Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

29 lutego 2008 r. Nr 141
Wybory uzupełniające. W wyniku wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 5 najwięcej ważnie głosów otrzymała (62 głosy)i została wybrana radną pani Paulina Kinga Ostrowska z listy Nr 2 Komitet Wyborczy Wyborców Jedności Klaudyna. Uprawnionych do głosowania było 1056 osób, w wyborach wzięło udział 124 osoby, tj. 11,7 % uprawnionych do głosowania.


Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 26 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, na którym Komisja wydała opinię w sprawie wsparcia finansowego dla Policji (dofinansowanie służb ponadnormatywnych, zakup samochodu). Następnie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji, na którym omówiono projekty uchwał do XVI sesji Rady Gminy. Grzegorz Gałabuda - specjalista od kalkulacji taryf na wodę i ścieki omówił zasady kalkulacji taryf oraz problematykę realizacji przez Eko-Babice infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Sesja Rady Gminy. Dnia 28 lutego b.r. odbyła się XVI sesja Rady Gminy. W pierwszym punkcie obrad nowo wybrana radna Paulina Kinga Ostrowska złożyła ślubowanie, w związku z tym Rada Gminy obradowała w pełnym składzie, czyli 15 radnych. Podjęto 8 uchwał, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.
Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi na sprzątanie ulic oraz konserwację poboczy dróg gminnych na terenie gminy Stare Babice. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać u Jacka Kłopotowskiego (pok. 2, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 3 marca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Zmiany w komunikacji. Dnia 25 lutego b.r. zostały uruchomione przystanki autobusowe dla linii 729 na ulicy Trakt Królewski w Wojcieszynie oznaczone jako ARiMR .
Formularz NIP-3 to podatek dla Gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP 3, ze wskazaniem (w pozycji B 4) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze podatników częściowo wrócą do gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety innych samorządów.
Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Starych Babicach. W dniach 10 i 31 marca b.r. (poniedziałki) w godzinach 14.00 - 18.00 pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany będą pełnili dyżur w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 (I piętro , sala im. S. Zająca). Podczas dyżurów pracownicy będą wydawać druki, udzielać informacji odnośnie zeznań rocznych oraz służyć pomocą przy ich wypełnianiu. Pracownicy nie będą mogli przyjmować od mieszkańców wypełnionych druków zeznań podatkowych.

22 lutego 2008 r. Nr 140
Wybory uzupełniające. Dnia 24 lutego b.r. (niedziela) w godzinach 6.00 - 20.00 w Szkole Podstawowej w Starych Babicach odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy z okręgu wyborczego Klaudyn. Zgłoszono dwóch kandydatów na radnych:

 • lista Nr 1 - Komitet Wyborczy Wyborców Teraz Klaudyn - zgłosił kandydata na radnego Pawła Piotrowskiego,
 • lista Nr 2- Komitet Wyborczy Wyborców Jedności Klaudyna - zgłosił kandydata na radną Paulinę Ostrowską.

 • Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 19 lutego b.r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, którego członkowie oceniali stan dróg gminnych, oświetlenia oraz czystości.
  Dnia 26 lutego b.r. w Urzędzie Gminy w Starych Babicach odbędą się:
 • o godz.15.00 posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, którego tematem będzie opinia Komisji w sprawie wsparcia finansowego dla Policji (dofinansowanie służb ponadnormatywnych, zakup samochodu);
 • o godz.16.30 wspólne posiedzenie Komisji, którego tematem będzie omówienie projektów uchwał do XVI sesji Rady Gminy oraz omówienie problematyki wpływu realizacji przez Eko-Babice infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na wysokość taryf - Grzegorz Gałabuda.

 • Sesja Rady Gminy. Dnia 28 lutego b.r. o godz. 15.00 odbędzie się XVI sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie 8 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl
  Konkursy ofert. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza otwarte konkursy ofert na zlecenia realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu pod nazwą :
  • szachy - tradycyjna gra planszowa - oferty należy składać w terminie do dnia 3 marca b.r. do godz. 9.00 w kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego);
  • zadanie nr 1 - karate - dyscyplina ogólno dostępna dla dzieci i młodzieży, zadanie nr 2 - warsztaty fotograficzne "Świat w obiektywie", zadanie nr 3 - zajęcia plastyczno-muzyczno-teatralne dla dzieci i młodzieży - oferty należy składać w terminie do dnia 26 marca b.r. do godz. 16.00 w kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego).

