Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

28 marca 2008 r. Nr 144
Sesja Rady Gminy. Dnia 27 marca b.r. odbyła się XVII sesja Rady Gminy. Podjęto 10 uchwał, m. in. w sprawie utworzenia straży gminnej oraz Rada zwróciła się z apelem do Rady Miasta Ożarów Mazowiecki aby w procesie zmieniania przeznaczenia terenów stała na straży respektowania zasad, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju w szczególności przez przyjęcie odpowiednich ograniczeń wysokości zabudowy oraz zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej i społecznej wraz ze wskazaniem inwestora, który ją wykona (stanowisko Rady do projektowanego przeznaczenia terenów pod zabudowę wielorodzinną we wsi Kręczki).


Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 26 marca odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, na którym zapoznano się z projektami uchwał na sesje Rady Gminy.
Dnia 1 kwietnia b.r. o godz. 16.00 w sali im. St. Zająca w Urzędzie Gminy w Starych Babicach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, którego tematem będzie omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Stare Babice za rok 2007.
Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi:
  • na wykonanie robót polegających na sprzątaniu przystanków autobusowych i parkingów na terenie gminy Stare Babice. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w pokoju nr 21 w Urzędzie Gminy lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać u Piotra Czajkowskiego (pok. 21, nr tel. 022-722-90-06) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl.
    Oferty należy składać do dnia 4 kwietnia b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
  • na wykonanie nowych wiat przystankowych wraz z ich dostawą i montażem na terenie Gminy Stare Babice. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać u Andrzeja Małeckiego (pok. 2, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl.
    Oferty należy składać do dnia 18 kwietnia b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Wójt Gminy Stare Babice wydał zarządzenie w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego gminy Stare Babice, który ustala kolejność opracowywania nowych planów miejscowych na najbliższe 10 lat.
Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Starych Babicach. W dniu 31 marca b.r. (poniedziałek) w godzinach 14.00 - 18.00 pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany będą pełnili dyżur w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 (I piętro , sala im. S. Zająca). Podczas dyżuru pracownicy będą wydawać druki, udzielać informacji odnośnie zeznań rocznych oraz służyć pomocą przy ich wypełnianiu. Pracownicy nie będą mogli przyjmować od mieszkańców wypełnionych druków zeznań podatkowych.
Koncert pamięci papieża Jana Pawła II. Wójt Gminy Stare Babice zaprasza na uroczysty koncert pamięci wielkiego Polaka sługi bożego papieża Jana Pawła II w trzecią rocznicę śmierci. Dnia 2 kwietnia b.r.(środa) o godz. 17.00 w Kościele w Borzęcinie Dużym oraz o godz. 19.00 w Kościele w Starych Babicach wystąpi Orkiestra i Chóru Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. W. Lutosławskiego w Wołominie pod dyrygenturą prof. Szymona Kawalli.

19 marca 2008 r. Nr 143
Sesja Rady Gminy. Dnia 27 marca b.r. o godz. 15.00 odbędzie się XVII sesja Rady Gminy. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl.


Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 12 marca b.r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, na którym Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy Domowej za rok 2007.
Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi:
  • na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ulic osiedlowych w Kwirynowie. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać u Andrzeja Małeckiego (pok. 2, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 20 marca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
  • na wykonanie robót polegających na wywozie posegregowanych surowców wtórnych, wydzielonych spośród odpadów komunalnych w tym odpadów opakowaniowych z terenu Gminy Stare Babice w ramach programu pilotażowego. Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w pokoju nr 21 w Urzędzie Gminy lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać u Piotra Czajkowskiego (pok. 21, nr tel.022-722-90-06) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 20 marca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Rozstrzygnięty przetarg na konserwację oświetlenia ulicznego. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stare Babice. Wpłynęło 6 ofert - wybrano najkorzystniejszą - firmy " BUDWEX" Mieczysław Wasilewski TRUSKAW, z siedzibą w Izabelinie przy ul. 3 Maja 89.
Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Starych Babicach. W dniu 31 marca b.r. (poniedziałek) w godzinach 14.00-18.00 pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany będą pełnili dyżur w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 (I piętro , sala im. S. Zająca). Podczas dyżurów pracownicy będą wydawać druki, udzielać informacji odnośnie zeznań rocznych oraz służyć pomocą przy ich wypełnianiu. Pracownicy nie będą mogli przyjmować od mieszkańców wypełnionych druków zeznań podatkowych.
Bezpłatne szkolenie dla producentów rolnych. Wójt Gminy Stare Babice oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego zapraszają producentów rolnych na szkolenie, które odbędzie się w dniach 26 marca br. o godz. 10.00 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach (ul. Rynek 14). W programie: nowe odmiany warzyw gruntowych, dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych, wnioski o przyznanie płatności na rok 2008.

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Stare Babice
zdrowych, radosnych i szczęśliwych Świąt Wielkiej Nocy, pełnych miłości i rodzinnego ciepła, pogody ducha i realizacji nadchodzących wraz z wiosną planów
życzy Krzysztof Turek Wójt Gminy Stare Babice

10 marca 2008 r. Nr 142
Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Starych Babicach. W dniach 10 i 31 marca b.r. (poniedziałki) w godzinach 14.00 - 18.00 pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany będą pełnili dyżur w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 (I piętro , sala im. S. Zająca). Podczas dyżurów pracownicy będą wydawać druki, udzielać informacji odnośnie zeznań rocznych oraz służyć pomocą przy ich wypełnianiu. Pracownicy nie będą mogli przyjmować od mieszkańców wypełnionych druków zeznań podatkowych.


Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 12 marca b.r. o godz. 15.30 w sali im. St. Zająca w Urzędzie Gminy w Starych Babicach odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, którego tematem będzie zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy Domowej za rok 2007.
Konkurs na projekt przedszkola w Blizne Jasińskiego. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił konkurs na projekt budynku gminnego przedszkola publicznego w Blizne Jasińskiego przy ul. Kościuszki 1. Szczegółowe informacje można uzyskać u: sprawy proceduralne - Jacek Kłopotowski (pok. 2, nr tel. 022-722-95-36), sprawy techniczne - Kazimierz Steć (pok. 3, nr tel. 022-722-90-04) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 27 marca 2008 godz. 11.30, natomiast termin składania prac konkursowych upływa dnia 16 maja 2008 godz. 12.00.
Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi:
  • na modernizację budynku - docieplenie i wymiana okien w Gimnazjum Nr 1 w Koczargach Starych ul. Akacjowa 12. Szczegółowe informacje można uzyskać u Sławomira Jaczewskiego (pok. 2, nr tel.022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 31 marca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach,
  • na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stare Babice. Szczegółowe informacje można uzyskać u Piotra Kucieja (pok. 2, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 17 marca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.

Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl.


Zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku. Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/143/08 z dnia 28 lutego 2008 roku wprowadzono zmiany w obowiązującym regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice. Minimalna częstotliwość wywozu odpadów komunalnych wynosi 1 raz w miesiącu, a nie jak dotychczas 2 razy w miesiącu.
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.