Dzisiaj jest niedziela 14 lipca 2024 r. imieniny Kamili, Kamila, Marcelego
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

25 kwietnia 2008 r. Nr 148
Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 23 kwietnia b.r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, na którym zapoznano się z zadaniami realizowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz z działalnością wolontariatu na terenie gminy.
Dnia 28 kwietnia b.r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, tematem którego będzie omówienie projektów uchwał do XVIII sesji Rady Gminy.


Sesja Rady Gminy. Dnia 30 kwietnia b.r. o godz. 14.00 odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie 8 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl
Wywóz odpadów wielkogabarytowych. Urząd Gminy informuje, że akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych w roku bieżącym przeprowadzona zostanie w dniach 24 - 30 kwietnia wraz z pilotażową akcja wywozu odpadów posegregowanych w systemie workowym. Obydwie akcje będą w kwietniu realizowane wg tego samego harmonogramu. Przypominamy również, że w ramach akcji wywozu odpadów wielkogabarytowych, przed posesje wystawiamy m.in.: odpadowe telewizory, pralki, lodówki i inny zużyty sprzęt RTV i AGD a także meble, zużyty sprzęt komputerowy itp. Przed posesje nie wystawiamy natomiast typowych odpadów komunalnych, których wywóz z terenu posesji spoczywa na właścicielu (użytkowniku) każdej posesji. Przed posesje nie wystawiamy również odpadów poprodukcyjnych.
Formularz NIP - 3 to podatek dla Gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP 3, ze wskazaniem (w pozycji B 4) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze podatników częściowo wrócą do gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety innych samorządów.
Roczne zeznania podatkowe PIT za 2007 r. można składać w Urzędzie Gminy. W dniach 21 do 30 kwietnia b.r. (dni robocze) pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany przyjmują od mieszkańców roczne zeznanie podatkowe w Urzędzie Gminy Stare Babice w godzinach od 10:00 do 14:00 ( parter przy Urzędzie Stanu Cywilnego).

18 kwietnia 2008 r. Nr 147

Dotacja na inwestycje gminne. Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 8 kwietnia 2008 roku przyjął uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych dla Beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza". Gmina Stare Babice otrzymała dotację w wysokości 50 000 zł na "Modernizację budynku Gimnazjum w Koczargach Starych" oraz 30 000 zł na "Przebudowę boisk sportowych wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach".
Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 15 kwietnia b.r. odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, na którym omówiono taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 czerwca 2008 r do dnia 31 maja 2009 r. Kolejne posiedzenie w tej sprawie odbędzie się w dniu 22 kwietnia b.r. o godz. 16.00.
Dnia 23 kwietnia b.r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, tematem którego będzie zapoznanie się z zadaniami realizowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz zapoznanie się z działalnością wolontariatu na terenie gminy.
Dnia 28 kwietnia b.r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, tematem którego będzie omówienie projektów uchwał do XVIII sesji Rady Gminy.
Sesja Rady Gminy. Dnia 30 kwietnia b.r. o godz. 14.00 odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie 8 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl

Wywóz odpadów wielkogabarytowych. Urząd Gminy informuje, że akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych w roku bieżącym przeprowadzona zostanie w dniach 24 - 30 kwietnia wraz z pilotażową akcja wywozu odpadów posegregowanych w systemie workowym. Obydwie akcje będą w kwietniu realizowane wg tego samego harmonogramu. Przypominamy również, że w ramach akcji wywozu odpadów wielkogabarytowych, przed posesje wystawiamy m.in.: odpadowe telewizory, pralki, lodówki i inny zużyty sprzęt RTV i AGD a także meble, zużyty sprzęt komputerowy itp. Przed posesje nie wystawiamy natomiast typowych odpadów komunalnych, których wywóz z terenu posesji spoczywa na właścicielu (użytkowniku) każdej posesji. Przed posesje nie wystawiamy również odpadów poprodukcyjnych.
Formularz NIP-3 to podatek dla Gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP 3, ze wskazaniem (w pozycji B 4) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze podatników częściowo wrócą do gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety innych samorządów.

11 kwietnia 2008 r. Nr 146
Wywóz odpadów wielkogabarytowych. Urząd Gminy informuje, że akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych w roku bieżącym przeprowadzona zostanie w dniach 24 - 30 kwietnia wraz z pilotażową akcja wywozu odpadów posegregowanych w systemie workowym. Obydwie akcje będą w kwietniu realizowane wg tego samego harmonogramu. Przypominamy również, że w ramach akcji wywozu odpadów wielkogabarytowych, przed posesje wystawiamy m.in.: odpadowe telewizory, pralki, lodówki i inny zużyty sprzęt RTV i AGD a także meble, zużyty sprzęt komputerowy itp. Przed posesje nie wystawiamy natomiast typowych odpadów komunalnych, których wywóz z terenu posesji spoczywa na właścicielu (użytkowniku) każdej posesji. Przed posesje nie wystawiamy również odpadów poprodukcyjnych.


Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 8 kwietnia b.r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, na którym pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Stare Babice za rok 2007.
Dnia 15 kwietnia b.r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, tematem którego będzie omówienie taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 czerwca 2008 r do dnia 31 maja 2009 r.

Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetargi na wykonanie wzmocnienia istniejących dróg gminnych destruktem bitumicznym wraz z powierzchniowym utrwaleniem Zainteresowani mogą odbierać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać u Jacka Kłopotowskiego (pok. 2, nr tel. 0 22-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 30 kwietnia b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Rozstrzygnięte przetargi gminne. Rozstrzygnięto przetargi nieograniczone:
  • na modernizację budynku - docieplenie i wymiana okien w Gimnazjum Nr 1 w Koczargach Starych. Wpłynęły 4 oferty - wybrano najkorzystniejszą - firmy URBI PROJEKT Tośka Artur Wojciech z siedzibą w Pułtusku, ul. Tysiąclecia 5/62. Cena brutto oferty wynosi 765 634,11 zł brutto.
  • na wykonanie usług w zakresie sprzątania przystanków autobusowych i parkingów na terenie gminy Stare Babice. Wpłynęła 1 ważna oferta - GPK EKO-BABICE Sp. z o.o. z siedzibą w Starych Babicach, ul. Kutrzeby 36. Cena brutto oferty wynosi 8500 zł/miesiąc netto.

Formularz NIP-3 to podatek dla Gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP-3, ze wskazaniem (w pozycji B 4) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze podatników częściowo wrócą do gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety innych samorządów.

4 kwietnia 2008 r. Nr 145
Akcja selektywnej zbiórki odpadów. W związku z rozpoczętą w kwietniu b.r. pilotażową akcją selektywnej zbiórki odpadów w systemie workowym informujemy, że worki można bezpłatnie odbierać u sołtysów poszczególnych wsi. Szczegóły można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 21, nr tel. 022-722-90-06).


Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 1 kwietnia b.r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, na którym omówiono sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Stare Babice za rok 2007. Kolejne posiedzenie w tej sprawie odbędzie się w dniu 8 kwietnia b.r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Stare Babice.
Projekt przedszkola w Blizne Jasińskiego. Dokonano oceny złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na projekt budynku gminnego przedszkola publicznego w Blizne Jasińskiego przy ul. Kościuszki 1. Wpłynęło 6 wniosków - wszystkie zakwalifikowały się do udziału w konkursie. Termin składania prac konkursowych upływa dnia 16 maja 2008 godz. 12.00.
Rozstrzygnięty przetarg na ulic osiedlowych w Kwirynowie. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ulic osiedlowych w Kwirynowie. Wpłynęły 2 oferty - wybrano najkorzystniejszą - firmy ABART Agnieszka Bartonowicz z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, Al. Jabłoniowa 2i. Cena brutto oferty wynosi 158 600,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset zł 00/100).
Wykup gruntów na cele publiczne. Dnia 12 marca b.r. podpisano kolejne akty notarialne na wykup gruntów położonych we wsi Zielonki Parcele (ogródki działkowe) przeznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice pod centrum edukacyjno - sportowe. W tym celu gmina podpisała 4 aktów, na podstawie których nabyła łącznie 3000 metrów kw.
Nowe tablice uliczne. Dnia 25 marca 2008 r. na latarni przy Urzędzie Gminy Stare Babice został umieszczony wzór tablicy stanowiący propozycję nowego oznakowania ulic dla gminy Stare Babice. W bieżącym roku planowane jest przeprowadzenie przetargu na wykonanie systemu oznakowania ulic.
Formularz NIP - 3 to podatek dla Gminy, w której mieszkasz. Apelujemy do osób zamieszkujących w gminie Stare Babice a zameldowanych poza jej terenem o złożenie do Urzędu Skarbowego formularza NIP 3, ze wskazaniem (w pozycji B 4) na miejsce zamieszkania w naszej gminie. Dzięki temu Gmina będzie otrzymywać większa subwencję z budżetu państwa. W efekcie pieniądze podatników częściowo wrócą do gminy i mogą zostać wykorzystane na zaspokojenie większej ilości potrzeb mieszkańców, zamiast zasilać budżety innych samorządów.
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.