  Szczegółowe informacje można uzyskać u Adolfa Jarkowca (pok. 34, nr tel. 022-722-90-78) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.


  Gminne przetargi. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn "Utrzymania zieleni przy drogach gminnych na terenie gminy Stare Babice" wybrano ofertę Roboty Leśno-Ogrodnicze i Konserwacja Parków z siedzibą w Jabłonnie, ul. Rekreacyjna 10.

  15 lutego 2008 r. Nr 139
  Wybory uzupełniające. Dnia 24 lutego b.r. (niedziela) w godzinach 6.00 - 20.00 w Szkole Podstawowej w Starych Babicach odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy z okręgu wyborczego Klaudyn. Zgłoszono dwóch kandydatów na radnych:

  lista Nr 1 - Komitet Wyborczy Wyborców Teraz Klaudyn - zgłosił kandydata na radnego Pawła Piotrowskiego,

  lista Nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Jedności Klaudyna - zgłosił kandydata na radną Paulinę Ostrowską.


  Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 19 lutego b.r. obędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, którego tematem będzie ocena stanu dróg gminnych, oświetlenia oraz czystości. Początek posiedzenia o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice.

  Gminne przetargi. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie robót związanych z remontem cząstkowym dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Wpłynęła jedna ważna oferta - firmy DROG - REM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mory 8.
  Unieważniono postępowania przetargowe na budowę Ośrodka Sportowo - Edukacyjnego w Zielonkach w gminie Stare Babice, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiająca przeznaczyła na sfinansowanie zamówienia.
  Ocena jakości wody. Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych z punktów wodociągu publicznego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi:
  • z wodociągu publicznego w Latchorzewie zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Budowlano - Usługowo - Produkcyjne POLON Sp. z o.o - na podstawie badań wykonanych w okresie 11.04.2007 do 31.12.2007,
  • z wodociągu publicznego w Borzęcinie Dużym zarządzanego przez ZENATRONIK, na podstawie badań wykonanych w okresie 18.04.2007 do 31.12.2007,
  • z wodociągu publicznego w Starych Babicach zarządzanego przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów Komunalnych EKO-BABICE - na podstawie badań wykonanych w okresie 21.08.2007 do 31.12.2007.

  Formularz NIP-3 - to podatek dla Gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP 3, ze wskazaniem (w pozycji B 4) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze podatników częściowo wrócą do gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety innych samorządów.

  8 lutego 2008 r. Nr 138
  Formularz NIP-3 - to podatek dla Gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP 3, ze wskazaniem (w pozycji B 4) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze podatników częściowo wrócą do gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety innych samorządów.


  Wybory uzupełniające. Dnia 5 lutego przeprowadzono publiczne losowanie numerów zarejestrowanych list kandydatów na radnych, w wyniku którego otrzymują następujące numery:
  • Nr 1 - Komitet Wyborczy Wyborców Teraz Klaudyn - zgłaszający kandydata na radnego Pawła Piotrowskiego,
  • Nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Jedności Klaudyna - zgłaszający kandydata na radną Paulinę Ostrowską.

  Wybory uzupełniające do Rady Gminy z okręgu wyborczego Klaudyn zostaną przeprowadzone dnia 24 lutego b.r. (niedziela) w godzinach 6.00 - 20.00 w Szkole Podstawowej w Starych Babicach.


  Gminne przetargi. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na konserwację i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych na terenie Gminy Stare Babice. Wpłynęły dwie oferty - wybrano najkorzystniejszą - firmy Strada&Segno Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 87.
  Wycena nieruchomości. Gmina Stare Babice informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wycena nieruchomości dla potrzeb gminy" wybrano ofertę firmy "Rzeczoznawca majątkowy, Geodeta uprawniony Włodzimierz Sobański" z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 275 jako ofertę najkorzystniejszą wg. kryterium oceny.
  Nabór pracownika. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego w Referacie Architektury Urzędu Gminy Stare Babice. Szczegółowe informacje co do wymagań można uzyskać w Referacie Architektury (pok. 3, nr tel. 022-722-90-04) lub na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 27 lutego br. osobiście do Sekretariatu (pok. 18) lub Sekretarz Gminy (pok. 16) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.
  Odłowione psy. Dnia 15 stycznia b.r. w miejscowości Wojcieszyn została odłowiona i przekazana do schroniska suczka (jamnikowata) wraz z dwoma szczeniakami oraz w miejscowości Wierzbin - średniej wielkości suczka w jasno brązowe łaty.

