Dzisiaj jest sobota 25 maja 2024 r. imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
KONTAKT

URZĄD GMINY
STARE BABICE

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat warszawski
zachodni

tel. 22 722-95-81
fax 22 722-90-21
Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające 
nazwisko i adres pocztowy nadawcygmina@stare
-babice.waw.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informatora Gminy Stare Babice

QR Code

WYBRANE

statystyki www stat24
2009 2007 2008
SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY
Serwis Informacyjny Urzędu Gminy
Stare Babice

20 czerwca 2008 r. Nr 155
Wywóz odpadów posegregowanych. Przypominamy o kolejnym terminie wywozu odpadów zbieranych selektywnie w systemie workowym. Wywóz dotyczy wyłącznie odpadów posegregowanych zbieranych w workach.
Harmonogram wywozu odpadów posegregowanych dla wsi:
- Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Latchorzew, Lubiczów - 24 czerwca
- Janów, Klaudyn, Kwirynów - 25 czerwca
- Babice Nowe, Babice Stare - 26 czerwca
- Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś, Lipków - 27 czerwca
- Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 30. czerwca.


Sesja Rady Gminy. Dnia 19 czerwca odbyła się XX sesja Rady Gminy. Podjęto 7 uchwał, m.in. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy, przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Stare Babice na lata 2008-2015, odrzucenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 marca 2008r Nr XVII/160/08 w sprawie wyrażenia stanowiska do projektowanego przeznaczenia terenów pod zabudowę wielorodzinną we wsi Kręczki.
Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg na remont ulic Łaszczyńskiego, Granicznej i Przejazd wraz z budową odwodnienia w ul. Przejazd i Zielnej w Blizne Łaszczyńskiego. Zainteresowani przetargiem mogą odbierać specyfikację istotnych warunków zamówienia w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych (pok. nr 21). Szczegółowe informacje można uzyskać u Jacka Kłopotowskiego (pok. 21, nr tel.022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 3 lipca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Koncert inauguracyjny IV LETNIEGO FESTIWALU "W KRAINIE CHOPINA" odbędzie się w sobotę 21 czerwca o godz. 22.00 na Rynku w Starych Babicach. Wystąpi Orkiestra Letniego Festiwalu Muzycznego "W Krainie Chopina" pod dyrekcją Grzegorza Berniaka. W programie utwory L. van Beethovena i J. Brahmsa. W razie złej pogody koncert odbędzie się w kościele parafialnym.
Festiwal "W krainie Chopina" organizowany jest przez Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego i będzie trwał przez całe lato na terenie naszej gminy i powiatu w miejscowościach położonych wokół Puszczy Kampinoskiej. Serdecznie zapraszamy!

16 czerwca 2008 r. Nr 154
Komisje Rady Gminy. Dnia 17 czerwca o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, tematem którego będzie omówienie projektów uchwał do XX sesji Rady Gminy.
Dnia 18 czerwca o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Stare Babcie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Tematem posiedzenia będzie
1) Zapoznanie się z procesem przygotowania inwestycji zaplanowanych na 2008r.
2) Zapoznanie się z inwestycjami GPK "EKO-BABICE" realizowanymi we współfinansowaniu z budżetu gminy w 2008r. oraz wynikami działalności przedsiębiorstwa.


Sesja Rady Gminy. Dnia 19 czerwca b.r. o godz. 14.00 odbędzie się XX sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewiduje podjęcie 6 uchwał. Z tematami sesji można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl
Psy bezdomne. W czerwcu br. Gmina podjęła współpracę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt "Przyjaciel" w miejscowości Kotliska, koło Kutna. Do schroniska będą wywożone bezdomne psy z terenu naszej gminy.
W dniu 9 czerwca 2008 roku w miejscowości Kwirynów został odłowiony oraz przekazany do schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych "Przyjaciel", Kotliska 13, 99-300 Kutno, 1 bezdomny pies.
Prosimy właścicieli psów oraz kotów o zakładanie im obroży z adresem, w przypadku pozostawienia bez opieki, pies lub kot będzie traktowany jako zwierzę bezdomne i odwieziony do ww. schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Koncert inauguracyjny IV LETNIEGO FESTIWALU "W KRAINIE CHOPINA" odbędzie się w sobotę 21 czerwca o godz. 22.00 na Rynku w Starych Babicach. Wystąpi Orkiestra Letniego Festiwalu Muzycznego "W Krainie Chopina" pod dyrekcją Grzegorza Berniaka. W programie utwory L. van Beethovena i J. Brahmsa. W razie złej pogody koncert odbędzie się w kościele parafialnym.
Festiwal "W krainie Chopina" organizowany jest przez Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego i będzie trwał przez całe lato na terenie naszej gminy i powiatu w miejscowościach położonych wokół Puszczy Kampinoskiej. Serdecznie zapraszamy!
S P R O S T O W A N I E
W poprzednim Serwisie Informacyjnym została zamieszczona informacja dotycząca możliwości rozłożenia na raty kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej. Informujemy, że dotyczy to tylko przyłączy do sieci wybudowanych w ramach projektu ZPORR tj. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Stare Babice" w zakresie miejscowości: Koczargi Stare, Janów (ul. Andersa i ul. Maczka), Babice Nowe (ul. Ogrodnicza i ul. Dolna). Mieszańcy, którzy do końca czerwca 2008 r. skorzystają z możliwości wybudowania przyłącza przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE (tel. (0 22) 722 90 08, (0 22) 752 92 53) będą mieli możliwość rozłożenia należności za tę budowę na 6 nieoprocentowanych rat.

