Dzisiaj jest środa 12 czerwca 2024 r. imieniny Gwidona, Leonii, Niny
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

30 maja 2008 r. Nr 152
Sesja Rady Gminy.
Dnia 29 maja b.r. odbyła się XIX sesja Rady Gminy, na którym Rada podjęła 15 uchwał, m.in. wyraziła zgodę na przekazanie z budżetu Gminy dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej Babice w wysokości 160 000 zł na konserwację urządzeń melioracyjnych, ustaliła wysokość punktu do tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych, uchwaliła program zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy.


Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg na wykonanie nowych wiat przystankowych wraz z ich dostawą i montażem na terenie Gminy Stare Babice. Szczegółowe informacje można uzyskać u Andrzeja Małeckiego (pok. 2, nr tel. 022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 18 czerwca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Zmiany planu miejscowego dla części wsi Zielonki Wieś i Koczargi Nowe. W dniach od 2 do 16 czerwca br. w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju nr 3 będzie wyłożona do publicznego wglądu koncepcja zmiany planu miejscowego dla części wsi Zielonki Wieś i Koczargi Nowe. Zainteresowani mogą zapoznać się z koncepcją i składać do niej uwagi. Zakończeniem wstępnych konsultacji będzie spotkanie, które odbędzie się 18 czerwca br. o godz. 18.00 w Klubie Sportowym w Zielonkach .O wyłożeniu koncepcji nowego planu i o zebraniu w Zielonkach zostali zawiadomieni pisemnie właściciele działek objętych zmianą planu.
Konkurs na projekt przedszkola w Blizne Jasińskiego. W dniu 27 maja br. ogłoszone zostały wyniki "Konkursu architektoniczno-urbanistycznego na projekt gminnego przedszkola publicznego w Blizne Jasińskiego przy ul. Kościuszki 1". Pierwszą nagrodę w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo wyróżnienie za nowatorstwo w zakresie architektury i funkcjonalność rozwiązań w wysokości 1000 zł, zdobył projekt złożony przez Konsorcjum PBJ Architekci z £odzi. Drugą nagrodę w wysokości 6000 zł przyznano za projekt przedstawiony przez Cobo Mie-Szko Sp. z o.o. z Warszawy. Trzecią nagrodę w wysokości 3000 zł zdobył projekt opracowany przez Pracownię Projektową Janusza Pachowskiego z Izabelina. Wkrótce ze zwycięzcą konkursu odbędą się negocjacje na wykonanie projektu budowlanego. Planujemy, że będzie on gotowy jesienią.
Zmiany organizacyjne Urzędu Gminy Stare Babice. Od czerwca zostanie przeprowadzona reorganizacja Urzędu. Z Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych wydzielono 3 referaty: Referat Gospodarki Komunalnej, Referat Ochrony Środowiska, Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych; z Referatu Finansowego wydzielono referaty: Referat Finansowo - Księgowy oraz Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej; do wykonania projektu współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego dotychczas realizowanego przez samodzielne stanowisko utworzono nowy Referat Sportu i Rekreacji; zmieniono nazwę Referatu Architektury na Referat Planowania Przestrzennego.
Rodzinny Dzień Dziecka. Serdecznie zapraszamy na Rodzinny Dzień Dziecka, który odbędzie się dnia 1 czerwca b.r. w godz. 11.00 - 18.00 w Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie szkoły w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697. W programie przewidziane są: pokaz karate, konkursy rodzinne, występy grup tanecznych, poczęstunek dla dzieci, gry i zabawy sportowe, koncert zespołu młodzieżowego, inne atrakcje i niespodzianki.

26 maja 2008 r. Nr 151
Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 13 maja odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Rolnictwa, na którym omówiono stan bezpieczeństwa na terenie gminy Stare Babice.
Dnia 27 maja o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, tematem którego będzie omówienie propozycji zmian w uchwałach w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu do tabeli miesięcznych stawek wynagradzania dla pracowników jednostek organizacyjnych.
Dnia 27 maja o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, tematem którego będzie omówienie projektów uchwał do XIX sesji Rady Gminy.


Sesja Rady Gminy. Dnia 29 maja b.r. o godz. 14.00 odbędzie się XIX sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie 14 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl
Wykup gruntów na cele publiczne. Dnia 19 maja b.r. podpisano kolejne akty notarialne na wykup gruntów położonych we wsi Zielonki Parcele (ogródki działkowe) przeznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice pod centrum edukacyjno - sportowe. W tym celu gmina podpisała 2 akty, na podstawie których nabyła powierzchnię łączną 2000 metrów kw. Tego dnia zawarto również 2 akty notarialne, w wyniku których gmina nabyła działki o łącznej powierzchni 71 metrów kw. , położonych we wsi Blizne Jasińskiego z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej - ulicy T. Kościuszki.
Konkurs na projekt przedszkola w Blizne Jasińskiego. Dobiega końca ogłoszony w marcu br. konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt gminnego przedszkola publicznego w Blizne Jasińskiego przy ul. Kościuszki 1. Do udziału w konkursie zakwalifikowało się 5 zespołów autorskich. W przewidzianym terminie wpłynęło 5 prac konkursowych. Sąd konkursowy na posiedzeniach w dniach: 19 maja., 20 maja i 21 maja ocenił złożone prace i wyłonił zwycięzcę. Ogłoszenie wyników konkursu i otwarcie kopert z hasłami autorów nastąpi w dniu 27 maja b r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy.
Delegacja włoska w gminie. W dniach 22 - 26 maja w naszej gminie przebywała delegacja włoska na czele z Giuseppe Moretti burmistrzem gminy Esperia. Dnia 23 maja nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy gminami o współpracy i wymiany wzajemnych doświadczeń w dziedzinie kultury, sztuki, nauki, sportu i turystyki.
Rodzinny Dzień Dziecka. Serdecznie zapraszamy na Rodzinny Dzień Dziecka, który odbędzie się dnia 1 czerwca b.r. w godz. 11.00 -18.00 w Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie szkoły w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697. W programie przewidziane są: pokaz karate, konkursy rodzinne, występy grup tanecznych, poczęstunek dla dzieci, gry i zabawy sportowe, koncert zespołu młodzieżowego, inne atrakcje i niespodzianki.

