Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

25 stycznia 2008 r. Nr 136
Komunikacja. Z dniem 24 stycznia zostały uruchomione cztery nowowybudowane przystanki na ulicy Warszawskiej. Nowa lokalizacja przystanków znajduje się przy ul. Gen. Kutrzeby w Starych Babicach, przy ul. Warszawskiej w Zielonkach Wsi, przy ul. Królowej Marysieńki w Wojcieszynie i przy szkole w Borzęcinie Dużym. Szczegółowy rozkład jazdy autobusów na tych przystankach zostanie podany do dnia 1 lutego na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego www.ztm.waw.pl oraz Urzędu Gminy.


Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 22 stycznia b.r. odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, na którym dyskontowano nad Wieloletnim Programem Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowano plan pracy Komisji na 2008 r.
Dnia 29 stycznia b.r. w Urzędzie Gminy w Starych Babicach odbędą się:
 • o godz.15.30 posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, którego tematem będzie zapoznanie się z działalnością stołówek szkolnych oraz zaopiniowanie stawek za obiady szkolne;
 • o godz.16.30 wspólne posiedzenie Komisji, którego tematem będzie Omówienie projektów uchwał do XV sesji Rady Gminy.

Sesja Rady Gminy. Dnia 31 stycznia b.r. o godz. 14.00 odbędzie się XV sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie 9 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.
Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi na budowę Ośrodka Sportowo-Edukacyjnego w Zielonkach. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać u Sławomira Jaczewskiego (pok. 2, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 12 lutego b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Gminne przetargi. Rozstrzygnięto przetargi nieograniczone:
 • na projekt modernizacji dachu w Szkole Podstawowej oraz w przedszkolu w Starych Babicach. Wpłynęły jedna ważna oferta - firmy Biuro Inżynierskie - Jan Antosik z siedzibą w Warszawie, ul. Ciszewska 3 m 4. Cena oferty wynosi 67 100 zł brutto.
 • na dostawę kruszywa drogowego i betonu kruszonego na teren gminy Stare Babice. Wpłynęły cztery oferty - wybrano najkorzystniejszą - firmy SAS BUD Kamil Sasin z siedzibą Milanówku. Cena oferty wynosi - kruszywo drogowe: 77 zł/t netto plus podatek VAT 22%, beton kruszony: 35 zł/t netto plus podatek VAT 22%.

Koncert kolęd. Dnia 27 stycznia b.r. (niedziela) o godz. 17.00 w Domu Parafialnym ARKA w Starych Babicach odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry i Chóru Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. W. Lutosławskiego w Wołominie pod dyrygenturą prof. Szymona Kawalli. W programie: polskie kolędy oraz utwory Jana Sebastiana Bacha. Serdecznie zapraszamy!

18 stycznia 2008 r. Nr 135
Zmiany w rozkładzie jazdy linii 729. Zgodnie z postulatami mieszkańców Gminy Stare Babice z dniem 1 lutego 2008 roku ulega zmianie rozkład jazdy dla linii 729. Zostają zmienione następujące kursy (z pętli Mariew): z godz. 4.41 na 4.21 oraz z 6.53 na 6.33. Zostaje także dodany jeden kurs o godz. 19.46.


Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 22 stycznia br. o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Stare odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, tematem którego będzie omówienie prac nad Wieloletnim Programem Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie planu pracy Komisji na 2008 r.
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stare Babice. Dnia 25 stycznia br mija termin zgłaszania list kandydatów na radnego we wsi Klaudyn do Gminnej Komisji Wyborczej.
Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi:
 • na projekt modernizacji dachu w Szkole Podstawowej oraz w Przedszkolu w Starych Babicach. Szczegółowe informacje można uzyskać u Sławomira Jaczewskiego (pok. 2, nr tel. 0 22-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl.
  Oferty należy składać do dnia 23 stycznia b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach;
 • na konserwację i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych na terenie Gminy Stare Babice. Szczegółowe informacje można uzyskać u Andrzeja Małeckiego (pok. 2, nr tel.022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl.
  Oferty należy składać do dnia 25 stycznia b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach;
 • na konserwację kanalizacji deszczowej na terenie gminy Stare Babice. Szczegółowe informacje można uzyskać u Jacka Kłopotowskiego (pok. 2, nr tel.022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 25 stycznia b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl.