6 czerwca 2008 r. Nr 153
Kampinoski rajd rowerowy.
Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego zaprasza wszystkich cyklistów na XI Kampinoski Rajd Rowerowy Lipków 2008, który przebiegać będzie trasami Kampinoskiego Szlaku Rowerowego. Startujemy 7 czerwca b.r. o godz. 9.30 - zbiórka chętnych z naszej gminy na parkingu przed Urzędem Gminy Stare Babice o godz. 9.00. Zakończenie Rajdu wraz z losowaniem nagród nastąpi na Polanie w Lipkowie o godz. 1300, gdzie przewidywane są konkursy i posiłek. Zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców!


Zmiana planu miejscowego dla części wsi Klaudyn /teren na południe od ul. Lutosławskiego/. W dniach od 9 do 23 czerwca br. w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju nr 3 będzie wyłożona do publicznego wglądu koncepcja zmiany planu miejscowego dla części wsi Klaudyn. Zainteresowani mogą zapoznać się z koncepcją i składać do niej uwagi. Zakończeniem wstępnych konsultacji będzie spotkanie, które odbędzie się 25 czerwca br. o godz. 18.00 w sali hotelu Stawisko w Klaudynie przy ul. Ciećwierza 14. O wyłożeniu koncepcji nowego planu i o zebraniu zostali zawiadomieni pisemnie właściciele działek objętych zmianą planu.
Ogłoszenie przetargów gminnych. Wójt Gminy Stare Babice ogłosił przetarg na przebudowę ul. Polnej w Starych Babicach. Szczegółowe informacje można uzyskać u Jacka Kłopotowskiego (pok. 21, nr tel.022-722-95-36) lub na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl. Oferty należy składać do dnia 20 czerwca b.r. do godz. 12.00 w Sekretariacie (pok. 18) Urzędu Gminy w Starych Babicach.
Wywóz odpadów posegregowanych. Przypominamy o kolejnym terminie wywozu odpadów zbieranych selektywnie w systemie workowym. Wywóz dotyczy wyłącznie odpadów posegregowanych zbieranych w workach.
Harmonogram wywozu odpadów posegregowanych dla wsi:
  • - Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Latchorzew, Lubiczów - 24 czerwca,
  • - Janów, Klaudyn, Kwirynów - 25 czerwca,
  • - Babice Nowe, Babice Stare - 26 czerwca,
  • - Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Zielonki Parcele, Zielonki Wieś, Lipków - 27 czerwca,
  • - Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Mariew, Stanisławów, Topolin, Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn - 30 czerwca.

Możliwość rozłożenia na raty kosztów przyłączy. Biorąc pod uwagę wysokie koszty związane z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej, proponujemy wszystkim mieszkańcom, którzy do końca czerwca 2008 roku wybudują przyłącza, rozłożenie należności za budowę przyłączy na 6 nieoprocentowanych rat. Wykonania przyłączy podejmie się Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE ( tel. 022-722-90-08, 752-92-53), która wykona prace po kosztach własnych.
Z prac Komisji Rady Gminy. Dnia 4 czerwca odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, na którym Komisja zapoznała się ze Strefą Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym.
Uroczyste otwarcie Strefy Rekreacji Dziecięcej. Dnia 14 czerwca 2008r. w godzinach 14.00-20.00 odbędzie się Rodzinny Festyn inaugurujący otwarcie Strefy Rekreacji Dziecięcej na terenie szkoły w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697. Przewidzianych jest wiele atrakcji: gry, zabawy, konkursy z nagrodami, pokaz cyrkowy, profesjonalny pokaz skoków na Skate Parku, mecz Księży z Samorządowcami, loteria fantowa. Festyn zakończy koncert GOSI ANDRZEJEWICZ o godz. 19.00. Wszystkich serdecznie zapraszamy!
W czerwcu br. Gmina podjęła współpracę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt "Przyjaciel" w miejscowości Kotliska, koło Kutna. Do schroniska będą wywożone bezdomne psy z terenu naszej gminy.
ARCHIWUM NUMERÓW SERWISU INFORMACYJNEGO

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

LINKI


Kompleksowa obsługa interesantów przez internet

skrzynka podawcza e-puap


Elektroniczny DziennikZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE. Zgłaszanie stanu wodomierzy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Monitor Polski - RCL Dziennik Ustaw - RCL
ostatnia aktualizacja -16.01.2014;    webmaster     Strona od 20.06.2004 odwiedzona - razy     site map
QR Code jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE Incorporated.