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim Dzieciom spełnienia marzeń, codziennego uśmiechu i samych słonecznych dni
życzy Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek

16 maja 2008 r. Nr 150
Kontrola wywozu odpadów i nieczystości ciekłych. W maju br. do Sądu Grodzkiego w Grodzisku Mazowieckim skierowano 4 wnioski w sprawie o wykroczenie przeciwko mieszkańcom Gminy Stare Babice, którzy nie przedstawili dokumentów potwierdzających opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) przez firmy do tego upoważnione. Jedną osobę ukarano mandatem po stwierdzeniu wylewania ścieków do rowu. Z uwagi na liczne interwencje kierowane do Urzędu, dotyczące wylewania ścieków, kontrole posesji będą kontynuowane.
W związku z powyższym prosimy wszystkich mieszkańców, których posesji nie podłączono dotychczas do sieci kanalizacyjnej, o przygotowanie i przechowywanie do kontroli dokumentów potwierdzających wywóz odpadów i nieczystości ciekłych z terenu posesji.


Wywóz odpadów posegregowanych. Przypominamy o kolejnym terminie wywozu odpadów zbieranych selektywnie w systemie workowym. Wywóz dotyczy wyłącznie odpadów zbieranych w workach.
Harmonogram wywozu odpadów dla wsi:
  • - Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Latchorzew, Lubiczów - 26 maja,
  • - Janów, Klaudyn, Kwirynów - 27 maja,
  • - Babice Nowe, Babice Stare - 28 maja,
  • - Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś, Lipków - 29 maja
  • - Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 30 maja.

Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 13 maja odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Rolnictwa, na którym omówiono stan ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy i projekt koncepcji rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy .
Dnia 20 maja o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Rolnictwa, tematem którego będzie ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Stare Babice.
Kampinoski rajd rowerowy. Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego zaprasza wszystkich cyklistów na XI Kampinoski Rajd Rowerowy Lipków 2008, który przebiegać będzie trasami Kampinoskiego Szlaku Rowerowego. Startujemy 7 czerwca b.r. o godz. 9.30 - zbiórka chętnych z naszej gminy na parkingu przed Urzędem Gminy Stare Babice o godz. 9.00. Zakończenie Rajdu wraz z losowaniem nagród nastąpi na Polanie w Lipkowie o godz. 13.00, gdzie przewidywane są konkursy i posiłek. Zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców!
Delegacja włoska w gminie. W dniach 22 - 26 maja w naszej gminie przebywać będzie delegacja włoska z gminy Esperia. Podczas wizyty dnia 23 maja zostanie podpisane porozumienie pomiędzy gminami o współpracy i wymiany wzajemnych doświadczeń w dziedzinie kultury, sztuki, nauki, sportu i turystyki.

9 maja 2008 r. Nr 149
Wieloletni Plan Inwestycyjny. W związku z przystąpieniem do aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Stare Babice (WPI) na lata 2009-2013 na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl został umieszczony formularz wniosku inwestycyjnego (Formularz B). Zainteresowanych prosimy o przekazanie propozycji zadań inwestycyjnych do WPI poprzez ich wypełnienie i przesłanie formularza na adres e-mail: programy-rozwoju@babice-stare.waw.pl lub złożenie w Kancelarii Urzędu Gminy do dnia 30 czerwca 2008 r.


Sesja Rady Gminy. Dnia 30 kwietnia b.r. odbyła się XVIII sesja Rady Gminy. Podjęto 14 uchwał, m.in.: udzielono absolutorium za rok 2007 Wójtowi Gminy, wyrażono zgodę na utworzenia straży gminnej, zatwierdzono taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz zatwierdzono dopłatę do wyżej wymienionych taryf.
Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 28 kwietnia b.r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, na którym omówiono projekty uchwał do XVIII sesji Rady Gminy.
Dnia 13 maja b.r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Rolnictwa, tematem którego będzie ocena stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
Rozstrzygnięte przetargi gminne. Rozstrzygnięto przetargi nieograniczone:
  • na wzmocnienie istniejących nawierzchni dróg gminnych destruktem bitumicznym wraz z powierzchniowym utrwaleniem. Wpłynęły 2 oferty - wybrano najkorzystniejszą - firmy DROG REM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mory 8.
  • na wykonanie nowych wiat przystankowych wraz z ich dostawą i montażem na terenie Gminy Stare Babice. Wpłynęły 4 oferty - wybrano najkorzystniejszą - firmy Arret s.c. Mariusz Marszałkowski, Zenon Stelmach, Ireneusz Woźniak ul. Lotników 54, 44 - 122 Gliwice. Cena brutto oferty wynosi 206 855,88 zł.

Koniec wywozu odpadów wielkogabarytowych. Zakończono akcję wywozu odpadów wielogabarytowych wystawionych przez mieszkańców gminy Stare Babice przed posesje, w terminie od 24 do 30 kwietnia br. W ramach prowadzonej akcji - firma Eko - Zysk 1 z Pomiechówka wywiozła 570 m 3 gabarytów. 

ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.