - Jan Połeć.
Sesja Rady Gminy. Dnia 20 grudnia br odbyła się XIV sesja Rady Gminy Stare Babice. Podjęto 7 uchwał, m.in. uchwalono budżet gminy Stare Babice na 2008 rok, Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008-2013. Rada Gminy wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu w kwocie 40 300 zł z przeznaczeniem na utworzenie podstacji dla karetki dyżurującej w ramach Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego z miejscem postoju w Starych Babicach.
Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg na świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i osób na terenie strefy rekreacji oraz budynku szkolno-przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w pokoju nr 27 w Urzędzie Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać u Marcina Palczaka (pok. 27, nr tel. 0 22 722 90 83) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 7 stycznia b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Porady prawne w GOPS-ie. Od nowego roku prawnicy Fundacji Ius Pro Publico nadal będą udzielać darmowych porad prawnych mieszkańcom naszej gminy. Prawnicy pełnią dyżury w poniedziałki w godzinach od 16.00 do 18.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) przy ul. Rynek 11 w budynku Spółdzielni Handlowo - Usługowej na I piętrze (nad Pocztą, wejście od strony zachodniej). W najbliższy poniedziałek 31 grudnia dyżuru nie będzie.

20 grudnia 2007 r. Nr 131
Wymiana starych dowodów osobistych do końca roku! Wójt Gminy przypomina, że 31 grudnia 2007 r. mija ostateczny termin wymiany starych dowodów osobistych na nowe. Wydłużono okres posługiwania się starymi, książeczkowymi dowodami osobistymi do dnia 31 marca 2008 roku wyłącznie dla osób, które złożą wniosek do 31 grudnia. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności pok. nr 11 (parter) w następujących dniach i godzinach:

 • poniedziałki i czwartki w godz. 8.00 do 18.00,
 • wtorki, środy i piątki w godz. 8.00 do 16.00,
 • oraz w każdą sobotę w godz. 10.00 do 15.00.

Szczegóły procedury i wniosek do wypełnienia znajdą Państwo pod numerem telefonu 022-722-90-36 oraz na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl.


Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 18 grudnia br. odbyło się wspólne posiedzenie komisji, na którym omówiono projekty uchwał do XIV sesji Rady Gminy .
Modernizacja dachu w szkole w Starych Babicach. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na projekt modernizacji dachu w Szkole Podstawowej oraz w Przedszkolu w Starych Babicach. Wpłynęła jedna oferta, trwa jej weryfikacja.
Przetargi gminne. Unieważniono postępowanie przetargowe na świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i osób na terenie strefy rekreacji oraz budynku szkolno-przedszkolnego w Borzęcinie Dużym, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg będzie ogłoszony ponownie.
Przetarg na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół rozstrzygnięty. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na świadczenie usług transportowych z zakresu dowożenia do szkół dzieci niepełnosprawnych samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich. Wpłynęły dwie oferty - wybrano najkorzystniejszą firmy "TOMAG" reprezentowaną przez Pana Tomasza Rachlewicza z siedzibą w Pruszkowie ul. Zacisze 20 prowadzącą usługi transportowe. Cena wybranej oferty wynosi 56,71 zł brutto za dowóz jednego dziecka dziennie do szkoły i odwiezienie do domu. Firma będzie dowoziła 20 dzieci od 2 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
Wszystkim mieszkańcom Gminy Stare Babice
zdrowych, szczęśliwych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszystkiego najlepszego w Nowym 2008 Roku
życzy Krzysztof Turek Wójt Gminy Stare Babice

14 grudnia 2007 r. Nr 130
Wymiana starych dowodów osobistych do końca roku! Wójt Gminy przypomina, że 31 grudnia 2007 r. mija ostateczny termin wymiany starych dowodów osobistych na nowe. Wydłużono okres posługiwania się starymi, książeczkowymi dowodami osobistymi do dnia 31 marca 2008 roku wyłączne dla osób, które złożą wniosek do 31 grudnia.. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności pok. nr 11 (parter) w następujących dniach i godzinach:

 • poniedziałki i czwartki w godz. 8.00-18.00,
 • wtorki, środy i piątki w godz. 8.00 16.00,
 • oraz w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 15.00.

Szczegóły procedury i wniosek do wypełnienia znajdą Państwo pod numerem telefonu 022-722-90-36 oraz na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl.


Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 13 grudnia br. odbyło się posiedzenie wszystkich komisji. Komisje wydały pozytywną opinię o projekcie budżetu gminy na 2008 r.
Dnia 18 grudnia br. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Stare odbędzie się wspólne posiedzenie komisji w celu omówienia projektów uchwał do XIV sesji Rady Gminy .
Sesja Rady Gminy. Dnia 20 grudnia br. o godz. 15.00 odbędzie się XIV sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie 7 uchwał, głównym tematem będzie uchwalenie budżetu gminy na 2008 r. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl

Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi:

 • na świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i osób na terenie strefy rekreacji oraz budynku szkolno-przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 27 w Urzędzie Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać u Marcina Palczaka (pok. 27, nr tel. 0 22 722 92 08) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 18 grudnia b.r. do godz. 1200 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach;
 • na projekt modernizacji dachu w Szkole Podstawowej oraz w przedszkolu w Starych Babicach. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać u Sławomira Jaczewskiego (pok. 2, nr tel.022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 19 grudnia b.r. do godz. 1200 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Ptasia grypa. W związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2007 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaˇnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz.625 ze zmianami) wprowadza się:
 1. Nakaz zamknięcia w budynkach ptaków hodowlanych w celu uniemożliwienia im kontaktu z ptactwem dzikim oraz odizolowania posiadanych kaczek i gęsi od innego drobiu.
 2. Zakaz pokazów i wystaw ptaków oraz targowiskowego handlu żywymi ptakami.
 3. Zakaz pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki.

W przypadku znalezienia padłych ptaków wodnych lub drapieżnych, albo innych ptaków w przypadku upadków masowych, należy zgłaszać ten fakt Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim W przypadku stwierdzenia upadków pojedynczych ptaków innych niż drapieżne i wodne (np. wróbli, gołębi, wron, srok itp.) obowiązek sprzątnięcia padliny spoczywa na właścicielu terenu.

7 grudnia 2007 r. Nr 129
Wybory sołtysów i rad sołeckich:

 • Dnia 11 grudnia br (wtorek) o godz. 18.00 w Gimnazjum w Koczargach Starych odbędzie się zebranie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej dla wsi Koczargi Stare.
 • Dnia 14 grudnia br (piątek) o godz. 19.00 w Szkole Podstawowej w Starych Babicach odbędzie się zebranie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej dla wsi Kwirynów.

Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 6 grudnia br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa. Komisje omówiły projekt budżetu gminy na 2008 r.
Dnia 13 grudnia br. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Stare odbędą się kolejne posiedzenia komisji w tej sprawie.
Sesja Rady Gminy. Dnia 20 grudnia br. o godz. 15.00 odbędzie się XIV sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie 3 uchwał, głównym tematem będzie uchwalenie budżetu gminy na 2008 r. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl
Ogłoszenie przetargu na dowożenie dzieci. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg na świadczenie usług z zakresu dowożenia dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697 i I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych ul. Akacjowa 12. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w pokoju nr 34 w Urzędzie Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać u kierownika ZOF-u Adolfa Jarkowca (pok. 34, nr tel. 022-722-90-78) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 17 grudnia br. do godz. 9.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Ogłoszenie przetargu na dostawę żywności do szkoły. Dyrektor Przedszkola ogłosił przetarg na dostawę produktów żywieniowych do stołówki przy szkole i przedszkolu w Starych Babicach. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Przedszkolu w Starych Babicach, ul. Polna 40. Szczegółowe informacje można uzyskać u dyrektor przedszkola Bożenny Pyć (nr tel.022-722-91-30) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 28 grudnia br. do godz. 9.30 w Przedszkolu w Starych Babicach (pokój nr 23).
Wykup gruntów na cele publiczne. Dnia 4 grudnia br. podpisano kolejne akty notarialne na wykup gruntów położonych we wsi Zielonki Parcela (ogródki działkowe) przeznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice pod centrum usługowo - sportowe. W tym celu gmina podpisała 10 aktów, na podstawie których nabyła łącznie 5000 metrów kw.
Zakończenie naboru do pracy. W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. sportu i rekreacji w Urzędzie Gminy Stare Babice wyłoniony został Michele Francesco Costanzo zamieszkały w Warszawie.
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.