Przetargi gminne. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę kruszywa drogowego łamanego i dostawę kruszywa betonowego Wpłynęły 4 oferty, trwa weryfikacja.
Zebranie sołtysów. Dnia 23 stycznia o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się spotkanie sołtysów nowej kadencji 2008-2011.

Nabór pracownika. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. nieruchomości w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Stare Babice. Szczegółowe informacje co do wymagań można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 32, nr tel. 022-722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 15 lutego br. osobiście do Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami lub Sekretarz Gminy (pok. nr 16) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.

11 stycznia 2008 r. Nr 134
Tablice z nazwami ulic. Rozpoczęły się prace zmierzające do wymiany i uzupełnienia tablic z nazwami ulic w całej Gminie. Zostanie wprowadzony ujednolicony wzór trwałych tablic zawierających także nazwę miejscowości i herb Gminy. Pierwszym etapem będzie inwentaryzacja tablic istniejących, sprawdzenie trafności ich usytuowania i spisanie potrzeb dodatkowych. Praca ta zostanie wykonana przez pracowników Urzędu Gminy we współpracy z sołtysami. Wójt prosi mieszkańców o zainteresowanie się tym zadaniem i zgłaszanie uwag co do potrzeb w zakresie tablic i słupków do ich zamocowania, poprawności dotychczasowych usytuowań tablic - do sołtysów lub do Referatu Architektury Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 3, nr tel. 022-722-90-04, e-mail: architektura@stare-babice.waw.pl).


Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi:
 • na dostawę kruszywa drogowego łamanego i dostawę kruszywa betonowego. Szczegółowe informacje można uzyskać u Jacka Kłopotowskiego (pok. 2, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 16 stycznia b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach;
 • na remont dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Stare Babice. Szczegółowe informacje można uzyskać u Jacka Kłopotowskiego (pok. 2, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 28 stycznia b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach;
 • na wykonanie robót związanych z remontem cząstkowym dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Szczegółowe informacje można uzyskać u Andrzeja Małeckiego (pok. 2, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 28 stycznia b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl.


Przetargi gminne. Unieważniono postępowania przetargowe:
 • na świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i osób na terenie strefy rekreacji oraz budynku szkolno-przedszkolnego w Borzęcinie Dużym, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.
 • na wykonanie projektu modernizacji dachu w Szkole Podstawowej oraz w przedszkolu w Starych Babicach, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Przetarg będzie ogłoszony ponownie.