  1 lutego 2008 r. Nr 137
  Komunikacja. Od dnia 1 lutego b.r. obowiązuje nowy rozkład jazdy linii 729, który odstępny jest na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego www.ztm.waw.pl oraz na stronie Urzędu Gminy www.stare-babice.waw.pl.


  Wybory uzupełniające. Gminna Komisja Wyborcza przyjęła zgłoszenia dwóch kandydatów na radnych: Komitet Wyborczy Wyborców Jedności Klaudyna - Panią Paulinę Ostrowską, Komitet Wyborczy Wyborców Teraz Klaudyn - Pana Pawła Piotrowskiego. W dniu 5 lutego 2008 r o godz.14.00 w sali im. S. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się publiczne losowanie numerów zarejestrowanych list kandydatów na radnych. Wybory uzupełniające do Rady Gminy z okręgu wyborczego Klaudyn zostaną przeprowadzone dnia 24 lutego b.r. (niedziela) w godzinach 6.00 - 20.00 w Szkole Podstawowej w Starych Babicach.
  Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 29 stycznia b.r. odbyły się posiedzenia: Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, na którym zapoznano się z działalnością stołówek szkolnych oraz zaopiniowano stawek za obiady szkolne; oraz wspólne posiedzenie Komisji, na którym omówiono projekty uchwał do XV sesji Rady Gminy.
  Sesja Rady Gminy. Dnia 31 stycznia b.r. odbyła się XV sesja Rady Gminy. Podjęto 10 uchwał, z którymi można zapoznać się na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl.
  Gminne przetargi. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na konserwację kanalizacji deszczowej na terenie gminy Stare Babice. Wpłynęły trzy oferty - wybrano najkorzystniejszą - firmy AQUARIUS & Co Iwona Górzkowska - Jarząbek z siedzibą Piasecznie, ul. Żeromskiego 39. Cena oferty wynosi - elementy stałe: 79 500 zł plus VAT; stawka roboczogodziny: 14,85 zł; wskaˇnik zysku: 10 %; wskaˇnik kosztów ogólnych: 75 %; wskaˇnik kosztów zakupu: 3 %.
  Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Starych Babicach. W dniach 10 i 31 marca b.r. (poniedziałki) w godzinach 14.00 - 18.00 pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany będą pełnili dyżur w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 (I piętro , sala im. S. Zająca). Podczas dyżurów pracownicy będą wydawać druki, udzielać informacji odnośnie zeznań rocznych oraz służyć pomocą przy ich wypełnianiu. Pracownicy nie będą mogli przyjmować od mieszkańców wypełnionych druków zeznań podatkowych.
  Rozpoczęły się bezpłatne badania dzieci i młodzieży. W związku z realizacją projektu "Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej" od stycznia rozpoczęto bezpłatne badania wad postawy dzieci i młodzieży z terenu gminy i z gmin sąsiednich. W ciągu miesiąca przebadano około tysiąc dzieci i młodzieży - w Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, w Szkole Podstawowej w Starych Babicach oraz w Przedszkolu w Starych Babicach. Obecnie prowadzone są badania w Gimnazjum w Koczargach Starych, a następnie będą w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym i niepublicznych przedszkolach naszej gminy. Zapraszamy rodziców do skorzystania z bezpłatnej możliwości przebadania swoich dzieci. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Projektu, które obecnie mieści się w Urzędzie Gminy w Starych Babicach (pok. 27,
  tel. 022-752-90-83), a od 7 lutego - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym (kierownik Marcin Palczak, tel. do Biura: 022-752-06-76, e-mail: mpalczak@stare-babice.waw.pl ).
  ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  LINKI


  Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

  skrzynka podawcza e-puap


  Elektroniczny Dziennik  ZAPRASZAMY

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

  Wojskowa Komenda Uzupełnień

  Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

  Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
  ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
  QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.