Zebranie sołtysów. Dnia 23 stycznia o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się spotkanie sołtysów nowej kadencji 2008-2011.
Babinicz 2007 przyznany! Jak co roku, dnia 6 stycznia, na spotkaniu noworocznym Wójt Gminy już po raz jedenasty wręczył prestiżową nagrodę - statuetkę "Babinicza" osobie, która swoją postawą i działalnością szczególnie zasłużyła się dla wspólnoty samorządowej Gminy Stare Babice. Tym razem nagrodę otrzymał Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego - Jerzy Misiak. Na spotkaniu wystąpiła Gminna Orkiestra Młodzieżowa prowadzona przez Mariusza Dżygę ze szkolnym chórem ze Starych Babic prowadzonym przez Ewę Dżygę w koncercie kolęd, zespół EYAA oraz SZAFA GRA. Przeprowadzono także aukcję obrazów, zegara i haftu, w wyniku której zebrano kwotę 10 950 zł. Dochód z aukcji przekazano na rzecz dzieci niepełnosprawnych z Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w Bliznem Jasińskiego, prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.
4 stycznia 2008 r. Nr 133
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r. Zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu:
 • z zakresu upowszechniania kultury i sztuki: szkolne spotkania ze sztuką, prowadzenie warsztatów artystycznych "Młodzi z pasją" oraz gminnej orkiestry młodzieżowej będą realizowane przez Towarzystwo Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego. Natomiast nauką tańca towarzyskiego, przeglądem twórczości amatorskiej - chór seniorów oraz prowadzeniem warsztatów artystycznych dla grupy tkackiej "Penelopa" zajmie się Stowarzyszenie Kulturalne "Kotwica".
 • z zakresu kultury fizycznej i sportu: zadanie pn "Rekreacja ruchowa oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży" realizować będą Uczniowski Klub Sportowy "Borzęcin" i Ludowy Klub Sportowy "Naprzód" Zielonki.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stare Babice. Wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu radnego Pana Waleriana Żyndula w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 5, obejmującego obszar wsi Klaudyn, Rada Gminy Stare Babice Uchwałą nr XIII/112/07 z dnia 29 listopada 2007r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu. W tej sytuacji, zgodnie z art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 159 z 2003r., poz. 1547 z póˇn. zm.) Wojewoda Mazowiecki wydał Zarządzenie Nr 434 w dniu 17 grudnia 2007 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Babice. Data wyborów została wyznaczona na 24 lutego 2008 r. Terminy, w których upływają poszczególne czynności wyborcze zawiera kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia. Zarządzenie wraz z kalendarzem wyborczym zostało opublikowane w Urzędzie Gminy na tablicach ogłoszeń na terenie wsi Klaudyn oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.stare-babice.waw.pl. Dodatkowych informacji na temat wyborów udziela Kierownik Biura Rady - Mieczysława Majchrzak Sekreatrz Gminy - Wiesława Wojtachnio, tel. (022) 722-92-49.
  Zakończono budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Borzęcinie Dużym. Rezultatem zrealizowanej inwestycji dofinansowanej z Norweskiego Mechanizmu Finansowego jest zespół boisk do piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki oraz gimnastyki, skate park, ścianka do wspinaczki, siłownia zewnętrzna, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci młodszych, bieżnia, skocznia w dal oraz skocznia wzwyż. Strefa wyposażona jest w elementy dodatkowe takie jak: wiaty szatniowe, trybuny i stojaki na rowery. Dzięki tak dużej ilości obiektów sportowych możliwe będzie zrealizowanie bogatego programu pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Program ten będzie realizowany od wiosny 2008 roku i obejmuje wiele dyscyplin sportowych m.in sekcję piłki nożnej (w tym również weekendową sekcję rodzinną piłki nożnej), sekcję gier zespołowych (w tym siatkówka, koszykówka i piłka ręczna), sekcję tenisa stołowego (w tym sekcję integracyjną), sekcję integracyjną gier i zabaw dla dzieci i młodzieży, sekcję zajęć ogólnorozwojowych (w tym ćwiczenia korekcyjne), sekcję zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, sekcję minitenisa dla maluchów, sekcję zajęć rehabilitacyjnych, koordynowany dostęp do skate parku, otwarty dostęp do ścianki wspinaczkowej (z wyznaczonymi dyżurami trenera), otwarty dostęp do siłowni zewnętrznej (z wyznaczonymi dyżurami trenera), otwarty dostęp do placu zabaw dla dzieci najmłodszych (z animowanymi zajęciami ogólnorozwojowymi dwa razy w tygodniu).
  Zajęcia, ze względu na swój pozalekcyjny charakter, odbywać się będą w większości popołudniami od godziny 15.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku oraz od 10.00 do 19.00 w weekendy, przez 8 miesięcy w roku - od połowy marca do połowy listopada. Jedynie zajęcia z piłki nożnej odbywać się będą przez 12 miesięcy w roku, z krótkimi przerwami świątecznymi
  Projekt nie ma charakteru dochodowego, a jego celem jest poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i pełnosprawnej w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej, a w konsekwencji wzrost świadomości prozdrowotnej i promocja zdrowia wśród mieszkańców gminy.

  Porady prawne w GOPS-ie. Od nowego roku prawnicy Fundacji Ius Pro Publico nadal będą udzielać darmowych porad prawnych mieszkańcom naszej gminy. Prawnicy pełnią dyżury w poniedziałki w godzinach od 16.00 do 18.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) przy ul. Rynek 11 w budynku Spółdzielni Handlowo - Usługowej na I piętrze (nad Pocztą, wejście od strony zachodniej).
 • ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  LINKI


  Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

  skrzynka podawcza e-puap


  Elektroniczny Dziennik  ZAPRASZAMY

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

  Wojskowa Komenda Uzupełnień

  Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

  Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
  ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
  QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.